Switch to mobile version. Į viršų

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją reglamentuojantys įstatymai

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ir tarptautinių teisės aktų, kuriais savo veikloje vadovaujasi SEB bankas, sąrašas.

Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas
 • Lietuvos banko valdybos patvirtinti kredito įstaigoms skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“

Tarptautiniai teisės aktai

 • 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ir išvežamų iš jos, kontrolės
 • 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
 • Jungtinių Tautų tarptautinė konvencija dėl kelio užkirtimo terorizmo finansavimui
 • Jungtinių Tautų tarptautinė konvencija dėl kelio užkirtimo terorizmo finansavimui (angl. International convention for the suppression of the financing of terrorism)
 • Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijos (angl. Security council resolutions)
 • 40 tarptautinės finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu (angl. FATF) rekomendacijos
 • 8 tarptautinės finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu (angl. FATF) rekomendacijos
 • Bazelio komiteto kliento identifikavimo rekomendacijos
 • JAV patriotinis aktas (angl. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism – USA PATRIOT ACT, Act of 2001)
 • Wolfsbergo pinigų plovimo prevencijos principai korespondentinėje bankininkystėje
 • Pasaulinės pinigų plovimo prevencijos rekomendacijos privačioje bankininkystėje (Wolfsbergo pinigų plovimo prevencijos principai)

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.