Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Paslaugų teikimo pokyčiai

Susipažinkite su svarbiausiais banko paslaugų teikimo pokyčiais.

Atnaujintas interneto bankas

Įdiegus naują IT platformą,  atnaujintas ir interneto bankas bei dalis jo funkcijų. SEB interneto svetainėje rasite išsamią instrukciją apie aktualius pokyčius, kad galėtumėte greitai ir patogiai atlikti jau įprastus kasdienės bankininkystės veiksmus internete.

 

Interneto banko naudotojų teisės ir nauja sutarties redakcija

Atnaujinus interneto banką keitėsi kai kurios Jūsų įmonės interneto banko naudotojų teisės. Daugiau informacijos apie tai galite rasti specialiame puslapyje.

Dėl šių pakeitimų palaipsniui kviečiame savo verslo klientus pasirašyti naują interneto banko sutarties redakciją. Pirmiausia (iki 2020 m. vasario 17 d.) sutartys buvo pasirašomos su tomis įmonėmis, kurių interneto banko naudotojų teisės keitėsi daugiausia. Įdiegus naują banko IT platformą, kvietimą pasirašyti naują sutarties redakciją pradėjo gauti ir kitos įmonės, kurioms sąlygos iš esmės nekeičiamos.

 

Įmonės sąskaitų tvarkymas

Asmenys, kuriems suteiktos įmonės interneto banko naudotojų teisės, gali paprasčiau prisijungti prie įmonės interneto banko, t. y. naudodami ne tik kaip įmonės atstovui suteiktą atpažinimo kodą, bet ir savo kaip privataus kliento ar kaip kitos įmonės atstovo turimą atpažinimo kodą. Tai reiškia, kad tokie asmenys, prisijungę prie savo asmeninio interneto banko ir pasirinkę įmonę kaip klientą, gali matyti ir tvarkyti įmonės sąskaitas.

 

Paprastesnis prisijungimas naudojantis slaptažodžių generatoriumi

Prie interneto banko paprasčiau prisijungti naudojantis slaptažodžių generatoriumi – nebereikia įvesti savo asmeninio slaptažodžio, užtenka atpažinimo kodo ir generatoriaus atsakymo.

Ar prisijungti prie interneto banko saugu?

Slaptažodžių generatorius išlieka  tokia pat saugi prisijungimo priemonė prie interneto banko kaip ir anksčiau, kadangi ir toliau užtikrinamas dviejų etapų identifikavimas, t. y. jungiantis prie interneto banko Jums reikia įvesti ir atpažinimo kodą, ir generatoriaus atsakymą, kuris kiekvieną kartą yra sukuriamas naujas. Be to, pats slaptažodžių generatorius yra papildomai apsaugotas tik Jums žinomu PIN kodu.

Kodėl jungiantis generatoriumi nebereikia įvesti asmeninio slaptažodžio?

Įdiegęs naują IT platformą, SEB bankas naudojasi bendra platforma visose Baltijos šalyse, todėl suvienodintas ir būdas, kaip prisijungti prie interneto banko naudojantis slaptažodžių generatoriumi.

Slaptažodžių generatorius išlieka tokia pat saugi prisijungimo priemonė prie interneto banko kaip ir anksčiau, kadangi užtikrinamas dviejų etapų identifikavimas,  t. y. jungiantis prie interneto banko Jums reikia įvesti ir atpažinimo kodą, ir generatoriaus atsakymą, kuris kiekvieną kartą yra sukuriamas naujas. Be to, pats slaptažodžių generatorius yra papildomai apsaugotas tik Jums žinomu PIN kodu.

 

Banko pranešimai

Iki 2019 gruodžio 1 d. siųstų ir gautų pranešimų įmonės interneto banke matyti negalima. Juos gali peržiūrėti Jūsų įmonės interneto banko naudotojai, prisijungę prie privačios interneto banko paskyros.

Po 2019 m. gruodžio 1 d. siųstus banko pranešimus galima matyti įmonės interneto banke, pranešimų skiltyje.

 

Mėnesinis „Bank Link“ paslaugos mokestis

Nuo 2020 m. sausio 1 d. negrynaisiais pinigais organizavimo paslaugos internetu mokestis skaičiuojamas tik taikant mokestį už operaciją, atliktą naudojantis paslauga. Tai reiškia, kad nebetaikomas minimalus mėnesinis paslaugos mokestis.

 

Identifikavimo internetu paslaugos teikimo mokestis

Nuo 2020 m. vasario 16 d. mėnesinis paslaugos mokestis už einamąjį mėnesį mokamas kiekvieno mėnesio šešioliktą dieną, o tuo atveju, jei šešiolikta diena yra ne darbo diena – pirmą po jos einančią darbo dieną.

Lėšų įskaitymas kita negu eurai valiuta

Atliekant mokėjimą nauja valiuta (kuria iki šiol Jūsų sąskaita nebuvo tvarkoma) iš vienos savo sąskaitos į kitą arba gavus įmoką iš kito mokėtojo SEB banke esančios sąskaitos, lėšos konvertuojamos į pagrindinę sąskaitos valiutą. Iš kitų šalies ar užsienio bankų pinigai pervedami įprastai: jei pervedama užsienio valiuta, į Jūsų sąskaitą įmoka įskaitoma tokia pat užsienio valiuta.

Jei norite įmokas gauti įvairiomis valiutomis

Interneto banke pasirinkite, kokiomis užsienio valiutomis norite tvarkyti sąskaitą ir gauti įmokas. Tuomet net ir SEB banke pervedamos lėšos nebus konvertuojamos į pagrindinę sąskaitos valiutą.

