Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Lizingas ir draudimas

Lizingas ir draudimas

Ne tik patogu, bet ir taupu

 • Jums nereikės rūpintis savo automobilio draudimu
 • Draudimo įmoką mokėsite dalimis kartu su lizingo įmokomis
 • Draudimo įmoka visą lizingo sutarties laikotarpį nedidės

Jeigu norite sutaupyti pinigų ir laiko lizingo būdu įsigydami naują arba naudotą automobilį, pasirinkite lizingo ir draudimo paslaugą. Šiuo atveju automobilio draudimu pasirūpiname mes ir draudimo bendrovė. 

Pagrindinės draudimo sutarties sąlygos
Draudimo tarifas nuo 2,4 proc.
Draudžiamieji įvykiai avarija, stichinė nelaimė, vagystė, vandalizmas ir pan. (Visų rizikų kasko draudimas)
Draudimas nauja verte galimas, naujam automobiliui iki 1 metų laikotarpiui
Franšizė automobilio vagystės atveju 10 proc.
Franšizė kitokios žalos atvejais 100 Eur (stiklams netaikoma)
Automobilio remontas remontas atliekamas naujomis detalėmis ir kliento pasirinktame servise automobiliams, kurie yra ne senesni nei 5 metai imtinai nuo pirmosios registracijos
Pagalba kelyje/pakaitinis automobilis suteikiama visoje Geografinėje Europoje su pakaitiniu automobiliu Lietuvos Respublikos teritorijoje
Padangų draudimas atlyginami nuostoliai, kai draudžiamojo įvykio metu sugadinama ar sunaikinama tik padanga, kitos transporto priemonės detalės neprivalo būti pažeistos įvykio metu

 


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

 • Lizingo ir draudimo paslaugos pranašumai:
 • visapusiška turto draudimo apsauga (SEB garantuoja  laiku mokėti įmokas draudikui)
 • finansinis kliento saugumas, nes išmoka niekada nebus mažesnė už įsipareigojimą lizingo bendrovei
 • draudimo įmokos nedidėja ir nepriklauso nuo žalų išmokėjimo istorijos
 • nėra griežtų apribojimų turto valdytojui, neribojamas nei amžius, nei vairavimo stažas
 • galima drausti automobilius iki 6 metų senumo nuo pirmosios registracijos datos netaikant detalių nusidėvėjimo
 • taupomas laikas, paskirstomos sąnaudos
 • Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas mūsų klientams palankiausiomis sąlygomis.

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Lizingo sutarties administravimo ir sąlygų keitimo mokesčiai
Lizingo sutarties mokestis 1 proc.  turto vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Skolos perkėlimo sutarties / lizingo sutarties termino keitimo mokestis 1 proc.  neišmokėtos turto vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Sutarties arba mokėjimo grafiko keitimo mokestis kliento iniciatyva (išskyrus termino keitimą) 100 Eur
Įmokų mokėjimo dienos pakeitimas 30 Eur
Dalies turto likutinės vertės padengimo mokestis pagal sutartį
Turto išankstinio išsipirkimo / sutarties nutraukimo mokesčiai
Už anksčiau išsiperkamą turtą pagal sutartį pagal sutartį
Veiklos lizingo sutarties nutraukimas prieš laiką, jei turtas parduodamas jį nuomavusiam subjektui 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Lizingo sutarties / veiklos lizingo nutraukimas, kai kliento prašymu anksčiau nutraukiama sutartis ir turtas parduodamas trečiajai šaliai 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Sutarties galiojimo atnaujinimas arba išsipirkimas pagal nutrauktą sutartį 100 Eur
Turto pardavimo mokesčiai nutraukus finansinio lizingo sutartį
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip  300 Eur
Turto pardavimo mokesčiai nutraukus veiklos lizingo sutartį
Turto pardavimas nuomavusiam subjektui arba atpirkėjui 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 300 Eur
Turto pardavimo mokesčiai pasibaigus veiklos lizingo sutarties laikotarpiui
Turto pardavimas jį nuomavusiam subjektui 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 300 Eur
Pažymų išdavimo ir kt. mokesčiai

Sutikimo / rašto išdavimas (jei lizinguojamas nekilnojamasis turtas):

 • įsirengti patalpas priskirtoje palėpės dalyje,
 • dėl priestatų statybos,
 • dėl servitutų nustatymo,
 • dėl patalpų paskirties keitimo,
 • dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais,
 • dėl objekto rekonstrukcijos ir pan.,
 • dėl kitos priežasties
50 Eur
Subnuomos/panaudos sutikimas, jei nebuvo išduotas sutarties sudarymo metu 30 Eur
Įgaliojimo įmonės darbuotojui išvykti į užsienį išdavimas 10 Eur
Pakartotinio nuosavybės teisės priėmimo ir perdavimo akto ar įgaliojimo išdavimas 10 Eur
Įgaliojimų / pažymų parengimas lietuvių kalba 15 Eur
Įgaliojimų / pažymų parengimas anglų kalba 20 Eur
Kliento metų apyvartos ataskaitos parengimas 20 Eur
Mokestis už lizingo sutarties dokumentų kopijų išdavimą 10 Eur
PVM sąskaitų faktūrų siuntimas paštu 3 Eur
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas 10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą
 • Tarptautinio pinigų pervedimo mokesčiai, jei už kliento turtą mokama į užsienį, užsienio valiuta į kitą banką Lietuvoje, pagal skubų mokėjimo nurodymą
 • Nekilnojamojo turto mokestis
 • Garantijos mokesčiai
 • Hipotekos mokesčiai (taip pat įkeičiant automobilį)
 • Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“)
kompensuoja klientas

 


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, nedelsdami informuokite savo draudimo bendrovę bei internetu užpildykite ir pateikite šią pranešimo apie draudžiamąjį įvykį formą.


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.