Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

LITAS-ESIS tekstinio formato banko sąskaitos išrašo perkeliamos bylos struktūra

Svarbu

  1. Paprastai sąskaitos išrašą sudaro trys dalys: antraštė, turinys, paraštė.
  2. Jei neatlikta jokių sąskaitos operacijų, išrašą sudaro antraštė, turinys su eilutės tipu 020 („Balansas“), paraštė.
  3. Laukas „Operacijos / balanso tipas“ yra neprivalomas, kiekvienas bankas naudoja savo identifikatorių.
  4. Nurodomas didžiausias laukų ilgis (kiekvienas laukas skiriamas simboliu TAB (#9).
  5. TAB (#9) simboliai laukų reikšmėse yra negalimi.
  6. Valiuta — valiutos raidinis kodas pagal ISO standartus (pavyzdžiui, LTL — litas).
  7. Bylos plėtinys turi būti acc (vardas nesvarbus).
  8. Tekste naudojama „Windows 1257“ kodų lentelė.

Antraštė

Eil. nr. Pavadinimas Dydis Pastabos Formato paaiškinimas
1. Eilutės tipas C3* 000
(antraštės žyma, trys nuliai)
* — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
2. Data N8* Užklausos formavimo data
YYYYMMDD
* — privalomas laukas
N — skaitmeninis laukas
YYYY — keturi metų skaitmenys
MM — būtinai du mėnesio skaitmenys
DD — būtinai du dienos skaitmenys
3. Laikas N6 Užklausos formavimo laikas
HHMMSS
N — skaitmeninis laukas
HH — valandos
MM — minutės
SS — sekundės
Informacija apie kredito įstaigą
4. BIC C11* Pagal LITAS-BIC * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
5. Pavadinimas C100* Kredito įstaigos, kurioje yra išrašo sąskaita, pavadinimas * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
6. Registracijos Nr. C11* Kredito įstaigos, kurioje yra išrašo sąskaita, juridinio asmens kodas * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
7. Adresas C100 Kredito įstaigos, kurioje yra išrašo sąskaita, adresas C — simbolinis laukas
8. Miestas C100 Kredito įstaigos, kurioje yra išrašo sąskaita, miestas C — simbolinis laukas
9. Kita informacija C100 Bet kokia informacija C —  simbolinis laukas
Informacija apie klientą
10. CIF N10 Kliento identifikacinis kodas N — skaitmeninis laukas
11. Pavadinimas C200* Sąskaitos savininko pavadinimas * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
12. Asmens kodas / Registracijos Nr. C11* Sąskaitos savininko asmens (juridinio asmens) kodas * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
13. Adresas C100 Sąskaitos savininko adresas C — simbolinis laukas
14. Miestas C100 Sąskaitos savininko adresas C — simbolinis laukas
15. Kita informacija C100 Sąskaitos savininko miestas C — simbolinis laukas
Informacija apie sąskaitą
16. Kredito įstaigos padalinys C50 Kredito įstaigos padalinio pavadinimas C — simbolinis laukas
17. Sąskaita (IBAN) C35* Sąskaitos, kurios išrašas formuojamas, IBAN formato numeris arba kortelės numeris * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
18. Valiuta C3* Operacijų, kurių išrašas formuojamas, valiuta * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas

