Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Periodinis taupymas ir investavimas

Periodinis taupymas ir investavimas

Taupant nebūna per mažų įmokų

 • Pinigus galite taupyti nedarydami didelės įtakos šeimos biudžetui
 • Galite atidėti ar investuoti nedideles sumas, svarbiausia – reguliariai
 • Norima suma pasirinktu periodiškumu gali būti pervedama į indėlio sąskaitą arba investuojama

Periodinis taupymas ir investavimas — vienas patogesnių taupymo būdų, ypač tinkamas didelių santaupų dar neturintiems žmonėms.

Periodinio taupymo ir investavimo būdai

Kaupiamasis indėlis Investiciniai fondai „SEB Strategy“ Investicinis gyvybės draudimas
Paslaugą teikia SEB bankas Paslaugą teikia SEB bankas Paslaugą teikia „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas
Mažiausia įmoka
1 Eur 10 Eur 20 Eur
Trukmė
Indėlio trukmė neribojama. Atsižvelgiant į priimtiną riziką, gali būti investuojama 2–10 metų ar dar ilgiau. Investicinio gyvybės draudimo trumpiausias terminas – 1 metai. Ilgiausias terminas nėra nustatomas.
Galimas vidutinis uždarbis
0,00 proc. 5 proc.1 5 proc.1
1 Vidutinė grąža yra tik prognozė, ji nuolat svyruoja (gali ir didėti, ir mažėti) ir priklauso nuo Jūsų pasirinkto investicinio fondo. Svyravimų iš anksto numatyti neįmanoma, todėl pateikiami duomenys yra tik tikėtini. Investicijų grąža yra susijusi su rizika. Jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinę investiciją.
Pagrindiniai įkainiai
Įmokos mokestis – nėra

Turto valdymo mokestis – nėra

Aptarnavimo mokestis – nėra

Rizikos mokestis – nėra

Įmokos mokestis – nėra

Turto valdymo mokestis (įskaičiuojamas į fondo vieneto kainą) –  0,15 – 1 proc. sukauptos sumos per metus, priklauso nuo pasirinkto fondo

U klasės investicinių fondų administravimo mokestis – 0,025–0,035 proc. per mėnesį.

Rizikos mokestis – nėra

Įmokos mokestis – 2 proc. įmokos

Aptarnavimo mokestis –1,16 Eur per mėnesį ir 0,05 proc. sukauptos sumos (investicinio atidėjinio)

Rizikos mokestis (jei pasirenkamos draudimo apsaugos) priklauso nuo pasirinktų draudimo sumų, amžiaus
Galimybė bet kuriuo metu keisti sutarties sąlygas
Galima nutraukti indėlio sutartį, keisti įmokos dydį, jos pervedimo datą ir periodiškumą. Pasirinktą investicinį fondą galima pakeisti kitu. Suteikiama galimybė keisti investavimo kryptis interneto banke.
Galimybė prireikus pasiimti sukauptas lėšas
Prireikus galima pasiimti visas sukauptas lėšas ar dalį jų.2 Visus fondų vienetus arba dalį jų galima parduoti bet kuriuo metu.3 Prireikus galima pasiimti dalį lėšų. Be to, galima nutraukti draudimo sutartį prieš laiką.4
2 Nemokamai kaupiamojo indėlio lėšas galite pervesti į bet kurią kitą savo sąskaitą SEB banke. Kaupiamojo indėlio lėšas išmokant grynaisiais pinigais bus taikomas standartinis grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis.

3 Tuo atveju, jei fondų vienetų (ir kitų vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių) realizavimo pelnas per mokestinį laikotarpį neviršija 500 eurų, pardavimo pajamos neapmokestinamos. Pelnas, viršijantis 500 eurų, apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu deklaruojant pajamas. Parduoti fondų vienetus gali būti nenaudinga, nes šios investicijos yra susijusios su rizika, kad fondų vienetų pardavimo metu jų vertė, palyginti su įsigijimo verte, gali būti nukritusi.

