Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Susitarimai, kuriais vadovaujamės

SEB grupė yra pasirašiusi įvairių tarptautinių susitarimų ir savo veikloje taiko tarptautinius verslo etikos kodeksus, kuriais vadovaujasi priimdama verslo sprendimus ir vykdydama tvarią veiklą. Tai mums suteikia galimybę mokytis, dalintis žiniomis ir daryti įtaką priimamiems susitarimams ir taisyklėms.

SEB grupė laikosi šių susitarimų ir kodeksų:

Atsakingo investavimo principai (Principles for Responsible Investment)

Atsakingo investavimo principai yra savanoriškai įgyvendinami principai, nustatyti didžiausių pasaulio investuojančių institucijų, laikantis Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos Finansų iniciatyvos (UNEP FI) ir Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (UN Global Compact). Šeši principai nusako, kaip priimant pagrindinius sprendimus dėl investicijų ir valdymo praktikoje turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos, socialinius ir valdymo klausimus. Atsakingo investavimo principų SEB grupėje pradėta laikytis 2008 metais.
 

Anglies junginių emisijos mažinimo projektas (Carbon Disclosure Project)

Anglies junginių emisijos mažinimo projektas — tai didžiausias pasaulyje tyrimas, skelbiantis duomenis apie didžiausių bendrovių rezultatus mažinant neigiamą poveikį klimato pokyčiams ir gerinant aplinkos apsaugą. 2 500 organizacijų 60—yje pasaulio šalių, dalyvaudamos šiame projekte, matuoja dėl savo veiklos susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, teikia duomenis ir pristato savo strategijas, padedančias mažinti poveikį klimato pokyčiams. Anglies junginių emisijos mažinimo projektas atstovauja beveik 500 investuojančių institucijų ir maždaug 60—ies didelių tarptautinių bendrovių pirkimo organizacijų. SEB grupėje projektui pritarta 2008 metais.
 

Pusiaujo principai (Equator Principles)

Pusiaujo principai — tai savanoriškai įgyvendinami standartai, kuriais vadovaujantis nustatoma, įvertinama ir valdoma projektų finansavimo socialinė ir aplinko apsaugos rizika. Šiuos principus nustatė privataus sektoriaus bankai vadovaudamiesi Pasaulio banko aplinkos apsaugos standartais ir Tarptautinės finansų korporacijos socialine politika. SEB grupės vidaus politika ir tvarkomieji dokumentai atitinka Pusiaujo principus. SEB grupėje Pusiaujo principų pradėta laikytis 2007 metais.

 

Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos Finansų iniciatyva (The United Nations Environment Programme Finance Initiative)

Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa (UNEP) ir finansų sektoriaus įmonės bendradarbiauja, laikydamosis Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos Finansų iniciatyvos. Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos Finansų iniciatyva siekiama atkreipti finansų sektoriaus ir kitų iniciatyvai pritariančių įmonių dėmesį į tokius atsakingos finansinės veiklos aspektus, kaip aplinkosauga,  tvarus finansavimas ir investicijos. SEB  grupėje iniciatyvos pradėta laikytis 2007 metais.

 

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas (The United Nations Global Compact)

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas yra strateginės politikos kryptys įmonėms, siekiančioms, kad jų veikla ir strategija atitiktų 10 visuotinai priimtų principų žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir korupcijos prevencijos srityse. Būdama Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo signatarė, SEB grupė turi kasmet teikti veiklos pažangos ataskaitas. SEB grupėje susitarimo pradėta laikytis 2005 metais.

 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos kryptys daugianacionalėms įmonėms (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) kryptys daugianacionalėms įmonėms – tai daugianacionalėms įmonėms skirtos vyriausybių rekomendacijos, kuriose išdėstyti savanoriškai įgyvendinami atsakingo verslo principai ir standartai. Šios kryptys apima tokias sritis kaip darbo santykiai, žmogaus teisės, aplinkos apsauga, informacijos atskleidimas, konkurencija, mokesčiai, mokslas ir technologijos. SEB grupėje EBPO nustatytų krypčių pradėta laikytis 2000 metais.

 

Tarptautinių prekybos rūmų Verslo chartija tvarios plėtros klausimais (The International Chamber of Commerce Business Charter on Sustainable Development)

Tarptautiniai prekybos rūmai yra tarptautinė verslo organizacija, ginanti pasaulio ekonomiką kaip ūkio augimo, darbo vietų ir gerovės kūrimo variklį. SEB grupėje chartijos pradėta laikytis 1995 metais.

Kontaktai

  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.