Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Struktūriniai lakštai

Struktūriniai lakštai

Galimybė investuoti įvairiose rinkose

  • Struktūrinius lakštus galite parduoti nelaukdami nustatytos jų išpirkimo dienos (tokiais atvejais kaina priklauso nuo rinkos sąlygų)
  • Tenka prisiimti papildomą trečiosios šalies kredito riziką

Struktūriniai lakštai — tai banko leidžiami skolos vertybiniai popieriai, kurių pelningumas priklauso nuo kitos finansinės priemonės (pavyzdžiui, akcijų ar žaliavų) vertės pokyčių ir trečiosios šalies (Lietuvos Respublikos) įsipareigojimų, susijusių su jos išleistais vertybiniais popieriais, vykdymo. Įsigydami struktūrinių lakštų, prisiimate banko, kaip šių vertybinių popierių leidėjo, ir trečiosios šalies (Lietuvos Respublikos) kredito riziką.

Šiuo metu platinami struktūriniai lakštai

  • Šiuo metu struktūrinių lakštų neplatiname

Anksčiau platinti struktūriniai lakštai

Įsigyjant struktūrinių lakštų pirminio platinimo metu, gali būti taikomas įsigijimo mokestis — 1 proc. šių lakštų nominaliosios vertės. Platinimo metu struktūrinių lakštų kainai gali būti taikoma nuolaida (diskontas).

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite dokumente „Vertybinių popierių operacijų įkainiai“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Struktūrinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, šių struktūrinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad struktūriniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl yra tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyks su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijęs įvykis, bankas privalomai nupirks iš investuotojų struktūrinių lakštų emisiją ir perduos investuotojams konkrečios struktūrinių lakštų emisijos galutinių sąlygų apraše nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ar juos pakeisiančius kitus vertybinius popierius. Tokiu atveju struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos, todėl investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą, jei Lietuvos Respublika neatsiskaitys su investuotojais.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į struktūrinius lakštus, turite susipažinti su pasirinktų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su struktūriniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi su struktūriniais lakštais susiję rizikos veiksniai aprašyti struktūrinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Investuodami į struktūrinius lakštus, galite tikėtis panašios investicijų grąžos kaip ir investuodami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius. Be to, palankiai pasikeitus finansinės priemonės, su kuria susieti šie lakštai, vertei, galite uždirbti papildomai. Vis dėlto didelę įtaką investicijų grąžai turi tai, ar įvyksta su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kredito rizika susijęs įvykis.

Įvykus su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusiam įvykiui

Struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu įvykus su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusiam įvykiui:

  • struktūriniai lakštai būtų iš Jūsų privalomai nupirkti
  • už juos būtų atsiskaityta emisijos dokumentuose nurodytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos arba šiuos vertybinius popierius pakeičiančiais kitais vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos ar jų dalį ir pinigine išmoka

Įvykus tokiam įvykiui, struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos, todėl Jūs galite prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju — visas investuotas lėšas.

Neįvykus su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusiam įvykiui

Struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu neįvykus su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusiam įvykiui, struktūrinių lakštų išpirkimo dieną Jums būtų išmokėta:

Priemoka

Priemoka už palankiai pasikeitusią finansinės priemonės vertę gali būti mokama ne tik struktūrinių lakštų išpirkimo dieną, bet ir struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu.

Garantuotos palūkanos

Už struktūrinius lakštus Jums gali būti mokamos garantuotos palūkanos. Jos gali būti mokamos dvejopai:

  • išmokamos už visą investicijos laikotarpį struktūrinių lakštų išpirkimo dieną
  • mokamos periodiškai nustatytomis dienomis

 

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Struktūrinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, šių struktūrinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad struktūriniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl yra tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyks su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijęs įvykis, bankas privalomai nupirks iš investuotojų struktūrinių lakštų emisiją ir perduos investuotojams konkrečios struktūrinių lakštų emisijos galutinių sąlygų apraše nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ar juos pakeisiančius kitus vertybinius popierius. Tokiu atveju struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos, todėl investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą, jei Lietuvos Respublika neatsiskaitys su investuotojais.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į struktūrinius lakštus, turite susipažinti su pasirinktų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su struktūriniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi su struktūriniais lakštais susiję rizikos veiksniai aprašyti struktūrinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Nuo ko priklauso gautina suma struktūrinių lakštų išpirkimo dieną?

