Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

2009 m. pranešimai apie esminius įvykius

2009 12 31

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. AB SEB bankas perleidžia visas savo dukterinės bendrovės UAB „SEB gyvybės draudimas“, kurios 100 proc. akcijų priklauso bankui, akcijas tarptautinei SEB grupei priklausančiai Švedijos Karalystėje registruotai bendrovei SEB Trygg Liv Holding AB. Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 30 d. sudaryta akcijų pirkimo—pardavimo sutartimi, akcijų perleidimą planuojama užbaigti 2010 m. sausio mėn.

  Akcijos perleidžiamos siekiant stiprinti gyvybės draudimo veiklos tarptautinėje SEB grupėje valdymą ir koordinavimą. UAB „SEB gyvybės draudimas“ klientams šis pokytis įtakos neturės.
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2009 12 30

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. gruodžio 30 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, įvyko neeilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas. Susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas darbotvarkėje numatytu klausimu — dengti dalį AB SEB banko nuostolių papildomais akcininkų įnašais, kurių suma ne mažesnė kaip 345 280 000 Lt (100 000 000 EUR).
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė.

2009 12 23

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. gruodžio 22 d. reitingų agentūra „Fitch Ratings“ paskelbė, kad patvirtino nepakeistus AB SEB banko ilgalaikio skolinimosi reitingą A (reitingo perspektyva neigiama), trumpalaikio skolinimosi reitingą F1, individualų reitingą D/E ir paramos reitingą 1.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2009 12 18

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. gruodžio 18 d. AB SEB banko valdyba patvirtino banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. gruodžio 30 d., sprendimų projektus (sprendimų projektai pridedami).
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

  AB SEB banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (PDF, 85 KB)

2009 12 07

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. gruodžio 30 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, šaukiamas neeilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2009 m. gruodžio 22 d. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB SEB banko valdyba. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl AB SEB banko nuostolių dengimo papildomais akcininkų įnašais.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2009 10 29

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. spalio 29 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, įvyko neeilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. pritarta sprendimui dengti dalį AB SEB banko nuostolių papildomais akcininkų įnašais, kurių suma ne mažesnė kaip 345 280 000 Lt (100 000 000 EUR);
  2. atšaukta visa AB SEB banko stebėtojų taryba (in corpore);
  3. išrinkta naujos sudėties AB SEB banko stebėtojų taryba naujai ketverių metų kadencijai. Naujos sudėties stebėtojų tarybos nariais išrinkti: Knutas Jonas Martinas Johanssonas, Markas Barry Payne‘as, Carlas Stefanas Davillis ir Stefanas Stignäsas.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2009 10 21

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Skelbiame AB SEB banko 2009 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Šis dokumentas yra AB SEB banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. spalio 29 d., sprendimo dėl AB SEB banko nuostolių dengimo papildomais akcininkų įnašais projekto priedas.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko Finansų centro direktorė Jūratė Lingienė, l. e. AB SEB banko prezidento pavaduotojos, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorės pareigas, tel. (8 5) 268 2413.

  SEB finansinių ataskaitų rinkinys (PDF, 139 KB)

2009 10 21

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. AB SEB banko stebėtojų taryba atšaukė šiuos AB SEB banko valdybos narius — Audrių Žiugždą (valdybos pirmininkas) ir Arturą Feiferą (valdybos narys) bei paskyrė šiuos naujus valdybos narius — Aivarą Čičelį ir Roberts Bernis.

  AB SEB banko valdyba atšaukė iš administracijos vadovo pareigų Audrių Žiugždą bei paskyrė Raimondą Kvedarą (valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas).
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2009 10 21

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per tris 2009 metų ketvirčius AB SEB bankas patyrė 626,4 mln. litų (181,4 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 942,8 mln. litų (273,0 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per tris 2008 metų ketvirčius bankas uždirbo 342,0 mln. litų (99,0 mln. eurų), o banko grupė — 320,9 mln. litų (92,9 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė.

