Switch to mobile version. Į viršų

Paslaugų teikimo pokyčiai

Susipažinkite su svarbiausiais banko paslaugų teikimo pokyčiais.

Atnaujintas interneto bankas

Įdiegus naują IT platformą, atnaujintas ir interneto bankas bei dalis jo funkcijų. SEB interneto svetainėje rasite išsamią instrukciją apie aktualius pokyčius, kad galėtumėte greitai ir patogiai atlikti jau įprastus kasdienės bankininkystės veiksmus internete.

 

Nauja interneto banko sutarties redakcija

Atnaujintas interneto bankas, prašome naudotis juo laikantis Paslaugų interneto banke teikimo apraše nustatytų sąlygų ir taisyklių. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ateityje Jums siūlysime pasirašyti naują interneto banko sutarties redakciją.

 

Asmeninių ir įmonės sąskaitų tvarkymas

Prie įmonės, kurios interneto banko naudotojų teisės Jums priskirtos, interneto banko galite prisijungti paprasčiau – naudodami ne tik kaip įmonės atstovui suteiktą atpažinimo kodą, bet ir savo kaip privataus kliento ar kaip kitos įmonės atstovo turimą atpažinimo kodą.

 

Keitėsi pinigų pervedimo limitai

Pervedant pinigus taikomi tik dienos ir mėnesio limitai, nebetaikomas vienos operacijos limitas.

 

Paprastesnis prisijungimas naudojantis slaptažodžių generatoriumi

Prie interneto banko paprasčiau prisijungti naudojantis slaptažodžių generatoriumi – nebereikia įvesti savo asmeninio slaptažodžio, užtenka atpažinimo kodo ir generatoriaus atsakymo.

Ar taip prisijungti prie interneto banko saugu?

Slaptažodžių generatorius išlieka tokia pat saugi prisijungimo priemonė prie interneto banko kaip ir anksčiau, kadangi ir toliau užtikrinamas dviejų etapų identifikavimas, t. y. jungiantis prie interneto banko Jums reikia įvesti ir atpažinimo kodą, ir generatoriaus atsakymą, kuris kiekvieną kartą yra sukuriamas naujas. Be to, pats slaptažodžių generatorius yra papildomai apsaugotas tik Jums žinomu PIN kodu.

Kodėl jungiantis generatoriumi nebereikia įvesti asmeninio slaptažodžio?

Įdiegęs naują IT platformą, SEB bankas naudojasi bendra platforma visose Baltijos šalyse, todėl suvienodintas ir būdas, kaip prisijungti prie interneto banko naudojantis slaptažodžių generatoriumi.

Slaptažodžių generatorius išlieka tokia pat saugi prisijungimo priemonė prie interneto banko kaip ir anksčiau, kadangi ir toliau užtikrinamas dviejų etapų identifikavimas,  t. y. jungiantis prie interneto banko Jums reikia įvesti ir atpažinimo kodą, ir generatoriaus atsakymą, kuris kiekvieną kartą yra sukuriamas naujas. Be to, pats slaptažodžių generatorius yra papildomai apsaugotas tik Jums žinomu PIN kodu.

 

Finansų planuotojas

Po IT platformos atnaujinimo, reikia iš naujo užsisakyti „Finansų planuotojo“ paslaugą. Susipažinti ir sutikti su paslaugos teikimo taisyklėmis galite prisijungę prie interneto banko ir pasirinkę „Sąskaitos ir kortelės  -> „Finansų planuotojas“.

Lėšų įskaitymas kita negu eurai valiuta

Atliekant mokėjimą nauja valiuta (kuria iki šiol Jūsų sąskaita nebuvo tvarkoma) iš vienos savo sąskaitos į kitą arba gavus įmoką iš kito mokėtojo SEB banke esančios sąskaitos, lėšos konvertuojamos į pagrindinę sąskaitos valiutą.

Iš kitų šalies ar užsienio bankų pinigai pervedami  įprastai: jei pervedama užsienio valiuta, į Jūsų sąskaitą įmoka įskaitoma tokia pat užsienio valiuta.

Jei norite įmokas gauti įvairiomis valiutomis

Interneto banke pasirinkite, kokiomis užsienio valiutomis norite tvarkyti sąskaitą ir gauti įmokas. Tuomet net ir  SEB banke pervedamos lėšos nebus konvertuojamos į pagrindinę sąskaitos valiutą.

Jei norite, kad visos pervedamos lėšos užsienio valiuta būtų konvertuojamos į pagrindinę sąskaitos valiutą

Susisiekite su mumis.

 

Keitėsi sąskaitos išrašų formatai

Sąskaitos išrašų formatai ISO XML (.xml.), LITAS-ESIS (.acc) ir EXCEL (.xls) keitėsi į CSV formatą.

Prireikus sąskaitos išrašo galite pasirinkti norimą išrašo formatą PDF arba CSV ir atsisiųsti į savo kompiuterį.

Atkreipiame dėmesį, kad interneto banke, sąskaitų išrašuose, prireikus peržiūrėti detalų atlikto mokėjimo nurodymą, jį matysite tik tuomet, jei mokėjimas atliktas po IT platformos atnaujinimo. Prireikus peržiūrėti anksčiau atlikto mokėjimo nurodymą, susisiekite su mumis.

Kokios operacijos matomos sąskaitos išraše?

