Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Aštuoni tvaraus verslo prioritetai

SEB tvarios veiklos strategijoje nustatyti aštuoni prioritetai pagal tris pagrindines atsakomybės sritis. Skirdami didelį dėmesį šioms sritims, galime prisidėti prie to, kad geriau būtų valdomos bendrovės bankų sektoriuje, saugoti aplinką ir aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Mūsų atsakomybės sritys:

 • valdymo atsakomybė
 • aplinkos apsaugos atsakomybė
 • socialinė atsakomybė

Pagal tris pagrindines atsakomybės sritis yra nustatyti aštuoni tvaraus verslo prioritetai.

Aštuoni tvaraus verslo prioritetai

1. Atsakingas pardavimas ir rinkodara

Mūsų ryšiai su klientais yra pagrįsti pasitikėjimu. Norėdami išsaugoti pasitikėjimą, pirmenybę turime teikti klientų interesams, užtikrindami, kad su visais klientais būtų elgiamasi sąžiningai, laikantis aukščiausių aptarnavimo, skaidrumo ir atsakingos bankų praktikos standartų. Savo veiklą vykdome vadovaudamiesi etikos principais ir savo pagrindinėmis vertybėmis — abipuse pagarba, tęstinumu, profesionalumu ir atsakomybe.

Aukšti etikos standartai turi būti ir yra neatskiriama mūsų verslo dalis, jais pagrįstos mūsų puoselėjamos nuostatos. Siekiame, kad klientai, rekomenduodami SEB, vertintų mus kaip patikimą partnerį. Žinome, kad, norėdami išsaugoti pasitikėjimą ir toliau sėkmingai dirbti, turime pateisinti vis didėjančius reikalavimus, keliamus socialiai atsakingoms įmonėms.

2. Finansinių nusikaltimų prevencija

Finansiniai nusikaltimai — didelė tarptautinė problema. Mes turime apsaugoti savo klientus ir savo verslą. Mokome savo darbuotojus, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui ir sukčiavimui, bei nuosekliai dirbame, kad užtikrintume savo skyrių ir elektroninių kanalų saugumą.

Būdami vieni didžiausių kreditavimo, mokėjimo sistemų ir kitų finansinių paslaugų teikėjų, esame svarbi visuomenės, kurioje veikiame, dalis. Mums tenka atsakomybė apsaugoti žmones, kuriuos aptarnaujame, ir jų lėšas, kurias jie yra mums patikėję. Iš mūsų tikimasi, kad vykdysime finansinių nusikaltimų prevenciją ir užkirsime kelią, kad mūsų kanalai nebūtų naudojami plaunant pinigus, sukčiaujant ar vykdant kitą nusikalstamą veiklą.

Mes skiriame dėmesį trims pagrindinėms sritims:

 • pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai
 • Vyriausybės nustatytų sankcijų taikymui nusikaltimu įtariamiems asmenims
 • sukčiavimų prevencijai

 

3. Atsakinga nuosavybė

Įmonės, tarp jų — bankai ir investuotojai, kurie rūpinasi bendrovės valdymu, aplinkos apsauga, yra socialiai atsakingi, gali mažinti riziką ir išnaudoti įvairias galimybes. Todėl svarbu užmegzti dialogą su investicinių portfelių valdytojais, kad jie siektų kurti ilgalaikę vertę ir gauti patrauklią finansinę grąžą.

Esame viena didžiausių bendrovių, investuojančių privačių asmenų, įmonių ir institucijų vardu. Klientai mums suteikia svarbius įgaliojimus, todėl turime elgtis atsakingai kaip valdytojai ir savininkai. Taigi labai svarbu, kad įmonės, į kurias mes investuojame, taip pat elgtųsi atsakingai savo bendrovės valdymo, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės srityse.

Mūsų tikslas — savo, kaip savininko, vaidmenį atlikti atsakingai, skatinti kitus laikytis atsakingo verslo etikos ir valdymo principų. Bendradarbiaujame su bendrovėmis, į kurias investuojame, kad galėtume įvertinti galimą jų verslo riziką ir verslo galimybes, užtikrinti tvarų vertės kūrimą.

4. Poveikio aplinkai mažinimas

Mūsų veiklos tiesioginis neigiamas poveikis aplinkai yra menkas. Tačiau ir mes turime įnešti savo indėlį tausodami aplinką. SEB grupės siekis — iki 2015 metų anglies dioksido emisiją sumažinti 45 procentais, palyginti su 2008 metais. SEB grupė pradėjo naudoti žaliąją energiją, sumažino popieriaus vartojimą, stengiasi keliauti mažiau ir racionaliau.

