Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

SEPA tiesioginis debetas

SEPA tiesioginis debetas

 • Saugus pinigų pervedimas į užsienio šalis, prisijungusias prie SEPA tiesioginio debeto schemos
 • Pinigai pervedami automatiškai, jei mokėjimą inicijuoja lėšų gavėjas
 • Pervedamų pinigų limitą ir atsiskaitymų skaičių galite nustatyti patys

Kas yra SEPA tiesioginis debetas?

SEPA tiesioginis debetas yra tarptautinė mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos iš sąskaitos, jei mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, remdamasis mokėtojo sutikimu. Pervedimas iš SEB banko kliento sąskaitos vykdomas pagal Core SEPA tiesioginio debeto schemą.

Pagrindinės paslaugos savybės

 • Lėšos pervedamos automatiškai, kai mokėjimą inicijuoja lėšų gavėjas.
 • Ir mokėtojo, ir lėšų gavėjo sąskaitų numeriai turi būti IBAN formato.
 • SEPA tiesioginis debetas galimas tik eurais.
 • Lėšos nurašomos tik nuo konkrečios sąskaitos, kurią nurodysite sutartyje.
 • SEPA tiesioginio debeto nurodymas atmetamas jo gavimo dieną, jeigu sutartyje nurodytoje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų.


Kas gali užsisakyti SEPA tiesioginio debeto paslaugą?

SEPA tiesioginio debeto paslauga teikiama visiems SEB banko klientams, turintiems sąskaitą SEB banke eurais ir pageidaujantiems, kad lėšos iš jų sąskaitos būtų nurašomos automatiškai pagal lėšų gavėjų SEPA tiesioginio debeto nurodymą.

SEPA tiesioginio debeto paslaugą užsisakyti gali tik mokėtojas. Lėšų surinkėjui paslaugos neteikiame.

 1. Lėšų gavėjui duokite sutikimą inicijuoti pinigų pervedimą iš Jūsų banko sąskaitos. Lėšų gavėjas, remdamasis šiuo sutikimu, inicijuos mokėjimo nurodymą pervesti lėšas iš Jūsų banko sąskaitos.
 2. Internetu arba atvykę į pasirinktą SEB banko skyrių užpildykite prašymą teikti SEPA tiesioginio debeto paslaugą.

Elektroniniu būdu

 1. Į savo išmanųjį įrenginį atsisiųskite ir užpildykite prašymą teikti SEPA tiesioginio debeto paslaugą
 2. Prisijungę prie interneto banko pasirinkite „Kitos paslaugos ir nustatymai“ → „Elektroniniai dokumentai“
 3. Pasirašykite prašymą naudodamiesi programėle „Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar m. parašu

Banko skyriuje

 1. Atvykite į pasirinktą SEB banko skyrių. Prieš atvykstant į skyrių – būtina registracija telefonu +370 5 268 2800
 2. Su savimi turėkite asmens tapatybę liudijantį dokumentą

Atkreipiame dėmesį, kad prašyme teikti SEPA tiesioginio debeto paslaugą galėsite nurodyti tik vieną lėšų gavėją. Jei sutikimą davėte daugiau negu vienam lėšų gavėjui, Jums reikės užpildyti atskirus prašymus.

Prašyme turite nurodyti lėšų gavėjo identifikatorių. Jį galite rasti sutikime, kurį pasirašėte su lėšų gavėju.

Gavus Jūsų prašymą, automatiškai bus vykdomi SEPA tiesioginio debeto mokėjimo nurodymai nurašyti lėšas iš Jūsų pasirinktos sąskaitos eurais, jei mokėjimo nurodymai bus gauti iš Jūsų nurodytų lėšų gavėjų.

  Galioja nuo Galioja iki
Prašymas teikti SEPA tiesioginio debeto paslaugą
2020-07-09
Galioja
Mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymas
2020-07-09
Galioja
Prašymas atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą
2020-07-09
Galioja

 

Kaip pateikti prašymą internetu?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame lange pasirinkite „Kitos paslaugos ir nustatymai“.
 3. Iš sąrašo pasirinkite „Elektroniniai dokumentai“.
 4. Pasirinkite „Įkelti dokumentą“
 5. Įkelkite užpildytą prašymą (atsispausdinti ir rankiniu būdu pasirašyti nereikia, užtenka pateikti teisingus duomenis, pasirašysite elektroniniu būdu).
 6. Pasirinkite temą „SEPA tiesioginis debetas“.
 7. Pasirinkite vieną iš galimų dokumento tipų:
  • prašymą teikti arba atšaukti paslaugą, jei esate užpildę prašymą teikti SEPA tiesioginio debeto paslaugą ar prašymą atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą.
  • prašymą pateikti kopiją, grąžinti lėšas, sustabdyti mokėjimą ar kt., jei esate užpildę mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymą.
 8. Spustelėkite mygtuką „Toliau“ ir pasirašykite dokumentą.

Išsamiau apie elektroninių dokumentų pasirašymo portalą skaitykite čia.

Kur galiu pasitikrinti, kad sąskaita buvo apmokėta?

Visus įvykdytus mokėjimo nurodymus matysite savo sąskaitos (EUR) išraše.

Kur galiu pateikti prašymus?

