Switch to mobile version. Į viršų

SKELBIMAI - 2019 04 09 - 08:25

SEB pensijų fondų dalyvių turto perkėlimas į gyvenimo ciklo fondus

II pakopos dalyvių lėšos bus kaupiamos gyvenimo ciklo fonduose
Laikantis Pensijų kaupimo įstatymo, nuo šiol visi II pakopos pensijų fondų dalyviai lėšas pensijai kaups patogiau ir pigiau naujuose gyvenimo ciklo pensijų fonduose.

UAB „SEB investicijų valdymas“ Lietuvos banko pritarimą įsteigti gyvenimo ciklo fondus gavo 2018 m. gruodžio 17 d. Kaupti šiuose fonduose klientams siūloma nuo šių metų sausio 2 d. Naujieji fondai pakeičia iki šiol veikusius „SEB pensija 1“, „SEB pensija 2“ ir „SEB pensija 3“, kurie, perkėlus dalyvių turtą, bus likviduoti.

Kada ir kaip bus perkeliami SEB pensijų fondų dalyviai ir jų turtas 

Dalyvių turtas bus perkeliamas balandžio 9–23 dienomis pagal balandžio 11 dienos fondo vienetų apskaitos vertę.

Turto perkėlimas dalyviams nieko nekainuos. Visas pensijų fonde dalyviui priklausantis turtas perkeliamas į paskirto gyvenimo ciklo pensijų fondo sąskaitą ir konvertuojamas į naujo pensijų fondo vienetus perkėlimo dienos kaina. Perkeltiems dalyviams pensijų fondo vienetai apskaičiuojami taip, kad bendra sukaupto turto vertė dalyviui prieš perkėlimą ir po jo (balandžio 11 dieną) išliktų tokia pat. Balandžio 12 dieną ir vėliau kiekvieno fondo vertė priklausys nuo finansų rinkų svyravimo.

Dalyviai ir jų turtas bus perkeliami automatiškai, dalyviui papildomų veiksmų dėl to imtis nereikia. Apie perkėlimą klientus informuosime atsiųsdami metų ataskaitą ir papildomą informaciją, į kurį fondą ir kokia suma buvo perkelta. Bendrovė, perkėlusi dalyvius ir jiems priklausantį turtą bei gavusi Lietuvos banko patvirtinimą, ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos likviduos iki šiol veikusius pensijų fondus „SEB pensija 1“, „SEB pensija 2“ ir „SEB pensija 3“.

Į kokį gyvenimo ciklo fondą bus perkeltos dalyvių sukauptas turtas
„SEB investicijų valdymas“ suskirstys visų likviduojamų pensijų fondų dalyvių turtą į gyvenimo ciklo pensijų fondus pagal dalyvių gimimo metus. Jei dalyvis jau yra sulaukęs pensinio amžiaus ir per pastarąjį mėnesį nesikreipė dėl pensijų išmokos, jo turtas bus perkeltas į turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondą. Į šį fondą bus perkeltas ir paveldėtojams skirtas, bet dar neišmokėtas pensijų fondų turtas.

Tikėtina, kad pagal amžių paskirto pensijų fondo investicijų rizika skirsis nuo dabartinio fondo, kuriame kaupiama, rizikos (bus didesnė arba mažesnė). Tačiau svarbu žinoti, kad dalyviai lėšas toliau kaups fonde, kuris sudarytas ir valdomas taip, kad užtikrintų optimalų rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę, kad pensijų fondo dalyvis gautų didžiausią investicijų naudą per visą kaupimo laikotarpį.

Jei dalyviui asmeniškai priimtina didesnė ar mažesnė investavimo rizika negu jo gimimo metus atitinkančio pensijų fondo, jis gali rinktis kitą pensijų fondą. Keisti fondą SEB pensijų fondų dalyviai gali nemokamai, keitimų skaičius taip pat nebus ribojamas.

Klientams, kurie lėšas jau kaupia SEB gyvenimo ciklo fonde, šie pokyčiai nėra aktualūs.

Atkreipiame dėmesį, kad, siekiant veiksmingo ir sklandaus dalyvių ir jų lėšų perkėlimo į naujus SEB gyvenimo ciklo fondus, laikotarpiu nuo balandžio 9 iki balandžio 23 dienos nebus galima pateikti prašymų keisti pensijų fondą, pensijų kaupimo būdą (stabdyti įmokas, pasirinkti kaupti maksimaliu būdu 3+1,5 proc.) ar nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime lėšas grąžinant į „Sodrą“, sudaryti pensijų išmokų sutartis. Visus šiuos veiksmus bus galima atlikti iš karto pasibaigus nustatytam laikotarpiui. Šiuo laikotarpiu informacija apie fondo grynųjų aktyvų vertę ar fondo vieneto kainą gali būti skelbiama kiek vėliau. Taip pat gali vėluoti ir informacija, skelbiama SEB interneto banko skiltyje „Pensija“ apie kliento turimą pensijų fondą, vienetų kiekį ar vertę bei atliktas operacijas individualioje pensijų kaupimo sąskaitoje.

Pensija

Kontaktai

  • „Skype“
  • Savitarnos zonos
  • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.