Keisti kalbą:

Mokėjimo kortelės

Paragraphs

Svarbu

Kredito kortelės paraišką užpildyti gali bet kuris interneto banko naudotojas, tačiau paraišką vėliau turės patvirtinti įmonės vadovas. Tiek debeto, tiek kredito kortelės išrašą peržiūrėti galės interneto banko naudotojas, turintis visas šias teises: „Matyti įeinančius pavedimus“, „Matyti išeinančius pavedimus“, „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“.

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Nauja kortelė“.
 4. Atsivėrusiame lange matysite verslo klientams siūlomą kredito kortelę. Spustelėkite „Pasirinkti“.
 5. Užpildykite kredito kortelės paraišką ir spustelėkite „Toliau“.
 6. Užpildykite prašomus laukus ir spustelėkite „Toliau“.
 7. Patikrinkite, ar visa pateikta informacija yra teisinga, ir spustelėkite „Pateikti“.
 8. Jūsų paraiška išsiųsta bankui.
 9. Peržiūrėti pateiktą paraišką galite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> Nustatymai“ --> „Prašymai“.
 10. Atsivėrusiame lange matysite pateiktos kredito kortelės paraiškos būklę.

Svarbu 

Papildomai prie turimos kredito kortelės sutarties užsakyti papildomą kortelę gali interneto banko naudotojas, turintis teisę kredito kortelės sąskaitai „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“. Bankui priėmus paraišką, įmonės vadovas turės pasirašyti elektroninių dokumentų pasirašymo portale.

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mokėjimo kortelės“.
 4. Atsivėrusiame lange matysite įmonei priklausančias mokėjimo korteles. Norėdami pateikti paraišką užsakyti papildomą kredito kortelę, spustelėkite „Papildoma kortelė“.
 5. Užpildykite paraišką ir spustelėkite „Pateikti“.
 6. Paraiška išsiųsta bankui.
 7. Peržiūrėti pateiktą paraišką galite viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Kitos paslaugos ir nustatymai“ --> Nustatymai“ --> „Prašymai“.
 8. Atsivėrusiame lange matysite papildomos kredito kortelės paraiškos būklę.

Svarbu

Užpildyti ir pateikti debeto kortelės paraišką reikia turėti teisę „Sudaryti / keisti su sąskaita susijusias paslaugas“. Tiek debeto, tiek kredito kortelės išrašą peržiūrėti galės interneto banko naudotojas, turintis visas šias teises: „Matyti įeinančius pavedimus“, „Matyti išeinančius pavedimus“, „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“.

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“, pasirinkite „Nauja kortelė“.
 3. Atsivėrusiame lange prie pageidaujamos kortelės spustelėkite „Pasirinkti“.
 4. Atsivėrusiame kortelės užsakymo lange laukai bus užpildyti automatiškai, tačiau pagal poreikį galite keisti kortelės savininko duomenis, galimus atlikti veiksmus kortele ir kortelės limitus.

Svarbu 

Peržiūrėti ir keisti debeto kortelės nustatymus (kortelės blokavimas, atsiskaitymo kortele prekybos ir paslaugų vietose galimybė bei paros limitas, grynųjų pinigų paėmimo iš bankomato galimybė ir paros limitas, disponuojamo likučio peržiūra bankomate, atsiskaitymo internetu galimybė, atsiskaitymo užsienyje galimybė, bekontakčio atsiskaitymo galimybė) galės interneto banko naudotojas, debeto kortelės sąskaitai turintis naudotojo teises: „Sudaryti / keisti su sąskaita susijusias paslaugas“ ir „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“.

Kredito kortelės nustatymus gali keisti interneto banko naudotojas, turintis šias teises: „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“  ir „Sudaryti / keisti su sąskaita susijusias paslaugas“.

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mokėjimo kortelės“.
 4. Atsivėrusiame kortelių sąrašo lange prie pageidaujamos kortelės spustelėkite „Kortelės informacija“.
 5. Norėdami  įjungti / išjungti norimas kortelės funkcijas ir keisti limitus, atsivėrusiame lange spustelėkite „Keisti“.
 6. Pakeitę informaciją, spustelėkite „Patvirtinti“.
 7. Prašymą patvirtinkite naudodami savo prisijungimo priemonę.
 8. Atsivėrusiame lange matysite papildomos kredito kortelės paraiškos būklę.

Svarbu

Pervesti lėšas iš kredito limito sąskaitos galės interneto banko naudotojas, turintis šias teises : „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“ ir „Atlikti mokėjimus“. Peržiūrėti kredito limito sutarties sąlygas (įmokų suma, palūkanos, delspinigiai, limito terminas ir pan.) reikalinga „Bendroji teisė“.

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Panaudotą kredito limitą, apskaičiuotas palūkanas, delspinigius, susidariusius skolas galite matyti viršutinėje meniu juostoje spustelėję „Finansavimas“ ir skiltyje „Finansavimas“ pasirinkę „Kreditai“.
 3. Pasirinkite kredito kortelės sutartį ir spustelėkite rodyklę.

Svarbu

Kredito limitą ar jo dalį grąžinti interneto banke galima turint šias teises: „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“, „Sudaryti / keisti su sąskaita susijusias paslaugas“, „Atlikti mokėjimus“ ir „Bendrąją teisę“. Peržiūrėti kredito limito sutarties sąlygas (įmokų suma, palūkanos, delspinigiai, limito terminas ir pan.) reikalinga „Bendroji teisė“.

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos ir kortelės“.
 3. Skiltyje „Mokėjimo kortelės“ spustelėkite „Mokėjimo kortelės“.
 4. Atsivėrusiame lange matysite visas savo turimas korteles. Norėdami grąžinti panaudotą kredito kortelės kredito limitą, spustelėkite „Kortelės informacija“.
 5. Spustelėkite „Grąžinti“.
 6. Užpildykite prašomus laukus ir spustelėkite „Tęsti“.
 7. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).

Svarbu

Kredito limitą ar jo dalį grąžinti interneto banke galima turint šias teises: „Peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas“, „Sudaryti / keisti su sąskaita susijusias paslaugas“, „Atlikti mokėjimus“ ir „Bendrąją teisę“. Peržiūrėti kredito limito sutarties sąlygas (įmokų suma, palūkanos, delspinigiai, limito terminas ir pan.) reikalinga „Bendroji teisė“.

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Panaudotą kredito limitą, apkaičiuotas palūkanas, delspinigius, susidariusius skolas galite matyti viršutinėje meniu juostoje pasirinkę „Finansavimas“ --> „Finansavimas“ --> „Kreditai“.
 3. Pasirinkite kredito kortelės sutartį, spustelėkite rodyklę ir „Grąžinti“.
 4. Užpildykite prašomus laukus ir spustelėkite „Tęsti“.
 5. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).