Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2007 m. pranešimai apie esminius įvykius

2007 12 21

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. AB SEB Vilniaus bankas perleido AB SEB Vilniaus bankui bei jo dukterinėms įmonėms UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“ ir UAB „SEB VB lizingas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. AB SEB Vilniaus bankas perleido UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“ 100 procentų akcijų paketą.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2007 11 15

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2007 m. lapkričio 15 d. 10 val. Vilniuje, Gedimino pr. 12, 511 kab. įvyko, neeilinis AB SEB Vilniaus banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. pakeistas AB SEB Vilniaus banko pavadinimas į AB SEB bankas;
  2. patvirtinta nauja AB SEB Vilniaus banko įstatų redakcija;
  3. iš stebėtojų tarybos narių atšaukti Viesturs Neimanis ir Ben Wilson bei naujais stebėtojų tarybos nariais paskirti Ulf Peterson ir Ainars Ozols.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2007 10 15

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2007 m. lapkričio 15 d. 10 val. Vilniuje, Gedimino pr. 12, AB SEB Vilniaus banko pastato 511 kabinete, šaukiamas neeilinis AB SEB Vilniaus banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2007 m. lapkričio 9 d. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB SEB Vilniaus banko valdyba. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. AB SEB Vilniaus banko pavadinimo keitimas;
  2. AB SEB Vilniaus banko įstatų keitimas;
  3. AB SEB Vilniaus banko Stebėtojų tarybos narių keitimas.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2007 10 08

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per tris 2007 metų ketvirčius AB SEB Vilniaus bankas uždirbo 323,1 mln. litų, o AB SEB Vilniaus banko grupė — 313,4 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Per tris 2006 metų ketvirčius bankas uždirbo 207,0 mln. litų, o banko grupė — 207,6 mln. litų audituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2007 08 10

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2007 metų pusmetį AB SEB Vilniaus bankas uždirbo 220,3 mln. litų, o AB SEB Vilniaus banko grupė — 199,1 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2006 metų pusmetį bankas uždirbo 131,9 mln. litų, o banko grupė — 120,3 mln. litų audituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2007 04 12

 1. Emitentas: AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Pranešimas pateikiamas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“ ir naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2007 metų ketvirtį SEB Vilniaus bankas uždirbo 116,1 mln. litų, o SEB Vilniaus banko grupė — 89,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2006 metų ketvirtį bankas uždirbo 44,8 mln. litų, o banko grupė — 54,5 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.
 4. Pranešimas nekonfidencialus.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.


2007 03 13

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2007 m. kovo 9 d. 10 val. Vilniuje, Gedimino pr. 12, 517 kab. įvyko, eilinis AB SEB Vilniaus banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. susipažinta su AB SEB Vilniaus banko 2006 m. metiniu pranešimu;
  2. išklausytos AB SEB Vilniaus banko auditoriaus išvados;
  3. išklausyti AB SEB Vilniaus banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;
  4. patvirtinta AB SEB Vilniaus banko 2006 m. finansinė atskaitomybė;
  5. patvirtintas AB SEB Vilniaus banko 2006 m. pelno paskirstymas;
  6. UAB „PricewaterhouseCoopers“ išrinkta AB SEB Vilniaus banko audito įmone einamųjų ir ne daugiau kaip 2 (dviejų) būsimųjų finansinių metų metinei finansinei atskaitomybei patikrinti;
  7. iš AB SEB Vilniaus banko stebėtojų tarybos nario pareigų atšauktas Mats Kjaer ir nauju stebėtojų tarybos nariu išrinktas Bo Magnusson.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2007 02 06

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2007 m. kovo 9 d. 10 val. Vilniuje, Gedimino pr. 12, AB SEB Vilniaus banko pastato 5 aukšte šaukiamas eilinis AB SEB Vilniaus banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2007 m. kovo 2 d. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB SEB Vilniaus banko valdyba. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl AB SEB Vilniaus banko metinio pranešimo.
  2. Dėl AB SEB Vilniaus banko auditoriaus išvadų.
  3. Dėl AB SEB Vilniaus banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
  4. Dėl AB SEB Vilniaus banko 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
  5. Dėl AB SEB Vilniaus banko 2006 m. pelno paskirstymo.
  6. Dėl AB SEB Vilniaus banko audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimo.
  7. Dėl AB SEB Vilniaus banko stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo stebėtojų tarybos nario rinkimo.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2007 01 22

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, 2006 metais SEB Vilniaus bankas uždirbo 285,5 mln. litų, o SEB Vilniaus banko grupė — 288,2 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 2005 metais bankas uždirbo 106,8 mln. litų, o banko grupė — 149,0 mln. litų audituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.