Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Dažnai užduodami klausimai apie SEPA

Kas yra SEPA?

Tai bendra mokėjimų eurais erdvė (angl. SEPA – Single Euro Payments Area), kuri apima 34 valstybes. Joje pinigai eurais pervedami laikantis vienodų taisyklių ir mokėjimo standartų. 

Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną.

Kas nustatė SEPA reikalavimus?

Pagrindinius SEPA reikalavimus nustatė Europos Parlamentas ir Europos Taryba, priimdami SEPA reglamentą (Nr. 260/2012). Kitus techninius reikalavimus ir procesus nustatė Europos mokėjimų taryba.

Kas bus, jei įmonė neatitiks SEPA reikalavimų pasibaigus nustatytam laikui (2016 m. sausio 1 d.)?

Įmonei nepritaikius savo apskaitos sistemų siųsti ir gauti naujo formato mokėjimo dokumentus, gali kilti trikdžių atsiskaitant su verslo partneriais ar klientais.

Kur galima rasti daugiau informacijos apie SEPA pokyčius Lietuvoje?

Daugiau informacijos apie SEPA reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje pateikiama svetainėje www.sepa.lt.

 

Kas yra SEPA pinigų pervedimas?

SEPA pinigų pervedimas yra panašus į šiuo metu Lietuvoje atliekamą vietinį pinigų pervedimą eurais, tačiau, skirtingai nuo vietinio pinigų pervedimo, kuris gali būti atliekamas tik Lietuvoje, lėšų gavėjo sąskaita gali būti bet kurioje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje. Taip pat skiriasi kai kurie mokėjimo nurodymo laukai ir / ar jų ilgiai.

Ar jau atliekamas SEPA pinigų pervedimas Lietuvoje?

Šiuo metu SEB bankas siūlo SEPA reikalavimus atitinkantį pinigų pervedimą eurais, jei mokėtojas nori pervesti pinigus į kitas Europos Sąjungos šalis. 

Ar SEPA pinigų pervedimas bus brangesnis?

SEPA reglamento reikalavimų įgyvendinimas neturės įtakos pinigų pervedimo įkainiams Lietuvos Respublikoje.

Kaip bus pakeista įmokų ir mokesčių surinkimo paslauga?

Pateikiant mokėjimo nurodymą interneto banke, skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“, laikantis SEPA reglamento reikalavimų, mokėtojui bus rodoma gavėjo sąskaita, į kurią pervedami pinigai. Daugiau pokyčių mokėtojui nenumatoma.

Lėšų gavėjai, sudarę sutartis su banku dėl įmokų ir mokesčių surinkimo paslaugos, turės peržiūrėti su banku sutartos informacijos, kuri perduodama mokėjimo paskirties ir  įmokos kodo laukuose, apimtį. Įmokų duomenų failų formatai nebus keičiami.

Ar bus keičiami įmokų ruošiniai?

Įmokų ruošiniai keičiami nebus, savo sukurtais ruošiniais klientai galės naudotis ir po SEPA reikalavimų įgyvendinimo datos.

Ar SEPA mokėjimo nurodymuose bus galima naudoti lietuviškas raides?

Taip, SEPA mokėjimo nurodymuose, kai lėšų gavėjo sąskaita yra Lietuvoje veikiančiame banke, bus galima naudoti lietuviškas raides.

Atliekant SEPA pinigų pervedimą į kitas šalis lietuviškos raidės bus transliteruojamos (pakeičiamos atitinkamomis lotyniškos abėcėlės raidėmis).

Ar keisis dienos, kuriomis yra atliekami vietiniai pinigų pervedimai?

Vietiniai pinigų pervedimai bus atliekami visomis Lietuvos Respublikos darbo dienomis, kaip yra dabar, išskyrus Didįjį penktadienį – ši diena Lietuvoje yra darbo diena, tačiau kai kuriose Europos šalyse yra ne darbo diena, ir Europos atsiskaitymų sistema šią dieną pinigų pervedimo operacijos neatliekamos.

Ar bus keičiamos tarptautinio pinigų pervedimo sąlygos, mokėjimo nurodymo laukai ir formatai?

