Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Pensijų anuitetas

Pensijų anuitetas

Užsitikrinkite nuolatines pinigines išmokas pensijoje

 • Galima užsitikrinti pajamas iki gyvenimo pabaigos gaunant periodines mėnesio išmokas
 • Nustatyto dydžio periodinės išmokos gali likti tokios pat kaip anksčiau arba didėti draudimo bendrovei pasidalinus pelną, bet nesumažės

Pensijų anuitetas yra gyvybės draudimo bendrovės paslauga, kai sumokėjus vienkartinę įmoką apdraustajam visą likusį gyvenimą kiekvieną mėnesį mokamos mėnesio išmokos.

Kad sulaukus pensinio amžiaus planų netemdytų baimė, jog sukaupti pinigai baigsis greičiau, už dalį santaupų galite įsigyti pensijų anuitetą  ir užsitikrinti nuolatines išmokas visą savo gyvenimą.

Pensijų anuiteto paslaugą teikia „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas. Siūlomos dvi rūšys:

 • standartinis pensijų anuitetas be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Mirus pensijų anuiteto periodinių išmokų gavėjui sutartis pasibaigia, išmokos niekam nebemokamos
 • pensijų anuitetas nustatant garantuotą mokėjimo laikotarpį (5, 10 arba 15 metų). Jei pensijų anuiteto periodinių išmokų gavėjas miršta nepasibaigus garantuotam mokėjimo laikotarpiui, pagal sutartį paskirtiems naudos gavėjams (ar teisėtiems įpėdiniams) išmokama vienkartinė anuiteto išmoka

Kaip užsitikrinti išmokas visam gyvenimui?

Apsvarstykite, kokią pinigų sumą galite skirti

Rekomenduojama pensijų anuitetą įsigyti tada, kai esate sukaupę didesnę pinigų sumą ir norite gauti išmokas kiekvieną mėnesį, kol būsite gyvas. Visada žinosite, kokio dydžio pajamas gausite kiekvieną mėnesį, nereikės nerimauti, kad gyvenimo santaupos gali būti išleistos per greitai. 

Svarstant, už kokią santaupų dalį galite įsigyti pensijų anuitetą, svarbu nusimatyti ir atsidėti lėšų nenumatytiems gyvenimo atvejams. Pensijų anuitetas garantuos Jums pastovias pajamas kas mėnesį, tačiau prireikus didesnės pinigų sumos nutraukti pensijų anuiteto sutarties negalėsite.

Suplanuokite, kas sumokės už įsigyjamą anuitetą

Vienkartinę įmoką už įsigyjamą anuitetą gali mokėti:

 • II pakopos pensijų fondus valdanti bendrovė, jei įgijote teisę gauti II pakopos pensijų fondų išmoką
 • III pakopos pensijų fondus valdanti bendrovė, kurios pensijų fonde sukaupėte lėšų
 • Jūs ar artimieji – iš savarankiškai sukauptų lėšų, iš parduoto turto ar verslo, gauto palikimo ir pan.
 • darbdavys ar kiti asmenys

Pasirinkite pensijų anuiteto rūšį

Rekomenduojame rinktis standartinį pensijų anuitetą
be garantuoto mokėjimo laikotarpio, jei:
Rekomenduojame rinktis pensijų anuitetą nustatant
garantuotą mokėjimo laikotarpį (5, 10 arba 15 metų), jei:
 • neturite išlaikytinių
   
 • turite kito turto, kuris mirties atveju Jūsų artimųjų nepaliktų nepritekliuje
   

 • norite gauti didesnę išmoką kiekvieną mėnesį
   

 • turite išlaikytinių ir neturite kito turto
   
 • planuojate gauti daugiau pajamų per mėnesį negu išleisite arba turite pakankamai kito turto
   
 • sukauptų lėšų paveldėjimo klausimas Jums svarbesnis negu per mėnesį gautinos pajamos
   

 Anuiteto rūšys

Kokio dydžio pensijų anuiteto išmoką gausite?

Jums teikiamas pradinis pensijų anuiteto išmokos pasiūlymas priklauso nuo:

 • Jūsų amžiaus ir tikėtinos gyvenimo trukmės
 • įmokos dydžio
 • garantuoto mokėjimo laikotarpio pasirinkimo
 • palūkanų normos
 • sutarties administravimo sąnaudų

Dėl pasiūlymo kreipkitės į „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo atstovus. 


Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas teikiamas paslaugas, kuri negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Svarbu žinoti:

 • sudarę pensijų anuiteto sutartį, negalėsite keisti anuiteto rūšies, garantuoto mokėjimo laikotarpio, draudimo įmokos dydžio ar įmokų mokėtojų
   
 • turite teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai raštu pranešę draudimo bendrovei per 30 dienų nuo draudimo liudijimo gavimo dienos. Vėliau nutraukti sutarties ar susigrąžinti pinigų negalėsite
   
 • įsigaliojus sutarčiai, mokėtojai jokių teisių į šias lėšas nebeturi
   
 • pensijų anuiteto išmokos negali mažėti. Išmokos gali tik didėti draudimo bendrovei pasidalinus pelną iš pensijų anuiteto veiklos, jei:
  – pagal pensijų anuiteto sutartis gauta investicijų grąža viršija planuotą palūkanų normą
  – dalis planuotų pensijų anuitetų išmokų nebuvo išmokėta. Neišmokėta išmoka gali susidaryti, jei apdraustųjų, sudariusių pensijų anuiteto sutartis, gyvenimo trukmė skiriasi nuo prognozuotos trukmės
  – ankstesnių laikotarpių perkelti nuostoliai neviršija gauto pelno

  Jei šios sąlygos įgyvendintos, pensijų anuiteto paslaugos turėtojams paskirstoma ne mažiau kaip 50 proc. apskaičiuoto pelno dalies. Ši pelno dalis paskirstoma individualiai pagal kiekvieną galiojančią pensijų anuitetų sutartį. Būsimos periodinės pensijų išmokos didinamos paskirta pelno dalimi nuo einamųjų metų gegužės mėnesio.

  Pensijų anuiteto išmoka gali nedidėti arba didėti ne taip greitai kaip pinigų pirkimo galia, todėl išlieka rizika, kad Jūs ilgainiui galėsite nusipirkti vis mažiau prekių ar paslaugų už sumą, gaunamą per mėnesį.
   
 • periodinės išmokos, kurias gausite kiekvieną mėnesį,  yra neapmokestinamos
   
 • galite paskirti, pakeisti ar atšaukti naudos gavėjus, jei pasirinktas garantuotas mokėjimo laikotarpis

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas teikiamas paslaugas, kuri negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Įmokų mokėjimo sąlygos

Vienkartines draudimo įmokas turi teisę mokėti tik prašyme sudaryti pensijų anuiteto sutartį nurodyti mokėtojai:

 • pensijų kaupimo bendrovė (valdanti II ar III pakopos pensijų fondus). Draudimo bendrovė informuos pensijų kaupimo bendrovę apie sudarytą pensijų anuiteto sutartį, o pensijų kaupimo bendrovė perves lėšas per teisės aktuose nustatytą laiką
 • Jūs, Jūsų darbdavys, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Apie sudarytą pensijų anuiteto sutartį ir reikiamą sumokėti draudimo įmoką Jūs turite informuoti mokėtojus, o jie įmokas turi sumokėti per 60 dienų nuo draudimo liudijimo išdavimo dienos
  Atkreipiame dėmesį, kad, jei esate sukaupę finansinio turto, pavyzdžiui, indėlio sąskaitoje, pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį, investiciniuose fonduose ir pan., sukauptas lėšas turėsite patys pasiimti ir pervesti kaip vienkartinę draudimo įmoką

Bent vienam draudimo įmokos mokėtojui nesumokėjus įmokos laiku pensijų anuiteto sutartis neįsigalios. Tokiu atveju sumokėtos draudimo įmokos (ar jų dalis) bus grąžintos mokėtojams. Turėsite galimybę kreiptis iš naujo ir sudaryti kitą pensijų anuiteto sutartį (tačiau draudimo bendrovės pasiūlymas gali skirtis nuo ankstesnio).

Vienkartinės įmokos:

 • neapmokestinamos, jei įmoką pervedate Jūs, kiti gyventojai ar II pakopos pensijų fondus valdanti bendrovė
 • gali būti apmokestinamos, jei įmoką perveda III pakopos pensijų fondus valdanti bendrovė, darbdavys, kiti juridiniai asmenys

Svarbu. Ateityje mokestinė aplinka gali keistis.

Išmokos apdraustojo mirties atveju

 • Jei visos draudimo įmokos sumokėtos laiku, tačiau pirmoji pensijų anuiteto išmoka dar neišmokėta, naudos gavėjui (ar teisėtiems įpėdiniams) pervedamos visos gautos įmokos
 • Jei apdraustasis mirė garantuotu išmokų mokėjimo laikotarpiu – nuo apdraustojo mirties iki šio laikotarpio pabaigos mokėtina pensijų anuiteto suma pervedama kaip vienkartinė draudimo išmoka naudos gavėjui (ar teisėtiems įpėdiniams)
 • Jei apdraustasis mirė pasibaigus garantuotam išmokų mokėjimo laikotarpiui ar garantuotas išmokų mokėjimo laikotarpis nebuvo pasirinktas, draudimo išmoka nemokama

Draudimo išmokos mirties atveju yra neapmokestinamos, jei išmoką gauna naudos gavėjai, tačiau gali būti apmokestinamos paveldimo turto mokesčiu, jei išmoką gauna teisėti įpėdiniai.

Svarbu. Išlieka rizika, kad ateityje mokestinė aplinka gali keistis.


Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas teikiamas paslaugas, kuri negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.