Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Investicinis gyvybės draudimas „Saugus vaikas“

Investicinis gyvybės draudimas „Saugus vaikas“

Nuo 2017 m. birželio 19 d. nebesudaromos naujos draudimo „Finansinis saugumas“ ir draudimo „Saugus vaikas“ sutartys

Visos sutartys, kurios buvo sudarytos iki 2017 m. birželio 18 d. (imtinai), galios iki nustatytos sutarties galiojimo pabaigos visomis sutartyje nustatytomis ir suderintomis sąlygomis. Jei turite klausimų, prašom skambinti tel. 1528 (privatūs klientai), 19222 (verslo klientai) arba atvykite į artimiausią SEB banko skyrių.

Investicinis gyvybės draudimas „Saugus vaikas“ — tai ilgalaikė lėšų kaupimo priemonė, suteikianti galimybę kaupti pinigus savo vaiko ateičiai vieną iš tėvų apdraudus gyvybės draudimu, o vaikui parinkus papildomą draudimo apsaugą. Draudimo įmokos investuojamos pagal pasirinktas investavimo kryptis.

Pasirinkdami kaupti pinigus pagal šią investicinio draudimo sutartį, prisiimate investavimo riziką, todėl sprendimus priimkite atsakingai įvertinę riziką.

Kaip sudaroma sutartis „Saugus vaikas“ ir investuojami bei kaupiami pinigai?

1. Pagal poreikius sudarysite investicinio gyvybės draudimo sutartį ir pasirinksite draudimo sąlygas.

Atvykus į pageidaujamą SEB banko skyrių asmeninės konsultacijos metu, kartu išsiaiškinus Jūsų ir vaiko ateities poreikius, padėsime pasirinkti labiausiai tinkantį lėšų kaupimo vaikui sprendimą.

Sudarant „Saugus vaikas“ sutartį pasirinksite:

 • gyvybės draudimo apsaugą vienam iš tėvų (būtina sąlyga)
 • papildomą draudimo apsaugą vaikui, t. y. galėsite apdrausti vaiką nuo nelaimingų atsitikimų, traumų, mirties dėl nelaimingo atsitikimo ar kritinių ligų
 • draudimo laikotarpį
 • įmokų dydį ir periodiškumą
 • investavimo kryptis, pagal kurias bus investuojamos įmokos

Prieš sudarydami sutartį susipažinkite su investicinio gyvybės draudimo bei papildomo draudimo taisyklėmis, kuriose detaliai aprašomos šios paslaugos savybės ir rizika:

Investicinio gyvybės draudimo taisyklės Nr. 012 (galioja nuo 2014 05 05) (PDF, 145 KB)

Vaiko papildomo draudimo taisyklės Nr. P05 (PDF, 41 KB)

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės (PDF, 200 KB)

Papildomo draudimo nuo vaikų kritinių ligų taisyklės (PDF, 56 KB)

2. Mūsų padedami pasirinksite įmokų investavimo kryptis.

Periodiškai pervedamos draudimo įmokos bus investuojamos pagal Jūsų pasirinktas UAB „SEB gyvybės draudimas“ investavimo kryptis. Rinkdamiesi investavimo kryptį, atsižvelkite į priimtiną  riziką, tikėtiną pelną ir investavimo trukmę:

 • mažos rizikos kryptims būdingi nedideli vertės svyravimai ir nedidelis, bet gana stabilus pelnas
 • rizikingoms kryptims būdingi dideli vertės svyravimai, bet galima tikėtis didesnio pelno
 • kuo rizika didesnė, tuo ilgesniam laikotarpiui reikėtų investuoti

Pasirinktą investavimo kryptį prireikus galėsite nemokamai pasikeisti SEB interneto banke visą sutarties laikotarpį.

Daugiau informacijos apie investavimo kryptis, riziką ir pelningumą rasite čia, taip pat leidinyje:

„Investavimo kryptys ir objektai“ (PDF, 135 KB)

3. Pasirinktu periodiškumu mokėsite nustatyto dydžio įmokas. Jos bus investuojamos siekiant gauti pelno.

Periodinės įmokos dydis priklauso nuo:

 • draudimo sumos ir laikotarpio
 • draudžiamo asmens amžiaus ir sveikatos
 • sumos, kurią pageidaujama būti sukaupus laikotarpio pabaigoje

Įmokos dydį sutarties galiojimo laikotarpiu galėsite keisti. Tarkime, iš pradžių galėsite mokėti po 20 Eur per mėnesį, pagerėjus finansinei padėčiai — daugiau.

