Keisti kalbą:

SEPA tiesioginis debetas

Paragraphs
 • Saugus pinigų pervedimas į užsienio šalis, prisijungusias prie SEPA tiesioginio debeto schemos
 • Pinigai pervedami automatiškai, nes kai mokėjimą inicijuoja lėšų gavėjas
 • Galite nustatyti vieno pervedimo ar bendrą mokėjimų limitą

Apie paslaugą

Kas yra SEPA tiesioginis debetas?

SEPA tiesioginis debetas yra tarptautinė mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos iš sąskaitos, jei mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, remdamasis mokėtojo sutikimu. Pervedimas iš SEB banko kliento sąskaitos vykdomas pagal Core SEPA tiesioginio debeto schemą.

Pagrindinės paslaugos savybės

 • SEPA tiesioginis debetas galimas tik eurais
 • Lėšos nurašomos tik nuo konkrečios sąskaitos, kurią nurodysite sutartyje
 • Lėšos pervedamos automatiškai, kai mokėjimą inicijuoja lėšų gavėjas.
 • SEPA tiesioginio debeto nurodymas atmetamas jo gavimo dieną, jeigu sutartyje nurodytoje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų.
Kaip užsisakyti paslaugą?
 1. Europos įmonei, kurios paslaugų sąskaitas norite apmokėti automatiškai, pateikite savo sutikimą inicijuoti pinigų pervedimą iš Jūsų banko sąskaitos.

Dažniausiai užduodami klausimai

 1. Prisijunkite prie interneto banko.

 2. Pagrindiniame lange pasirinkite „Kitos paslaugos ir nustatymai“.

 3. Iš sąrašo pasirinkite „Elektroniniai dokumentai“.

 4. Pasirinkite „Įkelti dokumentą“

 5. Įkelkite užpildytą prašymą (atsispausdinti ir rankiniu būdu pasirašyti nereikia, užtenka pateikti teisingus duomenis, pasirašysite elektroniniu būdu).

 6. Pasirinkite temą „SEPA tiesioginis debetas“.

 7. Pasirinkite vieną iš galimų dokumento tipų:

  prašymą teikti arba atšaukti paslaugą, jei esate užpildę prašymą teikti SEPA tiesioginio debeto paslaugą ar prašymą atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą.

  prašymą pateikti kopiją, grąžinti lėšas, sustabdyti mokėjimą ar kt., jei esate užpildę mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymą.

 8. Spustelėkite mygtuką „Toliau“ ir pasirašykite dokumentą.

Išsamiau apie elektroninių dokumentų pasirašymo portalą skaitykite čia.

Visus įvykdytus mokėjimo nurodymus matysite savo sąskaitos (EUR) išraše.

Jei naudojatės interneto banku, visus prašymus, susijusius su SEPA tiesioginio debeto paslauga, galite pateikti internetu. Jei interneto banku nesinaudojate, atvykite į pasirinktą banko skyrių. Reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Įvykdyto SEPA tiesioginio debeto nurodymo patvirtinimą galite užsisakyti internetu užpildę prašymą arba atėję į pasirinktą banko skyrių. Prašymo šabloną, pavadinimu „Mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymas“, rasite skiltyje „Dokumentai“.

Prašymo formoje varnele pažymėkite „Prašymas pateikti įvykdyto SEPA tiesioginio debeto nurodymo patvirtinimą“ ir užpildykite mokėtojo ir gavėjo duomenis.

Jūs turite teisę atgauti pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą nurašytą mokėjimo sumą, jeigu per 8 savaites nuo lėšų nurašymo dienos mums pateiksite prašymą dėl lėšų grąžinimo. Prašyme varnele pažymėkite „Prašymas grąžinti pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą nurašytas lėšas, jei SEPA tiesioginio debeto nurodymas įvykdytas ne anksčiau negu prieš 8 savaites“.

Jei pastebėjote, kad lėšos nurašytos be Jūsų sutikimo, Jūs turite pateikti prašymą dėl neteisėto lėšų nurašymo ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos.

Prašymo šabloną, pavadinimu „Mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymas“ rasite skiltyje „Dokumentai“, kurį pateikite internetu arba atėję į pasirinktą banko skyrių.

Norėdami susigrąžinti neteisėtai nurašytas lėšas, užpildykite prašymą internetu arba atėję į pasirinktą banko skyrių. Prašymo šabloną, pavadinimu „Mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymas“, rasite skiltyje „Dokumentai“ .

Prašyme varnele pažymėkite „Prašymas grąžinti pagal neautorizuotą SEPA tiesioginio debeto nurodymą nurašytas lėšas, jei neautorizuota operacija įvykdyta ne anksčiau negu prieš 13 mėnesių“ ir nurodykite lėšų grąžinimo priežastį.

 1. Susisiekite su lėšų gavėju ir atšaukite duotą sutikimą
 2. Interneto banke pateikite prašymą atšaukti SEPA tiesioginio debeto paslaugą arba jį užpildykite atėję į pasirinktą banko skyrių

Bankas automatiškai perves lėšas tik tam lėšų gavėjui, kurį būsite nurodę prašyme. Jei nenurodysite lėšų gavėjo, bankas vykdys visus SEPA tiesioginio debeto nurodymus.

Jei norite, kad bankas automatiškai nepervestų lėšų tam tikriems lėšų gavėjams, pateikite mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymą, kuriame pažymėkite „Prašymas blokuoti SEPA tiesioginio debeto nurodymų vykdymą iš nurodytos sąskaitos“ ir užpildykite mokėtojo bei lėšų gavėjo duomenis.

Šiuo atveju bankas vykdys visus gautus SEPA tiesioginio debeto nurodymus, išskyrus tų gavėjų, kuriuos nurodėte. Toks Jūsų pasirinkimas įsigalioja ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną po to, kai bankas gauna atitinkamą pranešimą, pateiktą ne vėliau kaip 14.00 val.

Norėdami atšaukti automatinio apmokėjimo blokavimą konkretiems lėšų gavėjams, pateikite naują mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašymą, kuriame pažymėkite „Prašymas atšaukti SEPA tiesioginio debeto nurodymų blokavimą nurodytoje sąskaitoje“ ir užpildykite gavėjo duomenis.

Jūs turite teisę nurodyti bankui nevykdyti SEPA tiesioginio debeto nurodymų, apie tai pranešdamas bankui ir gavėjui. Toks nurodymas bankui pateikiamas raštu ir įsigalioja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai bankas gauna atitinkamą pranešimą, pateiktą ne vėliau kaip 14.00 val.

Norėdami sustabdyti vieną automatinį lėšų pervedimo nurodymą, mokėtojo, besinaudojančio SEPA tiesioginio debeto paslauga, prašyme pažymėkite „Prašymas sustabdyti vieną SEPA tiesioginio debeto nurodymo vykdymą iš nurodytos sąskaitos“ ir užpildykite savo bei gavėjo duomenis.

Įkainiai

Mokestis / Operacija Įkainis
Lėšų nurašymas iš sąskaitos pagal SEPA tiesioginio debeto nurodymą (už kiekvieną mokėjimo operaciją)1 3 Eur

1 SEPA tiesioginio debeto paslauga teikiama klientui-mokėtojui, pageidaujančiam, kad lėšos iš jo sąskaitos būtų nurašomos pagal lėšų gavėjo SEPA tiesioginio debeto nurodymą.