Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Įmokų surinkimo paslauga

Įmokų surinkimo paslauga

Rinkite ir administruokite įmokas efektyviau

 • Klientai gali patogiai atsiskaityti už Jūsų paslaugas
 • Paprasta administruoti gautas įplaukas

Jei gyventojams ar įmonėms teikiate paslaugas, už kurias Jums periodiškai mokama, todėl nuolat turite surinkti ir administruoti daug įmokų ar mokesčių, pasirinkite įmokų surinkimo paslaugą ir šį procesą automatizuosite.

Privalumai įmonei (lėšų gavėjui)

 • Visi būtini mokėjimo nurodymo duomenys – bankas užtikrina, kad mokėtojas užpildys visus įmonei reikalingus mokėjimo nurodymo rekvizitus (nurodys mokėtojo kodą, įmokos kodą, skaitiklių rodmenis ir pan.), todėl įmonei nebereikia gaišti laiko tikslinant duomenis
 • Galimybė taupyti laiką optimizavus įmokų apskaitos procesus – informacija apie gautas įmokas įmonės sąskaitos išraše pateikiama struktūrizuotai pagal iš anksto sutartas taisykles. Todėl sąskaitos išrašą galima įkelti į įmonės apskaitos sistemą ir automatiškai tvarkyti gautas įmokas
 • Mažesnė klaidų tikimybė – bankas užtikrina, kad mokėjimo nurodymo duomenys atitiks įmonės taikomas taisykles (pvz., gali būti tikrinamas įvesto mokėtojo kodo ilgis ir pan.)
 • Mažesnės sistemų diegimo ir priežiūros sąnaudos – įmonės pageidavimu bankas informaciją sąskaitos išraše pateikia laikydamasis  įmokų surinkimo techninio standarto LST TS 2009:2016. Šio standarto privalu laikytis visiems Lietuvoje veikiantiems bankams, todėl įmonei nereikia taikytis prie tam tikrų bankų siūlomų techninių sprendimų
 • Patogus būdas deklaruoti skaitiklių rodmenis – įmonės pageidavimu bankas suteikia galimybę mokėtojams elektroninėje įmokų mokėjimo nurodymo formoje pateikti skaitiklių rodmenis

Privalumai mokėtojui

 • Paprasta ir greita – pildant mokėjimo nurodymą, nereikia įvesti lėšų gavėjo pavadinimo, banko sąskaitos numerio ir kai kurių kitų mokėjimo nurodymo rekvizitų
 • Mažesnė klaidų tikimybė – bankas patikrina, ar užpildyti visi lėšų gavėjui reikalingi mokėjimo nurodymo rekvizitai (mokėtojo kodas, įmokos kodas ir pan.)
 • Patogu – galima sukurti mokėjimo nurodymo ruošinį ir / arba sudaryti periodinio mokėjimo sutartį
 • Taupomas laikas – pildant mokėjimo nurodymą, galima deklaruoti skaitiklių rodmenis

Kaip teikiama ši paslauga?

 1. Sudarote su banku įmokų surinkimo sutartį, kurioje nustatomi Jūsų įmonei būtini mokėjimo nurodymo rekvizitai ir  taikomos taisyklės (laukų ilgis, galimos reikšmės ir pan.).
 2. Bankas sukuria specialią Jūsų įmonei skirtą elektroninę įmokų mokėjimo nurodymo formą, kurią mokėtojai gali rasti SEB interneto banko skiltyje „Mokėjimai“ → „Įmokos ir mokesčiai“.
 3. Jei klientas moka (interneto banke ar banko skyriuje) pildydamas Jūsų įmonei skirtą elektroninę įmokų mokėjimo nurodymo formą, bankas užtikrina, kad mokėjimo nurodymo duomenys bus pateikti pagal su Jūsų įmone sutartas taisykles.
 4. Informacija apie gautas įmokas pateikiama Jūsų sąskaitos išraše pagal iš anksto sutartas taisykles.

Daugiau informacijos

Įmokų surinkimo paslaugos sutarties Bendroji dalis (35 KB)

Įmokų surinkimo paslaugos techninis standartas (118 KB)

Informacijos pateikimo sąskaitos išraše pavyzdžiai (25 KB)

Lietuvai prisijungus prie bendros mokėjimų eurais erdvės SEPA, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012 (SEPA reglamentas) reikalavimai privalo būti taikomi ir įmokų surinkimo paslaugai. Todėl darbo grupė, sudaryta iš Lietuvos banko, komercinių bankų ir lėšų gavėjų atstovų, parengė šios paslaugos teikimo standartą LST TS 2009:2016  (toliau – Įmokų surinkimo standartas). Pagal jį įmonės turės atlikti pakeitimus savo informacinėse sistemose, kad galėtų ir toliau naudotis įmokų surinkimo paslauga.

Svarbiausi įmokų surinkimo paslaugos pokyčiai

 1. Nuo 2016 m. lapkričio  17 d. informacija apie sumokėtas įmokas lėšų gavėjo sąskaitos išraše pateikiama pagal naują Įmokų surinkimo standartą užpildant tikslinius ISO20022 XML sąskaitos išrašo laukus.
 2. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. visa informacija apie lėšas, pervestas užpildžius elektroninę įmokų mokėjimo nurodymą formą, įmonėms bus pateikiama tik ISO20022 XML sąskaitos išraše. Ataskaita apie gautas įmokas nebebus siunčiama. Taip pat keičiamos mokėjimo paskirties laukui taikomas taisyklės.
 3. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. nebebus galimybės įmokas surinkti naudojantis banko tarpine sąskaita – kiekviena įmoka bus įskaityta kaip atskira įmoka į įmonės sąskaitą, atidarytą SEB banke ar bet kuriame Lietuvoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje registruotame banke.
 4. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigalios Lėšų surinkimo paslaugų sutarties Bendrosios dalies nauja redakcija. Keičiamas ir Lėšų surinkimo sutarties pavadinimas – nuo šiol ši sutartis bus vadinama Įmokų surinkimo sutartimi.

Išsamus pokyčių aprašymas (180 KB)

Ką turi padaryti įmonės, kurios naudojasi įmokų surinkimo paslauga?

 1. Susisiekti su savo IT padaliniu ar įmonės programinės įrangos tiekėju ir paprašyti pritaikyti apskaitos programą, kad informaciją apie gautas įmokas būtų galima nuskaityti iš ISO20022 XML sąskaitos išrašo pagal naująjį įmokų surinkimo standartą.
 2. Nuspręsti, ar reikalingi mokėjimo paskirties lauko pokyčiai, ir apie tai informuoti banką iki 2017 m. kovo 1 dienos.
 3. Numatyti lėšų ir laiko pokyčiams įgyvendinti.
 4. Susipažinti su Įmokų surinkimo paslaugų sutarties Bendrosios dalies nauja redakcija.

Įmokų surinkimo paslaugų sutarties Bendroji dalis (nauja redakcija) (35 KB)

Daugiau informacijos

Informacijos pateikimo sąskaitos išraše pavyzdžiai (25 KB)

Dažnai užduodami klausimai (45 KB)

Įmokų surinkimo paslaugos įkainiai taikomi lėšų gavėjui
Sutarties sudarymas 20 Eur
Sutarties sąlygų pakeitimas 30 Eur
Sutarties nutraukimas Nemokamai
Mokestis už gautą įmoką, jei mokėjimo nurodymas pateiktas užpildžius elektroninę įmokų mokėjimo nurodymo formą 0,35 Eur arba 1,3 proc. nuo įmokos sumos

Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.