Interneto banke galima generuoti sąskaitos išrašus anksčiausiai nuo 2015 m. sausio 1 d. Jeigu reikės ankstesnių sąskaitos išrašų negu 2015 m. sausio 1 d., susisiekite su mumis.

 

Informacijos pateikimas kredito kortelės sąskaitos išrašuose

Iki 2020-02-14 (imtinai) kredito kortelės sąskaitos išrašuose į pradinį ir / arba galutinį likutį buvo įskaičiuojamas ir kredito limitas. Nuo 2020-02-15 išrašuose pradinis ir galutinis likutis pateikiami neįskaičiuojant kredito limito.

 

Mokesčiai už tarptautinius mokėjimus

Pateikiant tarptautinio mokėjimo nurodymą ne į ES ar EEE valstybę, galima rinktis, kad mokesčius mokėtų ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA) arba mokėtojas (OUR). Nebeliko pasirinkimo, kai mokesčius gali mokėti tik gavėjas (BEN).

Kodėl nebeliko šio mokesčių mokėjimo pasirinkimo?

Atsižvelgdami į besikeičiančius klientų poreikius ir šios paslaugos naudojimo dažnumą, priimtas sprendimas palikti du mokesčių pasirinkimus už tarptautinius mokėjimus.

 

Mokėjimai Rusijos rubliais

Atliekant mokėjimą Rusijos rubliais ne į ES ar EEE šalis, mokesčius turi mokėti mokėtojas (OUR). Nebeliko pasirinkimo, kad mokesčius gali mokėti ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

Kodėl nebeliko šio mokesčių mokėjimo pasirinkimo?

Įdiegta bendra IT platforma visose Baltijos šalyse, todėl suvienodintos ir klientams siūlomos paslaugos bei sprendimai.

 

Mokėjimai interneto banke, kai nepakanka likučio

Jei interneto banke pateikiamas mokėjimo nurodymas šiandienos vykdymo data, bet nepakanka lėšų, kad būtų įvykdomas nedelsiant, sistema neleidžia patvirtinti tokio mokėjimo nurodymo.

 

Mokėjimo nurodymo įvykdymo sąlygos

Keitėsi mokėjimo nurodymo įvykdymo sąlygos – mokėjimo nurodymo pateikimo laikas, turintis įtakos lėšų įskaitymo laikui į gavėjo sąskaitą. Išsamią informaciją apie pakeitimus rasite Kasdienių bankininkystės paslaugų kainyne.

Ką daryti, jeigu man reikia, kad būtinai šiandien įvykdytumėte mokėjimo nurodymą?

Atsižvelgiant į valiutą ir mokėjimo tipą (europinis, tarptautinis ar kt.), už labai skubų pervedimą taikomas atitinkamas įkainis, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad dėl laiko zonų skirtumų ir kitų aplinkybių mokėjimo nurodymo įvykdyti tą pačią dieną gali būti neįmanoma. Atkreipiame dėmesį, kad pervedant pinigus banko viduje ir į kitus didžiuosius šalies ar užsienio bankus, atliekami momentiniai mokėjimai, t. y. lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos akimirksniu visą parą.

Ar nuo šiol galima pinigus pervesti savaitgalį?

Banko viduje ir tarp kitų didžiųjų šalies ar užsienio bankų jau kurį laiką atliekami momentiniai mokėjimai, t. y. lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos akimirksniu visą parą  taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis.

 

Įmokos ir mokesčiai interneto banke

Įmokos ir mokesčiai mokami tik interneto banke, įmokų ir mokesčių priėmimo paslauga nebeteikiama banko skyriuose. Atvykus į skyrių pinigus galima pervesti savarankiškai banko planšetiniu kompiuteriu prisijungus prie savo interneto banko.

Ką daryti, jei aš noriu mokesčius mokėti grynaisiais pinigais?

Siūlome naudotis dideliu bankomatų tinklu ir taip įmokėti į savo sąskaitą norimą sumą. Tuomet prisijungę prie interneto banko galėsite pervesti pinigus. Prisijungti prie savo interneto banko galima ir banko skyriuje.

 

Periodiniai mokėjimai į kitą banką ne darbo dienomis

Jei periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo data sutampa su ne darbo diena, jis atliekamas kitą darbo dieną.

Ar man reikia koreguoti periodinio pervedimo sutartį?

Jums jokių veiksmų imtis nereikia.

 

Keitėsi periodinių mokėjimų nurodymų vykdymo dažnis

Keitėsi periodinių mokėjimo nurodymų vykdymo dažnis, nebeliko galimybės pinigus pervesti 2 sav. periodiškumu.

Sudaryta tokios paslaugos sutartis automatiškai nutraukta, tačiau interneto banke galite sudaryti naują periodinio mokėjimo sutartį ir pasirinkti kitą mokėjimo dažnumą.

Man reikia, kad lėšos būtų periodiškai pervedamos kas dvi savaites. Ką man daryti?

Prisijungę prie savo interneto banko sudarykite naują periodinio mokėjimo sutartį. Jei norite išlaikyti periodiškumą kas dvi savaites, rekomenduojame sudaryti dvi naujas mokėjimo sutartis (abiem parenkant 1 mėn. periodiškumą), pavyzdžiui, vieną mėnesio pradžioje, kitą mėnesio viduryje. Taip pinigai bus pervedami kas dvi savaites.

Jei norėsiu sudaryti naują periodinio mokėjimo sutartį, kokį mokėjimo dažnį galėsiu pasirinkti?

