Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

SEPA

SEPA

Bendra mokėjimų eurais erdvė (SEPA – Single Euro Payments Area)

 • Pinigai eurais pervedami laikantis vienodų taisyklių ir mokėjimo standartų
 • Pinigai eurais į ES šalis pervedami greičiau ir daug pigiau negu į kitas šalis ar kitomis valiutomis
 • Vienas mokėjimo nurodymų ir sąskaitos išrašų formatas

SEPA erdvę sudaro 34 valstybės: visos ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Monako Kunigaikštystė, Šveicarija ir San Marinas.

Kodėl atsirado SEPA

Įvedus bendrą valiutą – eurą, Europos Sąjungos šalyse atsirado poreikis tarptautinio pinigų pervedimo eurais operacijas atlikti paprasčiau, tad Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos taryba išleido reglamentą Nr. 260/2012 (toliau – SEPA reglamentas), kuriame nustatytas bendras pinigų pervedimo eurais standartas (vietinio, tarptautinio pinigų pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų) Europos Sąjungos šalyse.

Lietuva turi atitikti SEPA reglamentą nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai pokyčiai įmonėms

 1. Vietinis pinigų pervedimas eurais bus keičiamas į SEPA pinigų pervedimą, o tai reiškia, kad bus keičiami kai kurie mokėjimo nurodymo blanko laukai.
 2. Keičiami duomenų apsikeitimo pranešimų formatai. Vietoj LITAS ESIS formato reikės naudoti ISO 20022 XML formatą.
 3. Tiesioginio debeto paslauga keičiama į elektroninės sąskaitos pateikimo ir apmokėjimo paslaugą.
 4. Nebus teikiama debeto ir atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją paslauga.

Kaip pasirengti SEPA reglamento įgyvendinimo laikotarpiui?

 1. Susisiekite su savo IT padaliniu ar įmonės programinės įrangos tiekėju ir paprašykite pritaikyti Jūsų apskaitos programą ISO 20022 XML formatui ir elektroninės sąskaitos pateikimo ir apmokėjimo paslaugai, jei reikia.
 2. Numatykite lėšų ir laiko šiems pokyčiams įgyvendinti.
 3. Informuokite savo klientus, darbuotojus ir verslo partnerius apie pokyčius, jei reikia.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pokyčius, susijusius su SEPA reglamento įgyvendinimu, teiraukitės savo vadybininko SEB banke, skambinkite telefonu +370 5 268 2822 arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių.

SEPA pinigų pervedimas – tai pinigų pervedimas eurais į savo ar kitų asmenų sąskaitą, esančią SEB ar kituose bankuose Lietuvoje ar bet kurioje kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje.

Vietinio mokėjimo nurodymo ir vietinio / SEPA mokėjimo nurodymo blanko laukų palyginimas

 
Vietinio mokėjimo nurodymas eurais
(iki 2015 m. gruodžio 31 d. )
Vietinio / SEPA mokėjimo nurodymas
(nuo 2016 m. sausio 1 d. )
Mokėtojo ir gavėjo pavadinimai 200 simbolių 70 simbolių
Mokėtojo pavadinimo laukas automatiškai užpildomas banko turimais duomenimis.
Jei mokėtojo pavadinimas viršys 70 simbolių, gavėjui jis bus nurodomas sutrumpintas.
Mokėtojo ir gavėjo kodai
Galima pateikti vieną iš šių identifikatorių arba abu kartu:
 • fizinio ar juridinio asmens kodą
 • kliento kodą mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje

 

Galima pasirinkti vieną identifikatoriaus tipą ir įrašyti jo numerį ar kodą:
 • fizinio ar juridinio asmens kodas
 • kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje
 • PVM mokėtojo kodas
 • soc. draudimo numeris ir kt.

Pasirinkus nurodyt mokėtojo įmonės ar asmens kodą, šis laukas bus automatiškai užpildomas banko turimais duomenimis.