Tarkime, struktūriniai lakštai yra susieti su Lietuvos Respublikos kredito rizika ir kita finansine priemone.

Tokių struktūrinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

struktūrinio lakšto išpirkimo kaina = struktūrinio lakšto nominalioji vertė + priemoka

priemoka = priemokos dalis už su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusio įvykio nebuvimą + priemokos dalis už padidėjusią finansinės priemonės vertę

Priemokos dalis už su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusio įvykio nebuvimą gali būti mokama struktūrinių lakštų išpirkimo dieną arba struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu emisijos prospekte nurodytomis datomis.

Priemokos dalis už finansinės priemonės vertės padidėjimą apskaičiuojama taip:

priemoka = struktūrinio lakšto nominalioji vertė x investavimo koeficientas* x finansinės priemonės vertės pokytis

* Investavimo koeficientas rodo, kokia finansinės priemonės vertės pokyčio dalis tenka Jums.

Pavyzdys

Struktūrinio lakšto įsigijimo kaina 100 Eur
Struktūrinio lakšto nominalioji vertė 100 Eur
Investavimo koeficiento reikšmė 20 proc.
Priemokos dalis struktūrinių lakštų išpirkimo dieną už su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusio įvykio nebuvimą 12 Eur
Finansinės priemonės vertės pokytis 8 proc.
Priemokos dalis už padidėjusią finansinės priemonės vertę 100 Eur x 0,2 x 0,08 = 1,60 Eur
Jūsų gautina suma išpirkimo dieną 100 + 12 +1,60 = 113,60 Eur

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo pavyzdžiu siekiama paaiškinti, kaip apskaičiuojama investuotojo gautina suma, ir nėra garantuojama, kad investuotojas, įsigijęs struktūrinių lakštų, jų išpirkimo dieną gaus šiame pavyzdyje nurodytą sumą.

Nuo ko priklauso gautina suma privalomo struktūrinių lakštų nupirkimo dieną?

Tarkime, struktūriniai lakštai yra susieti su Lietuvos Respublikos kredito rizika ir kita finansine priemone.

Įvykus su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusiam įvykiui ir bankui iš Jūsų privalomai nupirkus struktūrinius lakštus, už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus su Jumis bus atsiskaitoma pagal šią formulę:

atsiskaitymas už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus = Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai* + piniginė išmoka**

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai — tai Lietuvos Respublikos obligacijos, su kuriomis susieti struktūriniai lakštai, ar reikalavimo teisės į jas, ar jas pakeičiantys kiti vertybiniai popieriai ar reikalavimo teisės į juos ar jų dalį.

** Piniginė išmoka — tai finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, išvestinio sandorio vertės dalis sandorio nutraukimo dieną, proporcingai padalyta investuotojams.

Pavyzdys

Struktūrinio lakšto įsigijimo kaina 100 Eur
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, su kuriais susieti struktūriniai lakštai Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos

Struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu įvykus su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusiam įvykiui ir bankui iš Jūsų privalomai perkant struktūrinius lakštus, už kiekvieną privalomai perkamą struktūrinį lakštą su Jumis atsiskaitoma taip:

Jūsų gautini Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai privalomo nupirkimo dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacija
Jūsų gautina piniginė išmoka privalomo nupirkimo dieną 0,50 Eur
Atsiskaitymas už privalomai perkamus struktūrinius lakštus Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacija + 0,50 Eur

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo pavyzdžiu siekiama paaiškinti, kaip apskaičiuojama investuotojo gautina suma, ir nėra garantuojama, kad investuotojas, įsigijęs struktūrinių lakštų, jų išpirkimo dieną gaus šiame pavyzdyje nurodytą sumą.