Galite rinktis tokį periodinio mokėjimo dažnumą: kasdien (tik atliekant mokėjimus banko viduje), kiekvieną darbo dieną, kartą per savaitę, kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį, kartą per metus, paskutinę mėnesio dieną (tik atliekant mokėjimus banko viduje), kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną.

 

Mokesčių nurašymo tvarka

Jei bankui esate pateikę prašymą mokesčius nurašyti iš kitos sąskaitos, negu vykdomi mokėjimai, mokesčiai nurašomi bendrai, o ne po kiekvieno atlikto mokėjimo. Galima pasirinkti norimą mokesčių nurašymo dažnį – kasdien arba kas mėnesį.

Kaip man sužinoti, už ką nurašyti mokesčiai, jei suma bus bendra?

Kreipęsi į banką (galite skambinti +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba parašę žinutę interneto banke), gausite detalią išklotinę, kas sudaro bendrą mokesčių sumą.

Kur galiu pasirinkti mokesčių nurašymo dažnį – kasdien ar kas mėnesį?

Tai galite padaryti apsilankę bet kuriame banko skyriuje arba paskambinę telefonu +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00).

 

SMS užklausa bankui apie sąskaitos likutį

Nebeteikiama SMS užklausos bankui paslauga, kai išsiuntus SMS žinutę bankui buvo galima gauti informaciją apie sąskaitos likutį. Savo sąskaitos likutį galima patogiu metu pasitikrinti prisijungus prie interneto banko, mobiliosios programėlės ar užsisakius automatinius pranešimus SMS žinutėmis.

Nesinaudoju interneto banku ir programėle. Kaip galėsiu sužinoti likutį?

Galite užsisakyti kitą SMS paslaugą: įskaičius lėšas ar jas nurašius, automatiškai Jums būtų atsiunčiama žinutė.

Kaip užsisakyti automatinius pranešimus SMS žinutėmis?

Jei esate sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, prisijungę prie interneto banko pasirinkite meniu punktą „Kitos paslaugos ir nustatymai“ -> „SMS“.

Jei nesate sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutarties, pirmiausia atvykite į bet kurį SEB banko skyrių ir sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Kartu galėsite skyriuje užsisakyti paslaugą.

Daugiau naudos pasirinkus paslaugų planą

- Sudarant paslaugų plano sutartį, kaip mokesčių sąskaitą galima pasirinkti bet kurią banko sąskaitą, net ir tvarkomą kita valiuta negu eurai

- Paslaugų plano SUMANU PLIUS turėtojai gali naudotis visomis turimomis standartinėmis kredito kortelėmis nemokėdami kortelių naudojimo mokesčio

- Už paslaugų planus SUMANU ir SUMANU PLIUS buvo taikomi standartinis ar specialus paslaugų plano mėnesio mokestis, jei darbo užmokestį, stipendiją, pensiją ir kitas nuolatines išmokas gaunate į SEB banko sąskaitą. Pakeitus IT platformą, už paslaugų planą SUMANU taikomas 1 Eur/mėn. mokestis, už paslaugų planą SUMANU PLIUS – 2,50 Eur/mėn. mokestis, nesvarbu, ar į sąskaitą SEB banke pervedamos nuolatinės pajamos, ar ne. Daugiau informacijos rasite kainyne.

- Paslaugų plano mokestis už praėjusį mėnesį nurašomas kiekvieno mėnesio 4 d. Todėl paslaugų plano mėnesio mokestis perskaičiuotas 2020 m. sausio mėnesį tik už tiek dienų, kiek buvo likę iki sausio 31 dienos. Kitas jūsų mokėjimas už paslaugų planą – kovo 4 d. (už vasario mėnesį).

- Privatūs klientai nerezidentai gali užsisakyti poreikius atitinkantį paslaugų planą.

- Planas MOKSLEIVIS taikomas moksleiviams iki 18 m. (imtinai)

- Turinčių uždarytą sąskaitą, su kuria yra susietas paslaugų planas, paslaugų planų sutartys nutrauktos, nebent turima kita aktyvi banko sąskaita. Tokiu atveju ji įtraukta į paslaugų planą. Po 2020 m. vasario 17 d. su paslaugų planu susietą sąskaitą galima matyti ir pasikeisti interneto banke.

- 2020 m. vasario 3 d. nustojo galioti paslaugų planas LAISVALAIKIS.

Jei mokesčiams nurašyti pasirenkama sąskaita kita valiuta, kaip apskaičiuojama mokesčio suma?

Mokestis konvertuojamas pagal valiutos kursą negrynaisiais pinigais, valiutos keitimo kursas skelbiamas www.seb.lt svetainėje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dėl valiutos konvertavimo kurso mokestis yra didesnis, todėl visada rekomenduojama rinktis mokesčių sąskaitą nacionaline valiuta.

Esu pasirinkęs SUMANU PLIUS planą ir po kelias debeto ir kredito korteles.  Ar man nebereikia mokėti už jas?

Į paslaugų planus privatiems asmenims įtraukiama viena debeto kortelė už kurią netaikomas kortelės naudojimo mokestis. Jei turite kelias debeto korteles, tai įtraukiama į planą anksčiausiai iš visų turimų kortelių išduota debeto kortelė.

Į paslaugų planą SUMANU PLIUS įtraukiamos visos kliento turimos standartinės kredito kortelės („Mastercard Standard“, „Visa Classic“), už kurias netaikomi kredito kortelių išdavimo ir naudojimo mokesčiai.

