Keisti kalbą:

Investicinis gyvybės draudimas „Aprūpinta senatvė“

Paragraphs

Galimybė senatvėje išlaikyti įprastus gyvenimo standartus

Tam, kad ir sulaukę senatvės galėtume mėgautis gyvenimu kaip įpratę, savo oria pensija turime pasirūpinti patys. Kartu įvertinsime Jūsų situaciją ir patarsime, ką galite pakeisti dabar, kad dienos sulaukus pensinio amžiaus būtų malonios ir finansiškai saugesnės.

 • Papildomas kapitalas pajamų skirtumui senatvėje sumažinti
 • Lanksčios sąlygos ir kiekvienam prieinama paslauga
 • Unikalios investavimo kryptys, kurių fondai kaupti pensijai yra pasirenkami ir Švedijoje

Tam, kad ir sulaukę senatvės galėtume mėgautis gyvenimu kaip įpratę, savo oria pensija turime pasirūpinti patys. Kartu įvertinsime Jūsų situaciją ir patarsime, ką galite pakeisti dabar, kad dienos sulaukus pensinio amžiaus būtų malonios ir finansiškai saugesnės.

Apie paslaugą

Galimybių pasirūpinti, kad sulaukę pensinio amžiaus galėtume ramiai ir patogiai gyventi, turime visi. Viena iš jų — savanoriškas papildomos pensijos kaupimas sudarius investicinio gyvybės draudimo „Aprūpinta senatvė“ sutartį.

Kodėl verta rinktis šią paslaugą?

Įmokos dydis priklauso nuo Jūsų taupymo tikslų ir lūkesčių, pasirinkto kaupimo laikotarpio. Galite pradėti kaupti mokėdami mažiausią galimą periodinę įmoką – 20 Eur/mėn. Atsiradus laisvų lėšų, galėsite sumokėti daugiau pinigų ir taip padidinti kaupiamą sumą, o atsiradus finansinių sunkumų, galėsite sustabdyti įmokų mokėjimą.

Jūsų lėšos, atskaičius įmokos mokestį, investuojamos pagal pasirinktą investavimo kryptį. Iš pagal draudimo sutartį sukauptos sumos išskaičiuojami sutarties administravimo mokesčiai ir rizikos mokesčiai, jei pasirinkta papildoma draudimo apsauga nuo nelaimingų atsitikimų.

Įmokas galėsite mokėti patogiai ir greitai vienu iš net penkių galimų mokėjimo būdų. Rekomenduojame rinktis  patogiausią būdą – automatinį mokėjimą pagal e. sąskaitą. Už automatiškai apmokamas sąskaitas nemokėsite jokio mokesčio.

Išsamesnę informaciją apie mokėjimo būdus rasite čia.

Galėsite pasirinkti draudimo apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų – tai apsaugos  Jus nuo netikėtų ir įprastai didelių išlaidų įvykus nelaimingam atsitikimui. Pasirinkę draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, įvykus nelaimei, gavę išmoką, galėsite ir toliau kaupti lėšas  senatvei. Draudimo apsaugos sumą rinkitės atsižvelgdami į tai, kiek lėšų planuojate sukaupti senatvei.

Išsamesnė informacija apie papildomą draudimo apsaugą:

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės

Vieni žmonės linkę rizikuoti, kiti yra atsargesni. Siūlome nemažai įvairių investavimo krypčių, todėl sau priimtiną investavimo kryptį turėtų rasti ir žmonės, mėgstantys rizikuoti, ir siekiantys didesnės investicijų grąžos, ir atsargūs klientai, sutinkantys gauti mažesnę grąžą, bet norintys, kad jų investicijos nenuvertėtų.

Mes padėsime Jums priimti labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą. Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją, ir mūsų vadybininkai patars, kaip nustatyti, kokia investavimo rizika Jums priimtina, padės pasirinkti tinkamą investavimo kryptį. Pasirinktą investavimo kryptį prireikus galėsite SEB interneto banke nemokamai keisti visą sutarties laikotarpį.

Bendra iš gyventojo pajamų atimamų išlaidų, nustatytų Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 str. 1 d., suma negali viršyti 25 proc. visų per mokestinį laikotarpį gautų apmokestinamųjų pajamų.  Visa atimamų išlaidų suma (įmokos, sumokėtos pagal gyvybės draudimo ir trečios pakopos pensijų kaupimo sutartis, nuo kurių galima susigrąžinti iki 20 proc. pasinaudojant GPM lengvata) negali viršyti 1 500 Eur per mokestinį laikotarpį (GPMĮ 21 str. 3 d.).Lengvata galima pasinaudoti, jei draudimo laikotarpio pabaigoje naudos gavėjas yra įmokų mokėtojas, jo sutuoktinis, vaikas (įvaikis, globotinis) iki 18 metų.

Informacija pateikiama ir išvados daromos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apmokestinimą pagal draudimo sutartis, ir valstybės institucijų pateiktais jų išaiškinimais bei komentarais. Atkreiptinas dėmesys, kad teisinis reglamentavimas ir teisės aktų aiškinimas ar jų komentavimas gali būti keičiamas ir nuo šių pakeitimų gali priklausyti apmokestinimas pagal jau sudarytas draudimo sutartis.