SEPA apima vietinius ir tarptautinius pervedimus eurais į Europos Sąjungos (ES) bei Europos ekonominės erdvės (EEE) šalis. Kitų tarptautinių pinigų pervedimų sąlygos ir mokėjimo nurodymo laukai keičiami nebus. Nuo 2016 m. sausio 1 d. tarptautinių mokėjimo nurodymų bylas bus galima pateikti tik ISO 20022 XML formatu.

Kokius simbolius galima pateikti SEPA mokėjimo nurodymo tekstiniuose laukuose?

SEPA mokėjimo nurodymo tekstiniuose laukuose galima pateikti didžiąsias ir mažąsias lotynų abėcėlės raides bei šiuos simbolius: / - ? : ( ) . , ' +

Taip pat mokėtojo ir gavėjo pavadinimų, adresų ir mokėjimo paskirties laukuose galima pateikti didžiąsias bei mažąsias lietuvių kalbos abėcėlės raides.

Ar sukurtu vietinio pinigų pervedimo ruošiniu bus galima naudotis po 2016 m. sausio 1 d.?

Taip, iki 2015 m. gruodžio 31 d. sukurti vietinio pinigų pervedimo ruošiniai eurais automatiškai bus pakeisti į SEPA pinigų pervedimo ruošinį.

Jei vietinio pinigų pervedimo blanko lauke esanti informacija netilps į SEPA pinigų pervedimo blanko lauką, informacija bus sutrumpinta. Vietinio pinigų pervedimo eurais ir SEPA pinigų pervedimo blanko laukų palyginimą galite rasti spustelėję šią nuorodą.

Ar atliekant SEPA pinigų pervedimą nereikės pateikti BIC kodo?

Nuo 2016 m. sausio 1 d. atliekant SEPA pinigų pervedimą nebereikės nurodyti gavėjo banko BIC kodo.

Vis dėlto reikalavimas pateikti BIC kodą gali būti ir toliau taikomas SEPA pinigų pervedimams į Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną, nes šios valstybės nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir joms SEPA reglamento nuostatos nėra taikomos.

 

Kokio formato pranešimai (failai) bus naudojami teikiant SEPA mokėjimo nurodymus?

Vietoj šiuo metu naudojamo LITAS-ESIS formato (bylų tipai .mokesis arba .taresis) įmonė turės naudoti ISO 20022 XML pranešimų formatą (pranešimo tipą pain.001).

Ar bus keičiamas sąskaitos išrašo bylos formatas?

Sąskaitos išrašas iš banko įmonei bus teikiamas ISO 20022 XML formatu (pranešimo tipas camt.053), tačiau kurį laiką jį bus galima gauti ir LITAS-ESIS formatu (bylos tipas .acc).

Ką turi daryti įmonė, jei nespėjo pasirengti naudoti ISO 20022 XML formato nuo 2016 m. sausio 1 d.?

Įmonė turi susisiekti su savo įmonės IT padaliniu ar programinės įrangos tiekėju ir paprašykite jų pritaikyti apskaitos programą ISO 20022 XML formatui iki 2016 m. sausio 1 d. 

Jei įmonė nespės atlikti pakeitimų laiku, ji laikinai galės naudotis banko teikiama formato keitimo paslauga. Naudojantis šia paslauga LITAS-ESIS formato mokėjimo bylos bus keičiamos į ISO 20022 XML formato pranešimus, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad formato keitimo metu bus keičiami ne visi laukai ir įmonė negalės pasinaudoti visais ISO 20022 XML formato teikiamais privalumais.

Nuo kada SEB banke bus galima pateikti mokėjimo bylas ISO 20022 XML formatu?

Jau dabar galite pateikti mokėjimo eurais SEB banko viduje ir į kitus Lietuvoje veikiančius bankus nurodymų bylas ISO 20022 XML formatu.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. tarptautinio mokėjimo nurodymai bus priimami tik ISO 20022 XML formatu.

Kokio formato failams bus galima naudotis banko siūloma formatų keitimo paslauga?

Bus galima pakeisti LITAS-ESIS formato vietinių (.mokesis) ir tarptautinių (.taresis) mokėjimų bylas į atitinkamas ISO 20022 XML formato bylas (pain.001).

Ar banko siūloma mokėjimo nurodymų failų formatų keitimo paslauga bus mokama?

