Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Garantija

Garantija

Įsipareigojimų Jums vykdymo užtikrinimas

  • Bankas įsipareigoja besąlygiškai sumokėti garantijos gavėjui pagal garantijos sąlygas
  • Galimybė avansinį mokėjimą pakeisti įsipareigojimu sumokėti
  • Garantijai gali būti taikomos tarptautinės taisyklės

Banko garantija — tai užtikrinimo priemonė, leidžianti valdyti riziką, susijusią su nuostoliais, jei prekybos partneris ar paslaugų teikėjas neįvykdytų savo prievolės. Suteikdamas garantiją bankas įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą pagal jo pateiktą reikalavimą, kuriuo nurodoma, kad garantijos užsakovas pažeidė garantija užtikrintą prievolę ir kaip pažeidė.

Ši paslauga padeda ne tik sumažinti sudaromų sandorių riziką bei užtikrinti sandorio šalių įsipareigojimų vykdymą, bet ir didinti verslo partnerių tarpusavio pasitikėjimą. Vis dėlto garantija neapsaugo nuo kitos šalies nesąžiningumo rizikos, nes mokama pagal garantijos sąlygas atitinkantį reikalavimą nereikalaujant įrodyti pažeidimo.

Svarbiausios savybės

  • Garantija užtikrinamas prievolių vykdymas, tačiau tai nėra atsiskaitymo būdas.
  • Banko įsipareigojimas nepriklauso nuo sutarties tarp garantijos užsakovo ir jos gavėjo sąlygų.
  • Garantuojama suma sumokama pagal garantijos gavėjo reikalavimą, atitinkantį garantijos sąlygas, nereikalaujant įrodyti pažeidimo.

Pagrindinės garantijų rūšys ir paskirtis

Garantijos rūšis Bankas įsipareigoja sumokėti garantijos sumą:
Pasiūlymo garantija konkursą skelbiančiai įmonei arba įstaigai, jei konkurso dalyvis nesilaikys konkurso sąlygų
Sutarties vykdymo garantija prekių ar paslaugų pirkėjui, jei pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų, pavyzdžiui, neišsiųs prekių
Avanso grąžinimo garantija už prekes ar paslaugas avansą mokančiam pirkėjui, jei pardavėjas neįvykdys įsipareigojimų
Mokėjimo garantija prekių ar paslaugų pardavėjui, jei pirkėjas nesumokės už prekes ar suteiktas paslaugas
Kredito grąžinimo garantija kredito teikėjui, jei skolininkas negrąžins kredito
Vekselio laidavimo garantija kreditoriui, jei skolininkas neapmokės vekselio
Garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantija prekių ar paslaugų pirkėjui, jei pardavėjas neįvykdys garantinio laikotarpio įsipareigojimų

Išsamesnės informacijos apie prekybos finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės SEB banko prekybos finansavimo specialistų telefonu (8 5) 268 1380 arba el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad rezerviniams akredityvams taikomi garantijų įkainiai.

Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai Įkainis
Garantijos (SEB banko standartinio garantinio rašto teksto*) ar laidavimo suteikimas 0,5 proc. garantijos sumos (min.100 Eur) ir 30 Eur, jei paraiška popierinė.
Jeigu lėšos nedeponuojamos, taikomas ir įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
Garantijos suteikimas (nestandartinio garantinio rašto teksto) 0,6 proc. garantijos sumos (min. 150 Eur) ir 30 Eur, jei paraiška popierinė.
Jeigu lėšos nedeponuojamos, taikomas ir įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
Kiti mokesčiai Įkainis
Garantijos (laidavimo) suteikimas kito banko prašymu Pagal susitarimą, min 300 Eur ir įsipareigojimo mokestis
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas kito banko prašymu Pagal susitarimą, min 100 Eur
Skubus garantijos suteikimas / garantijos sąlygų pakeitimas** garantijos suteikimo/ pakeitimo mokestis ir min. 150 Eur
Garantijos (laidavimo) sąlygų, įskaitant sumos mažinimą, pakeitimas 45 Eur
ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Gautos garantijos arba garantijos sąlygų pakeitimo autentiškumo patvirtinimas kliento prašymu Pagal susitarimą, min 45 Eur
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos pakeitimą Pagal susitarimą, min 45 Eur
Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas 45 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 proc. reikalavimo sumos (min. 190 Eur)
Reikalavimą mokėti pasirašiusio asmens parašo patvirtinimas ir / ar reikalavimo mokėti pagal garantiją išsiuntimas Pagal susitarimą (min. 60 Eur)
Paklausimo ar informacijos apie garantiją parengimas kliento prašymu 25 Eur
Garantinio rašto projekto ar sandorio struktūros parengimas Pagal susitarimą (min. 45 Eur)
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 20 Eur

  * SEB banko standartinio teksto garantinių raštų formos skelbiamos www.seb.lt.

** Skubi garantija suteikiama / skubus garantijos pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo valandos; pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos suteikimo sutarties sąlygos.


Išsamesnės informacijos apie prekybos finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės SEB banko prekybos finansavimo specialistų telefonu (8 5) 268 1380 arba el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt.

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.