Jei norite, kad visos pervedamos lėšos užsienio valiuta būtų konvertuojamos į pagrindinę sąskaitos valiutą

Susisiekite su mumis.

 

Keitėsi sąskaitos išrašų formatai

Išrašų formatai LITAS-ESIS (.acc) ir EXCEL (.xls) keitėsi į CSV, taip pat atnaujinti ISO XML ir SWIFT išrašų formatai.

Siūlome kreiptis į savo informacinių technologijų padalinį ar savo apskaitos sistemos priežiūros atstovus dėl reikiamų pakeitimų, kad būtų nuskaitomi atnaujinti formatai.

Norint gauti ISO XML išrašą, galima pasirinkti tik ankstesnius laikotarpius ar šią dieną, nebėra galimybės ISO XML išraše nurodyti laikotarpį nuo ankstesnės datos iki šiandienos.

Interneto banke taip pat galima užsisakyti periodinius PDF formato sąskaitos išrašus.

Atkreipiame dėmesį, kad interneto banke, sąskaitų išrašuose, prireikus peržiūrėti detalų atlikto mokėjimo nurodymą, jį matysite tik tuomet, jei mokėjimas atliktas po IT platformos atnaujinimo. Prireikus peržiūrėti anksčiau atlikto mokėjimo nurodymą, susisiekite su mumis.

Kur galima gauti daugiau informacijos apie tai?

Daugiau informacijos rasite www.seb.lt/israsai.

Kokios operacijos matomos sąskaitos išraše?

Interneto banke galima generuoti sąskaitos išrašus anksčiausiai nuo 2015 m. sausio 1 d. Jeigu reikės ankstesnių sąskaitos išrašų negu 2015 m. sausio 1 d., susisiekite su mumis.

 

Informacijos pateikimas kredito kortelės sąskaitos išrašuose

Iki 2020-02-14 (imtinai) kredito kortelės sąskaitos išrašuose į pradinį ir / arba galutinį likutį buvo įskaičiuojamas ir kredito limitas. Nuo 2020-02-15 išrašuose pradinis ir galutinis likutis pateikiami neįskaičiuojant kredito limito.

 

Mokesčiai už tarptautinius mokėjimus

Pateikiant tarptautinio mokėjimo nurodymą ne į ES ar EEE valstybę, galima rinktis, kad mokesčius mokėtų ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA) arba mokėtojas (OUR). Nebeliko pasirinkimo, kai mokesčius gali mokėti gavėjas (BEN).

Kodėl nebeliko šio mokesčių mokėjimo pasirinkimo?

Atsižvelgdami į besikeičiančius klientų poreikius ir šios paslaugos naudojimo dažnumą, priėmėme sprendimą palikti du mokesčių pasirinkimus už tarptautinius mokėjimus.

 

Mokėjimai Rusijos rubliais

Pervedant Rusijos rublius ne į ES ar EEE šalis, mokesčius turi mokėti mokėtojas (OUR). Nebeliko pasirinkimo, kad mokesčius gali mokėti ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

Kodėl nebeliko šio mokesčių mokėjimo pasirinkimo?

Įdiegėme bendrą IT platformą visose Baltijos šalyse, todėl suvienodinome ir klientams siūlomas paslaugas bei sprendimus.

 

Mokėjimai interneto banke, jei nepakanka likučio

Trūkstant lėšų sąskaitoje, mokėjimo nurodymas iškart atmetamas ir nevykdomas.

Kaip gauti informaciją, kuris mokėjimas atmestas?

Informaciją apie neįvykdytus mokėjimo nurodymus galite rasti interneto banko pranešimų skiltyje, apie kiekvieną neįvykusią operaciją gausite atskirą pranešimą.

 

Mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos

Keitėsi mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos – mokėjimo nurodymo pateikimo laikas, turintis įtakos lėšų įskaitymo laikui į gavėjo sąskaitą. Išsamią informaciją apie pakeitimus rasite Kasdienių bankininkystės paslaugų kainyne.

Ką daryti, jeigu reikės, kad būtinai šiandien įvykdytumėte mokėjimo nurodymą?

Atsižvelgiant į valiutą ir mokėjimo tipą (europinis, tarptautinis ar kt.), už labai skubų pervedimą taikomas atitinkamas įkainis, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad dėl laiko zonų skirtumų ir kitų aplinkybių mokėjimo  nurodymo įvykdyti tą pačią dieną gali būti tiesiog neįmanoma. Atkreipiame dėmesį, kad pervedant pinigus banko viduje ir į kitus didžiuosius šalies ir užsienio bankus, atliekami momentiniai mokėjimai, t. y. lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos akimirksniu visą parą.

 

Periodiniai mokėjimai

- Jei periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo data sutampa su ne darbo diena, jis atliekamas kitą darbo dieną
- Keitėsi periodinių mokėjimo nurodymų vykdymo dažnis, nebeliko galimybės pinigus pervesti 2 sav. periodiškumu. Paslaugos sutartis automatiškai nutraukiama.

Ką daryti, jei sutartyje nustatyta, kad mokėjimas turi būti atliekamas konkrečią dieną?

Jei periodiniai mokėjimai į kitą banką sutapdavo su ne darbo dienomis, pagal sutarimą su Jumis jie buvo atliekami arba prieš, arba po ne darbo dienos, t. y. ir iki šiol nebuvo atliekami ne darbo dienomis.

Ką daryti prireikus, kad lėšos vis tiek būtų periodiškai pervedamos kas dvi savaites?

