Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

II pensijų pakopa

II pensijų pakopa

Pensijų kaupimo sutartis internetu

 • Galimybė sudaryti pensijų kaupimo sutartį SEB interneto banke
 • Galimybė keisti pensijų fondą ar pensijų kaupimo bendrovę
 • Išsamios metų ataskaitos ir visi sutarties duomenys
 • Galimybė stebėti, kaip sekasi bendrovei investuoti Jūsų kaupiamas lėšas

Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Kontroliuokite savo finansus, laiku priimkite sprendimus, mėgaukitės kokybiška pensija ir įspūdžiais turtinga senatve.

Dalį savo atlyginimo skirkite pensijai kaupti

 • Galite kaupti papildomą pensiją pasirinktame pensijų fonde
 • Į pensijų fondą pervedami pinigai investuojami, tad tikėtinas uždarbis
 • Sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gausite iš dviejų šaltinių

Į Jūsų pasirinktą II pakopos pensijų fondą pervedamos įmokos visą sutarties laikotarpį būtų investuojamos, taigi, esant palankiai situacijai, Jūs turėtumėte galimybę uždirbti. Sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gautumėte iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ (valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis būtų pervedama į pensijų fondą, todėl „Sodros“ pensija būtų proporcingai mažinama) ir iš pensijų fondo.

Kaupti papildomą pensiją II pakopos pensijų fonduose gali visi valstybiniu socialiniu draudimu apsidraudę (bazinei ir papildomai pensijos dalims gauti) asmenys, dar nesukakę senatvės pensijos amžiaus, taip pat asmenys, turintys teisę perkelti pensines teises iš Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemos pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.

Papildoma pensija II pakopos pensijų fonduose kaupiama iš:

 • „Sodros“ pervedamos pagrindinės įmokos – įstatymo nustatyto dydžio įmoka, skaičiuojama nuo „Sodrai“ sumokėtų mokesčių, pervedama į pensijų fondą (2014–2019 metais – 2 proc., nuo 2020 metų – 3,5 proc. dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos)
 • į pensijų fondą savo lėšomis mokamos įstatymo nustatyto dydžio papildomos įmokos. Atkreiptinas dėmesys, kad šių įmokų mokėjimas sumažins dalyvio grynąsias pajamas. Nuo 2014 m. sausio 1 d. papildoma pensijų įmoka, mokama dalyvio lėšomis, sudaro 1 procentą dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nuo 2016 m. sausio 1 d. – 2 procentus
 • iš valstybės biudžeto mokamos įstatymo nustatyto dydžio papildomos įmokos (2014 ir 2015 metais bus pervedamos 1 proc., nuo 2016 metų – 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje įmokos)

Kiek lėšų galima sukaupti II pakopos pensijų fonduose, priklauso nuo į šiuos fondus pervedamų įmokų dydžio, pensijos kaupimo fonduose trukmės ir investicijų grąžos. Kiekvienas II pakopos pensijų sistemos dalyvis turi savo kaupiamąją pensijų sąskaitą.

Išsamesnės informacijos apie papildomos pensijos kaupimą galite teirautis paskambinę visą parą veikiančiu telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartį iki 2019 m., turi teisę nutraukti pensijų kaupimo sutartį iki 2019 m. birželio 30 d. Šių asmenų pensijos sąskaitoje sukauptos lėšos pervedamos į „Sodros“ biudžetą.

Koks pensijų fondas Jums būtų tinkamas?

Jūsų amžius„SEB pensija 1“

Jums iki pensinio amžiaus liko 7 metai ar mažiau, todėl apsvarstykite galimybę rinktis konservatyvaus investavimo fondą

 • Fondas siekia apsaugoti nuo pinigų nuvertėjimo
 • Apsaugomos jau sukauptos lėšos ir investicijų grąža
 • Fondo vieneto grąža, tikėtina, bus maža dėl nedidelių vertės svyravimų

Daugiau informacijos


„SEB pensija 2“

Jums iki pensinio amžiaus liko daugiau negu 7 metai, todėl  apsvarstykite galimybę rinktis vidutinės rizikos fondą

 • Investicijos į šį fondą užtikrina stabilesnę investicijų grąžą
 • Fondo vieneto vertės svyravimai ir tikėtina grąža per vidutinį laikotarpį yra vidutiniai