Mokėjimo nurodymų failų formatų keitimo paslauga vienus metus banko klientams bus teikiama nemokamai.

Kada bus galima išbandyti mokėjimo failų keitimo paslaugą ir kiek laiko ja bus galima naudotis?

Ši paslauga bus prieinama 2015 metų pabaigoje, bet ne vėliau negu nuo 2016 m. sausio 1 d. Data bus patikslinta antroje šių metų pusėje.

Mokėjimo nurodymų failų formatų keitimo paslauga bus prieinama vienus metus. Dėl tolesnio jos teikimo bankas spręs, atsižvelgdamas į klientų pasiruošimą teikti ISO 20022 formato mokėjimo nurodymų failus.

Kada bus galima susipažinti su operacijų kodų, kurie bus teikiami ISO 20022 XML formato išraše, sąrašu?

ISO 20022 XML formato išrašai jau yra teikiami ir šiai dienai. Jų formatas bei naudojamas operacijų kodų sąrašas yra skelbiamas banko interneto svetainėje.

Kur galima patikrinti, ar parengti ISO 20022 XML formato failai yra teisingi?

Jau dabar galite išbandyti naują failų įkėlimo būdą ir patikrinti, ar Jūsų parengti ISO 20022 XML formato failai yra teisingi. Jums tereikia:

 • parengti ISO 20022 XML formato mokėjimo nurodymų failą (ISO 20022 XML mokėjimo nurodymo pavyzdys)
 • parengtą failą įkelti į interneto banką (prisijunkite prie interneto banko → Mokėjimai → Kita → Mokėjimo failų įkėlimas → Bandomųjų mokėjimo failų įkėlimas → Įkelti bylą)
 • pasižiūrėti, ar mokėjimo nurodymo duomenys yra teisingi

Kaip XML faile užpildyti įmokos kodą ir mokėjimo paskirtį?

ISO20022 formato xml faile tame pačiame mokėjime GALIMA perduoti tik vieną paskirtį – nestruktūrizuotą <Ustrd>, t.y. mokėjimo paskirtį - tekstą (iki 140 simbolių) arba struktūrizuotą paskirtį <Strd>, skirtą mokėjimams su įmokos kodu. Esant struktūrizuotai paskirčiai, tekstą galima pateikti EndToEndId lauke (iki 35 simbolių).

Kaip užpildyti XML failą, mokant Valstybinei mokesčių inspekcijai?

Mokėjimo nurodymo VMI pavyzdys

Struktūrizuotos paskirties, mokant įmokas VMI, laukai turi būti užpildyti taip:

<RmtInf>
     <Strd>
      <CdtrRefInf>
       <Tp>
        <CdOrPrtry>
        <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
       </Tp>
       <Ref>1001</Ref>
      </CdtrRefInf>
     </Strd>
 </RmtInf>

Mokėjimo paskirtį galima įrašyti EndToEndId lauke (iki 35 simbolių):

<CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>117</InstrId>
          <EndToEndId>Pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 52312</EndToEndId>
        </PmtId>
</CdtTrfTxInf>

 

 

Kas yra elektroninė sąskaita?

Elektroninė sąskaita (toliau – e. sąskaita) – tai elektroninė sąskaita už mokėtojui suteiktas paslaugas, kuri sukuriama, siunčiama, registruojama ir saugoma elektroninėje aplinkoje.

Kodėl dabartinė tiesioginio debeto paslauga nebus teikiama?

Pagal 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 260/2012 (toliau – SEPA reglamentas) tiesioginio debeto ir pinigų pervedimas nuo 2016 m. sausio 1 d. turi atitikti SEPA reglamento reikalavimus, o dabartinė tiesioginio debeto paslauga šių reikalavimų neatitinka.

Kas bus nepasirinkus e. sąskaitos paslaugos?

Nepasirinkus siūlomos e. sąskaitos paslaugos, nuo 2016 m. sausio 1 d. tiesioginio debeto paslauga nebebus teikiama.

Jei norėtume ir toliau naudotis tiesioginio debeto paslauga, ką reikėtų daryti?

Nuo 2016 m. sausio 1 d. tiesioginio debeto paslauga nebebus teikiama. Siūlome rinktis tiesioginį debetą pakeisiančią elektroninės sąskaitos paslaugą, kuri atitinka SEPA reikalavimus.