4 Draudimo sutartį nutraukti prieš terminą gali būti nenaudinga. Nutraukus draudimo sutartį prieš nustatytą laiką ar pasiėmus dalį lėšų, sukauptos lėšos gali būti apmokestinamtos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) tuo atveju, jei buvo naudojamasi GPM lengvata. Išmokama ne visa pagal sutartį sukaupta suma, o jos dalis, atskaičius draudimo sutarties sudarymo sąnaudas (atsižvelgiama į investicinio gyvybės draudimo sutarties sąlygas).

Papildoma informacija
Indėliai iki 100 000 eurų apdraudžiami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Suteikiama galimybė periodiškai investuoti eurais į fondus „SEB Strategy“, investuojančius į įvairias turto klases (obligacijas, akcijas, alternatyvias priemones, žaliavas, valiutas, priemones, susijusias su nekilnojamuoju turtu ir privataus kapitalo įmonėmis). Suteikiama galimybė kaupti pinigus ir pasirinkti papildomą draudimo apsaugą.

Siūloma daugiau kaip 17 investavimo krypčių.


Galima naudotis GPM lengvata.5
5 Sukauptos lėšos laikotarpio pabaigoje nebus apmokestintos, jei:
 • investicinio gyvybės draudimo sutarties terminas ilgesnis negu 5 metai, o naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje bus sulaukęs amžiaus, 5 metais trumpesnio už senatvės pensijos amžių
  arba
 • sutarties terminas ilgesnis negu 10 metų, o naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje jaunesnis negu 26 metų

Skaityti daugiau

Kitais atvejais sukauptos lėšos, neviršijančios sumokėtų įmokų, išmokamos pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus yra apmokestinamos 15 proc. tarifu, jeigu naudotasi GPM lengvata. Pelnas apmokestinamas, jei sutartis nebus išlaikyta 10 metų.

Išsamesnė informacija apie apmokestinimo tvarką, taikomą pagal gyvybės draudimo sutartis:

Esminė informacija draudėjams apie gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01, taikomą apmokestinimo tvarką (PDF, 156 KB)

Kur kreiptis?
1. SEB banko skyriuje padėkite kaupiamąjį indėlį.

2. SEB banko skyriuje arba internetu sudarykite periodinio pinigų pervedimo sutartį.
1. SEB banko skyriuje atsidarykite vertybinių popierių sąskaitą ir sudarykite sutartį.

2. SEB banko skyriuje arba internetu sudarykite periodinio investavimo į fondus „SEB Strategy“ sutartį.
1. SEB banko skyriuje sudarykite investicinio gyvybės draudimo sutartį. Jei naudojatės interneto banku, tą galite padaryti ir neišėję iš namų.
Informacijos galite teirautis telefonu +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00).

2. SEB banko skyriuje arba internetu pateikite sutikimą periodiškai pervesti įmokas pagal e. sąskaitą.

Išsamesnės informacijos apie banko paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investuojama remiantis tokia informacija.

Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečias finansines priemones, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo banko valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė. Jei investuojate į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kursų pokyčiai gali turėti įtakos Jūsų investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami mūsų konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina. Pasitarti galite atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių ar paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Norėdami padėti Jums sėkmingai investuoti ir tinkamai paskirstyti investicijas, sukūrėme aktyviai valdomus „SEB Strategy“ fondus, apimančius didžiulę investavimo priemonių paletę.

Investiciniai fondai „SEB Strategy“

Investicinių fondų „SEB Strategy Defensive“, „SEB Strategy Balanced“, „SEB Strategy Opportunity“ ir „SEB Strategy Growth“ turtas investuojamas derinant:

 • tradicinius vertybinius popierius (akcijas ir obligacijas)
 • finansines priemones, susietas su nekilnojamuoju turtu, žaliavomis, valiutomis, privačiuoju kapitalu
 • investicijas į alternatyvaus investavimo fondus

Investicijų paskirstymas – viena iš sėkmingo investavimo sąlygų

Investuoti į šiuos fondus paprasta ir patogu — Jums tereikia pasirinkti priimtiną riziką ir tikėtiną investicijų grąžą. Mes, siekdami Jums kuo didesnės ir stabilesnės grąžos, lėšas paskirstysime tarp septynių turto klasių.