Ar tai reiškia, kad nerezidentai gali naudotis ir kitomis paslaugomis, kuriomis anksčiau negalėjo?

Privatūs klientai nerezidentai gali užsisakyti paslaugų planą ir naudotis jo teikiamais privalumais. Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis nerezidentams neįtrauktas į paslaugų planus.

Koks yra minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis?

Minimalų pagrindinių banko paslaugų mokestį ir kitus paslaugų mokesčius galite sužinoti peržiūrėję kainyną.

Ką daryti, jeigu nenoriu, kad mano paslaugų plano sutartis būtų nutraukta?

Atsidarykite banko sąskaitą ir susiekite su paslaugų planu.

 

Lankstesnės pinigų paėmimo iš bankomatų sąlygos

Grynųjų pinigų paėmimo limitas, nustatytas pasirinktame paslaugų plane, galioja naudojantis bet kuria turima SEB banko debeto mokėjimo kortele, ne tik priklausančia pagal paslaugų planą.

Ar naudojantis kiekviena kortele galioja atskiras limitas pagal planą? Ar skirtingomis kortelėmis naudojantis paimamų pinigų sumos bus sumuojamos?

Nemokamo grynųjų pinigų išmokėjimo bankomate limitas galioja naudojantis visomis turimomis debeto kortelėms, tačiau jis yra bendras. Pavyzdžiui, nemokamas grynųjų pinigų išmokėjimo limitas yra 550 Eur/mėn. Jei iš vienos debeto kortelės bankomate išmokėta 300 Eur, tuomet iš kitos debeto kortelės nemokamai galima išmokėti 250 Eur.

Ar galiu pinigus nemokamai imti iš bankomatų ir naudodamasis savo kredito kortele?

Imant grynųjų pinigų iš bankomato naudojantis  kredito kortele netaikomas nemokamo išgryninimo limitas, t. y. paslauga mokama pagal kainyne nustatytą įkainį.

 

Nemokamų pervedimų skaičiuoklė

Interneto banke galite matyti, kiek nemokamų pervedimų yra likę pagal sudarytą paslaugų plano STANDARTAS sutartį.

Kur galiu matyti skaičiuoklę?

Likusių nemokamų SEPA pervedimų skaičius rodomas interneto banko paslaugų planų skiltyje „Kitos paslaugos ir nustatymai“ -> „Paslaugų planai“.

Daugiau galimybių savarankiškai tvarkyti mokėjimo korteles

Interneto banke – daugiau galimybių keisti mokėjimo kortelių nustatymus.

Pasirinkę „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Mano kortelės“ galite
- aktyvinti kortelę
- įjungti arba išjungti atsiskaitymo užsienyje, internetu, bekontakčio atsiskaitymo, naudojimosi kortele bankomate, prekybos vietose funkciją
- nustatyti galimybę rodyti sąskaitos likutį bankomate ar jo nerodyti
- nustatyti atsiskaitymo kortele limitus
- prireikus blokuoti kortelę
- matyti kortelės PIN kodą*

*Matyti kortelės PIN kodą interneto banke gali mokėjimo kortelės turėtojas.

Kokius mokėjimo kortelės nustatymus galiu keisti ir per mobiliąją programėlę?

Naudodamiesi mobiliąją programėle, galite
- aktyvinti kortelę
- įjungti arba išjungti atsiskaitymo užsienyje, internetu, bekontakčio atsiskaitymo, naudojimosi kortele bankomate, prekybos vietose funkciją
- nustatyti galimybę rodyti sąskaitos likutį bankomate ar jo nerodyti
- nustatyti atsiskaitymo kortele limitus

Kokius mokėjimo kortelės nustatymus internetu galiu keisti, jei turiu mokėjimo kortelę, bet nesu kortelės sąskaitos savininkas?

Pasirinkę „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Mano kortelės“ galite
- aktyvinti kortelę
- įjungti arba išjungti bekontakčio atsiskaitymo funkciją
- prireikus blokuoti kortelę
- įjungti ar išjungti vienos operacijos per parą apribojimo funkciją magnetinę juostelę nuskaitančiuose bankomatuose
- matyti kortelės PIN kodą

Interneto banke galima pačiam išjungti ar įjungti atsiskaitymo užsienyje funkciją. Ar liko užsienio šalių sąrašas, kuriose norint atsiskaityti kortele prieš tai reikia įspėti banką?

Interneto banke patys galite išjungti ar įjungti atsiskaitymo užsienyje funkciją. Klientų patogumui užsienių šalių sąrašo, kuriose norint atsiskaityti kortele prieš tai reikia įspėti banką, nebelieka. Įjungti ar išjungti atsiskaitymo užsienyje funkciją taip pat galima paskambinus į SEB banką arba užsukus į SEB banko skyrių. Tuo metu, kai esate Lietuvoje, rekomenduojame atsiskaitymo užsienyje  kortele funkciją išjungti.

Taip pat yra galimybė įjungti ar išjungti vienos operacijos per parą apribojimo funkciją magnetinę juostelę nuskaitančiuose bankomatuose, kurie vis dar yra naudojami ne Europos regione. Todėl, jei keliaujate ne į Europos valstybę ir planuojate gryninti pinigus bankomate dažniau negu kas parą, rekomenduojame atšaukti šį kiekvienos kortelės, kuria planuojate naudotis, apribojimą.

