Switch to mobile version. Į viršų

Pensija - 2018 12 16
pensija | Taupymas | Pensijų fondai

Esminis pensijų reformos klausimas – ar sukauptos lėšos bus paveldimos?

Esminis pensijų reformos klausimas – ar sukauptos lėšos bus paveldimos?

Yra vienas klausimas, į kurį atsakymą  ir norėtume sužinoti, ir ne. Tas klausimas skamba taip: „Kaip ilgai gyvensiu?“ Žinoma, mums gali pakakti „tikiuosi, kuo ilgiau ir laimingai“. Bet valstybei planuojant ilgalaikę raidą ir būdus gyventojų gerovei didinti svarbu atsižvelgti į gyvenimo trukmę. 

Ypač siekiant kurti tokią pensijų sistemą, kuri ir užtikrintų orią senatvę kad ir kokio amžiaus sulauktų reikiamą darbo stažą sukaupęs gyventojas, ir leistų veiksmingai skirstyti valstybės išteklius vidutinei gyvenimo trukmei vis ilgėjant.

Kaip tik to buvo siekiama rengiant ir priimant įstatymus, kuriais nuo 2019 metų reformuojama pensijų kaupimo sistema. Apie sukauptos pensijos dalies išmokėjimą ir keičiamą anuitetų tvarką buvo ir tebėra diskutuojama. Vis dėlto, į naujoves pažvelgus atidžiau, susidaro įspūdis, kad pokyčių kritika veikiau primena paprasčiausią daugeliui žmonių būdingą pasipriešinimą pokyčiams. Labai tikėtina, kad teigiamai reformuota išmokų tvarka ateityje taps rimta paspirtimi ir būsimiems pensininkams, ir jų artimiesiems.

Įsidėmėkite tris skaičius: 3, 10 ir 60 tūkstančių

Kitaip negu kiti su kaupimo reforma susiję pokyčiai, nauja išmokų mokėjimo tvarka turėtų įsigalioti nuo 2020-ųjų. Kaip ir iki šiol, kad gautų fonde sukauptą pensijos dalį, žmogus turės sulaukti pensinio amžiaus arba išeiti į pensiją anksčiau, tada kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę ir sudaryti sutartį, kad gautų išmoką.

Išmokos dydis ir forma priklausys nuo sukauptos sumos. Jeigu ji nesieks 3 tūkst. eurų, gyventojui sukaupta suma bus pervesta kaip vienkartinė išmoka. Jei gyventojas sukaupė daugiau kaip 60 tūkst. eurų, šią sumą viršijanti dalis taip pat bus išmokėta per vieną kartą. Pavyzdžiui, sukaupus 70 tūkst. eurų, 10 tūkst. eurų dalyviui bus išmokama kaip vienkartinė išmoka.

Sukaupus nuo 3 iki 10 tūkst. eurų, pensijų kaupimo bendrovė šias lėšas dalyviui mokės lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį tol, kol jos pasibaigs. Svarbu pabrėžti, kad tol, kol tai vyks, fonde esantys pinigai bus toliau investuojami, gaunama grąža. Dalyvis galės pats nuspręsti rinktis rizikingesnį fondą ar palikti sukauptas lėšas mažiausiai rizikingame turto išsaugojimo fonde, taip pat, panorėjęs, keisti pensijų bendrovę.

Gyventojui mirus anksčiau, kol visos sukauptos lėšos jam ar jai dar nebuvo išmokėtos, likusi dalis atiteks paveldėtojams. Pavyzdžiui, jei žmogus buvo sukaupęs 5 tūkst. eurų fonde ir iki mirties jam tebuvo spėta dalimis išmokėti tūkstantį, visa likusi dalis, įskaitant ir gautą grąžą, bus išmokėta paveldėtojams kaip vienkartinė išmoka.

Kokybiškesnė senatvė, kad ir kaip ilgai gyventume

Įstatymų pakeitimams įsigaliojus daugelis kaupimo sistemoje dalyvaujančių dirbančiųjų, sulaukę senatvės, tikėtina, bus sukaupę 10–60 tūkst. eurų. Tokios sukauptos lėšos dalyviui būtų išmokamos anuiteto būdu. Asmuo galės pasirinkti, kokios rūšies anuitetą įsigyti – atidėtąjį ar standartinį.

