Switch to mobile version.

Privatiems klientams

Tiesioginis debetas

Tiesioginis debetas

Pasirinkite šią paslaugą ir galėsite atsikvėpti

 • Paslauga nemokama
 • Labai patogu – sąskaitos apmokamos automatiškai
 • Saugu – bet kada galite atsisakyti paslaugos ar pakeisti sąlygas

Jums nebūtina prisiminti, kada ir kaip pervesti draudimo ar lizingo įmoką, sumokėti už komunalines paslaugas, internetą ar telefoną. Pasirinkite tiesioginio debeto paslaugą, ir sąskaitų apmokėjimu bus pasirūpinta.

Apie paslaugą

Tiesioginio debeto paslaugą pakeis elektroninės sąskaitos automatinio apmokėjimo paslauga

Lietuvai įsivedus eurą ir tapus euro zonos nare, šalyje veikiantys bankai nuo 2016 m. sausio 1 d. pinigų pervedimus eurais turės atlikti laikydamiesi bendroje mokėjimų eurais erdvėje, arba SEPA (angl. Single Euro Payments Area), taikomų pinigų pervedimų eurais techninių ir komercinių reikalavimų, kuriuos nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 260/2012.

Dabartinė tiesioginio debeto paslauga minėto reglamento reikalavimų neatitiks, todėl nuo 2016 m. sausio 1 d. nebus teikiama. Vietoj jos siūlysime elektroninės sąskaitos (toliau – e. sąskaita) teikimo ir jos apmokėjimo paslaugą. Tiesioginio debeto paslauga bus keičiama į e. sąskaitos automatinio apmokėjimo paslaugą nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. Jei paslaugų teikėjas, kurio sąskaitas šiuo metu apmokate naudodamiesi tiesioginiu debetu, nepasirinks e. sąskaitų teikimo paslaugos, Jus apie tai informuosime papildomai.

Niekuo neturėsite rūpintis,

kai tiesioginio debeto paslauga bus keičiama į automatinio e. sąskaitos apmokėjimo paslaugą, nes:
 • dabar galiojančius tiesioginio debeto sutikimus pakeisime į automatinio e. sąskaitos apmokėjimo nurodymus
 • lėšos ir toliau automatiškai bus nurašomos iš Jūsų sąskaitos ir pervedamos paslaugų teikėjui
 • e. sąskaitas gausite nemokamai, automatinis apmokėjimas taip pat bus nemokamas
 

Tiesioginis debetas — tai mokėjimo paslauga, kai su Jūsų sutikimu įmonės, už kurių paslaugas atsiskaitote, pačios pasirūpina, kad jų pateiktos sąskaitos būtų apmokėtos laiku.

Kokia nauda?

 • Pinigai paslaugų teikėjui pervedami nemokamai.
 • Jums tereikia vieną kartą pateikti sutikimą už norimas paslaugas mokėti tiesioginio debeto būdu, ir toliau viską atlieka jų teikėjas.
 • Galite bet kada atsisakyti paslaugos ir būti ramūs dėl savo pinigų, nes nepagrįstai nurašytos lėšos visuomet nedelsiant grąžinamos.

Apie įvykdytus ar atmestus tiesioginio debeto nurodymus galime Jus informuoti SMS žinutėmis.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kaip užsisakyti paslaugą ir ja naudotis?

 1. Pateikite sutikimą norimam paslaugų teikėjui mokėti tiesioginio debeto būdu:
 2. Paslaugų teikėją, už kurio paslaugas norite mokėti tiesioginio debeto būdu, informuosime, kad pateikėte sutikimą.
 3. Su paslaugų teikėju sutartą mėnesio dieną, kai turi būti apmokėta sąskaita, teikėjas mums pateiks nurodymą pervesti pinigus, ir reikiama suma automatiškai bus pervesta iš Jūsų sutikime nurodytos sąskaitos į paslaugų teikėjo sąskaitą*.

* Jei sąskaitoje bus mažiau pinigų, negu reikia paslaugų teikėjo sąskaitai apmokėti, pinigai nebus pervesti, t. y. sąskaita nebus apmokėta.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.