Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Investicinis gyvybės draudimas „Finansinis saugumas“

Investicinis gyvybės draudimas „Finansinis saugumas“

Nuo 2017 m. birželio 19 d. nebesudaromos naujos draudimo „Finansinis saugumas“ ir draudimo „Saugus vaikas“ sutartys

Visos sutartys, kurios buvo sudarytos iki 2017 m. birželio 18 d. (imtinai), galios iki nustatytos sutarties galiojimo pabaigos visomis sutartyje nustatytomis ir suderintomis sąlygomis. Jei turite klausimų, prašom skambinti tel. 1528 (privatūs klientai), 19222 (verslo klientai) arba atvykite į artimiausią SEB banko skyrių.

Investicinis gyvybės draudimas „Finansinis saugumas“ — tai priemonė, suteikianti galimybę pasirūpinti savo ar šeimos narių finansiniu saugumu ir stabilumu  –  gyvybės draudimu, draudimu nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo, nuo kritinių ligų, nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų.

Kaip galite pasirūpinti finansiškai saugesne ateitimi?

1. Pagal savo asmeninius poreikius pasirinksite investicinio gyvybės draudimo „Finansinis saugumas“ sąlygas

Atvykus į pageidaujamą SEB banko skyrių asmeninės konsultacijos metu, kartu išsiaiškinę Jūsų ir šeimos poreikius, padėsime pasirinkti labiausiai Jūsų poreikius tenkinantį sprendimą.

Sudarant investicinio gyvybės draudimo „Finansinis saugumas“ sutartį, pasirinksite:

 • gyvybės  draudimo apsaugą
 • papildomą apsaugą, t. y. draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, traumų, mirties dėl nelaimingo atsitikimo ar kritinių ligų
 • draudimo laikotarpį
 • investavimo kryptis

Peržiūrėti savo investicinio gyvybės draudimo sutarties sąlygas galite SEB interneto banke. Situacijai pasikeitus, visas sutarties sąlygas galėsite koreguoti atvykę į pasirinktą SEB banko skyrių.

Prieš sudarydami sutartį susipažinkite su investicinio gyvybės draudimo ir papildomo draudimo taisyklėmis, kuriose detaliai aprašomos paslaugos savybės ir rizika:

Investicinio gyvybės draudimo taisyklės Nr. 012 (galioja nuo 2014 05 05) (PDF, 145 KB)

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės (PDF, 200 KB)

Papildomo draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo taisyklės (PDF, 77 KB)

Papildomo draudimo nuo kritinių ligų taisyklės (PDF, 138 KB)

2. Pasirinktu periodiškumu mokėsite nustatyto dydžio įmokas

Periodinės įmokos dydis priklauso nuo:

 • pasirinktų draudimo apsaugų ir jų dydžio
 • draudžiamo asmens amžiaus ir sveikatos
 • draudimo sutarties laikotarpio

Jūsų lėšos, atskaičius įmokos mokestį, bus investuojamos pagal pasirinktą investavimo kryptį. Iš pagal sutartį sukauptos sumos išskaičiuojami sutarties administravimo ir rizikos mokesčiai.

3. Kasmet galėsite pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata

Primename, savarankiškai mokėdami įmokas pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį galite pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) lengvata  ir susigrąžinti iki 15 proc. įmokėtų įmokų. Pateikus pajamų mokesčio deklaraciją  grąžinamą sumokėto pajamų mokesčio dalį gyventojui pervestų Valstybinė mokesčių inspekcija.

Atkreiptinas dėmesys, kad, pasikeitus galiojantiems teisės aktams, galimybė pasinaudoti GPM lengvata gali būti panaikinta. Draudimo išmoka gali būti apmokestinama pagal išmokos išmokėjimo metu galiojančius teisės aktus.

4. Taikomi sutarties mokesčiai

Iš Jūsų sumokėtos įmokos atskaičius įmokos mokestį, visa likusi dalis investuojama pagal vieną ar kelias Jūsų pasirinktas investavimo kryptis. Kiti mokesčiai, nurodyti kainyne, išskaičiuojami iš kaupiamos sumos.

Įmokos mokestis 2 proc. įmokos
Aptarnavimo mokestis 1,16 Eur ir 0,05 proc. sukauptos sumos kas mėnesį
Pradinis mokestis 0,34 proc. turimų pradinių investicinių vienetų vertės
Rizikos mokesčiai Priklauso nuo pasirinktos draudimo apsaugos, sumų, apdrausto asmens amžiaus ir sveikatos būklės
Išsami informacija apie taikomus mokesčius Kainynas 012 (PDF, 90 KB)

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės visą parą veikiančiu telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Mažos rizikos kryptims būdingi nedideli investicijų vertės svyravimai ir nedidelis, bet gana stabilus pelnas.