Kaip būtų mokamos išmokos pasirinkus atidėtąjį anuitetą? Tiesą sakant, ši išmokų forma su anuitetu turi nedaug ką bendro. Pasirinkus šį būdą, naujos įmokos nebemokamos, didžiausia (~85–90 proc.) sukauptos sumos dalis ir toliau lieka dalyvio pasirinktame antros pakopos pensijų fonde (mažiausios rizikos turto išsaugojimo fonde ar kitame didesnės rizikos fonde). Dalyvio sukauptą sumą pensijų kaupimo bendrovė toliau investuoja, taip pat pradeda šią sukauptą sumą kartu su gauta grąža lygiomis dalimis išmokėti periodiškai kas mėnesį. Ši pensijų fonde likusi dalis mokama pagal pensijų išmokų sutartį iki tol, kol dalyviui sueis 85 metai.

Ir tik už likusią sukauptos sumos dalį (~10–15 proc.) asmuo iš „Sodros“ įsigyja anuitetą arba garantiją, kad, jam sulaukus 85 metų, „Sodra“ pratęs mokėti panašaus dydžio pensijų išmokas visą likusį gyvenimą. Kad ir kokio garbaus amžiaus sulauktų, asmuo galės nesijaudinti, kad išmokų mokėjimas nutrūks. Svarbu pabrėžti, kad ta dalis sukauptos sumos, kuri lieka dalyvio pasirinktame antros pakopos pensijų fonde, yra paveldima, t. y. netekties atveju paveldėtojai gauna visą pensijų fonde likusią neišmokėtą sumą, o mažesnė sukauptos sumos dalis, sumokėta „Sodrai“ už pastarosios įsipareigojimą mokėti asmeniui pensijų išmokas perkopus jam 85 gyvenimo metus, nėra paveldima. Šia naujove – atidėtuoju anuitetu– turėtų susidomėti daugelis kaupiančiųjų.

Pasirinkusiems standartinio anuiteto rūšį visos sukauptos lėšos pervedamos „Sodrai“, kuri įsipareigoja visą likusį žmogaus gyvenimą mokėti išmokas kiekvieną mėnesį (be „Sodros“ dar mokamos senatvės pensijos išmokos). Vienintelė aplinkybė, kurią dera įvertinti renkantis standartinio anuiteto paslaugą, yra ta, kad sukauptos lėšos nebepaveldimos. Anuiteto gavėjui mirus, jo sutartis baigia galioti, išmokos niekam nebemokamos. Taip pat nėra aišku, ar „Sodrai“ pervestos lėšos bus investuojamos ar indeksuojamos ir kaip tai bus daroma.

Verta pažymėti, kad gyventojai turės ir trečią alternatyvą: visą sukauptą sumą palikti fonde, jei, pavyzdžiui, santaupų, senatvės pensijos, artimųjų paramos ar kitų gaunamų pajamų jam senatvėje pakanka. Tokiu atveju lėšos taip pat toliau investuojamos, gali būti gaunama investicinė grąža, o gyventojui mirus visa sukaupta suma yra paveldima.

Girdėti nuomonių, ar ne geriau būtų visą sukauptą sumą į pensiją išėjusiam sistemos dalyviui sumokėti iš karto, kad šis pats galėtų laisvai disponuoti pinigais. Bet čia reikėtų atsiminti svarbią detalę: mes nežinome, kaip ilgai būsime šiame pasaulyje, todėl negalime, gavę visą sukauptą sumą, ją išmintingai padalinti lygiomis dalimis, kad pinigų užtektų iki dienų pabaigos.

Atnaujinama pensijų kaupimo sistema padeda išspręsti svarbų klausimą, suteikiant sistemos dalyviui garantiją, kad didesnę pensiją jis gaus tol, kol bus gyvas, ir sudarant galimybę sukauptas lėšas toliau investuoti, o dalyviui mirus neišmokėtą pinigų dalį palikti paveldėtojams. Taip pasiekiamas vienas svarbiausių kaupimo sistemos tikslų – užtikrinti papildomą periodinių pajamų šaltinį senatvėje nesukeliant įtampos nei dirbantiesiems, nei valstybei, nei „Sodrai“. Kaupimo sistemos reforma turėtų paskatinti dar didesnį dirbančiųjų dalyvavimą, sukurti galimybes sparčiau ir daugiau kaupti senatvei.

Savarankiškai sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Už pensijos kaupimą fonde imami administravimo mokesčiai.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę. Prieš priimdami sprendimą sudaryti pensijų kaupimo sutartį, turėtumėte palyginti UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų  pensijų fondų investavimo riziką ir susipažinti su pensijų fondų „SEB pensija“ taisyklėmis – jose išsamiai aprašomi paslaugos ypatumai ir būdinga rizika.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių — iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.


Daugiau susijusių straipsnių

Archyvas

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.