Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Pranešimai apie esminius įvykius

2019 01 09

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2019 m. sausio 7 d., atsižvelgdamas į Banko prašymą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos bankas priėmė sprendimą nebelaikyti Banko emitentu.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota Banko atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė, tel. (8 5) 268 1198.
 5. Banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2017 04 27

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, per 2017 metų pirmąjį ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 21,7 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 20,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Per 2016 metų  pirmąjį ketvirtį AB SEB bankas uždirbo 12,5 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 11,3 mln. eurų audituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Banko Komunikacijos skyriaus vadovė Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 5. AB SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Aivaras Čičelis.

2017 03 31

 1. AB SEB bankas, kodas 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2017 m. kovo 31 d. įvyko AB SEB banko (toliau – Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:
  2.1. susipažinta su Banko grupės 2016 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu (pridedama);
  2.2. susipažinta su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (pridedama);
  2.3. susipažinta su Banko Stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl Banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat Banko valdybos ir prezidento veiklos;
 3. patvirtintas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus parengtas Banko ir Banko grupės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);
 4. patvirtintas Banko 2016 metų pelno paskirstymas (pridedama).
 5. Pranešimas nekonfidencialus.
 6. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Banko Komunikacijos skyriaus vadovė ir prezidento patarėja Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 7. Banko valdybos narys, Kreditų ir rizikos valdymo tarnybos direktorius, l. e. prezidento pareigas Roberts Bernis.

2016 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos (PDF, 9.78 MB)2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymas (DOC, 56 KB)

2017 03 27

 1. AB SEB bankas (toliau – Bankas), kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2017 m. kovo 27 d. Banko stebėtojų taryba priėmė sprendimą Vilių Juzikį išrinkti nauju Banko valdybos nariu, numatant, kad Vilius Juzikis valdybos nario pareigas pradės eiti po to, kai bus gautas Banko veiklą prižiūrinčių institucijų leidimas.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Banko Komunikacijos skyriaus vadovė ir prezidento patarėja Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 5. Banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2017 03 21

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. 2017 m. kovo 31 d. šaukiamas AB SEB banko (toliau – Bankas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba. 100 proc. Banko akcijų priklauso Skandinaviska Enskilda Banken, AB.

  Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:
  1. dėl Banko metinio pranešimo;
  2. dėl Banko auditoriaus išvadų;
  3. dėl Banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų;
  4. dėl 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
  5. dėl Banko 2016 metų pelno paskirstymo.

  Banko valdyba pritarė banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams (sprendimų projektai pridedami).
   
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota  Banko  Komunikacijos skyriaus vadovė ir prezidento patarėja Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 5. AB SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (DOC, 53 KB)

2017 02 15

 1. AB SEB bankas (toliau – Bankas), kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Aivaras Čičelis, Banko valdybos narys ir Banko Verslo bankininkystės tarnybos direktorius, paskirtas Banko Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktoriumi. Aivaras Čičelis, kuris ir toliau bus Banko valdybos nariu, naujas pareigas pradės eiti nuo 2017 m. vasario 20 dienos. Bankas rinks naują valdybos narį, kuris bus atsakingas už Verslo bankininkystės tarnybos veiklą.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Banko Komunikacijos skyriaus vadovė Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 5. Banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

2017 02 01

 1. AB SEB bankas, kodas: 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius.
 2. Preliminariais duomenimis, 2016 metais AB SEB bankas uždirbo 94,5 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 93,1 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Šis rezultatas yra apskaičiuotas laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 2015 metais AB SEB bankas uždirbo 62,1 mln. eurų, o AB SEB banko grupė – 58,8 mln. eurų audituoto grynojo pelno.
 3. Pranešimas nekonfidencialus.
 4. Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį emitento įgaliota Banko Komunikacijos skyriaus vadovė ir prezidento patarėja Ieva Kulvinskaitė, tel. (8 5) 268 2423.
 5. AB SEB banko valdybos narys ir Verslo bankininkystės tarnybos direktorius, l. e. AB SEB banko prezidento pareigas Aivaras Čičelis

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.