Prisijungę prie interneto banko, sudarykite naują periodinio mokėjimo sutartį. Jei norite išlaikyti periodiškumą kas dvi savaites, rekomenduojame sudaryti dvi naujas mokėjimo sutartis (abiem parenkant 1 mėn. periodiškumą), pavyzdžiui, vieną mėnesio pradžioje, kitą mėnesio viduryje. Taip pinigai bus pervedami kas dvi savaites.

 

Mokesčių nurašymo tvarka

Jei bankui esate pateikę prašymą mokesčius nurašyti iš kitos sąskaitos, negu vykdomi mokėjimai, mokesčiai nurašomi bendrai dienos pabaigoje, o ne po kiekvieno mokėjimo. Galima pasirinkti norimą mokesčių nurašymo dažnį – kasdien arba kas mėnesį.

Kaip sužinoti, už ką nurašyti mokesčiai, jei suma bus bendra?

Kreipęsi į banką (galite skambinti +370 5 268 2822 (I–V 8.00–17.00) arba parašę žinutę interneto banke), gausite detalią išklotinę, kas sudaro bendrą mokesčių sumą.

Kur galima pasirinkti mokesčių nurašymo dažnį – kasdien, kas mėnesį?

Tai galite padaryti apsilankę bet kuriame banko skyriuje arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822 (I–V 8.00–17.00).

 

Banko komisinių mokesčių nurašymas iš sąskaitos

Banko komisinis mokestis už sąskaitos tvarkymo paslaugas nurašomas iš tos banko sąskaitos, kuri yra apmokestinama mokesčiu. Nebeliko galimybės pasirinkti vieną sąskaitą, iš kurios būtų išskaičiuojami mokesčiai už visų sąskaitų tvarkymo paslaugas.

 

Sąskaitų faktūrų teikimas

E. sąskaitų teikimo ir identifikavimo internetu paslaugų PVM sąskaitas faktūras galite rasti prisijungę prie įmonės interneto banko, jos nebesiunčiamos e. paštu.

Kur interneto banke ieškoti e. sąskaitų už šias paslaugas?

Interneto banke informaciją rasite skiltyse „Mokėjimai“ -> „E. sąskaitos“. Sąskaitos interneto banke saugomos tris mėnesius.

 

Įmokos ir mokesčiai interneto banke

Įmokos ir mokesčiai mokami tik interneto banke, įmokų ir mokesčių priėmimo paslauga nebeteikiama banko skyriuose. Atvykus į skyrių mokėti galima savarankiškai, banko planšetiniu kompiuteriu prisijungus prie savo interneto banko.

Jei pasirinkote mokestį už įmokų surinkimo paslaugą mokėti kas mėnesį, mokestis už įmokas, sumokėtas 2020 m. vasario mėnesį, nurašytas dalimis. Vasario 14 d. nurašytas mokestis už įmokas, sumokėtas iki vasario 14 d. Mokestis už įmokas, sumokėtas nuo vasario 14 d. iki vasario 29 d., bus nurašytas kaip įprasta.

 

E. sąskaitų pateikimas

E. sąskaitas galite pateikti prisijungę prie specialios e. sąskaitų sistemos, nebereikia prisijungti prie įmonės interneto banko. 

Mokestis už e. sąskaitas, pateiktas 2020 m. vasario mėnesį, nurašytas dalimis – vasario 14 d. nurašytas sutarties administravimo mokestis ir mokesčiai už e. sąskaitas pateiktas iki vasario 14 d. Mokestis už e. sąskaitas, pateiktas nuo vasario 14 d. iki vasario 29 d., bus nurašytas iki kovo 10 d.

Kaip prisijungti prie šios atskiros sistemos, kur ją rasti? Kokių prisijungimo duomenų reikės?

Instrukciją, kaip prisijungti prie šios sistemos, galite rasti interneto banko gide, www.seb.lt.

 

SMS užklausa bankui apie sąskaitos likutį

Nebeteikiama SMS užklausos bankui paslauga, kai išsiuntus SMS žinutę bankui buvo galima gauti informaciją apie sąskaitos likutį. Savo sąskaitos likutį galima patogiu metu pasitikrinti prisijungus prie interneto banko, mobiliosios programėlės ar užsisakius automatinius pranešimus SMS žinutėmis.

Kaip sužinoti likutį nesinaudojant interneto banku ir programėle?

Galite užsakyti kitą SMS paslaugą: įskaičius lėšas ar jas nurašius, automatiškai Jums būtų atsiunčiama žinutė.

Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie sąskaitą (-as) gali būti siunčiama tik įmonės interneto banko naudotojams.

Kaip užsisakyti automatinius pranešimus SMS žinutėmis?

Jei esate sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, prisijungę prie interneto banko pasirinkite meniu punktą „Kitos paslaugos ir nustatymai“ -> „SMS“.

Jei nesate sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutarties, pirmiausia atvykite į bet kurį SEB banko skyrių ir sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Kartu galėsite skyriuje užsisakyti paslaugą.

 

Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą taikomi euro ir užsienio valiutų santykiai

SEB bankas pradėjo naudoti operacijos einamąją dieną skelbiamus Europos Centrinio Banko (ECB) euro ir užsienio valiutų santykius vietoj iki šiol naudotų dieną prieš operaciją paskelbtų valiutų santykių. Toms valiutoms, kurių ECB neskelbia, naudojami „Reuters“ informacinėje sistemoje skelbiami valiutų santykiai.

Kodėl keitėsi buhalterinis euro ir užsienio valiutų santykis?

Įdiegėme bendrą IT platformą visose Baltijos šalyse, todėl suvienodinome procesus – Latvijoje ir Estijoje taikomas einamosios dienos valiutų santykis. Kartu siekėme tiksliau atspindėti balansinių straipsnių ir turto vertę – jie perkainojami pagal naujausius įmanomus valiutų santykius.