Daugiau informacijos


„SEB pensija 3“

Jums iki pensinio amžiaus liko daugiau negu 15 metų, todėl  apsvarstykite galimybę rinktis didelės rizikos fondą

 • Ilgalaikių investicijų į šį fondą grąža gali būti didesnė už vidutinę investicijų grąžą
 • Fondo vieneto vertės svyravimai per ilgą laikotarpį yra didesni už vidutinius

Daugiau informacijos

Palyginimas su kitais SEB pensijų fondais


Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartį iki 2019 m., turi teisę nutraukti pensijų kaupimo sutartį iki 2019 m. birželio 30 d. Šių asmenų pensijos sąskaitoje sukauptos lėšos pervedamos į „Sodros“ biudžetą.

 

Kodėl verta kaupti lėšas II pakopos pensijų fonde?

Paskirstysite riziką: „Sodros“ pensija priklauso nuo dirbančiųjų sumokėtų mokesčių ir pensijų gavėjų skaičiaus, o II pakopos pensijų fonduose kaupiama pensija — nuo į šiuos fondus pervedamų įmokų dydžio, pensijos kaupimo trukmės ir fondų investicijų grąžos.

Tikėtina, kad sukaupsite didesnę pensiją, tačiau atkreipiame dėmesį, kad pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Jei vienų metų rezultatai geri, nebūtinai kitų metų rezultatai bus tokie pat. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

Pensijų fonde kaupiamos lėšos toliau investuojamos, net nustojus mokėti pensijų įmokas, pavyzdžiui, netekus darbo, ligos atveju, nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. sustabdžius pensijos kaupimą pensijų fonde ar dėl kitų priežasčių. Vėl ėmus dirbti ir gauti draudžiamųjų pajamų ar atnaujinus pensijų įmokų pervedimą po sustabdymo, „Sodros“ įmokos vėl pervedamos į II pakopos pensijų fondą.

Mažėja sutarties administravimo mokesčiai, todėl didesnė pensijų įmokos dalis skiriama pensijai kaupti.

Valstybė skatina mažamečius vaikus auginančius tėvus: nuo 2014 m. vienam iš tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų ir gaunančių motinystės (tėvystės) pašalpą arba draudžiamų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą iš valstybės biudžeto bus pervedamos 2 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio pensijų įmokos (skaičiuojamos nuo užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio bruto darbo užmokesčio vidurkio). Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki trejų metų.

Suteikiama galimybė bet kada keisti pensijų kaupimo bendrovę, jei dalyvio asmeninėje pensijų sąskaitoje yra lėšų.

Suteikiama galimybė iš pensijų fondų išmoką gauti anksčiau, jei dalyviui paskiriama išankstinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija.

Dalyviai tebeturi teisę gauti „Sodros“ mokamas socialines išmokas: ligos, motinystės ir kitas.

Pensijų fonde sukauptos lėšos yra paveldimos. Jūsų netekties atveju artimieji ar kiti Jūsų paskirti paveldėtojai gaus sukauptus pinigus.

Pensiją gausite iš kelių šaltinių iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo.

Išsamesnės informacijos apie papildomos pensijos kaupimą galite teirautis paskambinę visą parą veikiančiu telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai. Informacija apie visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus mokesčius pateikiama šiame Lietuvos banko interneto svetainės tinklalapyje.

Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali kilti ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau, negu būsite investavę.

II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sulaukę pensinio amžiaus, pensiją gaus iš dviejų šaltinių – iš „Sodros“ ir iš pensijų fondo. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka tik už dalyvavimą kaupime iki 2019 m. Nuo 2019 m. „Sodros“ mokama senatvės pensija (I pakopa) nebėra mažinama. Dalyviams, sudariusiems pensijų kaupimo sutartis iki 2019 m. ir nutraukusiems dalyvavimą II pakopos pensijų kaupimo fonduose iki 2019 m. birželio 30 d., iš „Sodros“ mokama pensija (I pakopa) nemažinama ir už laikotarpį iki 2019 m.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus atvejus, kai ši sutartis sudaryta pirmą kartą, todėl dalyvis turi teisę ją vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. II pakopos pensijų kaupimo sistemos dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartį iki 2019 m., turi teisę nutraukti pensijų kaupimo sutartį iki 2019 m. birželio 30 d. Šių asmenų pensijos sąskaitoje sukauptos lėšos pervedamos į „Sodros“ biudžetą.

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.