Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Sąskaitos kreditavimas

Sąskaitos kreditavimas

Daugiau galimybių patogiai atsiskaityti

 • Kredito lėšomis galite naudotis savo nuožiūra
 • Sumokate mažiau palūkanų
 • Ne visada reikia įkeisti materialųjį turtą

Pasirinkę šį trumpalaikį kreditą, sutartą laikotarpį įmonės sąskaitoje galite turėti nustatyto dydžio neigiamą likutį. Vadinasi, su verslo partneriais, tiekėjais ar darbuotojais galite atsiskaityti ir tada, kai sąskaitoje neturite lėšų. Sąskaitoje atsiradus lėšų, skola dengiama automatiškai ir nuo šios sumos neskaičiuojamos palūkanos, todėl sutaupote. Palūkanų nereikia mokėti ir tais atvejais, jei pinigus grąžinate tą pačią dieną, kai pasiskolinate.

Kredito suma Suma nustatoma atsižvelgiant į Jūsų apyvartinių lėšų poreikį ir finansines galimybes grąžinti kreditą.
Kredito grąžinimo terminas Iki 1 metų
Valiuta Eurai, JAV doleriai
Palūkanos Kintamosios

Išsamesnės informacijos apie verslo finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Siūlome pirmiausia užpildyti ir pateikti elektroninę užklausos formą, ir mes su Jumis susisieksime.

Paraiška

Turėsite pateikti paraišką, kurią padės užpildyti Jūsų vadybininkas:

Kreditavimo paraiška (XLS, 260 KB)

Reikalingi dokumentai

 • Įmonės registracijos pažymėjimo nuorašas
 • Įmonės steigimo sutarties kopija
 • Įmonės įstatų nuorašas
 • Vadovo paskyrimo dokumentas
 • Paskutinių dvejų metų juridinio asmens metinės balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos*
 • Einamųjų metų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos už kiekvieną einamųjų metų ketvirtį

* Pajamų deklaracijos, jei dėl finansavimo kreipiasi individualioji įmonė.

Tikslų dokumentų sąrašą pateiks Jūsų vadybininkas.


Išsamesnės informacijos apie verslo finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Mokestis arba paslauga Įkainis
Metų palūkanos pagal susitarimą
Sąskaitos kredito perviršio limito administravimo mokestis:
 • už sąskaitos kredito perviršio limito suteikimą
 • už sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo termino pratęsimą
 • už sąskaitos kredito perviršio limito sumos padidinimą1
nuo 0,6 proc. limito sumos
(min. 500 Eur)
Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas. 50 proc. administravimo mokesčio, bet ne mažiau kaip 300 Eur. Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į administravimo mokestį
Lėšų rezervavimo mokestis nuo 0,7 proc. metų palūkanų nepanaudoto sąskaitos kredito perviršio limito sumos
Sąskaitos kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo mokestis netaikomas, jei pailginamas sąskaitos kredito perviršio limito galiojimo laikotarpis arba padidinamas sąskaitos kredito perviršio limitas. pagal susitarimą
(min. 500 Eur)
Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas) 20 Eur per mėnesį
Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos sąskaitos kredito perviršio limito sumos.


Išsamesnės informacijos apie verslo finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.