 

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Struktūrinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, šių struktūrinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad struktūriniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl yra tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyks su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijęs įvykis, bankas privalomai nupirks iš investuotojų struktūrinių lakštų emisiją ir perduos investuotojams konkrečios struktūrinių lakštų emisijos galutinių sąlygų apraše nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ar juos pakeisiančius kitus vertybinius popierius. Tokiu atveju struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos, todėl investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą, jei Lietuvos Respublika neatsiskaitys su investuotojais.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į struktūrinius lakštus, turite susipažinti su pasirinktų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su struktūriniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi su struktūriniais lakštais susiję rizikos veiksniai aprašyti struktūrinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame dėmesį, kad struktūriniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl yra tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Priemokos rizika

Jei finansinių priemonių, su kuriomis susieti struktūriniai lakštai, vertė nepalankiai pakistų, priemoka struktūrinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams nebūtų mokama. Tokiu atveju struktūrinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams būtų išmokėta struktūrinių lakštų nominalioji vertė.

Rinkos rizika

Struktūrinių lakštų kaina, parduodant juos bankui nesulaukus jų išpirkimo dienos, gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę, t. y. nėra garantuojama, kad investuotojai, nesulaukę struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, atgaus nominaliąją jų vertę. Struktūrinių lakštų kaina antrinėje rinkoje priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių, termino, likusio iki struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, šių struktūrinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje ir kitų veiksnių.

Likvidumo rizika

Investuotojai gali turėti nuostolių, norėdami kuo trumpesniais terminais parduoti arba negalėdami kurį laiką parduoti bankui turimų struktūrinių lakštų. Galimybė parduoti struktūrinius lakštus bankui iki jų išpirkimo dienos priklauso nuo jų likvidumo antrinėje rinkoje.

Banko kredito rizika

Investuotojai, investuodami į struktūrinius lakštus, prisiima emitento (banko) kredito riziką, t. y. riziką, kad bankas, išleidęs šiuos struktūrinius lakštus, nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad ši banko kredito rizika nėra draudžiama, t. y. banko įsipareigojimas išpirkti struktūrinius lakštus nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Investuotų lėšų praradimo rizika

Investicija netenka kapitalo garantijos, jeigu struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu įvyksta su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijęs įvykis. Struktūriniai lakštai tokiais atvejais yra privalomai nuperkami iš investuotojų ir yra atsiskaitoma už juos. Už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus su investuotojais atsiskaitoma konkrečios struktūrinių lakštų emisijos dokumentuose nurodytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos ar šiuos vertybinius popierius pakeičiančiais kitais vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos ar jų dalį ir pinigine išmoka. Investuotojams perduotų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių ar juos pakeičiančių vertybinių popierių ir piniginės išmokos vertė gali būti mažesnė už struktūrinių lakštų nominaliąją vertę. Investuotojams išmokama tikroji investicijos vertė, mažesnė už nominaliąją struktūrinio lakšto vertę, reiškia, kad investicija netenka kapitalo garantijos — investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą.

Lietuvos Respublikos kredito rizika

Konkrečios struktūrinių lakštų emisijos dokumentuose nurodyti priverstinio vykdymo įvykiai yra susiję su Lietuvos Respublikos kreditingumu, todėl yra rizika, kad bankui iš investuotojų privalomai nupirkus struktūrinius lakštus ir mainais už juos perdavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar juos pakeičiančius kitus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį, Lietuvos Respublika neatsiskaitys su investuotoju.

