Switch to mobile version. Į viršų

SKELBIMAI - 2019 07 01 - 14:35

Privačių klientų lizingo sutartys papildomos naujomis sąlygomis

Pranešame, kad remiantis 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011 28 str. 2 d., visose su klientais (vartotojais) sudarytose lizingo sutartyse nuo šiol bus nurodyta, kokių veiksmų bankas imsis, jei lizingo sutartyse numatyto kintamųjų palūkanų indekso nebebus galima naudoti. Taip gali įvykti, jei indeksas nebebus skelbiamas ar nustatytas, jo nebebus galima naudoti, iš esmės pasikeis jo nustatymo metodika ar indekso nebebus galima taikyti dėl kitų įvykių, kurių bankas negali kontroliuoti.

Žemiau nurodytos naujos sąlygos (toliau – Naujos sąlygos) įtraukiamos į Lizingo teikimo vartotojams taisykles (toliau – Taisyklės):

„5.11. Jei kintamoji palūkanų dalis (EURIBOR) nėra paskelbta ar nustatyta, jei ji nebeteikiama ar nebebus teikiama, jei jos nebegalima naudoti, ar jos nustatymo metodika pasikeitė iš esmės ar jos nebegalima taikyti dėl kitų įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti, vietoj Sutartyje nustatytos dabartinės kintamosios palūkanų dalies reikšmės mes nustatysime naują pagrįstai pasirinktą kintamąją palūkanų dalį. Apie kintamosios palūkanų dalies pakeitimą ir naujos kintamosios palūkanų dalies taikymo pradžią informuosime Jus raštu. Jei Jūs nesutiksite su nauja kintamąja palūkanų dalimi, turite teisę per 60 (šešiasdešimt) dienų, gavę pranešimą, pranešti apie tai mums ir išsipirkti Turtą anksčiau laiko. Šiuo atveju išankstinis Turto išsipirkimo mokestis netaikomas.

Jei per laikotarpį nuo pranešimo apie kintamosios palūkanų dalies pakeitimą datos iki taikymo pradžios mes negalėsime toliau naudoti dabartinės kintamosios palūkanų dalies, iki kitos kintamosios palūkanų dalies nustatymo datos mes naudosime naujausią žinomą kintamąją palūkanų dalį. Jei per 60 (šešiasdešimt) dienų, gavę pranešimą, neišsipirksite Turto anksčiau laiko, nuo kitos kintamosios palūkanų dalies nustatymo datos taikysime naują kintamąją palūkanų dalį.

Jei tam tikrą nustatytą dieną kintamoji palūkanų dalis nėra paskelbta ar nustatyta dėl techninių priežasčių, iki kitos kintamosios palūkanų dalies  nustatymo datos (ar naujos kintamosios palūkanų dalies taikymo pradžios) mes naudosime naujausią žinomą kintamąją palūkanų dalį. Jei nauja kintamoji palūkanų dalis neigiama, ji laikoma lygi nuliui (0).“

Taip pat Taisyklėse patikslinamas 5.4 punktas nurodant, kad kintamoji palūkanų dalis yra ne tik EURIBOR, bet ir kita kintamoji palūkanų dalis, nustatyta pagal Naujas sąlygas:

„5.4. Kintamosios palūkanos – tai tokios palūkanos, kurias sudaro EURIBOR (ar kita kintamoji palūkanų dalis, taikoma šiose Taisyklėse nustatyta tvarka) ir marža.“

Šie pokyčiai  įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Pensija

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.