Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2008 m. pranešimai apie esminius įvykius

2008 12 09

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2008 m. gruodžio 8 d. AB SEB banko valdyba priėmė sprendimą įsteigti AB SEB banko dukterinę bendrovę, kurios teisinė forma — uždaroji akcinė bendrovė, pavadinimas — UAB „Litectus“, buveinė — Jogailos g. 9/ A. Smetonos g. 1, Vilnius, Lietuvos Respublika. Dukterinės bendrovės veiklos trukmė — neterminuota, bendrovės veiklos tikslas — nekilnojamojo turto pirkimas — pardavimas, plėtra, kitos Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamos veiklos vykdymas, siekiant gauti pelno, bendrovės veiklos objektas — nekilnojamojo turto pirkimas — pardavimas; nekilnojamojo turto nuoma; nekilnojamojo turto plėtra, administravimas, valdymas.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko prezidento pavaduotojas Kreditų ir rizikos valdymo tarnybos direktorius Arturas Feiferas, tel. (8 5) 268 2501.

2008 10 09

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per tris 2008 metų ketvirčius AB SEB bankas uždirbo 342,0 mln. litų, o AB SEB banko grupė 320,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per tris 2007 metų ketvirčius  bankas uždirbo 323,1 mln. litų, o banko grupė 313,4 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2008 07 08

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2008 metų pusmetį SEB bankas uždirbo 255,5 mln. litų, o SEB banko grupė — 225,6 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2007 metų pusmetį bankas uždirbo 220,4 mln. litų, o banko grupė 199,1 mln. litų audituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja ir Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2008 04 08

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai ir naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2008 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 133,7 mln. litų, o AB SEB banko grupė — 93,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2007 metų ketvirtį bankas uždirbo 116,1 mln. litų, o banko grupė — 89,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja ir Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2008 03 28

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai ir naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2008 m. kovo 28 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, įvyko eilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. susipažinta su AB SEB banko 2007 m. metiniu pranešimu;
  2. išklausytos AB SEB banko auditoriaus išvados;
  3. išklausyti AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;
  4. patvirtinta AB SEB banko 2007 m. finansinė atskaitomybė;
  5. patvirtintas AB SEB banko 2007 m. pelno paskirstymas;
  6. išrinktas naujas AB SEB banko stebėtojų tarybos narys — Ahti Assmanas (Ahti Asmann).
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja ir Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

    2008 02 26

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“ ir naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2008 m. kovo 28 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, šaukiamas eilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2008 m. kovo 19 diena. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB SEB banko valdyba. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl AB SEB banko metinio pranešimo.
  2. Dėl AB SEB banko auditoriaus išvadų.
  3. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
  4. Dėl AB SEB banko 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
  5. Dėl AB SEB banko 2007 metų pelno paskirstymo.
  6. Dėl naujo AB SEB banko stebėtojų tarybos nario rinkimo.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2008 01 22

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2008 m. sausio 21 d. AB SEB Vilniaus bankas pakeitė pavadinimą į AB SEB bankas — Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras įregistravo naują AB SEB banko įstatų redakciją, patvirtintą 2007 m. lapkričio 15 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime, ir išdavė naują registracijos pažymėjimą.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2008 01 18

 1. AB SEB Vilniaus bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiui „Verslo žinios“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, 2007 metais SEB Vilniaus bankas uždirbo 496,1 mln. litų, o SEB Vilniaus banko grupė — 509,7 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 2006 metais bankas uždirbo 285,5 mln. litų, o banko grupė — 288,2 mln. litų audituoto grynojo pelno. Į banko grupės 2007 metų pelną yra įtrauktas 86,6 mln. litų pelnas, gautas už 2007 metais banko grupei priklausiusio nekilnojamojo turto ir UAB „SEB VB nekilnojamasis turtas“ akcijų pardavimą.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota SEB Vilniaus banko prezidento pavaduotoja ir Finansų tarnybos direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.