Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Kaip pildyti europinio mokėjimo nurodymą?1

Pagrindiniai mokėjimo nurodymo laukai

Lauko pavadinimas Ką įrašyti?
Gavėjas / gavėjo vardas ir pavardė / pavadinimas Fizinis ar juridinis asmuo, į kurio sąskaitą mokėtojas perveda lėšas. Įrašykite gavėjo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą.
Gavėjo sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Pervedant lėšas į banko kortelės sąskaitą rašomas kortelės sąskaitos numeris.
Mokėtojas / mokėtojo vardas ir pavardė / pavadinimas Fizinis ar juridinis asmuo, pervedantis lėšas. Įrašykite mokėtojo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą.
Mokėtojo sąskaita Mokėtojo banko sąskaitos arba SEB banko mokėjimo kortelės sąskaitos, iš kurios pervedamos lėšos, numeris.
Suma Suma, kurią norima pervesti (būtina pažymėti valiutą).
Skubumas2 Momentinis mokėjimas, paprastas europinis arba labai skubus europinis pinigų pervedimas.
Mokėjimo paskirtis Pasirinkus mokėjimo tipą „tekstas“, įrašykite lėšų pervedimo paskirtį. Užpildžius šį lauką, nebus galima nurodyti įmokos kodo.
Įmokos kodas (nuoroda gavėjui)3 Rašoma, jei reikalauja gavėjas ar lėšos pervedamos į valstybės biudžeto sąskaitas. Pasirinkite mokėjimo tipą „įmokos kodas (nuoroda gavėjui)“, kad galėtumėte užpildyti šį lauką. Užpildžius šį lauką, nebus galima pateikti informacijos mokėjimo paskirties lauke.
Mokėtojo kodas3 Mokėtojo identifikatorius. Galima pasirinkti vieną identifikatoriaus tipą ir įrašyti jo numerį ar kodą:
 • fizinio ar juridinio asmens kodas
 • kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje
 • PVM mokėtojo kodas
 • soc. draudimo numeris ir kt.

Pasirinkus nurodyti mokėtojo įmonės ar asmens kodą, šis laukas bus automatiškai užpildomas banko turimais duomenimis.

Mokėjimo data Nurodymo pateikimo data.
Dokumento numeris Mokėjimo nurodymo numeris.


Papildomi laukai mokėjimo nurodyme (pildyti nebūtina)

Lauko pavadinimas Ką įrašyti?
Pradinis mokėtojas ** — fizinis ar juridinis asmuo, už kurį mokėtojas perveda lėšas gavėjui. Pvz., Vardenis Pavardenis perveda lėšas iš savo sąskaitos už Vardaitį Pavardaitį.
Pradinio mokėtojo pavadinimas Mokėtojas gali nurodyti pradinio mokėtojo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą.
Pradinio mokėtojo kodas*

Pradinio mokėtojo identifikatorius. Galima pasirinkti vieną identifikatoriaus tipą ir įrašyti jo numerį ar kodą:

 • fizinio ar juridinio asmens kodą
 • kliento kodą mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje
 • PVM mokėtojo kodą
 • soc. draudimo numerį ir kt.

Jei nurodomas kodas, būtina nurodyti ir pradinio mokėtojo vardą, pavardę ar įmonę.

Gavėjo kodas* Gavėjo identifikatorius. Galima pasirinkti vieną identifikatoriaus tipą ir įrašyti jo numerį ar kodą:
 • fizinio ar juridinio asmens kodą
 • kliento kodą mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje
 • PVM mokėtojo kodą
 • soc. draudimo numerį ir kt.
Galutinis gavėjas — fizinis ar juridinis asmuo, kuriam lėšų gavėjas turėtų perduoti gautas lėšas.
Galutinio gavėjo pavadinimas Mokėtojas gali nurodyti galutinio gavėjo vardą ir pavardę ar įmonės pavadinimą
Code of the ultimate creditor*

Galutinio gavėjo identifikatorius. Galima pasirinkti vieną identifikatoriaus tipą ir įrašyti jo numerį ar kodą:

 • fizinio ar juridinio asmens kodą
 • kliento kodą mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje
 • PVM mokėtojo kodą
 • soc. draudimo numerį ir kt.

Jei nurodomas kodas, būtina nurodyti ir galutinio gavėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą.


Papildomi mokėjimo duomenys (pildyti nebūtina)

Lauko pavadinimas Ką įrašyti?
Unikalus mokėjimo kodas Numeris, naudojamas norint atpažinti pinigų pervedimo operaciją, siunčiamas gavėjui nepakeistas.
Mokėjimo tipas* Galite pasirinkti mokėjimo tipą iš pateikto sąrašo, kuris bus perduotas lėšų gavėjui. Pvz., CASH – Lėšų pervedimo nurodymas.
Mokėjimo kategorija* Galite pasirinkti vieną mokėjimo kategoriją, kuri bus perduota lėšų gavėjui. Pvz., SUPP – Mokėjimas tiekėjui.


* Tik interneto banke.

** Banko skyriuose įmokos už kitą asmenį iš Jūsų sąskaitos nepervedamos. Rekomenduojame pildyti elektroninę formą interneto banke.

1 Interneto banke arba SEB banko skyriuose. Mobiliojoje programėlėje mokėjimo nurodymo forma yra supaprastinta. Galite nurodyti gavėją ir pasirinkti mokėjimo paskirtį arba įmokos kodą, kuris bus perduotas lėšų gavėjui.

2 Mokėjimo nurodymo forma priklauso nuo nustatyto mokėjimo skubumo:

 • jei mokėjimo nurodymas pildomas interneto banke (iki 15 000 Eur) ir gavėjo bankas prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos, momentinis mokėjimo tipas parenkamas automatiškai, lėšos pervedamos nedelsiant
 • paprastas europinis pinigų pervedimas atliekamas ir naudojantis interneto banku, ir banko skyriuje. Tačiau, jei mokėjimo nurodymas yra išsamus, naudokite interneto banką, kur galėsite užpildyti papildomus SEPA mokėjimo nurodymo laukus
 • jei pasirinksite labai skubų mokėjimo nurodymą, pildykite tik pagrindinius mokėjimo nurodymo laukus

3 Įmokos kodą ir mokėtojo kodą galėsite nurodyti tik pasirinkę momentinį arba paprastą europinį mokėjimo nurodymą.

Mokėjimo nurodyme įrašyti lietuviški simboliai bus perduoti lėšų gavėjui tik tuo atveju, jeigu lėšų gavėjo sąskaita yra Lietuvoje registruotame banke. Lėšas siunčiant į užsienį, lietuviški simboliai bus pakeisti tarptautiniais.

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.