Mokėtojo ir gavėjo adresai 140 simbolių
Pasirinkus nurodyti mokėtojo adresą, šis laukas bus automatiškai užpildomas banko turimais duomenimis.
Mokėjimo paskirtis 300 simbolių 140 simbolių
Užpildžius šį lauką, nebus galima nurodyti įmokos kodo nuorodos gavėjui (įmokos kodo) lauke.
Nuoroda gavėjui
(įmokos kodas)
16 simbolių 35 simboliai. Šį lauką reikia užpildyti tuo atveju, jei to prašo lėšų gavėjas.
Užpildžius šį lauką, nebus galima pateikti informacijos mokėjimo paskirties lauke.
Dokumento numeris 10 simbolių 35 simboliai
Šis numeris nesiunčiamas gavėjui, todėl mokėtojas gali jį naudoti tik savo reikmėms.
Unikalus mokėjimo kodas 35 simboliai
Numeris, naudojamas norint atpažinti pinigų pervedimo operaciją, siunčiamas gavėjui nepakeistas.

Naudinga žinoti

 • Nuo 2016 m. sausio 1 d. pervesdami eurus į kitas ES šalis, mokėtojai galės nenurodyti gavėjo banko BIC kodo (vietinio mokėjimo nurodymo blanke jis nėra nurodomas ir šiandien).
 • Mokėjimo nurodymo blanke bus galima naudoti lietuviškos abėcėlės raides, jei eurai yra pervedami Lietuvoje. Jei pinigai yra pervedami į kitas ES šalis, bus galima naudoti tik lotyniškas raides.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pokyčius, susijusius su SEPA reglamento įgyvendinimu, teiraukitės savo vadybininko SEB banke, skambinkite telefonu +370 5 268 2822 arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Šiuo metu Lietuvoje siunčiami įmonės apskaitos programos ir interneto banko duomenų apsikeitimo pranešimai yra ISO 20022 XML formato.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės, siųsdamos mokėjimo nurodymus į interneto banką, turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus ir iš interneto banko į apskaitos programą  gali atsisiųsti šio formato sąskaitos išrašus.

Naudodami ISO 20022 XML formato pranešimus, galėsite:

 • automatizuoti mokėjimo nurodymų pateikimą bankui
 • gauti norimo laikotarpio banko sąskaitos išrašą
 • gauti sąskaitų išrašus ir pateikti mokėjimo nurodymus tokiu pačiu ISO 20022 XML formatu

Norint efektyviau naudotis ISO 20022 XML formato privalumais, nuo 2016 m. sausio 1 d. SEB banke jis taikomas ne tik pervedant pinigus eurais, bet ir užsienio valiuta.

Kaip pritaikyti programinę įrangą ISO 20022 XML formatui?

 1. Susisiekite su savo įmonės IT padaliniu ar programinės įrangos tiekėju ir paprašykite jų pritaikyti apskaitos programą ISO 20022 XML formatui.
 2. Numatykite lėšų ir laiko šiems pokyčiams įdiegti.
 3. Informuokite darbuotojus apie būsimus pokyčius.

Kaip konvertuoti LITAS-ESIS formato failą (*.mokesis ir *.taresis) į ISO20022 XML pranešimų formato failą?

 1. Prisijunkite prie interneto banko
 2. Pasirinkite meniu punktą „Mokėjimai“ → „Mokėjimo failų įkėlimas“
 3. Pasirinkite skirtuką „LITAS-ESIS failų konvertavimas“:
 • Įkelkite LITAS-ESIS formato failą
 • Atsisiųskite į kompiuterį sugeneruotą mokėjimų xml failą
 • Įkelkite xml failą į skiltį „Mokėjimo failų įkėlimas“

Kaip atlikti pinigų pervedimus naudojant ISO 20022 XML formatą?

