Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Su „Brent“ naftos kaina susieti investiciniai lakštai

Informacija apie emisiją

Išsami informacija apie šiuos investicinius lakštus pateikiama lankstinuke (PDF, 1 MB)

 

  Emisija SEB IL Brent nafta
Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio 22 d. — vasario 4 d.
Investicinių lakštų galiojimo trukmė 380 dienų (1 metai ir 15 dienų)
Investicinio lakšto įsigijimo kaina* 100 eurų
Įsigyjant investicinių lakštų, įsigijimo mokestis netaikomas.
Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti investicinių lakštų skaičius 30 vnt.
Investuotojai, įsigydami investicinių lakštų antrinėje rinkoje, taip pat turi tinkamai laikytis šio reikalavimo.
Investicinio lakšto nominalioji vertė 100 eurų
Tikrasis garantuotų metų palūkanų dydis 5 proc. metų palūkanos
Žaliava, su kurios kaina susieti investiciniai lakštai „Brent“ nafta. Daugiau apie šią žaliavą skaitykite čia (PDF, 213 KB).
Žaliavos pradinės kainos nustatymo data 2013 m. vasario 6 d.
Žaliavos galutinės kainos nustatymo data 2014 m. vasario 5 d.
Žaliavos kainos pokyčio riba 70 procentų
Jeigu galutinės „Brent“ naftos kainos nustatymo dieną, „Brent“ naftos galutinė kaina bus mažesnė negu 70 proc. pradinės „Brent“ naftos kainos, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį „Brent“ naftos kainos pokytį.
Investicinių lakštų išpirkimo kaina Investicinių lakštų išpirkimo kaina, jei „Brent“ naftos galutinė kaina yra lygi arba didesnė negu 70 proc. pradinės „Brent“ naftos kainos, apskaičiuojama pagal formulę:

investicinio lakšto nominalioji vertė + garantuotos palūkanos (PDF, 105 KB)

Investicinių lakštų išpirkimo kaina, jei „Brent“ naftos galutinė kaina yra mažesnė negu 70 proc. pradinės „Brent“ naftos kainos, apskaičiuojama pagal formulę:

investicinio lakšto nominalioji vertė x („Brent“ naftos galutinė kaina / „Brent“ naftos pradinė kaina) + garantuotos palūkanos (PDF, 105 KB)
Investuotojui investicinių lakštų išpirkimo dieną bus mokamos garantuotos palūkanos, nesvarbu, kokia būtų „Brent“ naftos galutinė kaina.
Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad investuodami į SEB banko išleidžiamus investicinius lakštus, prisiima investuotų lėšų praradimo riziką, t. y. riziką, kad, jei „Brent“ naftos galutinė kaina bus mažesnė negu 70 proc. pradinės „Brent“ naftos kainos, investuotojas praras dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju – visą investuotą sumą.

 

Investicinių lakštų išpirkimo data 2014 m. vasario 20 d.
Antrinė rinka SEB bankas kiekvieną darbo dieną interneto svetainėje www.seb.lt skelbs indikatyvias investicinių lakštų pirkimo ir pardavimo kainas. Antrinėje rinkoje šių investicinių lakštų pirkimo ir pardavimo kaina gali būti ir mažesnė, ir didesnė už nominaliąją jų vertę – tai priklauso nuo „Brent“ naftos kainos, su kuria susieti investiciniai lakštai, pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki investicinių lakštų išpirkimo dienos, šių investicinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje bei kitų veiksnių.

* Platinamų investicinių lakštų kainai taikoma nuolaida (diskontas). Kiekvienos dienos investicinių lakštų įsigijimo kainas (PDF, 60 KB) rasite SEB banko interneto svetainėje www.seb.lt. Investicinių lakštų įsigijimo tvarka išsamiau yra aprašyta ne nuosavybės vertybinių popierių prospekte, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.seb.lt.

Dokumentai

Galutinės sąlygos (PDF, 500 KB)

Bazinis prospektas (PDF, 6 MB)


Ši informacija apie su žaliava (toliau – finansinė priemonė) susietus investicinius lakštus  yra reklaminio pobūdžio ir nėra investicinis tyrimas ar kita asmeninė arba bendro pobūdžio rekomendacija, susijusi su vertybinių popierių sandoriais, todėl ji parengta ne pagal teisės aktuose nustatytus investicinių tyrimų reikalavimus.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių arba jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Jeigu šiame dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir netikti jūsų konkrečiu atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Jei investuojate į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kursų pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su ne nuosavybės vertybinių popierių prospektu ir rizikos veiksniais, susijusiais su šiais investiciniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.