Keisti kalbą:

Naudotojų teisės

Paragraphs

Administratorius gali

 • pridėti / panaikinti naudotojus ir koreguoti sau ir kitiems naudotojų teises
 • koreguoti savo ir kitų naudotojų dienos ir mėnesio pinigų pervedimo limitus
 • sudaryti ir keisti indėlio sutartis
 • keisti kredito kortelių sutartis
 • peržiūrėti ir / arba pasirašyti e. dokumentus įmonės vardu
 • nustatyti teisės pervesti lėšas iš sąskaitų apimtį (procentais)

Administratorius negali*

 • suteikti administratoriaus teisės kitam naudotojui
 • keisti keturių akių principo (jei toks nustatytas), kuris numato, kad, norint keisti naudotojų teises interneto banke,  būtinas dviejų administratorių patvirtinimas
 • keisti įmonės maksimalaus dienos limito, kurį nustatyti ir keisti gali tik įmonės vadovas


Kaip suteikti/panaikinti administratoriaus teisę

Administratoriaus teisę jos neturintiems naudotojams gali suteikti tik įmonės vadovas, pakoregavęs interneto banko sutartį banko padalinyje.
 

Kaip pridėti naudotoją prie įmonės paskyros interneto banke

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.
 3. Papildomą naudotoją galėsite įtraukti spustelėję mygtuką „Įtraukti papildomą naudotoją”.

Kaip panaikinti prie įmonės interneto banko prijungtą naudotoją

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.
 3. Naudotojų sąrašę spustelėkite ant naudotojo, kurio teises norite pakeisti.
 4. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Panaikinti naudotoją”.

Teisių suteikimas kitais būdais

Priskiriama organizacijos vadovo skyriuje sudarant sutartį.

 

Naudotojai, turintys bendrąją teisę, gali*

 • peržiūrėti informaciją apie suteiktus kreditus ir lizingo paslaugas
 • peržiūrėti pasirašytų prekybos finansavimo paraiškų informaciją ir pateikti naujas paraiškas
 • užsakyti SMS paslaugą
 • įvesti, keisti kontaktinę informaciją

* Kai kuriems veiksmams atlikti gali būti reikalingos papildomos teisės.


Kaip suteikti/panaikinti naudotojui bendrąją teisę interneto banke:

 

Šiai teisei keisti reikalinga administratoriaus teisė

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.
 3. Skiltyje „Nustatymai” pasirinkite „Naudotojų limitai ir teisės”.

 4. Naudotojų sąraše spustelėkite ant naudotojo, kurio teisę norite pakeisti.

 5. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Keisti naudotojo teises”.

 6. Naudotojui suteikta teisė žymima varnele. Uždėkite/nuimkite varnelę suteikiančia „Bendrąją teisę“.

 7. Spustelėkite „Tęsti“.

 8. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite atnaujintus nustatymus savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).

Teisių suteikimas kitais būdais

Priskiriama organizacijos vadovo skyriuje sudarant sutartį.

 1. Teisė peržiūrėti sąskaitos likutį
 2. Teisė peržiūrėti visas įskaitytas lėšas
 3. Teisė peržiūrėti visas nurašytas lėšas
 4. Teisė peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas

Šios teisės turėtojai gali peržiūrėti tokias su sąskaita susijusias paslaugas:

 • e. sąskaitas ir periodinių mokėjimų informaciją
 • debeto kortelių sutartis
 • indėlių informaciją
 • SMS paslaugos sutartis
 • atsiskaitymo kortelėmis ataskaitas
 • kitų su sąskaita susijusių paslaugų informaciją

Teisė užsakyti/keisti su sąskaita susijusias paslaugas

Šios teisės turėtojai gali užsakyti ir / arba keisti su sąskaita susijusias paslaugas, t. y.

 • užsakyti e. sąskaitas ir pasirinkti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą
 • sudaryti / nutraukti debeto kortelių sutartis, įskaitant kortelių blokavimą
 • sudaryti indėlio sutartis
 • sudaryti periodinio mokėjimo sutartis
 • užsakyti SMS paslaugą
 • sudaryti kitų su sąskaita susijusių paslaugų sutartis

Teisė pervesti lėšas

Ši teisė leidžia pervesti lėšas į sąskaitas Lietuvoje ir užsienyje bei atlikti valiutos keitimo operacijas.

Kiekvienam naudotojui administratorius gali nustatyti teisės pervesti lėšas apimtį % (pvz. 25%; 50%, 75% ar 100%). Tvirtinančių atliekamą pavedimą naudotojų teisių suma turi sudaryti 100% ( pvz. 25% vienam naudotojui, kitam 75%)

Naudotojams, kurie turi šią teisę, yra taikomi dienos ir mėnesio lėšų pervedimo limitai. Atkreipkite dėmesį, kad

 • dienos ir / arba mėnesio lėšų pervedimo limitai nustatomi atskirai kiekvienam naudotojui interneto banke tai gali padaryti administratorius, o banko padalinyje – vadovas
 • galima nustatyti laikinus limitus: administratorius galės laikinai padidinti arba sumažinti dienos ir/ arba mėnesio limitą, nustatyti jo galiojimo datą

Kaip suteikti/panaikinti naudotojui su sąskaitomis susijusias teises:

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.
 3. Skiltyje „Nustatymai” pasirinkite „Naudotojų limitai ir teisės”.
 4. Naudotojų sąraše spustelėkite ant naudotojo, kurio teises norite pakeisti.
 5. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Keisti naudotojo teises”.
 6. Varnelėmis žymimos naudotojui suteiktos teisės. Nuimkite/uždėkite varneles prie teisių, kurias norite pakeisti.

Kiekvienai sąskaitai galima suteikti skirtingas teises. Daugiau apie dienos, mėnesio ir laikinus pavedimų limitus skaitykite čia.
Jei norite naudotojui suteikti visas teises valdyti visas sąskaitas spustelėkite „Visų teisių suteikimas“. Norėdami visas teises panaikinti spustelėkite „Visų teisių atšaukimas“.

 1. Spustelėkite „Tęsti“.
 2. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite atnaujintus nustatymus savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).
 1. Darbo užmokesčio (grupinių) mokėjimų peržiūros teisė

  Grupinių mokėjimų peržiūros teisė yra teisė matyti grupinių mokėjimų (darbo užmokesčio) duomenis – gavėjų ir sumų sąrašą ir po patvirtinimo.

 2. Teisė pateikti prašymą išmokėti kreditą

  p>Šios teisės turėtojai gali pateikti prašymą ir, atsižvelgdami į suteiktos teisės pervesti lėšas apimtį, išmokėti kreditą.
 3. Teisė teikti prekybos finansavimo paraiškas

  p>Turėdamas šią teisę, naudotojas gali užpildyti ir pateikti bankui paraiškas dėl akredityvų ir garantijų.

Kaip suteikti/panaikinti naudotojui su šiomis paslaugomis susijusias teises:

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.
 3. Skiltyje „Nustatymai” pasirinkite „Naudotojų limitai ir teisės”.
 4. Naudotojų sąraše spustelėkite ant naudotojo, kurio teises norite pakeisti.
 5. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Keisti naudotojo teises”.
 6. Varnelėmis žymimos naudotojui suteiktos teisės. Nuimkite/uždėkite varneles prie teisių, kurias norite pakeisti.
 7. Spustelėkite „Tęsti“.
 8. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite atnaujintus nustatymus savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).