Paslaugų planai

- Paslaugų plano mokestis nurašomas kiekvieno mėnesio 4 d. Todėl paslaugų plano mėnesio mokestis (sausio 15 d.–vasario 14 d.) perskaičiuotas sausio–vasario mėnesiais už tiek dienų, kiek likę iki vasario 29 dienos. Kitas jūsų mokėjimas už paslaugų planą – kovo 4 d. (už kovo mėnesį).

- Sudarant paslaugų plano sutartį, kaip mokesčių sąskaitą galima pasirinkti bet kurią banko sąskaitą, net ir tvarkomą kita valiuta negu eurai.

- Interneto banke galite matyti, kiek nemokamų pervedimų yra likę pagal pasirašytą paslaugų plano sutartį.

- Turinčių uždarytą sąskaitą, su kuria yra susietas paslaugų planas, paslaugų planų sutartys nutrauktos, nebent turima kita banko sąskaita – tokiu atveju ji įtraukta į paslaugų planą. Po 2020 m. vasario 17 d. su paslaugų planu susietą sąskaitą galima matyti ir pasikeisti interneto banke.

Jei mokesčiams nurašyti pasirenkama sąskaita kita valiuta, kaip apskaičiuojama mokesčio suma?

Mokestis konvertuojamas pagal valiutos kursą negrynaisiais pinigais, valiutos keitimo kursas skelbiamas www.seb.lt svetainėje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dėl valiutos konvertavimo kurso mokestis yra didesnis, todėl visada rekomenduojama rinktis mokesčių sąskaitą nacionaline valiuta.

Kaip pakeisti mokesčių sąskaitą?

Mokesčių sąskaitą galima pakeisti banke arba prisijungus prie interneto banko. Interneto banke mokesčių sąskaitą galite pakeisti paslaugų planų skiltyje „Kitos paslaugos ir nustatymai“ -> „Paslaugų planai“.

 

Speciali paslaugų plano kaina

Naudojantis nors viena banko paslauga iš pateikto banko paslaugų sąrašo*, taikoma speciali paslaugų plano kaina.

* Verslo kreditas (išsk. lizingas), sąskaitos perviršio limitas, faktoringas, atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga (POS), atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga („Banklink“), garantija.

Kokia yra speciali paslaugų plano kaina?

Mokestis už paslaugų planą skelbiamas atnaujintame kainyne.

Kodėl lizingo paslauga neįtraukiama?

Atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius, keitėsi specialios kainos nustatymo tvarka – taip  daugiau klientų gali gauti paslaugų planą už mažesnę kainą.

Paprasčiau užsisakyti naują kortelę

Paprasčiau užsisakyti naują verslo kortelę, susietą su įmonės sąskaita. Kortelės paraišką galima užpildyti interneto banke.

Taip pat kaip sąskaitos savininkas galite keisti visų verslo kortelių nustatymus.

Kas įmonėje gali pateikti paraišką gauti naują verslo kortelę per interneto banką ir pasirašyti sutartį?

Paraišką gauti naują verslo kortelę gali pateikti įmonės interneto banko naudotojai, turintys atitinkamą teisę. Verslo kortelės sutartį turi pasirašyti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, naudodamasis SEB banko elektroninių dokumentų pasirašymo portalu arba atvykęs į banko skyrių.

Verslo kortelė pristatoma į banko skyrių, ją atsiimti turi kortelės turėtojas.

 

Daugiau galimybių savarankiškai tvarkyti mokėjimo korteles

Interneto banke daugiau galimybių keisti mokėjimo kortelių nustatymus. Pasirinkę skiltis „Sąskaitos ir kortelės“  -> „Mokėjimo kortelės“ galite
- įjungti arba išjungti atsiskaitymų užsienyje, internetu, bekontakčio atsiskaitymo, naudojimosi kortele bankomate, prekybos vietose funkcijas
- nustatyti galimybę rodyti ar nerodyti sąskaitos likučio bankomate
- nustatyti atsiskaitymo kortele limitus
- prireikus, blokuoti kortelę
- matyti kortelės PIN kodą*

*Matyti kortelės PIN kodą interneto banke gali verslo kredito kortelės turėtojas.

Įmonė turi išdavusi kredito korteles darbuotojams. Kokius mokėjimo kortelės nustatymus internete jie gali keisti?

Jei Jūsų įmonės darbuotojas turi verslo kredito kortelę ir privačią SEB banko interneto banko paskyrą, darbuotojai interneto banke gali
keisti mokėjimo kortelių nustatymus. Pasirinkus „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Kortelių sąrašas“ galima
- įjungti arba išjungti bekontakčio atsiskaitymo funkciją
- prireikus blokuoti kortelę
- įjungti ar išjungti vienos operacijos per parą apribojimo funkciją magnetinę juostelę nuskaitančiuose bankomatuose

Kokius mokėjimo kortelės nustatymus gali keisti verslo kortelių turėtojai per mobiliąją programėlę?

Mobiliojoje programėlėje privataus kliento skiltyje rodomas visų turimų kortelių sąrašas.

Kortelės turėtojas gali
- įjungti arba išjungti bekontakčio atsiskaitymo funkciją
- blokuoti kortelę

Mūsų įmonė turi išdavusi verslo mokėjimo korteles savo darbuotojams.  Kas gali matyti jų PIN kodą interneto banke?

Jei Jūsų įmonės darbuotojas turi verslo kredito kortelę ir privačią SEB banko interneto banko paskyrą, darbuotojas kortelės PIN kodą mato prisijungęs prie savo privataus interneto banko.