Turinys

Eil. nr. Pavadinimas Dydis Pastabos Formato paaiškinimas
1. Eilutės tipas C3* 010 („Operacija“)
020 („Balansas“)
* — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
2. Operacijos / Balanso tipas C20* Mokėjimo pav., Tarpt pav., ATM, kasa, LikutisPB, LikutisPR * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
3. Data C8* Operacijos atlikimo data
YYYYMMDD
* — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
YYYY — keturi metų skaitmenys
MM — būtinai du mėnesio skaitmenys
DD — būtinai du dienos skaitmenys
4. Laikas N6 Operacijos atlikimo laikas
HHMMSS
N — skaitmeninis laukas
HH — valandos
MM — minutės
SS — sekundės
5. Suma N14* Centai neatskiriami tašku ar kableliu.
Vietoje 50.25 bus 5025.
* — privalomas laukas
N — skaitmeninis laukas
6. Ekvivalentas N14 Centai neatskiriami tašku ar kableliu. Vietoje 50.25 bus 5025. N — skaitmeninis laukas
7. C/D C2* C — kreditas (įplaukos į sąskaitą)
D — debetas (išlaidos iš sąskaitos)
* — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
8. Orig. suma N14 Orig. trx. Suma. Centai neatskiriami tašku ar kableliu. Vietoje 50.25 bus 5025. N — skaitmeninis laukas
9. Orig. valiuta C3 Orig. trx. valiuta C — simbolinis laukas
10. Operacijos dok. Nr. C10 Dokumento numeris C — simbolinis laukas
11. Operacijos eilutė (identifikatorius) C50* Unikalus operacijos archyvo numeris * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
12. Kliento kodas gavėjo informac. sistemoje C16 Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį gavėjas gali identifikuoti mokėtoją C — simbolinis laukas
13. Įmokos kodas C28 Kliento nurodytas įmokos kodas C — simbolinis laukas
14. Mokėjimo paskirtis C300* Kliento nurodyta mokėjimo paskirtis * — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
Grupė „Kita pusė“
15. BIC C11 Kitos pusės kredito įstaigos BIC C — simbolinis laukas
16. Kredito įstaigos pavadinimas C100 Kitos pusės kredito įstaigos pavadinimas C — simbolinis laukas
17. Sąskaitos Nr. C35 Kitos pusės sąskaitos numeris C — simbolinis laukas
18. Pavadinimas C200 Kitos pusės (mokėtojo arba gavėjo) pavadinimas C — simbolinis laukas
19. Asmens kodas / Registracijos Nr. C11 Kitos pusės asmens (juridinio asmens) kodas C — simbolinis laukas
20. Kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje C16 Tarp mokėtojo ir gavėjo sutartas kodas, pagal kurį mokėtojas identifikuoja gavėją C — simbolinis laukas
Grupė „Pradinis mokėtojas“
21. Sąskaitos Nr. C35 Pradinio mokėtojo sąskaitos numeris C — simbolinis laukas
22. Vardas ir pavardė / Pavadinimas C140 Pradinio mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas C — simbolinis laukas
23. Asmens kodas / Registracijos Nr. C11 Pradinio mokėtojo asmens (juridinio asmens) kodas C — simbolinis laukas
Grupė „Galutinis gavėjas“
24. Sąskaitos Nr. C35 Galutinio gavėjo sąskaitos numeris C — simbolinis laukas
25. Vardas ir pavardė / Pavadinimas C140 Galutinio gavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas C — simbolinis laukas
26. Asmens kodas / Registracijos Nr. C11 Galutinio gavėjo asmens (juridinio asmens) kodas C — simbolinis laukas

Pastaba. Jei eilutės tipas 020 („Balansas“) privalomi yra tik laukai Nr.3 ir Nr.5.

Paraštė

Eil. nr. Pavadinimas Dydis Pastabos Formatų paaiškinimas
1. Eilutės tipas C3* 999
(paraštės žyma, trys devynetai)
* — privalomas laukas
C — simbolinis laukas
2. Kontrolinė suma N12* Bendrai sudėta suma pagal kiekvieną turinio eilutės penkto lauko („Suma“) sumą (paskutinės 12 pozicijų) * — privalomas laukas
N — skaitmeninis laukas

Santrumpos

Jei lauko „Eilutės tipas” reikšmė 020 („Balansas“), lauko „Operacijos / Balanso Tipas“ galimos reikšmės, kurias įrašo bankas, tokios:

LikutisPR — sąskaitos pradžios likutis iki tos dienos, kuri nurodyta lauke „Data“ P. op. data — paskutinės operacijos data
LikutisPB — sąskaitos pabaigos likutis iki tos dienos, kuri nurodyta lauke „Data“  

OVD — sąskaitos kredito perviršio limito (angl. „overdraft“) panaudojimo informacija tą dieną, kuri nurodyta lauke „Data“. Šio tipo įrašuose lauko „Suma“ reikšmė visada lygi nuliui (0), o visa informacija pateikiama lauke „Mokėjimo paskirtis“.

Jei lauko „Eilutės tipas“ reikšmė yra 010 („Operacija“), lauko „Operacijos / Balanso tipas“ galimas reikšmes, kurias įrašo bankas, rasite toliau pateiktame dokumente:

LITAS-ESIS tekstinio formato sąskaitų išrašų failo operacijų pavadinimų (failo turinio laukas Nr.2) sąrašas (PDF, 95KB)

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.