2009 10 19

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. spalio 19 d. AB SEB banko valdyba patvirtino banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. spalio 29 d., sprendimų projektus (sprendimų projektai pridedami).
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

  AB SEB banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 40 KB)


2009 09 29

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. spalio 29 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, šaukiamas neeilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2009 m. spalio 22 d. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB SEB banko valdyba. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl AB SEB banko nuostolių dengimo papildomais akcininkų įnašais.
  2. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atšaukimo.
  3. Dėl AB SEB banko naujos stebėtojų tarybos rinkimo.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2009 07 20

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmą 2009 metų pusmetį AB SEB bankas patyrė 168,5 mln. litų (48,8 mln. eurų), o AB SEB banko grupė — 224,9 mln. litų (65,1 mln. eurų) neaudituoto grynojo nuostolio. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmą 2008 metų pusmetį bankas uždirbo 255,5 mln. litų (74 mln. eurų), o banko grupė — 225,6 mln. litų (65,3 mln. eurų) audituoto grynojo pelno. Į banko ir banko grupės 2009 metų pirmo pusmečio rezultatą yra įtrauktos vienkartinės 169,5 mln. litų (49,1 mln. eurų) nematerialiojo turto (prestižo), atsiradusio 2000 metais įsigijus Hermio banką, nurašymo išlaidos.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė.

2009 04 24

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2009 metų ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 26,6 mln. litų, o AB SEB banko grupė — 16,2 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Per pirmąjį 2008 metų ketvirtį bankas uždirbo 133,7 mln. litų, o banko grupė — 93,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2009 04 17

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. balandžio 16 d. reitingų agentūra „Fitch Ratings“ patvirtino AB SEB banko ilgalaikio skolinimosi reitingą A (reitingo perspektyva neigiama), trumpalaikio skolinimosi reitingą F1 ir paramos reitingą 1. Agentūra pakeitė AB SEB banko individualų reitingą iš C/D į D/E.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.

2009 04 10

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. balandžio 9 d. reitingų agentūra „Fitch Ratings“ patvirtino AB SEB banko ilgalaikio skolinimosi reitingą A ir trumpalaikio skolinimosi reitingą F1. Agentūra pakeitė AB SEB banko ilgalaikio skolinimosi perspektyvą iš stabilios į neigiamą po to, kai 2009 m. balandžio 8 d. buvo sumažintas Lietuvos Respublikai suteiktas ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingas nuo BBB+ iki BBB (perspektyva neigiama).
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliotas AB SEB banko ryšių su žiniasklaida vadovas Arvydas Žilinskas, tel. (8 5) 268 1198.

2009 03 23

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12,  LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. kovo 20 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, įvyko eilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  1. susipažinta su AB SEB banko metiniu pranešimu;
  2. išklausytos AB SEB banko auditoriaus išvados;
  3. išklausyti AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;
  4. patvirtinta AB SEB banko 2008 m. finansinė atskaitomybė;
  5. patvirtintas AB SEB banko 2008 m. pelno paskirstymas;
  6. atšauktas AB SEB banko stebėtojų tarybos narys Bo Magnussonas ir išrinktas naujas stebėtojų tarybos narys — Matsas Emilis Torstendahlis.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota  prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2009 03 10

 1. Emitentas — AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2009 m. kovo 9 d. AB SEB banko valdyba patvirtino banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. kovo 20 d., sprendimų projektus (sprendimų projektai pridedami).
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

  Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (PDF, 110 KB)

2009 02 18

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vertybinių popierių biržai NASDAQ OMX Vilnius ir naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. 2009 m. kovo 20 d., 10 val., Gedimino pr. 12, Vilniuje, 511 kabinete, šaukiamas eilinis AB SEB banko (registruotas adresu Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, juridinio asmens kodas 112021238) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2009 m. kovo 13 d. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia AB SEB banko valdyba. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl AB SEB banko metinio pranešimo.
  2. Dėl AB SEB banko auditoriaus išvadų.
  3. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
  4. Dėl AB SEB banko 2008 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
  5. Dėl AB SEB banko 2008 metų pelno paskirstymo.
  6. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo stebėtojų tarybos nario rinkimo.
 4. Pranešimas nekonfidencialus.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

2009 02 05

 1. AB SEB bankas, registro kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Šis pranešimas pateiktas Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, naujienų agentūroms BNS ir ELTA.
 3. Preliminariais duomenimis, 2008 metais AB SEB bankas uždirbo 347,7 mln. litų, o AB SEB banko grupė — 257,8 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 2007 metais bankas uždirbo 496,1 mln. litų, o banko grupė — 509,7 mln. litų audituoto grynojo pelno.
 4. Informacija nekonfidenciali.
 5. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota AB SEB banko prezidento pavaduotoja Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorė Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.