Turimos verslo debeto kortelės informacijos nebegalima matyti prisijungus prie savo privačios interneto banko paskyros, todėl darbuotojai, turintys verslo debeto korteles, PIN kodo interneto banke nemato.

Interneto banke galima išjungti ar įjungti atsiskaitymo užsienyje funkciją. Ar liko užsienio šalių sąrašas, kuriose norint atsiskaityti kortele prieš tai reikia įspėti banką?

Interneto banke patys galite išjungti ar įjungti atsiskaitymo užsienyje funkciją. Klientų patogumui užsienio šalių kuriose norint atsiskaityti kortele prieš tai reikia įspėti banką, sąrašo nebeliko. Įjungti ar išjungti atsiskaitymo užsienyje funkciją taip pat galima paskambinus į SEB banką arba užsukus į SEB banko skyrių. Tuo metu, kai esate Lietuvoje, rekomenduojame atsiskaitymų užsienyje funkciją kortele išjungti.

Taip pat atsirado galimybė įjungti ar išjungti vienos operacijos  per parą apribojimo funkciją magnetinę juostelę nuskaitančiuose bankomatuose, kurie vis dar yra naudojami ne Europos regione. Todėl, jei keliaujate ne į Europos valstybę ir planuojate gryninti pinigus bankomate dažniau negu kas parą, rekomenduojame atšaukti šį kiekvienos kortelės, kuria planuojate naudotis, apribojimą.

Ar atsiskaitymo kortele limitus galima didinti iki bet kokios sumos?

Limitus keisti galite, kaip nustatyta banko kainyne.

 

Informacija apie mokėjimo korteles

Debeto mokėjimo kortelės nebėra matomos pirmame interneto banko lange. Turimas debeto ir kredito korteles galite matyti interneto banko skiltyse „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Kortelių sąrašas“.

Kredito kortelės, kaip ir anksčiau, rodomos pirmame interneto banko lange, galima savarankiškai pasirinkti, ar ir toliau norite jas čia matyti.

Kur galima matyti kortelės likutį?

Turimų mokėjimo kortelių ir jų sąskaitų likutį galite pasitikrinti interneto banke ir mobiliojoje programėlėje.

 

Atsiskaitymo kortelėmis išrašas

Atsiskaitymus, atliktus  konkrečia kortele, galite matyti interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“  ->  „Kortelės išrašas“, pasirinkę laikotarpį ir konkrečią kortelę, kurios atsiskaitymų išrašo pageidaujate.

 

Mokėjimo kortelės naudojimo mokestis

Mokėjimo kortelės naudojimo mokestis nurašomas kiekvieno mėnesio 28 dieną.

 

Debeto ir kredito kortelių tvarkymas

Interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“  -> „Mokėjimo kortelės“ galite matyti visas debeto ir kredito verslo korteles, susietas su Jūsų sąskaita.  Taip pat galite keisti visus šių kortelių nustatymus.

 

Banko informavimas apie įtartinas operacijas kortele

Jei mokėjimo kortelės išraše pastebite įtartinų operacijų (tų, kurių patys neatlikote), galite greitai ir paprastai informuoti apie tai banką. Interneto banke kortelių operacijų išraše reikia pasirinkti specialų mygtuką „Ginčyti sandorį“ kortelių ir užpildyti pretenziją. Tokią galimybę turi įmonės vadovas.

 

Grynųjų pinigų įmokėjimas bankomate

Grynuosius pinigus SEB bankomate galima įmokėti tik į kortelės sąskaitą. Nebėra galimybės bankomate įmokėti pinigų į kitą savo banko sąskaitą. Prireikus įmokėti grynuosius pinigus į kitą negu kortelės sąskaitą, galima  užsisakyti papildomą mokėjimo kortelę ir susieti su norima sąskaita.

Kiek kainuoja papildoma mokėjimo kortelė?

Kortelės naudojimo mokestis priklauso nuo pasirinktos kortelės. Kortelių naudojimo įkainius galite rasti kainyne.

Ar galima dabartinę kortelę susieti su  kita sąskaita?

Ne, tokio veiksmo atlikti negalima.

 

Saugus atsiskaitymas internetu mokėjimo kortelėmis

Norint užtikrinti dar saugesnį atsiskaitymą perkant prekes ar paslaugas „Mastercard Identity Check“ ir „Visa Secure“  ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse, turite patvirtinti savo tapatybę  interneto banke: verslo kortelių turėtojai turi įvesti savo kaip privataus kliento atpažinimo kodą ir patvirtinti operaciją turima identifikavimo priemone („Smart-ID“, mobiliuoju parašu ar slaptažodžių generatoriumi).

Kad būtų galima naudotis šia paslauga, kortelių turėtojai turi sudaryti interneto banko sutartį kaip privatūs klientai.

Anksčiau papildomai tvirtinant tapatybę SEB bankas siųsdavo vienkartinį saugos kodą SMS žinute. Ar tokia galimybė išliko?

Atsiskaitant mokėjimo kortele internetu „Mastercard Identity Check“ ir „Visa Secure“ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse saugumo sumetimais tapatybė papildomai tvirtinama tik  interneto banke.

Kodėl keitėsi tapatybės patvirtinimo būdas atsiskaitant mokėjimo kortele internetu „Mastercard Identity Check“ ir „Visa Secure“ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse?

Tapatybės patvirtinimo būdas keitėsi norint užtikrinti dar didesnį atsiskaitymo mokėjimo kortele internetu saugumą.

Įmonės darbuotojai, kurie naudojasi šia paslauga, neturi sudarę interneto banko sutarties, kaip galima ją sudaryti?