 1. Parenkite ISO 20022 XML formato vietinio mokėjimo nurodymų failą (ISO 20022 XML mokėjimo nurodymo pavyzdys)
 2. Parengtą failą įkelkite į interneto banką (prisijunkite prie interneto banko → Mokėjimai  Kita Mokėjimo failų įkėlimasĮkelti bylą)
 3. Patikrinkite, ar teisingai pateikti mokėjimo nurodymai
 4. Pasirinkite mokėjimo nurodymus, kuriuos norite įvykdyti, ir juos patvirtinkite spustelėjus mygtuką „Tvirtinti pasirinktus“

Kaip gauti ISO 20022 XML formato banko išrašą?

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pasirinkite skiltį „Sąskaitos ir kortelės“ ir spustelėkite meniu punktą „Sąskaitų išrašai“.
 3. Išskleiskite meniu juostą „Filtras“ ir pasirinkite sąskaitą (-as), kurios (-ių) išrašą (-us) norite gauti.
 4. Pasirinkite laikotarpį ir spustelėkite mygtuką „Užsakyti failą“.
 5. Atsidarius naujam langui, pasirinkite XML (ISO2022) formatą ir spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“.
 6. Po 5–10 min. banko išrašą rasite išrašų bylų skiltyje, kuri yra prie skilties „Išrašai“.

Jei įmonės nuo 2016 m. sausio 1 d. nespės pritaikyti savo apskaitos programų ISO 20022 XML formatui, jos laikinai galės naudotis banko teikiama duomenų formatų keitimo paslauga.

ISO 20022 XML formato aprašymas ir pavyzdžiai

SEB ISO 20022 XML formato aprašymas (PDF, 249 KB) (versija 2.5)

ISO20022 XML (pain.001) pavyzdžiai Pastabos
SEPA mokėjimo nurodymas Užpildyti tik privalomi laukai  
Užpildyti visi laukai  
Mokėjimo nurodymas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) Pildant mokėjimo nurodymą VMI, pildoma tik struktūrizuota mokėjimo paskirtis, nurodant įmokos kodą
Tarptautinio mokėjimo nurodymas Eurais  
Svarais sterlingų  
Rusijos rubliais  
Darbo užmokesčio mokėjimo nurodymas Eurais  

 


Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pokyčius, susijusius su SEPA reglamento įgyvendinimu, teiraukitės savo vadybininko SEB banke, skambinkite telefonu +370 5 268 2822 arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Elektroninė sąskaita yra elektroninis pranešimas, kuris yra siunčiamas paslaugų gavėjui (mokėtojui) vietoj popierinės PVM sąskaitos faktūros.

Kad elektronines sąskaitas paslaugų teikėjui būtų patogu pateikti paslaugų gavėjui, o paslaugų gavėjui būtų patogu jas apmokėti, siūlome pasinaudoti elektroninės sąskaitos pateikimo ir apmokėjimo paslauga.

Nauda paslaugų teikėjui

 • Mažesnės informacinių sistemų diegimo ir priežiūros sąnaudos – pakanka sudaryti e. sąskaitos sutartį tik su SEB banku ir e. sąskaitos bus pateikiamos paslaugų gavėjams visuose bankuose
 • Taupomas laikas, nes e. sąskaitos pateikiamos vienodo .xml formato visuose bankuose Lietuvoje
 • Mažesnės išlaidos, nes nereikia spausdinti ir siųsti PVM sąskaitų faktūrų
 • Patogu, nes e. sąskaitoje galima pateikti išsamią ataskaitą apie paslaugas
 • Lengviau planuoti gaunamas pajamas, nes e. sąskaitos gali būti apmokamos automatiškai

Nauda paslaugų gavėjui

 • Patogu, nes e. sąskaitas peržiūrėti ir apmokėti galima bet kuriuos paros metu
 • Saugu, nes visos e. sąskaitos yra pateikiamos interneto banke ir niekas be paslaugos gavėjo negali jų peržiūrėti
 • Taupomas laikas, nes apie gautą e. sąskaitą paslaugos gavėjas gali sužinoti prisijungęs prie interneto banko
 • Patogu, nes paslaugos gavėjas gali rinktis, ar apmokėti e. sąskaitą automatiškai, ar prisijungus prie interneto banko. Prisijungus prie interneto banko mokėjimo nurodymo forma užpildoma automatiškai, tad belieka tik spustelėti nuorodą „Apmokėti“

Kaip užsisakyti elektroninės sąskaitos pateikimo ir apmokėjimo paslaugą?