Nors bankų sektoriaus ir pačios SEB grupės neigiamas poveikis aplinkai yra nedidelis, palyginti su pramonės sektoriaus įmonėmis, mes galime ir privalome daryti viską, kad sumažintume mūsų veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Kitas svarbus mūsų uždavinys — finansavimą ir investicijas skirti toms kritinėms sritims, kurioms reikalingas kapitalas, kad būtų galima įgyvendinti pokyčius ir taip sumažinti mūsų visos visuomenės veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

Mes vadovaujamės tokiu požiūriu:

 • matuojame išmetamo anglies dioksido kiekį ir teikiame apie tai ataskaitas
 • kiek įmanoma stengiamės išvengti veiklos, kuri sukelia didelę anglies dioksido emisiją
 • mažiname energijos suvartojimą ir dalykinių kelionių skaičių
 • vietoj iškastinio kuro naudojame atsinaujinančių šaltinių energiją

5. Tvarus finansavimas ir investicijos

Mūsų bankas finansuoja ir investuoja į ateitį. Esame pasirašę įvairių tarptautinių susitarimų ir savo veikloje taikome tarptautinius verslo etikos kodeksus. Padedame savo klientams mažinti riziką ir išnaudoti įvairias galimybes.

Norint įveikti daugybę šiandieninio pasaulio socialinių ir aplinkos iššūkių, reikia naujo mąstymo, naujovių ir, be abejo, lėšų. Bankai gali suvaidinti itin svarbų vaidmenį, teikdami konkurencingus finansinius sprendimus, padėsiančius pasiekti tvarios veiklos tikslus.

Jei teikdami kreditus ir investuodami, atsižvelgsime į aplinkos apsaugos ir socialines problemas, galėsime sumažinti riziką ir išnaudoti įvairias galimybes.

Mes vadovaujamės tarptautiniais geros praktikos standartais, tokiais kaip Pusiaujo principai (Equator Principles).

6. Savo darbuotojų branginimas

Bankininkystė — tai žmonės. Todėl stengiamės būti patikimu darbdaviu, pritraukiančiu ir išlaikančiu tinkamus žmones. Sudarome galimybes mūsų darbuotojams augti kaip asmenybėms, kad jie galėtų jaustis branginami ir aktyviai dalyvautų mūsų veikloje.

Patraukli, patikima ir sveika darbo aplinka sudaro galimybes siekti puikių rezultatų, užtikrina darbuotojų pasitenkinimą, skatina lojalumą. Tai atitinka ir klientų, ir akcininkų interesus. Norėdamas būti ilgalaikių ryšių banku,  SEB turi pritraukti, ugdyti ir išlaikyti geriausius darbuotojus tam, kad klientams galėtume teikti kokybiškas paslaugas ir perteikti geriausią savo patirtį.

Mūsų tikslas — esamiems ir potencialiems darbuotojams siūlyti geriausią darbo aplinką ir lygias galimybes kilti karjeros laiptais, nesvarbu, kokia būtų jų lytis, tautybė, amžius, seksualinė orientacija ar religija. SEB grupės tikslas — pasiekti, kad visuose mūsų organizacijos lygmenyse dirbtų po lygiai moterų ir vyrų, taip pat didinti samdomų iš užsienio darbuotojų dalį.

7. Finansinių paslaugų prieinamumas

Žmonėms reikia vienodų galimybių naudotis finansinėmis paslaugomis. Todėl nuolat dirbame tobulindami naudojimosi mūsų paslaugomis prieinamumą ir didiname visuomenės finansinį raštingumą. Turime ilgalaikes finansinio ir ekonominio švietimo tradicijas.

Stengiamės teikti paslaugas kuo daugiau klientų, atsižvelgdami į įvairius jų finansinius poreikius, kada ir kur klientams mūsų paslaugų prireiktų. Stengiamės pasiekti, kad mūsų finansinės paslaugos būtų prieinamos visiems, nesvarbu, kokia būtų jų ekonominė padėtis, tautybė, negalia ar kiti veiksniai. Tam reikia ir priemonių, ir technologijų, kurios palengvintų prieigą prie banko paslaugų.

Išnaudojame savo paslaugas, tarptautinį tinklą ir geriausius turimus gebėjimus tam, kad sudarytume kuo didesnes prieigos galimybes naudotis finansinėmis paslaugomis. Tai SEB grupei teikia konkurencinių pranašumų ir skatina mūsų finansinių paslaugų paklausą.

8. Investavimas į bendruomenes

Mes suprantame, kad klestinti visuomenė yra ypač svarbi sėkmingai bankų veiklai ateityje. Mūsų veikla atlieka svarbų vaidmenį bendruomenės gyvenime, be to, mes remiame vietos bendruomenes, dalindamiesi ir savo laiku, ir finansiniais ištekliais. Mums svarbu padėti spręsti socialines problemas, remti inovacijas ir skatinti tinkamą bei sveiką gyvenseną.

Mes siekiame ugdyti verslumą, remiame vaikus ir jaunimą, skatiname sportą ir sveiką gyvenseną, suteikiame visuomenei galimybę išvysti kultūros renginius. Bet to, skatiname domėjimąsi aplinkos tausojimo klausimais.

SEB grupės partneriai yra pažangiausios organizacijos ir labdaros įstaigos. Mes nuolat domimės, kaip išleidžiamos mūsų skiriamos lėšos, stengiamės savo išteklius ir infrastruktūrą naudoti taip, kad mūsų investicijos būtų panaudotos tikslingai.


 

 

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.