Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Pensijų fondas „SEB pensija 2 plius“

Pensijų fondas „SEB pensija 2 plius“

Gana didelės rizikos savanoriško kaupimo fondas

 • Siekiama kuo didesnės investicijų grąžos
 • 60–100 proc. fondo turto investuojama į akcijas
 • 0–40 proc. turto investuojama į obligacijas, iki 20 proc. – į kitą turtą

Pensijų fonde „SEB pensija 2 plius“ sukauptas turtas investuojamas taip, kad per ilgą laikotarpį investicijų vertė didėtų esant didesnei už vidutinę rizikai. Daugiausia lėšų investuojama į akcijų rinkas, fondo stabilumui užtikrinti — į obligacijas. Siekiant išnaudoti daugiau rinkos teikiamų galimybių, investuojama ir į kitas turto klases. Šį fondą paprastai renkasi vidutinio amžiaus ir jaunesni žmonės, papildomą pensiją ketinantys kaupti ilgiau kaip 7 metus.

 • Įmokas galite mokėti ir periodiškai, ir neperiodiškai, o pasikeitus aplinkybėms galite iš viso nutraukti mokėjimą.
 • Įmokas ar jų dalį į Jūsų pensijų kaupimo sąskaitą gali mokėti ir kiti asmenys (pavyzdžiui, Jūsų sutuoktinis ar darbdavys).
 • Sudarydami sutartį, galite pasirinkti priimtinos rizikos fondą, o vėliau, atsižvelgdami į naujas aplinkybes ir poreikius, jį keisti.
 • Sukauptas lėšas galite gauti visas iškart arba periodinėmis išmokomis.
 • Pensijų fonde sukauptos lėšos yra paveldimos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Įmokoms, pervedamoms į III pakopos pensijų fondus, taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata — galite susigrąžinti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
 • Teisę gauti šią pensijų išmoką įgyjate sulaukę amžiaus, kuris yra penkeriais metais trumpesnis už nustatytą pensinį amžių valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti (iš „Sodros“). Nesulaukę šio amžiaus, taip pat galite paimti dalį lėšų nenutraukę sutarties ar paimti visas lėšas nutraukę sutartį. Šiais atvejais netaikomi papildomi sutarties mokesčiai, tačiau išmokamai sumai gali būti taikomas gyventojų pajamų mokestis. Teisę paimti dalį sukauptų lėšų dalyvis įgyja praėjus dviem metams nuo sutarties sudarymo datos ir ne anksčiau negu praėjus dviem metams nuo paskutinio dalies lėšų paėmimo (šis apribojimas netaikomas dalyviui įgijus teisę į pensijų išmoką), tačiau paliekant pensijų sąskaitoje ne mažiau negu 500 Eur vertės fondo vienetų.

Išsamesnės informacijos apie pensijos kaupimą III pakopos pensijų fonduose teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


 1. Sudarote lėšų kaupimo III pakopos fonduose sutartį ir pasirenkate vieną iš dviejų pensijų fondų („SEB pensija 1 plius“ arba „SEB pensija 2 plius“), pagal kurio investavimo strategiją turi būti investuojamos įmokos.
   
 2. Kad ši sutartis įsigaliotų, ją sudarius, per 3 mėnesius turi būti pervesta pirmoji įmoka*:
  • mažiausia įmoka – 10 Eur (mokant fiziniam asmeniui).

  Juridiniams asmenims mažiausia įmoka už vieną darbuotoją – ne mažesnė kaip 1 Eur.
  Fiziniams ir juridiniams asmenims mokant  kartu (pagal bendrą mokėjimo nurodymą) mažiausia pradinė ir mažiausia kita įmoka už vieną darbuotoją – ne mažesnė kaip po 1 Eur.
   

 3. Ši sutartis galioja ir pensijų sąskaitoje sukaupti pinigai toliau investuojami net tais atvejais, kai tenka praleisti ar laikinai sustabdyti įmokų mokėjimą.
   