Kokie yra naudojimosi e. sąskaitos paslauga ir tiesioginiu debetu skirtumai lėšų gavėjui?

Užtenka sudaryti elektroninių sąskaitų teikimo sutartį tik su vienu banku (pvz., SEB banku), kuris pateiktas e. sąskaitas išsiųs ir SEB banko klientams, ir kitų bankų klientams – nebereikia sudaryti paslaugos teikimo sutarčių su visais bankais, kurių klientams įmonė nori perduoti e. sąskaitas. E. sąskaitos patenka tiesiai mokėtojui į interneto banką – nebereikia sąskaitų siųsti kitais būdais.

Kokie yra naudojimosi e. sąskaitos paslauga ir tiesioginiu debetu skirtumai mokėtojui?

Mokėti už paslaugas ir toliau bus patogu, tad didelio skirtumo nepajusite – galėsite pasirinkti automatinį e. sąskaitų apmokėjimo būdą. Papildoma nauda mokėtojui – mokėtojas savo interneto banke galės peržiūrėti visų lėšų gavėjų pateiktas e. sąskaitas ir pasirinkti, kurių lėšų gavėjų e. sąskaitas jis nori apmokėti pats, o kurias – pavesti bankui apmokėti automatiškai. Net ir pasirinkęs automatinį e. sąskaitos apmokėjimą, mokėtojas gali jį atšaukti, jei nesutinka su pateiktos e. sąskaitos suma.

Ar įmonė, pasirinkusi SEB banką, gali pateikti e. sąskaitas ir kitų bankų klientams?

Taip. Įmonei sudarius elektroninių sąskaitų teikimo sutartį su SEB banku, įmonės pateiktos e. sąskaitos bus siunčiamos įmonės klientams, kurių sąskaitos yra bet kuriame kitame Lietuvos banke.

Ką reikia padaryti įmonei, kad pasirengtų naudotis e. sąskaitos paslauga?

Įmonei, pageidaujančiai naudotis e. sąskaitos paslauga, siūlome susisiekti su savo vadybininku banke:

 • aptarti e. sąskaitos paslaugos ypatumus, techninius klausimus, terminus, kada turi būti pasirengta naudotis nauja paslauga
 • parengti savo sistemas, kad būtų galima naudotis e. sąskaitos paslauga
 • susitarti su banku dėl tiesioginio debeto paslaugos pakeitimo e. sąskaitos paslauga
 • sudaryti e. sąskaitų teikimo sutartį su banku
 • apgalvoti reikiamus veiksmus keičiant tiesioginio debeto paslaugą į e. sąskaitos paslaugą

Kaip mokėtojas gaus e. sąskaitas?

Mokėtojams e. sąskaitos bus pateikiamos SEB interneto banke.

Kaip mokėtojas galės apmokėti e. sąskaitas?

Mokėtojas galės pasirinkti, kokiu būdu apmokės e. sąskaitas – apmokėti e. sąskaitą prisijungus prie interneto banko ar pavesti e. sąskaitas bankui apmokėti automatiškai.

Ką reikia padaryti mokėtojui, kad pasirengtų e. sąskaitos paslaugai?

Mokėtojams jokių veiksmų imtis nereikės. Bankas mokėtojus informuos ne vėliau kaip prieš 60 dienų apie paslaugų pokyčius ir tiesioginio debeto paslaugos pakeitimą e. sąskaitos automatinio apmokėjimo paslauga. Mokėtojas, nenorintis naudotis e. sąskaitų ir/ ar automatinio apmokėjimo paslauga, galės šių paslaugų atsisakyti.

Kaip įmonė pateiks e. sąskaitų duomenis SEB bankui?

E. sąskaitos bus pateikiamos XML formato failais. Tai bendras patvirtintas standartas Lietuvoje.

Ar e. sąskaitos bus automatiškai apmokamos savaitgaliais?

E. sąskaitos poilsio ir švenčių dienomis bus apmokamos, skirtingai negu naudojantis tiesioginio debeto paslauga.

Ar gali būti, kad ta pati e. sąskaita būtų apmokama du kartus?

