Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Kredito limitas

Mokestis arba paslauga Įkainis
Metų palūkanos pagal susitarimą
Kredito limito administravimo mokestis:
  • už kredito limito suteikimą
  • už kreditavimo sutarties galiojimo termino pratęsimą
  • už kredito limito sumos padidinimą1
nuo 0,6 proc. limito sumos (min. 500 Eur)
Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas 50 proc. administravimo mokesčio, bet ne mažiau kaip 300 Eur. Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į administravimo mokestį
Įsipareigojimo mokestis nuo 0,7 proc. metų palūkanų nepanaudoto sąskaitos kredito perviršio limito sumos
Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas) 20 Eur per mėnesį
Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų
Kredito sutarties sąlygų keitimas,2 jei:
1) keičiama kredito valiuta;

2) fiksuotoji palūkanų norma keičiama kintamąja palūkanų norma ir atvirkščiai;

3) keičiamas kintamosios palūkanų dalies keitimo laikotarpis;

4) keičiamas fiksuotosios palūkanų normos nustatymo laikotarpis, pradžia ar pabaiga.

  • 1 proc. kredito sumos, min. 500 Eur palūkanų keitimo dieną
  • 1,5 proc. kredito sumos, min. 500 Eur kitomis dienomis
Kredito sutarties sąlygų keitimas visais kitais atvejais pagal susitarimą (min. 500 Eur)

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos kredito sumos.
2 Mokestis netaikomas, jei pailginamas kredito limito laikotarpis arba padidinama kredito suma.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Savitarnos zonos
  • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.