Switch to mobile version. Į viršų

Kasdieniai finansai - 2018 03 14
pajamų deklaravimas

Deklaruojame pajamas ir turtą 2018-aisiais: ką svarbu atsiminti?

Deklaruojame pajamas ir turtą 2018-aisiais: ką svarbu atsiminti?

Klausimų, kaip tinkamai užpildyti pajamų bei turto deklaracijas, kildavo anksčiau, kyla ir dabar. Nepaklysti klaidžiuose mokesčių deklaracijų labirintuose padės Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Kada ir kodėl turiu deklaruoti pajamas?

Preliminarios gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir turto deklaracijos už 2017 m. elektroninėje sistemoje pateikiamos nuo 2018 m. kovo 14 d. 

Pajamas deklaruoti reikia pildant GPM308 formą, jeigu ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d. esate paėmę kreditą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti. Tada galite pasinaudoti mokesčių lengvata ir susigrąžinti dalį išlaidų už sumokėtas palūkanas, tačiau tik už šį vieną paimtą kreditą. Be to, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permoką galite susigrąžinti už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje, už deklaruotas iš vertybinių popierių gautas pajamas ar kitas turimas paskolas.

Pajamas taip pat privaloma deklaruoti, jeigu verčiatės individualia veikla ir gaunate iš jos pajamų, už kurias iki gegužės 2 dienos būtina sumokėti mokesčius. Pajamų deklaracijas taip pat turite pateikti, jeigu jums buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to turite sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes taikėte per mažą neapmokestinamąjį pajamų dydį.

Be abejo, pajamas turi deklaruoti ir kiekvienas, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą privalo deklaruoti ir turimą turtą (žr. toliau).

VMI pabrėžia, kad pasitikslinti, ar privalote deklaruoti turtą ar metines pajamas, galite paskambinę į VMI Mokesčių informacijos centrą 1882 arba atvykę į mokesčių inspekcijos padalinį.

Kaip pasiruošti pajamų deklaravimui?

Dauguma šalies gyventojų ne tik deklaruoja pajamas, bet ir naudojasi kitomis viešosiomis paslaugomis („Sodros“, VMI, Registrų centro ir pan.) prisijungę prie savo interneto banko. Bankas parengia reikiamas pažymas apie visas jūsų turimas sąskaitas, gautas palūkanas, turimus vertybinius popierius ir kt., todėl pačiam tikrai nereikia rengti tokių pažymų. Užtenka prisijungti prie interneto banko, kur ir rasite jau parengtus reikiamus dokumentus. Šiais metais sistema turėtų aiškiai nurodyti, kokią sumą asmuo privalo susimokėti ar susigrąžinti iš valstybės.

Kaip užpildyti 2017 m. pajamų deklaraciją GPM308?

Pildyti GPM308 deklaraciją paprasčiausia prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) preliminarios deklaracijos pagrindu. Preliminarias deklaracijas galima peržiūrėti bei pildyti skyriuje DEKLARAVIMAS Preliminarios deklaracijos.

Būtinai pasitikrinkite, ar preliminarioje deklaracijoje nurodyti visi duomenys ir (ar) 33 laukelyje nėra mokėtinos sumos. Jeigu preliminarioje deklaracijoje nurodyti ne visi duomenys, ją reikia papildyti preliminarios deklaracijos kortelėje pasirinkus nuorodą Pildyti.

Kada galiu tikėtis atgauti GPM permoką?

Pirmiausia permokos pervedamos deklaravusiems e. būdu ir be klaidų, t.y. deklaracijose pateikti duomenys sutampa su VMI turimais duomenimis. Teigiama, kad jeigu pajamų deklaraciją pateiksite laiku, t. y. iki gegužės 2 dienos šiemet, GPM permoka bus grąžinta iki liepos 31 dienos.

Deklaraciją GPM308 pateikus arba patikslinus po termino, permoka bus grąžinta ne vėliau kaip per 90 d. nuo deklaracijos pateikimo ar patikslinimo dienos. 2015 m. VMI gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokas pradėjo grąžinti balandžio pradžioje.

Ką daryti, jeigu man apskaičiuota mokesčių nepriemoka?