Jei naudojatės interneto banku, visus prašymus, susijusius su SEPA tiesioginio debeto paslauga, galite pateikti internetu. Jei interneto banku nesinaudojate, atvykite į pasirinktą banko skyrių. Reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Kaip užsisakyti įvykdyto SEPA tiesioginio debeto nurodymo patvirtinimą?

Įvykdyto SEPA tiesioginio debeto nurodymo patvirtinimą galite užsisakyti internetu užpildę prašymą arba atėję į pasirinktą banko skyrių. Prašymo šabloną, pavadinimu „Mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymas“, rasite skiltyje „Dokumentai“.

Prašymo formoje varnele pažymėkite „Prašymas pateikti įvykdyto SEPA tiesioginio debeto nurodymo patvirtinimą“ ir užpildykite mokėtojo ir gavėjo duomenis.

Ar galiu susigrąžinti lėšas, nurašytas pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą?

Jūs turite teisę atgauti pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą nurašytą mokėjimo sumą, jeigu per 8 savaites nuo lėšų nurašymo dienos mums pateiksite prašymą dėl lėšų grąžinimo. Prašyme varnele pažymėkite „Prašymas grąžinti pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą nurašytas lėšas, jei SEPA tiesioginio debeto nurodymas įvykdytas ne anksčiau negu prieš 8 savaites“.

Jei pastebėjote, kad lėšos nurašytos be Jūsų sutikimo, Jūs turite pateikti prašymą dėl neteisėto lėšų nurašymo ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos.

Prašymo šabloną, pavadinimu „Mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymas“ rasite skiltyje „Dokumentai“, kurį pateikite internetu arba atėję į pasirinktą banko skyrių.

Ką daryti, jei SEPA tiesioginis debetas įvykdytas be mano sutikimo?

Norėdami susigrąžinti neteisėtai nurašytas lėšas, užpildykite prašymą internetu arba atėję į pasirinktą banko skyrių. Prašymo šabloną, pavadinimu „Mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymas“, rasite skiltyje „Dokumentai“ .

Prašyme varnele pažymėkite „Prašymas grąžinti pagal neautorizuotą SEPA tiesioginio debeto nurodymą nurašytas lėšas, jei neautorizuota operacija įvykdyta ne anksčiau negu prieš 13 mėnesių“ ir nurodykite lėšų grąžinimo priežastį.

Ką daryti, jei noriu atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą?

 1. Susisiekite su lėšų gavėju ir atšaukite duotą sutikimą
 2. Interneto banke pateikite prašymą atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą arba jį užpildykite atėję į pasirinktą banko skyrių

Ar bankas vykdys visus SEPA tiesioginio debeto mokėjimo nurodymus, gautus iš lėšų gavėjų?

Bankas automatiškai perves lėšas tik tam lėšų gavėjui, kurį būsite nurodę prašyme. Jei nenurodysite lėšų gavėjo, bankas vykdys visus SEPA tiesioginio debeto nurodymus.

Ką daryti, jei nenoriu pervesti lėšų konkrečiam lėšų gavėjui?

Jei norite, kad bankas automatiškai nepervestų lėšų tam tikriems lėšų gavėjams, pateikite mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymą, kuriame pažymėkite „Prašymas blokuoti SEPA tiesioginio debeto nurodymų vykdymą iš nurodytos sąskaitos“ ir užpildykite mokėtojo bei lėšų gavėjo duomenis.

Šiuo atveju bankas vykdys visus gautus SEPA tiesioginio debeto nurodymus, išskyrus tų gavėjų, kuriuos nurodėte. Toks Jūsų pasirinkimas įsigalioja ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną po to, kai bankas gauna atitinkamą pranešimą, pateiktą ne vėliau kaip 14.00 val.

Ar galiu atšaukti savo prašymą atmesti SEPA tiesioginio debeto nurodymus, gautus iš konkrečių lėšų gavėjų?

Norėdami atšaukti automatinio apmokėjimo blokavimą konkretiems lėšų gavėjams, pateikite naują mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymą, kuriame pažymėkite „Prašymas atšaukti SEPA tiesioginio debeto nurodymų blokavimą nurodytoje sąskaitoje“ ir užpildykite gavėjo duomenis.

Ar galiu sustabdyti vieną SEPA tiesioginio debeto nurodymą?

Jūs turite teisę nurodyti bankui nevykdyti SEPA tiesioginio debeto nurodymų, apie tai pranešdamas bankui ir gavėjui. Toks nurodymas bankui pateikiamas raštu ir įsigalioja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai bankas gauna atitinkamą pranešimą, pateiktą ne vėliau kaip 14.00 val.

Norėdami sustabdyti vieną automatinį lėšų pervedimo nurodymą, mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašyme pažymėkite „Prašymas sustabdyti vieną SEPA tiesioginio debeto nurodymo vykdymą iš nurodytos sąskaitos“ ir užpildykite savo bei gavėjo duomenis.

 

Mokestis / Operacija Įkainis
Lėšų nurašymas iš sąskaitos pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą (už kiekvieną mokėjimo operaciją)1 3 Eur

1 SEPA tiesioginio debeto paslauga teikiama klientui-mokėtojui, pageidaujančiam, kad lėšos iš jo sąskaitos būtų nurašomos pagal lėšų gavėjo SEPA tiesioginio debeto nurodymą.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.