Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad rezerviniams akredityvams taikomi garantijų įkainiai.

Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai Įkainis
Garantijos (SEB banko standartinio garantinio rašto teksto*) ar laidavimo suteikimas 0,5 proc. garantijos sumos (min.100 Eur) ir 30 Eur, jei paraiška popierinė.
Jeigu lėšos nedeponuojamos, taikomas ir įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
Garantijos suteikimas (nestandartinio garantinio rašto teksto) 0,6 proc. garantijos sumos (min. 150 Eur) ir 30 Eur, jei paraiška popierinė.
Jeigu lėšos nedeponuojamos, taikomas ir įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
Kiti mokesčiai Įkainis
Skubus garantijos suteikimas / garantijos sąlygų pakeitimas** garantijos suteikimo/ pakeitimo mokestis ir min. 150 Eur
Garantijos (laidavimo) sąlygų, įskaitant sumos mažinimą, pakeitimas 45 Eur
ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Gautos garantijos arba garantijos sąlygų pakeitimo autentiškumo patvirtinimas kliento prašymu 45 Eur
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos pakeitimą 45 Eur
Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas 45 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 proc. reikalavimo sumos (min. 190 Eur)
Reikalavimą mokėti pasirašiusio asmens parašo patvirtinimas ir / ar reikalavimo mokėti pagal garantiją išsiuntimas Pagal susitarimą (min. 60 Eur)
Paklausimo ar informacijos apie garantiją parengimas kliento prašymu 25 Eur
Garantinio rašto projekto ar sandorio struktūros parengimas Pagal susitarimą (min. 45 Eur)
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 20 Eur

  * SEB banko standartinio teksto garantinių raštų formos skelbiamos www.seb.lt.

** Skubi garantija suteikiama / skubus garantijos pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo valandos; pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos suteikimo sutarties sąlygos.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.