Ar visi kortelių turėtojai gali keisti išvardintas funkcijas interneto banke?

Interneto banke savarankiškai keisti mokėjimo kortelių nustatymus gali kortelių turėtojai, kurie yra kortelės sąskaitos savininkai. Jei Jūs turite kortelę, bet nesate sąskaitos savininkas (pavyzdžiui, turite savo darbovietės išduotą kortelę), savarankiškai visų šių nustatymų keisti negalite.

Ar atsiskaitymo kortele limitus galiu didinti iki bet kokios sumos?

Limitus keisti galite iki tam tikros ribos. Jas galite rasti kainyne.

 

Informacija apie mokėjimo korteles

Debeto mokėjimo kortelės nėra matomos pirmame interneto banko lange. Turimas debeto ir kredito korteles galite matyti interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Kortelių sąrašas“.

Kredito kortelės, kaip ir anksčiau, rodomos pirmame interneto banko lange, galima savarankiškai pasirinkti, ar ir toliau norite jas čia matyti.

Kur matyti savo kortelės likutį?

Turimų mokėjimo kortelių ir jų sąskaitų likutį galite pasitikrinti interneto banke ir mobiliojoje programėlėje.

 

Atsiskaitymo kortelėmis išrašas

Atsiskaitymus, atliktus konkrečia kortele, galite matyti interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Kortelės išrašas“, pasirinkę laikotarpį ir konkrečią kortelę, kurios atsiskaitymų išrašo pageidaujate.

 

Mokėjimo kortelės naudojimo mokestis

Mokėjimo kortelės naudojimo mokestis nurašomas kiekvieno mėnesio 28 dieną.

 

Banko informavimas apie įtartinas operacijas kortele

Jei mokėjimo kortelės išraše pastebite įtartinų operacijų (tų, kurių patys neatlikote), galite greitai ir paprastai informuoti apie tai banką.  Interneto banke kortelių operacijų išraše reikia pasirinkti specialų mygtuką „Ginčyti sandorį“ ir užpildyti pretenziją.

 

Grynųjų pinigų įmokėjimas bankomate

Grynuosius pinigus SEB bankomate galima įmokėti tik į kortelės sąskaitą. Nebėra galimybės bankomate įmokėti pinigų į kitą savo banko sąskaitą. Prireikus įmokėti grynuosius pinigus į kitą negu kortelės sąskaitą, galima užsisakyti papildomą mokėjimo kortelę ir susieti su norima sąskaita.

Kiek kainuoja papildoma mokėjimo kortelė?

Kortelės naudojimo mokestis priklauso nuo pasirinktos kortelės. Kortelių naudojimo įkainius galite rasti kainyne.

Ar galima dabartinę kortelę susieti su kita banko sąskaita?

Ne, tokio veiksmo atlikti negalima.

 

Saugus atsiskaitymas internetu mokėjimo kortelėmis

Norint užtikrinti dar saugesnį atsiskaitymą perkant prekes ar paslaugas „Mastercard Identity Check“ ir „Visa Secure“ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse,  prašoma patvirtinti savo tapatybę interneto banke įvedant savo atpažinimo kodą ir patvirtinant operaciją turima identifikavimo priemone („Smart-ID“, mobiliuoju parašu ar slaptažodžių generatoriumi).

Jei naudojatės kodų generatoriumi, nepamirškite turėti jo su savimi apsipirkdami kortele internetu arba jungtis prie interneto banko pasirinkite kitą priemonę, kuri visada bus Jūsų telefone – „Smart-ID“ ar mobilųjį parašą.

Jei nesinaudojate SEB interneto banku, kad galėtumėte naudotis šia paslauga, sudarykite interneto banko sutartį.

Anksčiau papildomai tvirtinant tapatybę SEB bankas siųsdavo vienkartinį saugos kodą SMS žinute. Ar tokia galimybė išliko?

Atsiskaitant mokėjimo kortele internetu „Mastercard Identity Check“ ir „Visa Secure“ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse, saugumo sumetimais tapatybė tvirtinama tik per interneto banką.

Kodėl pakeistas tapatybės patvirtinimo būdas atsiskaitant mokėjimo kortele internetu „Mastercard Identity Check“ ir „Visa Secure“ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse?

Tapatybės patvirtinimo būdas pakeistas siekiant užtikrinti dar didesnį atsiskaitymo mokėjimo kortele internetu saugumą.

Nesu sudaręs interneto banko sutarties, kaip galiu ją sudaryti?

Naudotoju galite tapti atvykę į banko skyrių ir pasirašę sutartį (prašysime pateikti asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 

Mėnesio atsiskaitymo limitas

Vietoj didžiausios atsiskaitymo per parą sumos kredito kortelių turėtojams taikomas mėnesio atsiskaitymo limitas, kurį galima naudoti pirkiniams prekybos vietose ir imant grynųjų iš bankomato. Mėnesio atsiskaitymo limitą kredito kortelių sąskaitų savininkai gali savarankiškai keisti interneto banke.

Koks mano mėnesio atsiskaitymo kortele limitas po pokyčių?

Mėnesio atsiskaitymo limitas Jums nustatytas atsižvelgiant į turimos kredito kortelės tipą. Limitą pasitikrinti ir savarankiškai pakeisti galima interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Kortelių sąrašas“.