Jūsų lėšos, atskaičius įmokos mokestį, bus investuojamos pagal pasirinktą investavimo kryptį. Iš pagal sutartį sukauptos sumos išskaičiuojami sutarties administravimo ir rizikos mokesčiai, jei pasirinkta papildoma draudimo apsauga.

Galėsite mokėti papildomas investicines įmokas ir kaupti papildomus pinigus, kuriuos galima pasiimti nesibaigus draudimo laikotarpiui. Išmokamos lėšos neapmokestinamos, jei investicinio gyvybės draudimo sutarties terminas:

 • ilgesnis negu 5 metai ir naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje yra sulaukęs minimalaus pensinio amžiaus
 • ilgesnis negu 10 metų ir naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje jaunesnis negu 26 metų

4. Kasmet galėsite pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata.

Apsidraudę investiciniu gyvybės draudimu, galėsite naudotis GPM lengvata. Pasibaigus kalendoriniams metams Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, galėsite susigrąžinti iki 15 proc. įmokėtų gyvybės draudimo įmokų sumos.

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata taikoma įmokų sumai, kuri neviršija 25 proc. metinių apmokestinamųjų pajamų. Lengvata galima pasinaudoti, jei draudimo laikotarpio pabaigoje naudos gavėjas yra:

 • įmokų mokėtojas
 • jo sutuoktinis
 • vaikas iki 18 metų

Sukauptos lėšos, išmokamos pasibaigus draudimo sutarčiai ar ją nutraukus, neapmokestinamos, jei investicinio gyvybės draudimo laikotarpis:

 • ilgesnis nei 5 metai ir naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje yra sulaukęs minimalaus pensinio amžiaus
 • ilgesnis nei 10 metų ir naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje jaunesnis nei 26 metų

Kitais atvejais sukauptos lėšos, išmokamos pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus, apmokestinamos 15 proc. tarifu.

Mokesčių lengvatos skaičiuokle galite apskaičiuoti, kiek pinigų gali būti grąžinta.

Informacija pateikiama ir išvados daromos vadovaujantis galiojančiais draudimo sutarčių apmokestinimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir valstybės institucijų pateiktais jų išaiškinimais bei komentarais. Atkreiptinas dėmesys, kad teisinis reglamentavimas bei teisės aktų aiškinimas ar jų komentavimas gali būti keičiami ir nuo šių pakeitimų gali priklausyti apmokestinimas pagal jau sudarytas draudimo sutartis.

5. Taikomi sutarties mokesčiai

Iš Jūsų sumokėtos įmokos atskaičius įmokos mokestį, visa likusi dalis investuojama pagal vieną ar kelias Jūsų pasirinktas investavimo kryptis. Kiti mokesčiai, nurodyti kainyne, išskaičiuojami iš kaupiamos sumos.

Įmokos mokestis 2 proc. įmokos
Aptarnavimo mokestis 1,16 Eur  ir 0,05 proc. sukauptos sumos kas mėnesį
Pradinis mokestis 0,34 proc. turimų pradinių investicinių vienetų vertės
Rizikos mokesčiai Priklauso nuo pasirinktos draudimo apsaugos, sumų, apdrausto asmens amžiaus ir sveikatos būklės
Išsami informacija apie taikomus mokesčius Kainynas 012 (PDF, 90 KB)