Tą patį, ką darytumėte pasiskolinę pinigų iš draugo – grąžintumėte skolą. Kad tai padaryti būtų paprasčiau, GPM nepriemoką į VMI sąskaitą LT05 7044 0600 0788 7175 reikia sumokėti nurodant įmokos kodą 1441, o privalomojo sveikatos draudimo sumą – nurodant įmokos kodą 1781.

Mokėtinos sumos pagal gyventojų pajamų deklaraciją turi būti sumokėtos iki 2018 m. gegužės 2 d. Primename, kad už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai: po 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mokėtinos sumos. Delspinigiai turi būti sumokėti tuo pačiu įmokos kodu kaip ir mokėtini mokesčiai (galima mokėti vienu pavedimu). 

Skaičiuoklė, aktuali dirbusiems ne visus metus

2017 m. pirmą kartą VMI interneto svetainėje paskelbė Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir Metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklę 2012–2016 metams. Ji aktuali tiems gyventojams, kurie dirbo ne visus metus ir gali susigrąžinti dalį GPM dėl pritaikyto per didelio NPD. Ši skaičiuoklė ypatingai aktuali studentams moksleiviams,  dirbusiems   keletą mėnesių, pvz. vasaros atostogų metu. Neteikdami deklaracijos jie gali pasitikrinti, kokia suma grįžtų į jų sąskaitas. Be abejo, tam reikalingi duomenys iš darbdavio, kuris kas mėnesį privalo pateikti informaciją darbuotojui apie jam sumokėtą darbo užmokestį ir išskaičiuotus mokesčius. Skaičiuoklę rasite spustelėję šią nuorodą

Jau deklaravau pajamas. Galbūt reikia deklaruoti ir turtą?

Turtą deklaruoti privalo valstybės tarnautojai, politikai ar kandidatuojantys jais tapti, Europos Parlamento nariai ir kandidatai į juos bei jų šeimos nariai, taip pat prokurorai, valstybinių akcinių bendrovių akcininkai ir kiti asmenys, išvardinti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo antrajame straipsnyje.

Kokį turtą turiu deklaruoti?

VMI specialistai teigia, kad turto deklaracijoje, jeigu jums priklauso ją pateikti, privaloma nurodyti didesnes kaip 1 500 eurų lėšas, esančias ir banko sąskaitoje, ir kitur laikomas pinigines lėšas, kurių turėjote praėjusių metų gruodžio 31 dieną. Kitaip tariant, jeigu paskutinę metų dieną visose savo sąskaitose turėjote mažiau nei 1500 eurų, jų nereikia deklaruoti.

Tačiau asmens turto deklaracijos formoje (forma FR0001) turite nurodyti tokį gruodžio 31 d. turėtą turtą:

 • bet kokį nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir nebaigtus statyti statinius
 • kilnojamąjį turtą, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija
 • bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose gyventojo turėtas didesnes kaip 1 500 eurų lėšas
 • paskolintas ir nesusigrąžintas didesnės kaip 1 500 eurų lėšas
 • meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė kaip 1 500 eurų
 • vertybinius popierius, jei jų bendra vertė didesnė kaip 1 500 eurų

VMI teigimu, deklaracijose turi būti nurodomas ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse turimas turtas. Nekilnojamojo ar kilnojamojo daikto vertė nurodoma pagal jo įsigijimo kainą, o jei ši kaina pastebimai skiriasi nuo šiuo metu esančios tikrosios rinkos kainos, nurodoma tikroji rinkos kaina.

Atkreipiamas dėmesys, kad pagal naujausius įstatymų pakeitimus, 2017 m. ir vėlesnių metų turtą reikės deklaruoti ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojams ir jų šeimų nariams, visų biudžetinių įstaigų ir jų padalinių (nesančių kitame struktūriniame padalinyje) vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams, taip pat akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, taip pat valstybės ir savivaldybės įmonių vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariams.

Kaip ir anksčiau, deklaruoti turtą privalo valstybės politikai ir jų šeimų nariai bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimų nariai.

Deklaruoti turtą taip pat privalo gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai.