Turiu kelias korteles, susietas su kredito kortelės sąskaita. Kaip nustatomas mėnesio atsiskaitymo limitas?

Mėnesio atsiskaitymo limitas nustatomas atskirai atsiskaitant kiekviena kortele.

Kaip nustatomas mėnesio atsiskaitymo limitas?

Mėnesio atsiskaitymo limitas galioja nuo mėnesio pirmos iki paskutinės dienos, t. y. limitas nustatomas kalendoriniam mėnesiui.

Jei išnaudojau savo kredito kortelės atsiskaitymo limitą ir po to jį padidinau interneto banke ar skyriuje, nuo kada įsigaliojo pakeitimai?

Pakeitimai įsigaliojo iš karto, pavyzdžiui, jei Jūsų mėnesio atsiskaitymo limitas siekia 5 000 Eur ir buvote jį panaudoję, padidinę  limitą iki 7 000 Eur, tą mėnesį papildomai galite išleisti 2 000 Eur. Kitą mėnesį Jūsų atsiskaitymo limitas – 7 000 Eur.

 

Kredito kortelių naudojimo sąlygos

Palūkanos už panaudotą kredito limitą nurašomos tą pačią dieną kaip ir panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį. Palūkanos už panaudotą kreditą, kaip ir panaudoto kredito dalis, nurašomos iš kredito limito įmokų mokėjimo sąskaitos.

 

Kredito kortelės sąskaitos peržiūra

Pasitikrinti savo kredito kortelės sąskaitą galima SEB mobilioje programėlėje ir interneto banke.

Atkreipiame dėmesį, kad SEB bankomate galima matyti tik kortelės mėnesio atsiskaitymo limito likutį. Jį taip pat galima matyti ir SEB interneto banke.

 

Kredito kortelės sąskaitos išrašas

Iki 2020-02-14 (imtinai) kredito kortelės sąskaitos išrašuose į pradinį ir / arba galutinį likutį buvo įskaičiuojamas ir kredito limitas. Nuo 2020-02-15 išrašuose pradinis ir galutinis likutis pateikiami neįskaičiuojant kredito limito.

 

Kredito limito dengimo sąskaita

Kredito kortelės limito mėnesio įmokas ir palūkanas galima paprasčiau automatiškai padengti iš kredito limito dengimo sąskaitos. Jei iki pokyčių atskiros kredito limito dengimo sąskaitos neturėjote, kredito limito įmokos ir palūkanos nurašomos iš:
- Jūsų turimos banko sąskaitos (jei banke turite kitą sąskaitą)
- Jums atidarytos naujos nemokamos banko sąskaitos (jei banke kitos sąskaitos neturite)

Sąskaitą, iš kurios nurašomos kredito įmokos ir palūkanos, galite matyti ir prireikus pakeisti interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Keisti duomenis“ -> „Keisti sutarties duomenis“ -> „Sąskaita, iš kurios nurašomos kredito įmokos ir palūkanos“.

Ar tai reiškia, kad nebereikia pervesti kredito limito įmokų į kredito kortelės sąskaitą?

Kredito limito įmokos ir palūkanos automatiškai nurašomos iš:
- Jūsų turimos banko sąskaitos, jei banke turite kitą sąskaitą
- Jums atidarytos naujos nemokamos banko sąskaitos, jei banke kitos sąskaitos neturite

Todėl Jums svarbu užtikrinti pakankamą sąskaitos likutį. Tačiau kredito įmokas taip pat kaip ir anksčiau galite pervesti ir į kredito kortelės sąskaitą. Palūkanos tokiu atveju būtų nurašomos iš Jūsų banko sąskaitos.

 

Kredito kortelių mėnesio ataskaitos

Kredito kortelės mėnesio ataskaitą galite matyti interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Kortelių ataskaitos“ arba gauti SEB banko skyriuje.

 

Kredito kortelė verslo finansams tvarkyti

Privačioje interneto banko paskyroje galite keisti kredito kortelės, skirtos verslo finansams tvarkyti  nustatymus: įjungti ar išjungti bekontakčio atsiskaitymo funkciją, prireikus blokuoti kortelę.

 

Debeto kortelė verslo finansams tvarkyti

Debeto kortelės, skirtos verslo finansams tvarkyti,  informacijos nebegalima matyti prisijungus prie savo privačios interneto banko paskyros. Šią informaciją gali matyti ir kortelės nustatymus keisti tik sąskaitos, su kuria susieta kortelė, savininkas (t. y. jūsų darbovietė).

 

Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga (kortelių skaitytuvai)

Atsiskaitymo mokėjimų kortelėmis ataskaitos pateikiamos ne tik TXT (.txt) ir XML (.xml), bet ir papildomai CSV (.csv) ir PDF (.pdf) formatais.

Taip pat galima naudoti interaktyvias ataskaitas interneto banke ir savarankiškai jas rasti pagal datą ar  prekybos vietą.

 

Debeto kortelės asmenims iki 18 metų

Asmenys iki 18 m., norintys nemokamai naudotis kasdienėmis banko paslaugomis, įskaitant mokėjimo kortelę, turi turėti savo asmeninę banko sąskaitą, su kuria būtų susieta norima debeto kortelė.

Ką daryti, kad mano vaikas galėtų kasdienėmis banko paslaugomis, įskaitant šiuo metu jo turimą mokėjimo kortelę, naudotis nemokamai?

Atvykite į banko skyrių ir nemokamai atidarykite jam asmeninę banko sąskaitą.

