Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Akredityvas

Akredityvas

Abiem sandorio šalims palanki atsiskaitymo priemonė

 • Pasirūpinama, kad būtų įvykdytos sutarties sąlygos
 • Pardavėjas gali kredituoti pirkėją
 • Atsiskaitoma pagal tarptautines taisykles

Akredityvas — tai pirkėjo prašymu išleistas banko dokumentas, kuriuo bankas įsipareigoja sumokėti už išsiųstas prekes ar suteiktas paslaugas pagal jam pardavėjo pateiktus dokumentus, atitinkančius akredityvo terminus ir sąlygas.

Nauda pirkėjui

 • Pirkėjas, atsiskaitydamas akredityvu, pagrindžia savo mokumą. Tai ypač svarbu sudarant naujus sandorius.
 • Galima numatyti prekių išsiuntimo terminus.
 • Už prekes reikia mokėti tik tada, kai pardavėjas įvykdo akredityvo sąlygas, t. y. pateikia prekių išsiuntimą patvirtinančius dokumentus.
 • Pardavėjas gali kredituoti pirkėją: jei akredityvas apmokamas atidedant mokėjimo terminą, pirkėjas gali pirmiausia parduoti gautas prekes, o atsiskaityti už jas jau suėjus nustatytam mokėjimo terminui.

Nauda pardavėjui

 • Akredityvu trečioji šalis, t. y. bankas, užtikrina, kad už išsiųstas prekes bus sumokėta, jei tik bus įvykdytos akredityvo sąlygos.
 • Pardavėjas žino, kada bus sumokėta už išsiųstas prekes ar suteiktas paslaugas.
 • Pagal akredityvo dokumentus už eksportuojamas prekes bankas gali sumokėti pardavėjui prieš nustatytą terminą.

Rizika

 • Akredityvo gavėjas nėra apsaugotas nuo galimos akredityvą išleidusio banko nemokumo rizikos ar valstybės, kurioje veikia akredityvą išleidęs bankas, rizikos, susijusios su valstybės politika, ten taikomais įstatymais ir pan.
 • Akredityvas yra dokumentinis atsiskaitymo būdas. Atsiskaitant šiuo būdu, tikrinami tik akredityve išvardyti ir pardavėjo pateikti dokumentai (ne prekės), todėl egzistuoja tam tikra rizika, kad dokumentuose pateikta informacija neatitiks realybės, pavyzdžiui, pristatytos prekės bus sugadintos ar neatitiks kokybės reikalavimų.
 • Akredityvas neapsaugo nuo dokumentų klastojimo rizikos.

Išsamesnės informacijos apie prekybos finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės SEB banko prekybos finansavimo specialistų telefonu (8 5) 268 1380 arba el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt.


Daugiau informacijos rasite išsamioje SEB banko interneto svetainės versijoje.

Išsamesnės informacijos apie prekybos finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės SEB banko prekybos finansavimo specialistų telefonu (8 5) 268 1380 arba el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt.

Eksporto akredityvai Įkainis
Pranešimas apie akredityvą 45 Eur
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą 30 Eur
Akredityvo tvirtinimas Pagal susitarimą (min. 100 Eur)
Akredityvo pervedimas 0,2 proc. pervedamos sumos (min. 100 Eur)
Išankstinis dokumentų tikrinimas (kiekvieno dokumentų komplekto) 50 Eur

Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus (kiekvieno dokumentų komplekto / pagal kiekvieną dokumentų komplektą)

0,2 proc. dokumentų vertės (min. 100 Eur)

Mokėjimo reikalavimas

20 Eur

Pranešimas apie akredityvo gavėjo įsipareigojimą perleisti lėšas

45 Eur

Mokėjimo kontrolė, jei mokėjimas atidėtas

30 Eur

Gautų lėšų pervedimas kitam gavėjui

25 Eur
Importo akredityvai Įkainis
Akredityvo atidarymas, jei kliento lėšos deponuojamos 90 Eur
ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Akredityvo atidarymas, jei kliento lėšos nedeponuojamos įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
ir 90 Eur
ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Akredityvo sąlygų pakeitimas 45 Eur
ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Dokumentų tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus (kiekvieno dokumentų komplekto / pagal kiekvieną dokumentų komplektą) 0,2 proc. dokumentų vertės (min. 100 Eur)
Akredityvo atšaukimas 30 Eur
Mokėjimo kontrolė, jei mokėjimas atidėtas 30 Eur
Teisių į prekes perleidimas ( jei transporto dokumentuose bankas nurodytas kaip prekių gavėjas) 30 Eur
Kitos paslaugos Įkainis
Sąlyginis mokėjimas (jei lėšos gaunamos iš kito banko) 0,15 proc. mokėjimo sumos (min. 90 Eur)
Paklausimo ar informacijos apie akredityvą parengimas kliento prašymu 25 Eur
Akredityvo projekto ar sandorio struktūros parengimas Pagal susitarimą (min. 45 Eur)
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 20 Eur

 


Išsamesnės informacijos apie prekybos finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės SEB banko prekybos finansavimo specialistų telefonu (8 5) 268 1380 arba el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt.

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.