Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2006 m. pranešimai apie esminius įvykius

2006 11 17

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2006 m. lapkričio 16 d. 10 val. Vilniuje, Gedimino pr. 12, 517 kab. įvyko, neeilinis AB SEB Vilniaus banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238), kurio metu buvo priimti sprendimai abiem darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 154 414 230 (vieno šimto penkiasdešimt keturių milijonų keturių šimtų keturiolikos tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt) litų iki 1 034 575 341 (vieno milijardo trisdešimt keturių milijonų penkių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt vieno) lito. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės rezervų padidinant nominalią vienos akcijos vertę nuo 10 (dešimties) litų iki 67 (šešiasdešimt septynių) litų;
  2. pakeisti AB SEB Vilniaus banko įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2006 11 14

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2006 m. lapkričio 13 d. AB SEB Vilniaus banko valdyba priėmė sprendimą parduoti AB SEB Vilniaus bankui bei jo dukterinėms įmonėms UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“ ir UAB „SEB VB lizingas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Turtą planuojama parduoti konkurso tvarka iki 2007 metų liepos mėnesio.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2006 10 16

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. AB SEB Vilniaus bankas perleido visas nuosavybės teise turimas dukterinės įmonės BAT „SEB Bank” (ankstesnis pavadinimas AB „AGIO“) (Ukraina) akcijas Skandinaviska Enskilda Banken AB (Švedija).
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2006 10 16

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2006 m. lapkričio 16 d. 10 val. Vilniuje, Gedimino pr. 12, AB SEB Vilniaus banko pastato 517 kabinete, šaukiamas neeilinis AB SEB Vilniaus banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2006 m. lapkričio 9 d. Susirinkimo darbotvarkė:
  1. AB SEB Vilniaus banko įstatinio kapitalo didinimas iš rezervų;
  2. AB SEB Vilniaus banko įstatų keitimas.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2006 10 10

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per tris 2006 metų ketvirčius AB SEB Vilniaus bankas uždirbo 207,0 mln. litų, o AB SEB Vilniaus banko grupė — 207,6 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per tris 2005 metų ketvirčius bankas uždirbo 97,4 mln. litų, o banko grupė — 119,8 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.


2006 07 10

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2006 metų pusmetį AB SEB Vilniaus bankas uždirbo 131,9 mln. litų, o AB SEB Vilniaus banko grupė — 120,3 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2005 metų pusmetį bankas uždirbo 62,5 mln. litų, o banko grupė — 78,1 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2006 05 29

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, AB Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas“, „Respublika“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2006 m. gegužės 29 d. įvykusiame AB SEB Vilniaus banko neeiliniame akcininkų susirinkime buvo nutarta iš banko stebėtojų tarybos narių atšaukti Anną Karlsson ir vietoj jos išrinkti SEB Vilniaus banko stebėtojų tarybos nariu Benjaminą Wilsoną.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota vyriausioji teisininkė suderinamumo vadovė Jolita Mikalkevičiūtė, tel. (8 5) 268 1037.

2006 04 07

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas“, „Respublika“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2006 metų ketvirtį SEB Vilniaus bankas uždirbo 44,8 mln. litų, o SEB Vilniaus banko grupė — 54,5 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2005 metų ketvirtį bankas uždirbo 35,9 mln. litų, grupė uždirbo 43,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų ir atskaitomybės departamento direktorė Agnė Orlovskienė, tel. (8 5) 268 2369.

2006 03 10

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. .
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2006 m. kovo 10 d. įvykusiame AB SEB Vilniaus banko akcininkų susirinkime buvo priimtas nutarimas „Dėl SEB Vilniaus banko 2005 metų pelno paskirstymo“, kuriame nenumatyta akcininkams mokėti dividendus. Susirinkimas nutarė AB SEB Vilniaus banko stebėtojų tarybos nariais išrinkti Matsą Kjaerį (Mats Kjaer), Andersą Aroziną (Anders Arozin), Anną Karlsson (Ann Karlsson), Martą Altvee (Mart Altvee), Viesturį Neimanį (Viesturs Neimanis).
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas asmuo — AB SEB Vilniaus banko grupės vyriausioji teisininkė Jolita Mikalkevičiūtė, tel. (8 5) 268 1037.

2006 01 20

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per 2005 metus SEB Vilniaus bankas uždirbo 106,8 mln. litų, o SEB Vilniaus banko grupė — 149,0 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per 2004 metus bankas uždirbo 120,5 mln. litų, o banko grupė — 119,1 audituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų ir atskaitomybės departamento direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.