Interneto banko sutartį galima sudaryti atvykus į banko skyrių ir pasirašius sutartį (prašysime pateikti asmens  dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 

Mėnesio atsiskaitymo limitas

Vietoj didžiausios atsiskaitymo per parą sumos kredito kortelių turėtojams taikomas mėnesio atsiskaitymo limitas, kurį galima naudoti pirkiniams prekybos vietose ir imant grynųjų pinigų iš bankomato. Mėnesio atsiskaitymo limitą galima savarankiškai  keisti interneto banke.

Koks mėnesio atsiskaitymo kortelės limitas po pokyčių?

Mėnesio atsiskaitymo limitas Jums nustatytas atsižvelgiant į turimą kredito kortelės tipą. Limitą pasitikrinti ir savarankiškai pasikeisti galite interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“ -> „Kortelių sąrašas“.

Turime kelias korteles, susietas su kredito kortelės sąskaita. Kaip nustatomas mėnesio atsiskaitymo limitas?

Mėnesio atsiskaitymo limitas nustatomas atskirai  pagal kiekvieną kortelę.

Kaip nustatomas mėnesio atsiskaitymo limitas?

Mėnesio atsiskaitymo limitas galioja nuo mėnesio pirmos iki paskutinės dienos, t. y. limitas nustatomas kalendoriniam mėnesiui.

Jei išnaudotas ir po to interneto banke ar skyriuje padidintas kredito kortelės atsiskaitymo limitas, nuo kada įsigaliojo pakeitimai?

Pakeitimai įsigaliojo iš karto, pavyzdžiui, jei Jūsų mėnesio atsiskaitymo limitas siekia 5 000 Eur ir buvote jį panaudoję, pasididinote limitą iki 7 000 Eur. Tą mėnesį papildomai galite išleisti 2 000 Eur. Kitą mėnesį Jūsų atsiskaitymo limitas –7 000 Eur.

 

Kredito kortelių naudojimo sąlygos

Palūkanos už panaudotą kredito limitą nurašomos tą pačią dieną kaip ir panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį. Palūkanos už panaudotą kreditą kaip ir panaudoto kredito dalis nurašoma iš kredito limito įmokų mokėjimo sąskaitos.

 

Kredito kortelės sąskaitos peržiūra

Pasitikrinti savo kredito kortelės sąskaitą galima SEB mobilioje programėlėje ir interneto banke. Tai daryti gali įmonės interneto banko naudotojai.

Atkreipiame dėmesį, kad SEB bankomate galite matyti tik kortelės mėnesio atsiskaitymo limito likutį. Jį taip pat galite matyti ir SEB interneto banke.

 

Kredito kortelės sąskaitos išrašas

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2020-02-14 (imtinai) kredito kortelės sąskaitos išrašuose į pradinį ir / arba galutinį likutį buvo įskaičiuojamas ir kredito limitas. Nuo 2020-02-15 išrašuose pradinis ir galutinis likutis pateikiami neįskaičiuojant kredito limito.

 

Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga (kortelių skaitytuvai)

Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis ataskaitos pateikiamos ne tik TXT (.txt) ir XML (.xml), bet ir papildomai CSV (.csv) ir PDF (.pdf) formatais.

Taip pat galima naudoti interaktyvias ataskaitas interneto banke ir savarankiškai jas rasti pagal datą ar  prekybos vietą.

Ar tai reiškia, kad TXT ir XML formatai nesikeitė?

Taip, šie formatai išliko tokie patys.

Jei įmonė užsisako mėnesio ataskaitą PDF ar TXT formatu, ar įmanoma gauti ataskaitą kas savaitę?

Norėdami gauti tam tikro laikotarpio ataskaitą, galite naudotis interaktyviomis ataskaitomis interneto banke.

 

Kredito limito dengimo sąskaita

Kredito kortelės limito mėnesio įmokas ir palūkanas galima paprasčiau automatiškai padengti iš kredito limito dengimo sąskaitos. Jei iki pokyčių atskiros kredito limito dengimo sąskaitos neturėjote, kredito limito įmokos ir palūkanos nurašomos iš:
- Jūsų turimos banko sąskaitos, jei banke turite kitą sąskaitą
- Jums atidarytos naujos banko sąskaitos, jei banke kitos sąskaitos neturite

Sąskaitą, iš kurios nurašomos kredito įmokos ir palūkanos, galite matyti ir prireikus pasikeisti interneto banko skiltyje „Sąskaitos ir kortelės“  -> „Keisti duomenis“ -> „ Keisti sutarties duomenis“ -> „Sąskaita, iš kurios nurašomos kredito įmokos ir palūkanos“.

Ar tai reiškia, kad nebereikia pervesti kredito limito įmokų į kredito kortelės sąskaitą?

Kredito limito įmokos ir palūkanos automatiškai nurašomos iš:
- Jūsų turimos banko sąskaitos, jei banke turite kitą sąskaitą
- Jums atidarytos naujos banko sąskaitos, jei banke kitos sąskaitos neturite

Todėl Jums svarbu užtikrinti pakankamą sąskaitos likutį. Tačiau kredito įmokas taip pat kaip ir anksčiau galite pervesti ir į kredito kortelės sąskaitą. Palūkanos tokiu atveju būtų nurašomos iš Jūsų banko sąskaitos.

Kredito paraiškų teikimas interneto banke

Interneto banke galima pateikti šias kredito paraiškas:
- kredito investicijų ir verslo plėtros
- lizingo
- apyvartinio kapitalo kredito
- sąskaitos kredito perviršio limito

 

Kredito sąskaitų išrašai interneto banke

Visos su kreditu susijusios operacijos (kredito išmokėjimas, grąžinimas, palūkanų ir kitų mokesčių įmokos) matomos banko sąskaitos išraše, kartu su kitomis atliktomis operacijomis.

