Switch to mobile version. Į viršų

NAUJIENOS - 2019 01 07 - 15:35

Antros pakopos pensijų fondų dalyvių lėšos bus kaupiamos gyvenimo ciklo pensijų fonduose

Įgyvendinant pensijų sistemos pertvarką nuo šiol visi antros pakopos fondų dalyviai lėšas pensijai kaups patogiau ir pigiau naujuose gyvenimo ciklo pensijų fonduose. Lietuvos bankui suteikus leidimą nuo 2019 metų veiklą pradeda UAB „SEB investicijų valdymas“ įsteigti antros pakopos pensijų kaupimo fondai, lėšas investuojantys pagal gyvenimo ciklo investavimo strategiją.

SEB tikslinės amžiaus grupės pensijų kaupimo fondai: „SEB pensija 1954–1960",  „SEB pensija 1961–1967",  „SEB pensija 1968–1974", „SEB pensija 1975–1981", „SEB pensija 1982–1988", „SEB pensija 1989–1995", „SEB pensija 1996–2002". Juose kaupiantiems nebereikės keisti fondų visą kaupimo laiką – fondų turtas bus investuojamas atsižvelgiant į dalyvių amžių. Kuo fondo dalyviai jaunesni, tuo jų amžiaus grupę atitinkančio fondo portfelio didesnė dalis investuojama į akcijas ir kitas rizikingesnes turto klases, kurių vertė nors ir svyruoja labiau, tačiau per ilgesnį laiką dalyviai gali  uždirbti daugiau. Dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus akcijų dalis fonde palaipsniui mažinama, didinamos investicijos į mažiau rizikingas turto klases (pvz., obligacijas). Taip mažinant riziką siekiama apsaugoti sukaupto turto vertę nuo didesnių svyravimų.

SEB turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondas skirtas dalyviams, kurie jau yra sulaukę pensinio amžiaus ir/ar yra pasirinkę gauti periodines išmokas iš fondo. Fondo investavimo strategija nėra keičiama kintant dalyvio amžiui. Investuojant į fondą išlaikoma maža investavimo rizika, kad dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo perkamosios galios mažėjimo.

Kurdamas gyvenimo ciklo pensijų fondus „SEB investicijų valdymas“ atsižvelgia į ilgalaikius fondų dalyvių interesus ir siekia kuo geresnių rezultatų  per visą kaupimo laiką.

SEB klientų kaupiamos lėšos į naujus pensijų fondus bus perkeltos nemokamai

  • Naujieji fondai pakeis iki šiol veikusius antros pakopos pensijų fondus „SEB pensija 1", „SEB pensija 2" ir „SEB pensija 3”, kurie vėliau bus likviduoti
  • 2019 m. balandžio 11 d. SEB antros pakopos pensijų fondų dalyvių sukauptas turtas bus nemokamai perkeltas į gimimo metus atitinkantį tikslinės amžiaus grupės pensijų fondą arba turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondą, jei dalyvis yra sulaukęs pensinio amžiaus. Dėl to papildomų veiksmų klientams imtis nereikia. Apie  perkėlimą klientai bus informuoti balandžio mėnesio pabaigoje, kartu pateikiant metų ataskaitą
  • Tikėtina, kad pagal amžių paskirto pensijų fondo investavimo rizika skirsis nuo dabartinio fondo, kuriame kaupiama, rizikos (bus didesnė arba mažesnė), tačiau pagal Lietuvos banko ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų rekomendacijas lėšas dalyviai kaups fonde, kurio investavimo strategija geriausiai tinka jų amžiaus dalyvių grupei. Išsamiau susipažinti su naujų pensijų fondo taisyklėmis ir investavimo strategija galima www.seb.lt/pensiju-fondu-taisykles

Pateikę prašymą SEB interneto banke arba banko skyriuje klientai gali nemokamai

  • jau dabar (nelaukdami, kol bus perkeltos lėšos) pakeisti pensijų fondą į  įsteigtą naują gyvenimo ciklo fondą
  • vėliau pakeisti pagal amžių paskirtą pensijų fondą į kitą pageidaujamą fondą
  • laikotarpiu nuo sausio 8 d. iki balandžio 8 d. (imtinai) pakeisti pensijų kaupimo bendrovę

Pakeisti pensijų fondą galima bet kurią darbo dieną, išskyrus tam tikrus laikotarpius, pažymėtus kalendoriuje, kurį galima rasti www.seb.lt.

Galimi laikini nepatogumai

Siekiant veiksmingo ir sklandaus dalyvių ir jų lėšų perkėlimo, 2019 m. balandžio 9–23 dienomis nebus galima pateikti prašymų keisti fondą ar bendrovę, sudaryti pensijų kaupimo ar pensijų išmokos sutarties. Stabdyti įmokų mokėjimą arba nutraukti kaupimą ir sukauptas lėšas pervesti į „Sodrą“ bus galima ir šiuo laikotarpiu, pateikus prašymą pensijų kaupimo bendrovei ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 30 d., o pasirinkti maksimalų kaupimo būdą 3+1,5 proc. – iki 2019 m. liepos 31 d.

Kol įsteigtų naujų fondų turtas nepasieks 100 tūkst. Eur, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d., siekiant efektyvesnio fondų valdymo ir palankesnio rezultato klientams, gali būti nesilaikoma fondo investavimo strategijos ir taisyklių reikalavimų. Investavimo taisyklių gali būti nesilaikoma ir 6 mėnesius perkėlus dalyvius ir jų turtą į gyvenimo ciklo fondus.

Pensijai bus kaupiama pigiau

Lėšas kaupti antros pakopos fonduose bus ne tik patogiau, bet ir pigiau. SEB tikslinės grupės pensijų fondų metinis turto valdymo mokestis palaipsniui bus mažinamas: 2019 metais nustatytas 0,8 proc. mokestis, 2020 metais – 0,65 proc., o 2021 ir vėlesniais metais – 0,5 proc. ar 0,4 proc., jei bendras fondų valdomas turtas viršys 2,5 mlrd. Eur. Kaupiant SEB turto išsaugojimo pensijų kaupimo fonde šis mokestis bus tik 0,2 procento.

Antros pakopos pensijų fondus „SEB investicijų valdymas“ valdo nuo jų veiklos pradžios 2004 metais. „SEB pensija“ fonduose kaupia daugiau negu 296 tūkst. dalyvių, o valdomas turtas yra 794 mln. Eur.

Pensija

Kontaktai

  • „Skype“ (visą parą)
  • Savitarnos zonos
  • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.