Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Klientų pretenzijų nagrinėjimas

AB SEB bankas, UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „SEB gyvybės draudimas“ ir kitos SEB grupei priklausančios bendrovės (registruotos ir veikiančios Lietuvos Respublikoje) siekia aukščiausios klientų aptarnavimo kokybės ir nori užtikrinti klientų poreikių bei lūkesčių patenkinimą. Norint palikti atsiliepimą apie teikiamų paslaugų kokybę, kilus klausimų ar ieškant sprendimo, pirmiausia siūlome susisiekti telefonu ar kreiptis kitu patogiu būdu.

Jei kreipiatės dėl galimai neteisėtos / neteisingos finansinės operacijos SEB mokėjimo kortele ar pervedant pinigus interneto banke, būtina užpildyti specialų blanką (paklausimo forma (PDF, 224 KB)). Jei buvo pažeistos Jūsų teisės, susijusios su SEB grupės bendrovių teikiamomis paslaugomis arba sudarytomis sutartimis, ir situacija nebuvo išspręsta kreipiantis pirmiau minėtais būdais, Jūs galite apie tai pranešti SEB banko Pretenzijų nagrinėjimo skyriui pateikdami pretenziją raštu (pretenzijos forma (PDF, 208 KB)) šiais būdais:

 • el. paštu (laišką pavadinkite „Pretenzija“). Išsiuntę laišką, interneto banke pasirinkite skiltį „Pranešimai“ → „Pretenzija“ ir patvirtinkite, kad išsiuntėte paklausimą / pretenziją (nurodykite datą ir iš kokio el. pašto išsiųsta užpildyta ir pasirašyta forma)
 • savo pasirinktame SEB banko skyriuje (kreipdamiesi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 • paštu AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

Įspėjame. Jei rengiant atsakymą į pretenziją būtina pateikti konfidencialią ar banko paslaptį sudarančią informaciją ir pirmo kreipimosi metu nebuvo nustatyta Jūsų tapatybė, galime paprašyti ją patvirtinti (parašyti pranešimą interneto banke pasirinkus pranešimų skiltyje „Pretenzija“ arba pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę patogiame SEB banko skyriuje).

Teikiant pretenziją, reikia nurodyti:

 • vardą ir pavardę/ įmonės pavadinimą
 • gimimo datą ar asmens kodą / įmonės kodą
 • gyvenamosios vietos adresą / el. paštą / kontaktinį telefono numerį
 • pretenzijos pateikimo datą
 • pretenzijos priežastį, t. y. kokios Jūsų teisės, sutartys buvo pažeistos
 • savo reikalavimus
 • kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Teikiant pretenziją, prašom pridėti dokumentus, pagrindžiančius Jūsų pretenzijos esmę ir Jūsų reikalavimus.

Klientams, besikreipiantiems dėl konsultacijos ar pateikusiems paklausimus, SEB banko darbuotojai stengiasi atsakyti kaip įmanoma greičiau. Sudėtingais atvejais atsakymo pateikimas gali užtrukti, tačiau ne ilgiau kaip per 30 dienų. Į klientų pretenzijas atsakymai įprastai pateikiami per 14 dienų. Tam tikrais atvejais, jei reikia daugiau laiko informacijos pateikimui ar nagrinėjant pretenziją, informuojame klientą individualiai.

Visada siekiame taikaus ir teisingo sprendimo. Jei nesutinkate su gautu atsakymu ir turite papildomos svarbios informacijos, kuri nebuvo pateikta / įvertinta pirmojo kreipimosi metu, siūlome kreiptis pakartotinai ir  pateikti visą papildomą informaciją.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Lietuvos bankui yra skirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius dėl finansinių paslaugų teikimo. Todėl, gavę Jus netenkinantį SEB grupės bendrovės atsakymą, turite teisę per vienus metus kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, Vilnius, http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas) raštu arba elektroniniu būdu dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo. Be to, visais atvejais savo pažeistas teises galite ginti teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

Daugiau informacijos

AB SEB banko bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse

Ginčų, susijusių su UAB „SEB gyvybės draudimas“, nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo taisyklėse (PDF, 44 KB)

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.