 4. Jei gaunate apmokestinamųjų pajamų, kasmet galite pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata.
   
 5. Ši pensijos kaupimo sutartis neterminuota, todėl ją galite bet kada nutraukti ir gauti sukauptus pinigus. Išmoka nebus apmokestinta gyventojų pajamų mokesčiu:
 • jei III pakopos pensijų fonde lėšas būsite išlaikę ne trumpiau kaip 5 metus ir gaudami išmoką būsite sulaukę 55 metų amžiaus (jeigu pensijų kaupimo sutartis sudaryta iki 2012 m. gruodžio 31 d.)
  arba
 • jei III pakopos pensijų fonde lėšas būsite išlaikę ne trumpiau kaip 5 metus ir gaudami išmoką būsite sulaukę amžiaus, penkeriais metais trumpesnio už senatvės pensijos amžių (jeigu pensijų kaupimo sutartis sudaryta po 2013 m. sausio 1 d.)

* Pirmosios įmokos nereikia mokėti, jei iki datos, kai turite sumokėti įmoką, įmoką už Jus yra pervedęs darbdavys arba lėšos pervestos iš kito pensijų fondo ar kitos pensijų kaupimo bendrovės.

Išsamesnės informacijos apie pensijos kaupimą III pakopos pensijų fonduose teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Išsamesnės informacijos apie pensijos kaupimą III pakopos pensijų fonduose teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Pensijų fondas Įmokos mokestis* Turto valdymo mokestis
Pensijų fondas
„SEB pensija 1 plius“
2 proc. įmokos 0,65 proc. pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės
Pensijų fondas
„SEB pensija 2 plius“
3 proc. įmokos 1 proc. pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės
Mokesčio taikymo pavyzdys Pervedus 30 Eur įmoką, iš jų 2 proc., t. y. 0,60 Eur  atitenka pensijų kaupimo bendrovei, 29,4 Eur  investuojami.
Jei dalyvio pensijų sąskaitoje per metus vidutiniškai buvo 300 Eur, o turto valdymo mokestis yra 1 proc. lėšų vidutinės metinės vertės, tai per metus bendrovei atitenka 3 Eur. 

Kadangi šis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, esant 265 darbo dienoms per metus, kasdien išskaičiuojama 1/265 procento. Kitaip tariant, išskaičiuojama vidutiniškai apie 0,011 Eur kiekvieną darbo dieną.

* Tais atvejais, kai pensijų fonde kaupia darbdavys savo darbuotojų (dalyvių) naudai, įmokos mokestis tiek mokamos nuo darbdavio įmokos už darbuotoją (dalyvį), tiek nuo paties darbuotojo (dalyvio) mokamos įmokos nustatomas atskiru susitarimu tarp Bendrovės ir dalyvių darbdavio.

Iš pensijų turto dengiamos faktinės išlaidos: depozitoriumo mokestis, vertybinių popierių sandorių mokesčiai, valiutos keitimo mokesčiai, audito išlaidos. Šios išlaidos per metus negali viršyti 2 proc. pensijų fondo valdomo turto vertės. 

Informacija apie kitų investicijų valdymo įmonių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

 

Išsamesnės informacijos apie pensijos kaupimą III pakopos pensijų fonduose teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Reikėtų pasitarti?

Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją, ir mes atsakysime Jums į klausimus dėl pensijos kaupimo galimybių, supažindinsime su lėšų kaupimo tvarka ir sąlygomis.
 

Norėtumėte sudaryti sutartį?

Pensijos kaupimo sutartį galite sudaryti:

Pageidaujate pakeisti pasirinktą pensijų fondą?

Pasirinktą pensijų fondą be papildomų mokesčių galite pakeisti kitu mūsų ar kitos bendrovės valdomu pensijų fondu (išsaugodami mokesčių lengvatą):

 


Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.