Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Su bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos kaina susieti investiciniai lakštai

  Emisija IL 3D Systems
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija Investiciniai lakštai siūlomi investuotojams, kurie yra pasirašę Privačiosios bankininkystės paslaugų teikimo sutartį su AB SEB banku
Platinimo laikotarpis 2014 m. spalio 10–14 d.
Investicinių lakštų galiojimo trukmė 380 dienų (1 metai ir 15 dienų)
Investicinio lakšto įsigijimo kaina 100 JAV dolerių
Įsigyjant investicinių lakštų, taikomas įsigijimo mokestis.
Investicinio lakšto nominalioji vertė 100 JAV dolerių
Garantuotų metų palūkanų dydis 10 proc. metų palūkanos
Garantuotos palūkanos už visą investicinių lakštų galiojimo laikotarpį 10,4317 JAV dolerio
Finansinė priemonė, su kuria susieti investiciniai lakštai Bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos kaina
Akcijos pradinės kainos nustatymo data 2014 m. spalio 16 d.
Akcijos galutinės kainos nustatymo data 2015 m. spalio 15 d.
Akcijos kainos pokyčio riba
70 proc.
Jeigu bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos galutinės kainos nustatymo dieną, bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos galutinė kaina bus mažesnė negu 70 proc. pradinės bendrovės „3D Systems“ akcijos kainos, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos kainos pokytį.
Investicinių lakštų išpirkimo kaina Investicinių lakštų išpirkimo kaina, jei bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos galutinė kaina yra lygi arba didesnė negu 70 proc. pradinės bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos kainos, apskaičiuojama pagal formulę:
investicinio lakšto nominalioji vertė + garantuotos palūkanos

Investicinių lakštų išpirkimo kaina, jei bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos galutinė kaina yra mažesnė negu 70 proc. pradinės bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos kainos, apskaičiuojama pagal formulę:

investicinio lakšto nominalioji vertė x (bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos galutinė kaina / bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos pradinė kaina) + garantuotos palūkanos

Investuotojui investicinių lakštų išpirkimo dieną bus mokamos garantuotos palūkanos, nesvarbu, kokia būtų bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos galutinė kaina.

Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad investuodami į SEB banko išleidžiamus investicinius lakštus, prisiima investuotų lėšų praradimo riziką, t. y. riziką, kad, jei bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos galutinė kaina bus mažesnė negu 70 proc. pradinės bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos kainos, investuotojas praras dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju – visą investuotą sumą.

Investicinių lakštų išpirkimo data 2015 m. spalio 30 d.
Antrinė rinka SEB bankas kiekvieną darbo dieną interneto svetainėje www.seb.lt skelbs indikatyvias investicinių lakštų pirkimo ir pardavimo kainas. Antrinėje rinkoje šių investicinių lakštų pirkimo ir pardavimo kaina gali būti ir mažesnė, ir didesnė už nominaliąją jų vertę – tai priklauso nuo bendrovės „3D Systems Corp“ akcijos kainos, su kuria susieti investiciniai lakštai, pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių investicinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

Įsigijimo mokesčio taikymo ir investicinių lakštų įsigijimo tvarka išsamiau yra aprašyta ne nuosavybės vertybinių popierių prospekte, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.seb.lt.

Emisijos dokumentai:

Galutinės sąlygos (PDF, 185 KB, anglų k.)

Bazinis prospektas (PDF, 2 MB, anglų k.)

Bazinio prospekto ir emisijos sąlygų santrauka (PDF, 250 KB, anglų k.)

Bazinio prospekto ir emisijos sąlygų santraukos vertimas į lietuvių kalbą (PDF, 270 KB)


Ši informacija apie su finansine priemone susietus investicinius lakštus yra reklaminio pobūdžio ir nėra investicinis tyrimas ar kita asmeninė arba bendro pobūdžio rekomendacija, susijusi su vertybinių popierių sandoriais, todėl ji parengta ne pagal teisės aktuose nustatytus investicinių tyrimų reikalavimus.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių arba jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Jeigu pateiktoje informacijoje yra nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir netikti jūsų konkrečiu atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Jei investuojate į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kursų pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su ne nuosavybės vertybinių popierių prospektu ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais investiciniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Aukščiau aprašytos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Japoniją ir Australiją, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tokiose vietose, kuriose tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip SEB bankas, Jūs esate atsakingas (-a) už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi.

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.