Rizikingoms kryptims būdingi dideli vertės svyravimai, bet galima tikėtis didesnio pelno.

Kuo rizika didesnė, tuo ilgesniam laikotarpiui reikėtų investuoti.

Investavimo kryptis Rizikos kategorija Rizika Investavimo laikotarpis Investavimo strategija
Atsargaus investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į vyriausybių, valstybės institucijų, įmonių skolos vertybinius popierius ir obligacijų rinkose investuojančias bendroves.
Multi Asset Defensive Plus investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, valiutas, akcijas ir žaliavas.
Bendrovių obligacijų eurais kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į Europos šalių bendrovių obligacijas eurais.
Strategy Defensive investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatų kapitalą.
Trumpalaikių obligacijų eurais kryptis 1 Maža 1 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, pinigų rinkos priemones, išreikštas eurais.

 

Daugiau informacijos apie investavimo kryptis, riziką ir pelningumą.

Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją, ir mes patarsime, kaip nustatyti priimtiną riziką ir pasirinkti tinkamą investavimo kryptį. Investavimo kryptį prireikus internetu galima nemokamai pasikeisti visą sutarties laikotarpį.


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Išmokos pervedamos į draudimo išmokos gavėjo – apdraustojo, sutartyje nurodytų naudos gavėjų, jei nenurodyta – paveldėtojų, banko sąskaitą.

Kokiais atvejais mokama draudimo išmoka?

Pasibaigus draudimo laikotarpiui

Naudos gavėjui laikotarpio pabaigoje išmokamos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį sukauptos lėšos. Pasibaigus draudimo sutarčiai, pageidaujamame SEB banko skyriuje reikia pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą lėšų gavėjo banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms iki 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 116 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai iki 2003 01 01) (PDF, 220 KB)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 156 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai nuo 2003 01 01) (PDF, 220 KB)

Apdraustojo mirties atveju

Mirus apdraustam asmeniui, sutartyje nurodytiems naudos gavėjams (jei nenurodyti — paveldėtojams) mokama draudimo išmoka, lygi didesnei iš šių sumų:

 • numatyta gyvybės draudimo suma
 • pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį sukauptos lėšos

Kaip elgtis norint gauti išmoką mirus apdraustajam, skaitykite čia.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, jei pasirinkta papildoma draudimo apsauga

Įvykus papildomo draudimo taisyklėse nurodytam draudžiamajam įvykiui, išmokama suma, nurodyta traumų ar nelaimingų atsitikimų lentelėse, arba pasirinkta kritinių ligų draudimo suma. Ši draudimo išmoka neapmokestinama.

Kaip elgtis įvykus draudžiamajam įvykiui, skaitykite čia.

Apdraustajam mirus dėl nedraudžiamojo įvykio

Nedraudžiamojo įvykio atvejais išmokamos pagal sutartį sukauptos lėšos. Nedraudžiamieji įvykiai:

 • draudžiamojo savižudybė per pirmus trejus draudimo galiojimo metus
 • draudžiamojo mirtis, susijusi su karu, nepaprastąja padėtimi, masiniais neramumais, branduolinės energijos poveikiu ir pan.
 • draudžiamojo mirtis, susijusi su jo nusikalstama veika
 • draudžiamojo mirtis draudimo sustabdymo metu
 • draudžiamojo mirtis, jei jam nesukakę vieni metai

Įvykus nedraudžiamajam įvykiui

Šiuo atveju pagal papildomo draudimo taisykles draudimo išmoka nemokama.

Sutartį nutraukus prieš laiką

Šiuo atveju draudėjui išmokama numatyta išperkamoji suma. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš sukauptos sumos atimant sutarties administravimo išlaidas. Išperkamosios sumos nurodomos draudimo liudijimo priede.

Nutraukus draudimo sutartį, reikia pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms iki 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 116 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai iki 2003 01 01) (PDF, 220 KB)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 156 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai nuo 2003 01 01) (PDF, 220 KB)


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

 

Norėtumėte pasitarti?

Užsiregistruokite į asmeninę konsultaciją

Ketinate sudaryti draudimo sutartį?

Atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių

Norėtumėte peržiūrėti sutarties sąlygas?

Prisijunkite prie interneto banko

Reikia pakoreguoti sutarties sąlygas?

Atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • UAB "SEB gyvybės draudimas" atstovai
 • Atsiskaitomosios sąskaitos ir kiti rekvizitai

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.