 1. Susisiekite su savo vadybininku SEB banke arba skambinkite telefonu +370 5 268 2822.
 2. Sudarykite sutartį su SEB banku dėl elektroninės sąskaitos pateikimo ir apmokėjimo paslaugos.
 3. Susisiekite su savo įmonės IT padaliniu ar programinės įrangos tiekėju ir paprašykite jo pritaikyti apskaitos programą e. sąskaitai.
 4. Informuokite paslaugų gavėjus, darbuotojus, verslo partnerius ir kitus susijusius asmenis apie naują paslaugą.

E. sąskaitos techninę dokumentaciją, pateikimo mokėtojams taisykles ir kitą susijusią informaciją galite rasti www.lba.lt svetainėje.

Pavyzdžiai

Debetinė e. sąskaita, kurią reikia apmokėti

Prašymai gauti e. sąskaitas


Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pokyčius, susijusius su SEPA reglamento įgyvendinimu, teiraukitės savo vadybininko SEB banke, skambinkite telefonu +370 5 268 2822 arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Jei turite periodinio mokėjimo nurodymų, peržiūrėkite ir, jei reikia, pakoreguokite šiuose mokėjimo nurodymuose pateiktą informaciją, kad ji atitiktų SEPA mokėjimo nurodymo reikalavimus. Periodinio mokėjimo nurodymo laukai, kurie neatitiks SEPA mokėjimo nurodymo reikalavimų sausio 1 d., bus sutrumpinti arba ištrinti:

 • jei užpildyti įmokos kodo ir mokėjimo paskirties laukai, mokėjimo paskirtis bus ištrinta
 • jei užpildytas tik mokėjimo paskirties laukas, tačiau jis viršija 140 simbolių, informacija bus sutrumpinta
 • lėšų gavėjo pavadinimas, jei jis viršija 70 simbolių, bus sutrumpintas
 • jei nurodytas lėšų gavėjo įmonės arba asmens kodas ir gavėjo kodas mokėtojo informacinėje sistemoje, tai gavėjo įmonės arba asmens kodas bus ištrintas
 • jei nurodytas mokėtojo kodas gavėjo informacinėje sistemoje, tai mokėtojo įmonės arba asmens kodas nebus perduodamas

Iš karto po 2016 m. sausio 1 d. patikrinkite, ar Jūsų periodinio mokėjimo nurodymuose išsaugota visa lėšų gavėjui svarbi informacija, ir, jei reikia, mokėjimo nurodymus pakoreguokite. Jei kyla klausimų dėl mokėjimo nurodymo laukų pildymo, susisiekite su lėšų gavėju.


Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pokyčius, susijusius su SEPA reglamento įgyvendinimu, teiraukitės savo vadybininko SEB banke, skambinkite telefonu +370 5 268 2822 arba atvykite į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Mokėjimo nurodymo forma „Naujas mokėjimas“

Iki šiol, pervesdami pinigus į sąskaitas Lietuvoje ar užsienyje, interneto banke turėdavote rinktis skirtingas mokėjimo nurodymų formas.

Nuo šiol nauja SEB banko mokėjimo nurodymo forma naudojama pervedant pinigus ir Lietuvoje, ir į užsienį. Jums nebereikės galvoti, kokį pinigų pervedimą norite atlikti: vietinį, tarptautinį ar SEPA.

 

 

 

Kontaktai

 • „Skype“
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai

Išbandykite, kaip SEB interneto banke veikia e. sąskaitos paslauga

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.