Switch to mobile version. Į viršų

SKELBIMAI - 2018 11 06 - 09:55

Pranešimas apie susijungimą ir klientų portfelio perdavimą

Norime pranešti apie numatomą SEB gyvybės draudimo įmonių Baltijos šalyse, tarp jų ir AB „SEB gyvybės draudimas“, sujungimą į vieną įmonę siekiant toliau didinti veiklos efektyvumą ir gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę.

AB „SEB gyvybės draudimas“

Juridinio asmens kodas 110076645
Registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Korespondencijos adresas J. Balčikonio g. 7, LT-08247 Vilnius, Lietuva

Trumpa informacija klientams

Susijungimas neturės įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms. Klientams nereikia imtis jokių veiksmų, paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka. Norintiems daugiau sužinoti apie planuojamą susijungimą siūlome susipažinti su toliau pateikiama informacija.

Žengėme pirmą teisinį žingsnį

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 27 d. trys  Baltijos šalyse veikiančios SEB gyvybės draudimo įmonės pasirašė susijungimo sutartį, pagal kurią ketina sudaryti vieną subjektą – Europos bendrovę (Societas Europea – SE). Bendroves planuojama sujungti vadovaujantis 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės  statuto, 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų ir laikantis Latvijos, Lietuvos ir Estijos įstatymų.


Sujungiamos šios trys  Baltijos šalyse veikiančios SEB gyvybės draudimo bendrovės:
a) akcinė bendrovė „Apdrošināšanas akciju sabiedrība „SEB Dzīvības apdrošināšana“, kurios duomenis turi ir saugo Latvijos Respublikos juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas 40003012938, registruotos buveinės adresas – Antonijas iela 9,  LV-1010 Ryga, Latvija (toliau – SEB gyvybės draudimo bendrovė Latvijoje);
b) akcinė bendrovė „SEB gyvybės draudimas“, kurios duomenis turi ir saugo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas 110076645, registruotos buveinės adresas – Gedimino pr. 12,  LT-01103 Vilnius, Lietuva (toliau – SEB gyvybės draudimo bendrovė Lietuvoje); 
c) akcinė bendrovė „Aktsiaselts SEB Elu-ja Pensionikindlustus“, kurios duomenis turi ir saugo Estijos Respublikos juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas 10525330, registruotos buveinės adresas – Tornimäe tn 2, 15010 Talinas, Estija (toliau – SEB gyvybės draudimo bendrovė Estijoje).

Pasirašyta įmonių sujungimo sutartis, pagal kurią ketinama sudaryti vieną subjektą – Europos bendrovę (SE). Tarpvalstybiniu mastu sujungti bendroves planuojama vadovaujantis 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto, 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų ir laikantis Latvijos, Lietuvos ir Estijos įstatymų.

SEB gyvybės draudimo bendrovė Latvijoje taps Europos bendrove (SE) ir atidarys naujus filialus Lietuvoje ir Estijoje

Pagal sujungimo sutartį SEB gyvybės draudimo bendrovė Latvijoje taps Europos bendrove (SE) ir įsigis  SEB gyvybės draudimo bendrovę Lietuvoje ir SEB gyvybės draudimo bendrovę Estijoje, kurių veikla nutrūks jų nelikviduojant. SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje ir SEB gyvybės draudimo bendrovės Estijoje draudimo veiklą tęs nauji filialai, kuriuos Lietuvoje ir Estijoje įsteigs Latvijoje veikianti Europos bendrovė (SE). Visas SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje ir SEB gyvybės draudimo bendrovės Estijoje turtas ir įsipareigojimai bus perduoti SEB gyvybės draudimo bendrovei Latvijoje.

Sujungimą numatoma baigti 2019 metų pirmą ketvirtį

Numatoma, kad sujungimas ir klientų portfelio perdavimas bus baigtas 2019 metų pirmą ketvirtį. Turi būti gauti atitinkami priežiūros institucijų sutikimai, įskaitant Lietuvos, Latvijos ir Estijos priežiūros institucijų pritarimą dėl susijungimo ir klientų portfelių perdavimo. Sujungimas bus baigtas, kai SEB gyvybės draudimo bendrovės Latvijoje registracijos dokumentai bus įregistruoti Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre.

Paslaugas visiems klientams ir toliau teiksime įprasta tvarka

Sujungimas ir portfelio perdavimas neturės jokios įtakos SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje draudėjų teisėms ir pareigoms – jos nebus keičiamos. Paskelbus šį pranešimą, SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje draudėjams jokių veiksmų imtis nereikia.

Klientų teisės ir pareigos

Prieštaravimus dėl klientų portfelio perdavimo galima pateikti atsakingam SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje asmeniui prieš tai nurodytu korespondencijos adresu ar elektroniniu paštu per 2 mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Nesutinkantys su klientų portfelio perdavimu draudėjai turės teisę nutraukti draudimo sutartis per 1 mėnesį nuo dienos, kai įvyks sujungimas ir klientų portfelio perdavimas, t. y. nuo tada, kai SEB gyvybės draudimo bendrovės Latvijoje registracijos dokumentai bus įregistruoti Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre. Informacija apie sujungimo užbaigimą bus paskelbta AB „SEB gyvybės draudimas“ interneto svetainėje www.seb.lt.

Dėl papildomos informacijos apie sujungimą SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje draudėjai taip pat gali kreiptis raštu į AB „SEB gyvybės draudimas“ prieš tai nurodytu korespondencijos adresu ar elektroniniu paštu .

Pensija

Kontaktai

  • „Skype“ (visą parą)
  • Savitarnos zonos
  • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.