Jei mokėtojas e. sąskaitą ketina apmokėti pats prisijungęs prie interneto banko, jis turėtų atšaukti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą, nes, to nepadarius, e. sąskaita gali būti apmokėta dar kartą.

Kur galima patikrinti, ar parengti e. sąskaitų ISO 20022 XML formato failai yra teisingi?

 1. Pirminei XML failo validacijai galima naudoti ISO xsd schemą, t.y. patikrinti failą, atsisiunčiant į kompiuterį XSD schemą http://www.lba.lt/go.php/lit/E._saskaita_/2638 Techninė E. sąskaitos dokumentacija XSD versija 1.1.1.zip.

  PASTABA. Net ir patikrinus XML failą pagal ISO xsd schemą, nereiškia, kad faile nėra klaidų, nes netikrinama SEB banke naudojama XML logika, tai reiškia, kad importuojant XML į interneto banką, gali būti rasta tam tikro tipo klaidų.
   
 2. parengtą failą įkelti į SEB interneto banką (prisijunkite prie interneto banko → Mokėjimai → Kita → E. sąskaitų administravimas → Įkelti bylą), tačiau netvirtinti sąskaitų – klaidos bus gautos, e. sąskaitos – nepateiktos. Tokį failą bus galima tiesiog ištrinti.
   
 3. Atsiųsti e.sąskaitų XML failą e. paštu , ištestuosime ir pateiksime atsakymą apie klaidas.

Kokiems e. sąskaitų XML faile esantiems laukams taikomos raidžių ir simbolių konvertavimo taisyklės?

Raidžių ir simbolių konvertavimo taisyklės (.pdf) taikomos visiems  <PaymentInfo> laukams: 

<PaymentInfo>
            <Currency>EUR</Currency>
            <PaymentDescription>E-sąskaita 600608780</PaymentDescription>
            <Payable>YES</Payable>
            <PayDueDate>2016-01-02</PayDueDate>
            <PaymentTotalSum>23.33</PaymentTotalSum>
            <PaymentId>1344979388</PaymentId>
            <PayToAccount>LT777044060000000000</PayToAccount>
            <PayToName>Pavadinimas, AB</PayToName>
 </PaymentInfo>

Koks yra e. sąskaitų XML bylos klaidų kodų sąrašas?

