Keisti kalbą:
Image
People in the office

Saugus ir efektyvus keitimasis finansiniais duomenimis su banku

  • Tiesioginė banko ir Jūsų apskaitos sistemų sąsaja
  • Aukštas saugumo lygis
  • Informacija apie banko sąskaitas realiuoju laiku
  • Patogus įmokų administravimas ir pinigų pervedimas

Tiesioginė sąsaja „Baltic Gateway“

Paragraphs
Apie paslaugą

Tai saugus ir efektyvus būdas siųsti mokėjimo nurodymus ir gauti informaciją apie  banko sąskaitas.

Naudojantis tiesioginės sąsajos paslauga, taikomas tiesioginis įmonės apskaitos sistemos ir banko informacinės sistemos duomenų mainų būdas.

Tokia paslauga ypač pravers toms įmonės, kurioms aktualu kuo skubiau gauti informaciją apie įskaitytas lėšas į jų sąskaitas. Ji yra naudinga ir toms įmonėms, kurios siunčia didelį skaičių mokėjimo nurodymų.

Saugumas

Teikiamos paslaugos saugumas užtikrinamas taikant šias technologijas:

  • identifikuojant ir koduojant duomenis (ir įmonės, ir banko) naudojamas SSL ryšio sertifikatas
  • visi siunčiami mokėjimo nurodymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu
  • mokėjimo nurodymai gali būti tvirtinami keliais parašais. Be to, bankas tikrina pasirašančių asmenų prieigos teises naudotis sąskaitomis

Techninė dokumentacija

Norint naudotis tiesioginės sąsajos paslauga, būtina ši  sąranka:

  • programinė įranga, kuria galima siųsti ir gauti ISO 20022 XML formato duomenis
  • galiojantis duomenų perdavimo sertifikatas (viešojo rakto infrastruktūros technologija PKI), užtikrinantis kliento autentifikavimą ir paslaugos saugumą. Kuriant duomenų perdavimo sąsają tarp kliento ir banko, naudojami HTTPS ir SSL protokolai.  Prisijungiant autentifikuojamos abi šalys – bankas ir  įmonė
  • kvalifikuotas elektroninis parašas, naudojamas tvirtinant mokėjimo nurodymus

Visą techninę informaciją apie paslaugą rasite SEB banko Atvirosios bankininkystės kūrėjų portale.


Paslauga / Operacija

Įkainis 1
Tiesioginė sąsaja
Paslaugos aktyvinimo mokestis 50 Eur / mėn. 
Mėnesio mokestis:
- praėjusių dienų sąskaitų išrašai, mokejimo kortelių skaitytuvų ataskaitos 10 Eur / mėn. 
- šios dienos sąskaitų išrašai (informacija realiuoju laiku) 25 Eur / mėn. 
- mokėjimo nurodymai ir / arba elektroninės sąskaitos 25 Eur / mėn. 
Sąsaja per tarpininką  
Paslaugos aktyvinimo mokestis 0 Eur / mėn. 
Pagrindinės paslaugos 2:
- Praėjusių dienų sąskaitų išrašai
- Mokėjimų inicijavimas
- Mokėjimo kortelių skaitytuvų ataskaitos
5 Eur / mėn. 
- Šios dienos sąskaitų išrašai (informacija realiuoju laiku)  10 Eur / mėn. 
- Elektroninių sąskaitų pateikimas  10 Eur / mėn. 
Įkainiai tarpininkui
Paslaugos aktyvinimo mokestis 50 Eur / mėn. 
Mėnesio mokestis Mėnesio mokestis pagal individualų susitarimą

Bendras suminis mėnesio mokestis priklauso nuo pasirinktų paslaugų.

Mokestis nėra taikomas klientams, turintiems verslo paslaugų planus.