Brangių dovanų deklaravimas

Deklaruoti reikia ir gautas brangias dovanas – didesnes nei 2500 eurų vertės. Dovanų gavę gyventojai deklaruoti metines pajamas privalo, jeigu jie per mokestinius metus gavo:

 • didesnes kaip 2 500 eurų vertės dovanas pinigais ar turtu – iš kitų asmenų (ne iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių) brolių, seserų, senelių, vaikaičių),
 • didesnes kaip 2 500 eurų dovanas pinigais ar turtu (išskyrus gautas nekilnojamaisiais daiktais, esančiais Lietuvoje) iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių.

Automobilio pardavimo/pirkimo sumos

Nuo 2016 m. VMI pažymose ir preliminariose deklaracijose pateikia informaciją apie automobilių pirkimo/pardavimo sandorių sumas, jei automobilis buvo neišlaikytas trejus metus, neatsižvelgiant į tai ar parduotas su pelnu ar ne.

Taip pat pažymose pateikiama informacija iš turimų duomenų apie nekilnojamojo turto įsigijimo kainą. Todėl deklaracija bus pilnesnė ir gyventojams nereiks patiems ieškoti trūkstamos informacijos.

Ar turto deklaracijoje reikia deklaruoti paskolas?

Patiko straipsnis? 
Prenumeruokite e. paštu


Pasak VMI specialistų, tai padaryti būtina, jei žmogus teikia turto deklaraciją (žr. pirmiau). Tačiau turto deklaracijoje turi būti nurodoma tik iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. negrąžintos paskolos dalis, jei bendra paskolų suma yra didesnė negu 1500 eurų. Net jeigu turite vos vieną paskolą, o metų pabaigoje buvote negrąžinę 1501 eurų, paskolą deklaruoti būtina. Negrąžintos paskolos sumą reikia nurodyti atskirame turto deklaracijos priede „Gautos paskolos“.

Kokia valiuta reikia nurodyti deklaracijoje pateikiamas sumas?

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos litą pakeitė euras, ir turto, ir kitos 2015 metų deklaracijos jau pateikiamos eurais. Todėl turto deklaracijas reikėtų pildyti naujame blanke arba, pildant senosios deklaracijos pagrindu, visus skaičius konvertuoti į eurus. Elektroninėje deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) patalpinta euro skaičiuoklė, kuri gyventojams padės tai padaryti.

Visą informaciją apie turto ar kitų deklaracijų pateikimą galima gauti paskambinus VMI trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.


 • Draudimas - 2019 10 25

  Kokio dydžio gyventojų pajamų mokesčio permoką bus galima susigrąžinti 2020 m.?

  Kokio dydžio gyventojų pajamų mokesčio permoką bus galima susigrąžinti 2020 m.?

  Gyventojai, taupantys ateičiai ir savarankiškai pensiją kaupiantys III pakopos fonduose arba pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis, kiekvieną pavasarį deklaruodami pajamas susiduria su tuo pačiu klausimu – kokią gyventojų pajamų mokesčio permoką bus galima susigrąžinti?

  Daugiau

 • Kasdieniai finansai - 2016 12 29

  Svarbiausi mokesčių sistemos pokyčiai 2017 metais

  Svarbiausi mokesčių sistemos pokyčiai 2017 metais

  Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiamas gyventojų apmokestinimas bus palankesnis mažiausias pajamas gaunantiems asmenims. Pokyčių apmokestinant gyventojų pajamas būtų buvę dar daugiau, jeigu nebūtų pusmečiui atidėtas socialinio modelio įgyvendinimas. Toliau pateikiami svarbiausi mokesčių sistemos pokyčiai, aktualūs daugumai fizinių asmenų. 

  Daugiau

 • Taupymas ir investavimas - 2020 01 10

  Taupymo žaidimas – kaip metų gale sukaupti 1400 eurų

  Taupymo žaidimas – kaip metų gale sukaupti 1400 eurų

  Esama įvairių taupymo receptų, tačiau ar žinote, kaip per metus galima sukaupti beveik 1400 eurų? SEB banko finansų ekspertų pasiūlytu taupymo planu pasinaudojusi SEB banko klientė Simona dalinasi savo įspūdžiais.

  Daugiau


Daugiau susijusių straipsnių

Archyvas

 

 

 

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.