Change language:

Kaupimas pagal amžių

Paragraphs

Keturi pensijų fondai, pritaikyti dalyviams pagal jų amžiaus tarpsnius, leidžia geriau užtikrinti priimtiną investicijų riziką visą kaupimo pensijai laiką.

Siekiant optimalios investicijų grąžos, rekomenduojama pensijų fondą pirmiausia rinktis, o vėliau jį pakeisti atsižvelgiant į savo amžių: jaunesniems –  į fondą, investuojantį į akcijas, o artėjant pensiniam amžiui –  į fondą, kuriame obligacijų dalis didesnė, o akcijų – mažesnė, kad sumažėtų trumpalaikiai sukaupto turto vertės svyravimai. Fondą pasirenkate patys, o fondo investicijas valdo profesionalūs pensijų fondų valdytojai.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikus prašymą keisti fondą iki darbo dienos 12 val., vienetai bus konvertuojami pagal tos pačios dienos vertę, o po 12 val. – kitos darbo dienos vertę. Šis pakeitimas įsigalioja 2021 m. birželio 11 d.

Fondas „SEB Index. Klimato ateitis“ „SEB pensija 18+“ „SEB pensija 50+“ „SEB pensija 58+“
Rekomenduojamas dalyviams iki 50 m. iki 50 m. nuo 50 iki 58 m. nuo 58 m. iki pensinio amžiaus
Tinkamas, jei priimtini trumpalaikiai finansų rinkų svyravimai ir suprantama, kad didesnė ilgalaikių akcijų rinkų grąža susijusi su didesne rizika priimtini trumpalaikiai finansų rinkų svyravimai ir suprantama, kad didesnė ilgalaikių akcijų rinkų grąža susijusi su didesne rizika siekiama padidinti sukaupto turto vertę ir yra priimtina vidutinė akcijų rinkų svyravimų rizika siekiama, kad investavimo rizika išliktų maža ir kaupiamos lėšos būtų mažiau priklausomos nuo finansų rinkų svyravimo
Fondo investavimo strategija

iki 100 proc. fondo turto investuojama į akcijas

Išsamiau

iki 100 proc. fondo turto investuojama į akcijas

Išsamiau

40–60 proc. fondo turto investuojama į akcijas, likusi dalis – į obligacijas

Išsamiau

80–100 proc. fondo turto investuojama į obligacijas ar kitas konservatyvias turto klases

Išsamiau

Kaip kaupiamos lėšos?

Pirmiausia sudaroma lėšų kaupimo III pakopos pensijų fonduose sutartis ir pasirenkamas pensijų fondas, pagal kurio investavimo strategiją bus investuojamos įmokos.

arba

Kad sutartis įsigaliotų, per tris mėnesius turi būti pervesta pirmoji įmoka.
Įmokas ar jų dalį į Jūsų pensijų fondo sąskaitą gali mokėti ir kiti asmenys (sutuoktinis ar darbdavys):

  • mokant fiziniam asmeniui – mažiausia įmoka 10 Eur
  • juridiniams asmenims mažiausia įmoka už darbuotoją – 1 Eur

Pasirinkto dydžio įmokas galite mokėti  priimtinu periodiškumu, o pasikeitus aplinkybėms, – keisti ar nutraukti mokėjimą.

Sutarčiai įsigaliojus, pensijų sąskaitoje sukaupti pinigai toliau investuojami net tais atvejais, kai tenka praleisti ar laikinai sustabdyti įmokų mokėjimą.

Pensijos kaupimo sutartis neterminuota, todėl ją galite bet kada nutraukti ir pasiimti sukauptus pinigus