Rekomendavome iki 2020 m. vasario 14 d. išsisaugoti kredito sąskaitų istoriją.

Anksčiau visas su kreditu susijusias operacijas matydavome interneto banke, kredito sąskaitoje. Kur galima rasti šią informaciją?

Interneto banke atskiros kredito sąskaitos nebėra. Visas su kreditu susijusias operacijas galite matyti banko sąskaitos išraše. Prieš bankui diegiant naują IT platformą, Jums svarbu išsisaugoti istorinius kredito sąskaitų išrašus – apie tai Jus informavome papildomai.

Kurioje banko sąskaitoje galima matyti su kreditu susijusias operacijas, jei turime ne vieną sąskaitą?

Visos su kreditu susijusios operacijos matomos tos banko sąskaitos, iš kurios nurašytos įmokos pagal kredito sutartį, išraše. Sąskaita, iš kurios mokamos įmokos, yra nurodyta kredito sutartyje. Jei toje sąskaitoje lėšų nėra ar jų nepakanka,  įmokos nurašomos iš  kitų turimų sąskaitų.

 

Kredito įmokų nurašymas

Kredito įmokos nurašomos tik darbo dienomis. Tais atvejais, kai kredito įmokos diena grafike sutampa su ne darbo diena, mokėjimo data automatiškai perkeliama į artimiausią darbo dieną.

Jei įmokų nurašymo diena yra šeštadienis, o nurašysite tik pirmadienį, ar nėra skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą?

Delspinigiai neskaičiuojami, nes tai nelaikoma vėlavimu, tik nukeliama kredito įmokos mokėjimo diena.

Ar dėl įmokos dienos nukėlimo keičiasi įmokos, nurodytos mokėjimo grafike?

Ne, įmokos, nurodytos mokėjimo grafike nesikeičia.

Tik tuo atveju, jei esate pasirinkę anuiteto grąžinimo metodą, pati paskutinė įmoka už kreditą gali būti didesnė nei nurodyta Jūsų turimame kredito grafike. Taip gali nutikti, nes tam tikrais atvejais, dėl mokėjimų tik darbo dienomis, nuo vienos Jūsų įmokos iki kitos gali susidaryti nuo 28 iki 32 dienų. Tais atvejais, kai susidarys 32 kalendorinės dienos, bendra įmoka nesikeis, o sumažintos kredito grąžinimo dalies skirtumai bus pridėti prie pačios paskutinės įmokos.

 

Kintamos palūkanų dalies nustatymas     
            
Jei palūkanų keitimo diena yra ne darbo diena, palūkanų keitimo diena perkeliama į artimiausią po jos einančią darbo dieną.

 

Kintamos palūkanų dalies nustatymas

Jei kredito sutartyje nustatytas ilgesnis negu vienos nakties palūkanų galiojimo laikotarpis, taikoma palūkanų norma, kuri buvo skelbta prieš dvi darbo dienas iki pirmos palūkanų galiojimo laikotarpio dienos.

 

Lėšų rezervavimo mokesčio nurašymo diena

Pagal kredito sutartį nustatytas lėšų rezervavimo  mokestis nurašomas  palūkanų mokėjimo dieną.

Lėšų rezervavimo mokestis nurašomas tik darbo dienomis. Tais atvejais, kai lėšų rezervavimo mokesčio mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena, mokėjimo data automatiškai perkeliama į artimiausią darbo dieną.

 

Sąskaitos kredito naudojimas  skolai dengti

Sąskaitos kredito perviršio limito lėšos gali būti naudojamos mokant kredito įmokas ir skolą  pagal kredito sutartis.

 

Nebetaikomos papildomos palūkanos

Laiku nesumokėjus už sąskaitos kredito perviršio limitą apskaičiuotų palūkanų ar mokesčių, išskyrus administravimo mokestį, taip pat už laiku nepadengtą sąskaitos kredito perviršio limitą pasibaigus perviršio laikotarpiui ar suėjus perviršio limito grąžinimo terminui, bankas taiko sutartyje nustatytus delspinigius. Anksčiau sutartyje nustatytos papildomos palūkanos nebetaikomos jokiais atvejais.

Kokį delspinigių dydį bankas taiko, jei kredito sutartyje papildomų palūkanų ir delspinigių dydžiai nesutampa?

Bankas taiko tokį delspinigių dydį, koks nustatytas Jūsų įmonės kreditavimo sutartyje. Tačiau, jei papildomų palūkanų dydis kredito sutartyje yra mažesnis negu delspinigių,  bankas nustato tokį delspinigių dydį, kuris lygus papildomų palūkanų dydžiui, t. y. taiko tą dydį, kuris yra mažesnis.

 

Sąskaitos kredito naudojimas paskutinę jo galiojimo dieną

Paskutinę sąskaitos kredito perviršio limito galiojimo dieną limito lėšomis nebegalima naudotis. Šią dieną sąskaitoje turi būti pakankamai lėšų sąskaitos kreditui grąžinti.

 

Informacija apie kreditus, už kuriuos esate laidavę

Savo interneto banke galite matyti informaciją apie kreditus, už kuriuos esate laidavę.

 

Išsami informacija apie prekybos finansavimą

Interneto banke galite matyti išsamią prekybos finansavimo produktų informaciją: panaudotą limitą, suteiktų produktų sumas, pagrindines sąlygas, galiojimo terminus, skolą bankui. Kartu atnaujinome ir prekybos finansavimo produktų paraiškas, o atskirame puslapyje galite rasti pateiktų paraiškų sąrašą ir jų būseną.