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

 • Sukursite finansinę vaiko apsaugą ištikus nelaimei
 • Vienam iš tėvų pirmiausia rekomenduojama apsidrausti gyvybę tokia suma, kokią jie pageidautų sukaupti savo vaikui draudimo laikotarpiu. Šiuo laikotarpiu nutikus nelaimei (vieno iš tėvų mirties atveju), vaikui būtų išmokėta gyvybės draudimo suma. Šie pinigai galėtų būti skirti jo ateities planams įgyvendinti.
 • Papildomai galite pasirinkti našlaičio pensiją. Ši pensija apdraustojo mirties atveju vaikui būtų mokama kas mėnesį laikotarpį, kuriam sudaryta draudimo sutartis. Mėnesio išmokos galėtų būti skiriamos vaiko kasdienėms išlaidoms, o gyvybės draudimo suma laikoma numatytiems tikslams pasiekti.
 • Vaiką galite papildomai apdrausti nuo traumų, nelaimingų atsitikimų ir kritinių ligų. Pasirinkę šią draudimo apsaugą, būsite tikri, kad, ištikus nelaimei, sulauksite finansinės paramos vaiko gydymo išlaidoms padengti.
 • Sukaupsite lėšų vaiko svajonėms įgyvendinti
 • Draudimo sutarties laikotarpiu, mokėdami nustatytas periodines (mažiausiai po 20 Eur per mėnesį) ir (ar) papildomas įmokas, kaupsite lėšas savo vaiko ateičiai: studijoms, savarankiško gyvenimo pradžiai, pirmai būsto kredito įmokai ir pan.
 • Reguliariai atidėdami kad ir po nedaug, per ilgą laiką galite nemažai sutaupyti. Pradėjus kuo anksčiau, prireiks mažesnių įmokų norint sukaupti pageidaujamą sumą. Ilgą laiką kaupiamas lėšas lengviau tvarkyti: esant galimybei galima atidėti daugiau pinigų ar investuoti papildomas įmokas, prispaudus finansiniams sunkumams — kuriam laikui sumažinti investicinių įmokų dydį ar pristabdyti taupymą.
 • Būsite tikri, kad bet kuriuo atveju, pasibaigus draudimo sutarčiai ar ištikus nelaimei, Jūsų vaiku bus finansiškai pasirūpinta.
 • Kiti privalumai
 • Atsižvelgdami į savo poreikius ir galimybes, galite pasirinkti draudimo sutarties sąlygas — draudimo apsaugą, sumą ir laikotarpį, įmokų dydį ir jų periodiškumą, taip pat investavimo kryptis, pagal kurias turi būti investuojamos lėšos.
 • Jei investicijos sėkmingos, bus išmokėtos ne tik sukauptos lėšos, bet ir pelnas.
 • Galėsite naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir kasmet susigrąžinti iki 15 proc. sumokėtų draudimo įmokų.
 • Įmokas galite mokėti pagal elektronines sąskaitas — apmokėkite patys arba užsisakykite nemokamą automatinį jų apmokėjimą

Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Mažos rizikos kryptims būdingi nedideli investicijų vertės svyravimai ir nedidelis, bet gana stabilus pelnas.

Rizikingoms kryptims būdingi dideli vertės svyravimai, bet galima tikėtis didesnio pelno.

Kuo rizika didesnė, tuo ilgesniam laikotarpiui reikėtų investuoti.

