Switch to mobile version. Į viršų

NAUJIENOS - 2019 06 13 - 09:25

Verslo klientų kreditavimo sutartys papildomos naujomis sąlygomis

Pranešame, kad remiantis 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1011 28 str. 2 d., visose su klientais sudarytose verslo finansavimo sutartyse nuo šiol bus nurodyta, kokių veiksmų bankas imsis, jei kreditavimo sutartyje numatyto kintamųjų palūkanų indekso nebebus galima naudoti. Taip gali įvykti, jei indeksas nebebus skelbiamas ar nustatytas, jo nebebus galima naudoti, iš esmės pasikeis jo nustatymo metodika ar indekso nebebus galima taikyti dėl kitų įvykių, kurių bankas negali kontroliuoti.

Naujos sąlygos  įtraukiamos į Kreditų teikimo verslo klientams taisykles (toliau – Taisyklės) ir tuo atveju, jei Taisyklės netaikomos – į sudarytos kreditavimo sutarties bendrąją dalį (toliau – Bendroji dalis):

„Jei Kintamoji palūkanų dalis nėra paskelbta ar nustatyta, jei ji nebeteikiama ar nebebus teikiama, jei jos nebegalima naudoti, ar jos nustatymo metodika pasikeitė iš esmės ar jos nebegalima taikyti dėl kitų įvykių, kurių Bankas negali kontroliuoti, vietoj Sutartyje nustatytos dabartinės Kintamosios palūkanų dalies Bankas nustatys naują pagrįstai pasirinktą Kintamąją palūkanų dalį. Apie Kintamosios palūkanų dalies pakeitimą ir naujos Kintamosios palūkanų dalies taikymo pradžią Bankas informuos Klientą raštu. Jei Klientas nesutinka su nauja Kintamąja palūkanų dalimi, jis turi teisę per 60 (šešiasdešimt) dienų, gavęs pranešimą, pranešti apie tai Bankui ir prieš terminą grąžinti Kreditą bei kitas Bankui mokėtinas sumas.

Jei per laikotarpį nuo pranešimo apie Kintamosios palūkanų dalies pakeitimą datos iki taikymo pradžios Bankas negalės toliau naudoti dabartinės Kintamosios palūkanų dalies, iki kitos Kintamosios palūkanų dalies nustatymo datos Bankas naudos naujausią žinomą Kintamąją palūkanų dalį. Jei per  60 (šešiasdešimt) dienų, gavęs pranešimą, Klientas negrąžins kredito ir kitų mokėtinų sumų, nuo kitos Kintamosios palūkanų dalies nustatymo datos Bankas taikys naują Kintamąją palūkanų dalį.

Jei tam tikrą nustatytą dieną Kintamoji palūkanų dalis nėra paskelbta ar nustatyta dėl techninių priežasčių, iki kitos Kintamosios palūkanų dalies  nustatymo datos (ar naujos Kintamosios palūkanų dalies taikymo pradžios) Bankas naudos naujausią žinomą Kintamąją palūkanų dalį.
Jei nauja Kintamoji palūkanų dalis neigiama, ji laikoma lygi nuliui (0)i.“

Taip pat Taisyklėse ir Bendrojoje dalyje patikslinama, kad kintamoji palūkanų dalis yra ne tik EONIA, EURIBOR arba LIBOR, bet ir kita kintamoji palūkanų dalis, nustatyta pagal Naujas sąlygas.

Šie pokyčiai  įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

iŠis sakinys netaikomas, jei kreditavimo sutartyje nėra sąlygos, nustatančios, kad Kintamąjai palūkanų daliai tapus neigiama, ji laikoma lygi nuliui.

Pensija

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.