Daugiau informacijos apie pasiūlymus moksleiviams rasite čia.

Kas nutiks, jei aš neatidariau vaikui asmeninės sąskaitos ir jis toliau naudosis turima mokėjimo kortele?

Už Jūsų jau turimą mokėjimo kortelę taikomi standartiniai įkainiai.

Kredito įmokų nurašymas

Kredito įmokos nurašomos tik darbo dienomis. Tais atvejais, kai kredito įmokos diena grafike sutampa su ne darbo diena, ji automatiškai nukeliama į artimiausią darbo dieną.

Jei įmokų nurašymo diena yra šeštadienis, o nurašysite tik pirmadienį, ar nėra skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą?

Delspinigiai nėra skaičiuojami, nes tai nelaikoma vėlavimu, tik nukeliama kredito įmokos mokėjimo diena.

Ar dėl įmokos dienos nukėlimo keičiasi įmokos, nurodytos mokėjimo grafike?

Ne, įmokos, nurodytos mokėjimo grafike nesikeičia.

Tik tuo atveju, jei esate pasirinkę anuiteto grąžinimo metodą, pati paskutinė įmoka už kreditą gali būti didesnė nei nurodyta Jūsų turimame kredito grafike. Taip gali nutikti, nes tam tikrais atvejais, dėl mokėjimų tik darbo dienomis, nuo vienos Jūsų įmokos iki kitos gali susidaryti nuo 28 iki 32 dienų. Tais atvejais, kai susidarys 32 kalendorinės dienos, bendra įmoka nesikeis, o sumažintos kredito grąžinimo dalies skirtumai bus pridėti prie pačios paskutinės įmokos.

 

Kredito sąskaitų išrašai interneto banke

Visos su kreditu susijusios operacijos (kredito išmokėjimas, grąžinimas, palūkanų ir kitų mokesčių įmokos) matomos banko sąskaitos išraše, kartu su kitomis atliktomis operacijomis.

Rekomendavome iki 2020 m. vasario 14 d. išsisaugoti kredito sąskaitų istoriją.

Anksčiau visas su kreditu susijusias operacijas matydavau interneto banke,  kredito sąskaitoje. Kur dabar galiu rasti šią informaciją?

Interneto banke atskiros kredito sąskaitos nebėra. Visas su kreditu susijusias operacijas galite matyti banko sąskaitos išraše. Prieš bankui diegiant naują IT platformą, Jums svarbu išsisaugoti istorinius kredito sąskaitų išrašus – apie tai Jus informavome papildomai.

Kurioje banko sąskaitoje galima matyti su kreditu susijusias operacijas, jei turiu ne vieną sąskaitą?

Visos su kreditu susijusios operacijos matomos tos banko sąskaitos, iš kurios nurašytos įmokos pagal kredito sutartį, išraše. Sąskaita įmokoms yra nurodyta kredito sutartyje. Jei toje sąskaitoje lėšų nėra ar jų nepakanka, įmokos nurašomos iš  kitų turimų sąskaitų.

 

Kintamos palūkanų dalies nustatymas           
      
Jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, palūkanų keitimo diena perkeliama į artimiausią po jos einančią darbo dieną.

 

Kintamos palūkanų dalies nustatymas

Jei kredito sutartyje nustatytas ilgesnis negu vienos nakties palūkanų galiojimo laikotarpis, taikoma palūkanų norma, kuri buvo skelbta prieš dvi darbo dienas prieš pirmą palūkanų galiojimo laikotarpio dieną.

 

Įsipareigojimo mokesčio nurašymo diena

Pagal kredito sutartį nustatytas įsipareigojimo mokestis nurašomas palūkanų mokėjimo dieną.

Įsipareigojimo mokestis nurašomas tik darbo dienomis. Tais atvejais, kai įsipareigojimo mokesčio mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena, ji automatiškai perkeliama į artimiausią darbo dieną.

 

Informacija apie kreditus, už kuriuos esate laidavę

Savo interneto banke galite matyti informaciją apie kreditus, už kuriuos esate laidavę.

Keičiama indėlių palūkanų apskaičiavimo tvarka

Kaupiamųjų ir terminuotųjų indėlių palūkanos apskaičiuojamos laikant, kad metai turi 360 dienų, o ne 365.

Kodėl pakeitėte metodiką?

Įdiegėme bendrą IT platformą visose Baltijos šalyse, todėl visose šalyse suvienodinome ir palūkanų apskaičiavimo metodiką.

Atkreipiame dėmesį, kad galiojantys šalies teisės aktai leidžia sutarties šalims sutarti ir taikyti vieną iš šių palūkanų skaičiavimo metodų: 30/360 arba 30/365; tikslus (faktinis) dienų skaičius per mėnesį / tikslus (faktinis) dienų skaičius per metus. Prieš pasirašydami sutartį klientai yra informuojami ir supažindinami, kaip yra apskaičiuojamos ir mokamos palūkanos.

Kada įsigaliojo ši nauja palūkanų apskaičiavimo metodika?

Nauja palūkanų skaičiavimo metodika, kaip ir visi kiti banko paslaugų pokyčiai, susiję su naujos IT platformos diegimu, įsigaliojo 2020 m. vasario 17 dieną. Iki šio termino palūkanos buvo skaičiuojamos pagal tokią metodiką, kuri nurodyta Jūsų indėlio sutartyje. Pakeitus IT platformą, ir seniems, ir naujiems indėliams pradėta taikyta nauja palūkanų skaičiavimo metodika.