Investavimo kryptis Rizikos kategorija Rizika Investavimo laikotarpis Investavimo strategija
NVS akcijų kryptis 7 Didelė 5 metai ir ilgiau 80—100 proc. lėšų investuojama į įmonių akcijas, likusi dalis — į skolos vertybinius popierius, banko indėlius ir pinigų rinkos priemones.
Dinamiško investavimo kryptis 6 Didelė 5 metai ir ilgiau Investuojama į akcijas, su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusias finansines priemones, išvestines finansines priemones, alternatyvių strategijų fondus, nekilnojamojo turto fondus, obligacijas.
Besivystančių šalių akcijų kryptis 6 Didelė 5 metai ir ilgiau Iki 100 proc. lėšų investuojama į akcijas su akcijomis susijusius vertybinius popierius, kuriuos išleidžia besivystančių šalių įmonės ar įmonės, kurios besivystančiose šalyse gauna didelę dalį pajamų.
Šiaurės Europos akcijų kryptis 6 Didelė 5 metai ir ilgiau Investuojama į Šiaurės šalių (Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos) įmonių akcijas.
Strategy Growth investavimo kryptis 6 Didelė 5 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatų kapitalą.
Absoliučios grąžos investavimo kryptis 6 Didelė 5 metai ir ilgiau Lėšos, atsižvelgus į situaciją rinkose, yra paskirstomos į akcijų, obligacijų,
žaliavų, valiutų ir pinigų rinkas.
Ilgalaikio investavimo kryptis 5 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Investuojama į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas, akcijų rinkose investuojančias bendroves.
Azijos mažų įmonių akcijų kryptis 5 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Iki 100 proc. lėšų investuojama į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius, kuriuos išleidžia Azijos įmonės ar kuriais prekiaujama Azijos rinkose.
Strategy Opportunity investavimo kryptis 5 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatų kapitalą.
Subalansuoto investavimo kryptis 4 Vidutinė 5 metai ir ilgiau Iki 60 proc. lėšų investuojama į obligacijas, kita dalis — į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas.
Trumpalaikių obligacijų JAV doleriais kryptis 4 Vidutinė 3 metai ir ilgiau Investuojama tik į skolos vertybinius popierius JAV doleriais.
Multi Asset Balance investavimo kryptis 4 Vidutinė 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, valiutas, akcijas ir žaliavas.
Strategy Balanced investavimo kryptis 4 Vidutinė 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas.
Atsargaus investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į vyriausybių, valstybės institucijų, įmonių skolos vertybinius popierius ir obligacijų rinkose investuojančias bendroves.
Multi Asset Defensive Plus investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, valiutas, akcijas ir žaliavas.
Bendrovių obligacijų eurais kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į Europos šalių bendrovių obligacijas eurais.
Strategy Defensive investavimo kryptis 3 Maža 3 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatų kapitalą.
Trumpalaikių obligacijų eurais kryptis 1 Maža 1 metai ir ilgiau Investuojama į obligacijas, pinigų rinkos priemones, išreikštas eurais.

 

Daugiau informacijos apie investavimo kryptis, riziką ir pelningumą.

Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją, ir mes patarsime, kaip nustatyti priimtiną riziką ir pasirinkti tinkamą investavimo kryptį. Investavimo kryptį prireikus internetu galima nemokamai pasikeisti visą sutarties laikotarpį.


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Sakykime, Jūs planuojate užtikrinti savo vaiko finansiškai saugesnę ateitį netikėtumų atveju bei sukaupti bakalauro studijoms 10 000 Eur. Pagal investicinio gyvybės draudimo „Saugus vaikas“  sutartį rekomenduojame pasirinkti:

 • šeimos maitintojo gyvybės draudimo apsaugą – 10 000 Eur
 • našlaičio pensijos išmokas – 60 Eur / mėn.

bei vaiko finansinę apsaugą:

 • draudimą nuo vaiko kritinių ligų – 10 000 Eur
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų – 5 000 Eur
 • draudimą nuo traumų – 5 000 Eur
Kiek kas mėnesį reiktų atidėti, turint šias apsaugas bei norint sukaupti pageidaujamą sumą?
Jūsų vaiko amžius šiandien 1 metai 3 metai 5 metai 8 metai
Taupymo laikotarpis iki vaikui sueis 18 metų 17 metų 15 metų 13 metų 10 metų
Įmokos dydis * 48 Eur / mėn. 54 Eur / mėn. 62 Eur / mėn. 81 Eur / mėn.

* Apskaičiuota darant prielaidą, kad grynoji metinė investicijų grąža 5 proc., draudimo sutarčiai taikomas Kainynas 012 (PDF, 90 KB). Draudžiamojo tėvo amžius – 33 metai.


 

Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Kiek pinigų Jums pavyks sukaupti pagal draudimo sutartį ir investuojant papildomas įmokas, priklauso nuo:

 • sutarties trukmės
 • sumokėtų ir investuotų įmokų
 • pasirinktos draudimo apsaugos sumų
 • investavimo sėkmingumo

Apytikrę sumą galite apskaičiuoti naudodamiesi investicinio gyvybės draudimo skaičiuokle.

Išmokos pervedamos į draudimo išmokos gavėjo (apdraustojo, paveldėtojų ar kitų sutartyje nurodytų naudos gavėjų) banko sąskaitą.

Kokiais atvejais mokama išmoka?