Prie įmonės interneto banko gali prisijungti daug darbuotojų, ar jie visi mato šią informaciją?

Prekybos finansavimo informaciją mato darbuotojai, turintys bendrąsias interneto banko teises. Prekybos finansavimo produktų paraiškas gali siųsti į banką tik tie darbuotojai, kurie papildomai turi ir prekybos finansavimo teisę.

Keičiama indėlių palūkanų apskaičiavimo tvarka

Terminuotojo indėlio palūkanos apskaičiuojamos laikant, kad metai turi 360 dienų, o ne 365.

Kodėl pakeitėte metodiką?

Įdiegėme bendrą IT platformą visose Baltijos šalyse, todėl visose šalyse suvienodinome ir palūkanų apskaičiavimo metodiką.

Atkreipiame dėmesį, kad galiojantys šalies teisės aktai leidžia sutarties šalims sutarti ir taikyti vieną iš šių palūkanų apskaičiavimo metodų: 30/360 arba 30/365; tikslus (faktinis) dienų skaičius per mėnesį / tikslus (faktinis) dienų skaičius per metus. Prieš sudarydami sutartį klientai yra informuojami ir supažindinami, kaip yra apskaičiuojamos ir mokamos palūkanos.

Kada įsigaliojo ši nauja palūkanų apskaičiavimo metodika?

Nauja palūkanų apskaičiavimo metodika, kaip ir visi kiti banko paslaugų pokyčiai, susiję su naujos IT platformos diegimu, įsigaliojo 2020 m. vasario 17 dieną. Iki šio termino palūkanos buvo apskaičiuojamos pagal tokią metodiką, kuri nustatyta Jūsų terminuotojo indėlio sutartyje. Pakeitus IT platformą, ir seniems, ir naujiems indėliams pradėta taikyti nauja palūkanų apskaičiavimo metodika.

Ar ši metodika geresnė?

Už tą patį indėlio laikymo laikotarpį, taikant šią palūkanų apskaičiavimo metodiką, galima gauti daugiau palūkanų.

 

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis

Įdiegus naują IT platformą, prieš pirmą kartą teikiant vertybinių popierių (VP) pavedimą, reikia susipažinti su nauja VP sąskaitos tvarkymo sutarties redakcija ir ją pasirašyti. Nesutikus su VP sąskaitos tvarkymo sutarties pakeitimais, negalėsite teikti VP pavedimų arba galėsite nutraukti VP sutartį  joje nustatytomis sąlygomis.

Jei įmonės vadovas neturi interneto banko, kaip kitaip galima pasirašyti sutarties naują redakciją?

Sutartį galima persirašyti atėjus į banko skyrių.

 

Vertybinių popierių sąskaita

Įdiegus naują IT platformą, vertybinių popierių sąskaita susieta tik su viena lėšų sąskaita. Pakeisti šią sąskaitą galite prisijungę prie savo interneto banko arba banko skyriuose.

 

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymas interneto banke

Prisijungę prie interneto banko galite
- atidaryti vertybinių popierių (VP) sąskaitą
- peržiūrėti visų turimų VP sąskaitų portfelio balansą ir paskutinės pasirinkto mėnesio dienos VP sąskaitos likutį
- peržiūrėti įsigytų VP tam tikrų laikotarpių investicinę grąžą pagal pasirinktas VP sąskaitas
- peržiūrėti VP sąskaitos išrašą (atliktus VP sandorius VP sąskaitoje (-ose)), prireikus – parengti VP sąskaitos išrašą

Prie įmonės interneto banko gali prisijungti daug darbuotojų, ar jie visi gali atidaryti naują VP sąskaitą?

Atidaryti VP sąskaitą ir jai priskirti lėšų sąskaitą gali tik tie naudotojai, kurie turi tai lėšų sąskaitai suteiktą teisę atlikti mokėjimus (teisė „Make payments“) ir sudaryti sutartis (teisė „Conclude agreement“).

 

Vertybinių popierių prekyba ir investicijų valdymas

Prisijungę prie interneto banko galite
- susikurti asmeninį stebimų vertybinių popierių (VP) sąrašą
- prekiauti VP
- teikdami VP pavedimus,  atsiskaityti pasirinkę bet kurią banko sąskaitą. Jeigu perkamų ar parduodamų VP valiuta nesutampa su pasirinktos banko sąskaitos valiuta, pinigai bus konvertuojami automatiškai (taikomas pavedimo pateikimo dienos valiutos keitimo kursas)
- atšaukti pateiktą pavedimą ir pateikti naują (jei norite keisti pateikto pavedimo duomenis)

Kartu atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. vasario 14 d. po 16.00 val. automatiškai anuliuoti visi Jūsų pateikti ir neįvykdyti akcijų ir biržose prekiaujamų fondų (ETF) pirkimo ir pardavimo pavedimai. Norimus pavedimus galite pateikti iš naujo po IT platformos atnaujinimo, nuo 2020 m. vasario 17 d. Ilgiausias pavedimų galiojimo laikotarpis Baltijos biržose sutrumpėjo nuo 6 mėn. iki 1 mėn.

 

Investicinių fondų vienetų pirkimas

Teikiant pavedimą pirkti investicinio fondo vienetų ir nurodant įmokos sumą, už kurią norima įsigyti investicinio fondo vienetų, vienetai perkami už nurodytą įmokos sumą ir papildomai nurašomi fondo vienetų įsigijimo mokesčiai. Anksčiau šie mokesčiai buvo atimami iš nurodytos įmokos sumos.

Atnaujinto interneto banko demonstracinė versija

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.