Ar ši metodika geresnė?

Už tą patį indėlio laikymo laikotarpį, taikant šią palūkanų skaičiavimo metodiką, galima gauti daugiau palūkanų.

 

Patogiau tvarkomas kaupiamasis indėlis

Interneto banke galite
- pasirinkti automatinį kaupiamojo indėlio pildymą – nustatyti su indėlio sąskaita susietoje banko sąskaitoje piniginių lėšų limitą, kurį viršijanti suma dienos pabaigoje automatiškai pervedama į kaupiamojo indėlio sąskaitą
- į su indėliu susietą mokėjimo sąskaitą pervesti visą sukauptą indėlį
- nutraukti kaupiamojo indėlio sutartį
- pasirinkti indėlio išmokėjimo datą

Jeigu nutrauksiu kaupiamojo indėlio sutartį, ar galėsiu vėl ją atsidaryti interneto banke?

Taip, interneto banke galite sudaryti naują kaupiamojo ar terminuotojo indėlio sutartį. Tai padaryti galima ir apsilankius banko skyriuje.

 

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis

Įdiegus naują IT platformą, prieš pirmą kartą teikiant vertybinių popierių (VP) pavedimą, reikia susipažinti su nauja VP sąskaitos tvarkymo sutarties redakcija ir ją pasirašyti. Nesutikus su VP sąskaitos tvarkymo sutarties pakeitimais, negalėsite teikti VP pavedimų arba galėsite nutraukti VP sutartį  joje nustatytomis sąlygomis.

 

Vertybinių popierių sąskaita

Įdiegus naują IT platformą, vertybinių popierių sąskaita susieta tik su viena lėšų sąskaita. Pakeisti šią sąskaitą galite prisijungę prie savo interneto banko arba banko skyriuose.

 

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymas interneto banke

Prisijungę prie savo interneto banko galite
- atidaryti vertybinių popierių (VP) sąskaitą
- uždaryti VP sąskaitą
- peržiūrėti visų turimų VP sąskaitų portfelio balansą ir paskutinės pasirinkto mėnesio dienos VP sąskaitos likutį
- peržiūrėti įsigytų VP tam tikrų laikotarpių investicinę grąžą  pagal pasirinktas VP sąskaitas
- peržiūrėti VP sąskaitos išrašą (atliktus VP sandorius VP sąskaitoje (-ose)), prireikus – parengti VP sąskaitos išrašą

 

Vertybinių popierių prekyba ir investicijų valdymas

Prisijungę prie savo interneto banko galite
- susikurti asmeninį stebimų vertybinių popierių (VP) sąrašą
- prekiauti VP
- teikdami VP pavedimus,  atsiskaityti pasirinkę bet kurią banko sąskaitą. Jeigu perkamų ar parduodamų VP valiuta nesutampa su pasirinktos banko sąskaitos valiuta, pinigai konvertuojami automatiškai (taikomas pavedimo pateikimo dienos valiutos keitimo kursas).
- atšaukti pateiktą pavedimą ir pateikti naują (jei norėsite keisti pateikto pavedimo duomenis)

Kartu atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. vasario 14 d. po 16.00 val. buvo automatiškai anuliuoti visi Jūsų pateikti ir neįvykdyti akcijų ir biržose prekiaujamų fondų (ETF) pirkimo ir pardavimo pavedimai. Norimus pavedimus galite pateikti iš naujo po IT platformos atnaujinimo, nuo 2020 m. vasario 17 d. Ilgiausias pavedimų galiojimo laikotarpis Baltijos biržose sutrumpėjo nuo 6 mėn. iki 1 mėn.

 

Investicinių fondų vienetų pirkimas

Teikiant pavedimą pirkti investicinio fondo vienetų ir nurodant įmokos sumą, už kurią norima įsigyti investicinio fondo vienetų, vienetai perkami už nurodytą įmokos sumą ir papildomai nurašomi fondo vienetų įsigijimo mokesčiai. Anksčiau šie mokesčiai buvo atimami iš nurodytos įmokos sumos.

 

Periodinis investicinių fondų vienetų pirkimas

- Jei periodinio fondo vienetų pirkimo data sutampa su ne darbo diena, sandoris vykdomas kitą artimiausią darbo dieną. Anksčiau buvo galima pasirinkti, kad sandoris būtų vykdomas artimiausią darbo dieną prieš arba po nustatytos fondo vienetų pirkimo datos.
- Periodiškai fondo vienetai perkami 1 kartą per dieną po 20.00 val. Anksčiau sandoriai buvo vykdomi 4 kartus per dieną.
- Jei periodinio fondo vienetų pirkimo sandoris neįvyksta tris kartus iš eilės dėl lėšų trūkumo, pavedimas periodiškai pirkti fondo vienetus laikomas atšauktu.

Ką reikės daryti, jei periodiškai fondo vienetai nebebus perkami po trijų neįvykusių sandorių, bet aš norėsiu ir toliau periodiškai pirkti fondų vienetus?

Nutrūkus periodiniam fondo vienetų pirkimui, visada galite pateikti naują pavedimą dėl periodinio fondo vienetų pirkimo, prisijungę prie interneto banko arba atvykę į klientų aptarnavimo skyrių.

Atnaujinto interneto banko demonstracinė versija

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.