Pasibaigus draudimo laikotarpiui

Naudos gavėjui laikotarpio pabaigoje išmokamos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį sukauptos lėšos. Pasibaigus draudimo sutarčiai, pageidaujamame SEB banko skyriuje reikia pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą lėšų gavėjo banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms iki 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 116 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai iki 2003 01 01) (PDF, 220 KB)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 156 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai nuo 2003 01 01) (PDF, 220 KB)

Apdraustojo mirties atveju

Mirus apdraustam asmeniui (vienam iš tėvų), vaikui arba kitiems sutartyje nurodytiems asmenims (naudos gavėjams) mokama draudimo išmoka, lygi didesnei iš šių sumų:

 • sutartyje nurodyta gyvybės draudimo suma ir mokant papildomas įmokas sukaupta suma
 • pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį sukauptos lėšos

Kaip elgtis norint gauti išmoką mirus apdraustajam, skaitykite čia.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, jei pasirinkta papildoma draudimo apsauga

Įvykus papildomo draudimo taisyklėse nurodytam draudžiamajam įvykiui, išmokama suma, nurodyta traumų, nelaimingų atsitikimų ar kritinių ligų išmokų lentelėse. Ši draudimo išmoka neapmokestinama.

Kaip elgtis įvykus draudžiamajam įvykiui, skaitykite čia.

Apdraustajam mirus dėl nedraudžiamojo įvykio

Nedraudžiamojo įvykio atvejais išmokamos sukauptos lėšos ir pajamos, gautos iš investicijų. Nedraudžiamieji įvykiai:

 • draudžiamojo savižudybė per pirmus trejus draudimo galiojimo metus
 • draudžiamojo mirtis, susijusi su karu, nepaprastąja padėtimi, masiniais neramumais, branduolinės energijos poveikiu ir pan.
 • draudžiamojo mirtis, susijusi su jo nusikalstama veika
 • draudžiamojo mirtis draudimo sustabdymo metu
 • draudžiamojo mirtis, jei jam nesukakę vieni metai

Įvykus nedraudžiamajam įvykiui

Šiuo atveju pagal papildomo draudimo taisykles draudimo išmoka nemokama.

Sutartį nutraukus prieš laiką

Šiuo atveju draudėjui išmokama numatyta išperkamoji suma ir suma, sukaupta mokant papildomas įmokas. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš sukauptos sumos atimant sutarties administravimo išlaidas. Išperkamosios sumos nurodomos draudimo liudijimo priede.

Nutraukus draudimo sutartį, reikia pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvoje)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms iki 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 116 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai iki 2003 01 01) (PDF, 220 KB)

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 156 KB)

Prašymas išmokėti draudimo išmoką (pasibaigus draudimo sutarčiai, sudarytai nuo 2003 01 01) (PDF, 220 KB)

 

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Norėtumėte pasitarti?

Užsiregistruokite į asmeninę konsultaciją

Ketinate sudaryti draudimo sutartį?

Atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių

Norėtumėte peržiūrėti sutarties sąlygas?

Prisijunkite prie interneto banko

Reikia pakoreguoti sutarties sąlygas?

Atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių


Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie UAB „SEB gyvybės draudimas“ teikiamas investicinio gyvybės draudimo paslaugas. Ji negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija ar nurodymas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ nėra atsakingi už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Konkretus apmokestinimas priklauso nuo individualių su Jumis susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija bei konkrečios investavimo krypties strategija ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai ar valiutų kursų pokyčiams, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo SEB banko ar UAB „SEB gyvybės draudimas“ valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė.

Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduotina susipažinti su investavimo krypčių aprašymu ir fondų, į kuriuos investuojama pagal šią kryptį, prospektais, gauti išsamesnės informacijos apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Šios informacijos galite teirautis paskambinę telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Klientai, neatitinkantys siūlomų sudaryti draudimo sutarčių standartinėse taisyklėse nurodytų kriterijų, gali kreiptis dėl draudimo sutarties sudarymo individualiomis sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Skaičiuoklė

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • UAB "SEB gyvybės draudimas" atstovai
 • Atsiskaitomosios sąskaitos ir kiti rekvizitai

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.