Į šiuos fondus naudinga investuoti periodiškai

Investuodami periodiškai ir ilgą laiką, galite tikėtis ilgalaikės teigiamos investicijų grąžos. Mat fondų valdytojai turi galimybę įsigyti finansinio turto įvairiomis kainomis: neramiais finansų rinkoms laikais Jūsų periodines įmokas investuodami į atpigusias finansines priemones (akcijas, obligacijas ir kitus vertybinius popierius), jie gali sukaupti daugiau turto rinkų augimo laikotarpiui.

Rekomenduojama investavimo trukmė

Rekomenduojame investuoti:

 

Suteikite gyvenimui spalvų periodiškai investuodami į „SEB Strategy" fondus.

 

Išsamesnės informacijos apie banko paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investuojama remiantis tokia informacija.

Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečias finansines priemones, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo banko valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė. Jei investuojate į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kursų pokyčiai gali turėti įtakos Jūsų investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami mūsų konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina. Pasitarti galite atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių ar paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Visi nori sukaupti pinigų ateičiai, tačiau daug žmonių netaupo, nes abejoja galimybėmis. Vis dėlto galimybių apstu, tereikia liautis be reikalo dvejoti ir imtis veiksmų, tuo labiau kad dvejonės dažnai yra nepagrįstos.

Nepagrįstos dvejonės

1. Neturiu tiek daug pinigų, kad galėčiau kaupti ateičiai

Veikiausiai galite šio bei to atsisakyti pernelyg nepablogindami savo gyvenimo kokybės. Pavyzdžiui, kasdien kavą gerdami namuose, o ne kavinėje, per mėnesį galite sukaupti sumą, kurios užtenka norint periodiškai taupyti ir investuoti:

1 Eur (kasdienis puodelis kavos) x 30 d. (mėnuo) = 30 Eur (taupyti skirti pinigai)

2. Neturiu laiko

Periodinis taupymas ir investavimas — net labai užimtiems žmonėms patogus pinigų taupymo būdas. Į banką reikia atvykti tik vieną kartą — pasitarti, sužinoti apie galimą riziką ir sudaryti sutarties. Vėliau keisti sutarties sąlygas ir stebėti rezultatus galima SEB interneto banke.

3. Man stinga žinių, kurių reikia renkantis taupymo būdą ir priemonę

Banko konsultantai, atsižvelgdami į Jūsų tikslus, poreikius ir galimybes, padės pasirinkti tinkamas priemones bei pinigų taupymo būdą ir informuos apie galimą riziką. Investicijas valdo profesionalūs valdytojai.

4. Skirdamas po 20–30 eurų per mėnesį, nieko nesutaupysiu

Svarbiausia — būti kantriems ir nuosekliems, taip pat įvertinti galimą riziką. Naudodamiesi investicijų skaičiuokle, galite apskaičiuoti, kiek pavyktų sukaupti ilgą laiką reguliariai mokant net ir mažas įmokas, taip pat suvokti galimą riziką.

Įspėjame, kad, naudojantis šia skaičiuokle, galima apskaičiuoti tik prognozuojamus rezultatus, kurie negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis.

5. Bijau prarasti kaupiamus pinigus

Galima rinktis nerizikingas ar mažiau rizikingas priemones. Tarkime, indėliai iki 100 000 eurų (345 280 Lt) apdraudžiami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, todėl kaupiamojo indėlio, neviršijančio šios sumos, neprarasite.

 

Išsamesnės informacijos apie banko paslaugas, jų teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investuojama remiantis tokia informacija.

Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečias finansines priemones, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad, esant infliacijai, pasikeitus rinkos palūkanų normai ar įvykus tam tikriems įvykiams, kurie nepriklauso nuo banko valios ir veiksmų, gali sumažėti Jūsų investicijų vertė. Jei investuojate į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kursų pokyčiai gali turėti įtakos Jūsų investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami mūsų konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina. Pasitarti galite atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių ar paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

 

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.