Klaidos kodas Priežastis
Klaidos, susijusios su bylos struktūra
51 Neteisinga bylos struktūra
0 Kita klaida, kuri nėra aprašyta klaidų sąraše (lauke PayToAccount nurodyta lėšų gavėjo sąskaita nesutampa su nurodyta sutartyje)
62 Siunčiama per didelė byla (didžiausia galima byla – 100 MB)
59 Nėra nuorodos į DTD ar XSD bylą
85 Bylos siuntėjas arba gavėjas nurodytas neteisingai
64 Byla tokiu pačiu ID jau buvo gauta
56 Bendra e. sąskaitų suma nesutampa su elementu TotalAmount, esančiu Footer dalyje
61 Bendra e. sąskaitų suma nesutampa su TotalNumberInvoices, esančiu Footer dalyje
81 AppId laukas užpildytas netinkamai
63 Bylos pavadinimas neatitinka standarto
58 Kanalas, kuriuo atsiųsta byla, nesutampa su nurodytu sutartyje
Antraštės (Header) klaidos
82 Byloje nėra nurodytas e. sąskaitos adresas (ChannelAddress)
10 Nurodytas e. sąskaitos kliento adresas neegzistuoja
22 E. sąskaitos adresas nėra skirtas siuntimui
20 E. sąskaita laikinai neprieinama (pvz. užblokuotas vartotojas, užblokuota internetinės bankininkystės sutartis)
76 E. sąskaitos adresas yra neteisingas (ChannelId)
87 E. sąskaita su tokia invoiceGlobUniqId reikšme iš tokio tiekėjo jau egzistuoja
80 Laukas serviceID netiksliai nurodytas (Lėšų gavėjo nurodytas laukas ServiceID neatitinka validavimo taisyklių, kurias nustatė pats lėšų gavėjas)
E. sąskaitos turinio klaidos
14 Duomenys, reikalingi faktoringo apdorojimui yra neteisingi
Galimos lėšų gavėjo klaidos
11 E. sąskaitoje paslaugų teikėjo informacija nurodyta neteisingai
57 Sutartis tarp lėšų gavėjo ir banko gavėjo nerasta
70 Lėšų gavėjas neturi teisės siųsti e. sąskaitų
25 Kombinacija PresentmentType=No ir Payable=No negalima. Šis klaidos kodas negalioja kredito sąskaitoms.
Klaidos, susijusios su e. sąskaitos mokėjimo nurodymu
6 Klaidingai nurodytas laukas PaymentRefId (reference numeris yra netikslus arba netinkamas)
50 Mokėjimo nurodymo laukuose nėra mokėjimo nurodymo numerio ir aprašymo PaymentRefId=””, PaymentDescription=““
9 Netinkama mokėjimo suma laukelyje PaymentTotalSum
7 Laukelyje Currency nurodyta valiuta neteisinga
49 E. sąskaitos apmokėjimo data nelogiška (Pvz. PayDueDate yra praeityje)
12 E. sąskaita su tokiu pačiu PaymentId iš to paties lėšų gavėjo jau egzistuoja
33 Nėra galimybės pavaizduoti apmokamos e. sąskaitos
48 Neteisingai nurodyta PaymentId lauko reikšmė
54 Neteisingai nurodyta gavėjo sąskaita PayToAccount
55 Lėšų gavėjo pavadinimas nurodytas neteisingai PayToName
65 E. sąskaita, su tokiu pačiu ID jau yra nurodyta byloje
88 Laukelis PayToBIC nurodytas neteisingai
90 Neteisingas TemplateId parametras, jo formatas nebuvo sutartas su banku
91 Nėra debetinės sąskaitos, kurią būtų galima susieti su kreditine sąskaita
92 Debetinė sąskaita susieta su kreditine sąskaita yra jau apmokėta arba jau atliktas mokėjimas
93 Kreditinė sąskaita negali būti Payable=Yes
94 InvoiceGlobUniqId negali būti tuščias
96 Nėra mokėtojo pavadinimo
97 Nėra lėšų gavėjo pavadinimo
98 Neužpildytas InvoiceDate laukas

 

Ar debeto paslauga bus keičiama į e. sąskaitas?

Ne, debeto paslauga, skirtingai nuo tiesioginio debeto paslaugos, nebus keičiama į e. sąskaitos paslaugą.

Norėdami užsisakyti e. sąskaitos paslaugą, susisiekite su savo vadybininku SEB banke arba skambinkite telefonu +370 5 268 2822.

Ar atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją paslauga bus keičiama į e. sąskaitas?

Ne, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją paslauga, skirtingai nuo tiesioginio debeto paslaugos, nebus keičiama į e. sąskaitos paslaugą.

Norėdami užsisakyti e. sąskaitos paslaugą, susisiekite su savo vadybininku SEB banke arba skambinkite telefonu +370 5 268 2822.

Ar banke bus teikiama paslauga, suteikianti galimybę atlikti dalinį sąskaitos apmokėjimą?

Taip, naudojantis automatine e. sąskaitos apmokėjimo paslauga bus galima nustatyti dalinį sąskaitos apmokėjimą, tačiau skirtingai nuo atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją paslaugos, dalinis sąskaitos apmokėjimas bus vykdomas tik vieną kartą.

Kaip įmonės turi pasiruošti debeto ir atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją paslaugų pokyčiams?

Jei įmonė yra lėšų mokėtojas

 1. Susitarkite su lėšų gavėjais dėl kito atsiskaitymo būdo.
 2. Paklauskite lėšų gavėjų, ar iki 2016 m. sausio 1 d. yra neapmokėtų sąskaitų, ir jas apmokėkite susitartu būdu.

Jei įmonė yra lėšų gavėjas

 1. Susitarkite su mokėtojais dėl kito atsiskaitymo būdo.
 2. Informuokite mokėtojus apie neapmokėtas sąskaitas iki 2016 m. sausio 1 d.
 3. Susisiekite su savo IT padaliniu ar įmonės programinės įrangos tiekėju ir paprašykite pritaikyti Jūsų apskaitos programą naujai lėšų surinkimo ir apmokėjimo paslaugai, jei reikia.

 

Kontaktai

 • „Skype“
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.