Mokesčių lengvatos skaičiuoklė padės apskaičiuoti, kiek pinigų gali būti grąžinta.

Išsamesnė informacija apie apmokestinimo tvarką, taikomą pagal gyvybės draudimo sutartis:

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką

Ištikus nelaimei, Jūsų sukauptą sumą gaus paveldėtojai arba sutartyje Jūsų nurodyti asmenys (naudos gavėjai).

Prieš sudarydami sutartį „Aprūpinta senatvė“ susipažinkite su pagrindinės informacijos dokumentais bei draudimo taisyklėmis, kuriose detaliai aprašomos šios paslaugos savybės ir rizika:

Gyvybės draudimo taisyklės Nr. 017 

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės

Kainynas 017

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Investavimo kryptys

Mažos rizikos kryptims būdingi nedideli investicijų vertės svyravimai ir nedidelis, bet gana stabilus pelnas.

Rizikingoms kryptims būdingi dideli vertės svyravimai, bet galima tikėtis didesnio pelno.

Kuo rizika didesnė, tuo ilgesniam laikotarpiui reikėtų investuoti.

risk scale

Išmoka


Kiek pinigų Jums pavyks sukaupti pagal draudimo sutartį, priklauso nuo

 • sutarties trukmės
 • sumokėtų ir investuotų įmokų
 • investavimo sėkmingumo

Išmokos pervedamos į draudimo išmokos gavėjo – apdraustojo, sutartyje nurodytų naudos gavėjų, jei nenurodyta, – paveldėtojų banko sąskaitą.

Kokiais atvejais mokama draudimo išmoka?

igus draudimo sutarčiai, prašymą gauti išmoką galėsite pateikti SEB interneto banke. Pateikti prašymą SEB interneto banke yra labai paprasta. Instrukciją, kaip tai galite padaryti,  rasite čia. Jei interneto banku nesinaudojate, siūlome apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir pateikti

 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą savo banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Išmoka laikotarpio pabaigoje nebus apmokestinta, jeigu sutartis bus galiojusi 5 metus ar ilgiau ir gaunant išmoką Jums iki senatvės pensijos bus likę ne daugiau kaip 5 metai.

Jei naudojotės GPM lengvata, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad draudimo išmoka pagal sutartis, sudarytas nuo 2003 01 01,  neapmokestinama, jeigu draudimo sutartyje nurodytas naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje nebuvo keičiamas nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, jei naudos gavėjas buvo pakeistas

 • iki 2016 12 31
 • dėl naudos gavėjo mirties arba
 • dėl santuokos pabaigos (pradžios) arba
 • jeigu naudos gavėjas buvo savas vaikas, įvaikis, globotinis ir jis buvo pakeistas kitu savo vaiku, įvaikiu, globotiniu

Jei GPM lengvata nesinaudojote, sąlyga dėl naudos gavėjo keitimo netaikoma ir išmoka, lygi sumokėtoms įmokoms, nebus apmokestinta (gali būti apmokestinamas tik pelnas, jei sutartis nebus išlaikyta 10 metų).

Kitais atvejais sukauptos lėšos, neviršijančios sumokėtų įmokų, išmokamos pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus yra apmokestinamos 15 proc. tarifu, jeigu naudotasi GPM lengvata. Pelnas apmokestinamas, jei sutartis nebus išlaikyta 10 metų.

Išsamesnė informacija apie apmokestinimo tvarką, taikomą pagal gyvybės draudimo sutartis:

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką 

Mirus apdraustam asmeniui, sutartyje nurodytiems naudos gavėjams (jei nenurodyti, — paveldėtojams) mokama draudimo išmoka, lygi pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį sukauptoms lėšoms.

Kaip elgtis norint gauti išmoką mirus apdraustajam, skaitykite čia.

Įvykus papildomo draudimo taisyklėse nurodytam draudžiamajam įvykiui, išmokama suma, nurodyta draudimo nuo nelaimingo atsitikimo išmokų apskaičiavimo lentelėje (V) pagal Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisykles. Ši draudimo išmoka neapmokestinama.

Išsamesnė informacija apie papildomą draudimo apsaugą
Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės

Kaip elgtis įvykus draudžiamajam įvykiui, skaitykite čia.

Šiuo atveju pagal papildomo draudimo taisykles draudimo išmoka nemokama.

Išsamesnė informacija apie papildomą draudimo apsaugą:
Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės

Šiuo atveju draudėjui išmokama išperkamoji suma. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš sukauptos sumos išskaičiuojant sutarties nutraukimo mokestį. Sutarties nutraukimo mokesčiai nustatyti draudimo sutarties kainyne.

Nutraukiant draudimo sutartį, SEB banko skyriuje reikia pateikti:

 • asmens tapatybę liudijantį į dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 • prašymą pervesti draudimo išmoką į nurodytą savo banko sąskaitą (pildomas SEB banko skyriuje)

Išsamesnė informacija apie apmokestinimo tvarką, taikomą klientams, sudariusiems gyvybės draudimo sutartis

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką

Išsamesnės informacijos apie draudimo paslaugas, rizikos veiksnius, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kur kreiptis?

Norėtumėte pasitarti?

Ketinate sudaryti draudimo sutartį?

Norėtumėte pakeisti sutarties sąlygas?

* Sutarties sąlygas galite koreguoti ir atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.