Finansinių priemonių rizikos aprašymas (PDF, 150 KB)

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Struktūrinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, šių struktūrinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad struktūriniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl yra tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyks su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijęs įvykis, bankas privalomai nupirks iš investuotojų struktūrinių lakštų emisiją ir perduos investuotojams konkrečios struktūrinių lakštų emisijos galutinių sąlygų apraše nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ar juos pakeisiančius kitus vertybinius popierius. Tokiu atveju struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos, todėl investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą, jei Lietuvos Respublika neatsiskaitys su investuotojais.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į struktūrinius lakštus, turite susipažinti su pasirinktų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su struktūriniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi su struktūriniais lakštais susiję rizikos veiksniai aprašyti struktūrinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Struktūrinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, šių struktūrinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad struktūriniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl yra tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyks su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijęs įvykis, bankas privalomai nupirks iš investuotojų struktūrinių lakštų emisiją ir perduos investuotojams konkrečios struktūrinių lakštų emisijos galutinių sąlygų apraše nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ar juos pakeisiančius kitus vertybinius popierius. Tokiu atveju struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos, todėl investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą, jei Lietuvos Respublika neatsiskaitys su investuotojais.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į struktūrinius lakštus, turite susipažinti su pasirinktų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su struktūriniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi su struktūriniais lakštais susiję rizikos veiksniai aprašyti struktūrinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Pageidaujate įsigyti struktūrinių lakštų?

Įsigyti struktūrinių lakštų galite dviem būdais:

Įsigyjant struktūrinių lakštų pirminio platinimo metu, gali būti taikomas įsigijimo mokestis — 1 proc. šių lakštų nominaliosios vertės. Platinimo metu struktūrinių lakštų kainai gali būti taikoma nuolaida (diskontas).

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite dokumente „Vertybinių popierių operacijų įkainiai“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Norėtumėte parduoti struktūrinius lakštus?

Parduoti įsigytus struktūrinius lakštus galite atvykę į bet kurį SEB banko skyrių. Struktūrinius lakštus antrinėje rinkoje galite parduoti nesulaukę nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau tokiu atveju jų kaina priklauso nuo rinkos sąlygų.

Išsamesnės informacijos apie struktūrines investavimo priemones, investavimo riziką, sąlygas ir vertybinių popierių operacijų įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Struktūrinius lakštus antrinėje rinkoje galima parduoti nesulaukus nustatytos jų išpirkimo dienos, tačiau šiuo atveju jų kaina gali būti didesnė arba mažesnė už jų nominaliąją vertę. Tai priklauso nuo finansinės priemonės, su kuria susieti struktūriniai lakštai, vertės pokyčių, palūkanų normų pokyčių rinkoje, termino, likusio iki struktūrinių lakštų išpirkimo dienos, šių struktūrinių lakštų pasiūlos ir paklausos rinkoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje ir kitų veiksnių.

Atkreipiame dėmesį, kad struktūriniai lakštai yra rizikinga investavimo priemonė, todėl yra tinkama investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

Jei struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyks su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijęs įvykis, bankas privalomai nupirks iš investuotojų struktūrinių lakštų emisiją ir perduos investuotojams konkrečios struktūrinių lakštų emisijos galutinių sąlygų apraše nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ar juos pakeisiančius kitus vertybinius popierius. Tokiu atveju struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos, todėl investuotojai gali prarasti dalį investuotų lėšų, o blogiausiu atveju jie gali prarasti visą investuotą sumą, jei Lietuvos Respublika neatsiskaitys su investuotojais.

Čia pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Prieš priimdami sprendimą investuoti į struktūrinius lakštus, turite susipažinti su pasirinktų emisijų prospektais ir rizikos veiksniais, susijusiais su struktūriniais lakštais, ir patys ar padedami konsultantų įvertinti, ar Jums ši rizika yra priimtina.

Visi su struktūriniais lakštais susiję rizikos veiksniai aprašyti struktūrinių lakštų emisijų prospektuose ir leidinyje „Finansinių priemonių rizikos aprašymas“ (PDF, 150 KB). Taip pat galite teirautis paskambinę privačių klientų informavimo telefonu +370 5 268 2800 ar verslo klientų informavimo telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

 

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.