Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Automobilių lizingas

Automobilių lizingas

Įsigyti automobilių galite patogiai ir greitai

 • Pagrindines sąlygas (pradinės įmokos dydį, lizingo laikotarpį, mokėjimo būdą) pasirenkate atsižvelgdami į savo poreikius ir galimybes
 • Padedame įsigyti pageidaujamą turtą, sutvarkome pirkimo dokumentus

Pasirinkę finansinio lizingo arba veiklos nuomos paslaugą, galite papildyti savo automobilių parką naujais ar naudotais nekomercinės ir komercinės paskirties lengvaisiais automobiliais.

Norite pildyti paraišką?

Pirmiausia norite pasitarti?

Lizingo būdu įsigyjami automobiliai

Lizingo būdu galite įsigyti komercinės paskirties (N1 klasės*) ir nekomercinės paskirties (M1 klasės*) automobilių:

 • kurių techniškai leistina bendroji masė (pakrauto automobilio) ne didesnė kaip 3 500 kg
 • turinčių ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui

* Pagal galiojančią ES klasifikaciją.

Finansavimo būdai – finansinis lizingas ir veiklos nuoma

Finansinis lizingas

Pasirinktą automobilį galite įsigyti sudarydami finansinio lizingo sutartį. Pagal šią sutartį gali būti mokama dvejopai:

 • už tam tikrą mokestį Jūs įgyjate teisę sutartą laikotarpį naudotis automobiliu ir, per šį laikotarpį vienodomis periodinėmis įmokomis sumokėję visą jo kainą, įskaitant palūkanas, taip pat įvykdę kitas lizingo sutarties sąlygas, tampate automobilio savininku
 • didelės automobilio kainos dalies mokėjimas atidedamas — šią kainos dalį turite sumokėti kartu su paskutine lizingo įmoka, o visą sutarties laikotarpį mokate nedideles įmokas ir palūkanas, skaičiuojamas nuo nesumokėtos automobilio kainos dalies (likutinės vertės).

Abiem atvejais įsigyjamas turtas įtraukiamas į įmonės balansą ir skaičiuojamas turto nusidėvėjimas.

Finansinio lizingo privalumai
 • Galite naudotis turtu dar nesumokėję visos jo kainos.
 • Galite efektyviai valdyti finansus — turite daugiau laisvų apyvartinių lėšų, tad jas galite skirti kitiems poreikiams.
 • Pasirenkate laikotarpį, per kurį turite įvykdyti įsipareigojimus, taip pat pradinės ir periodinių įmokų dydį.
 • Nereikia papildomai įkeisti savo turto, nes užstatu laikomas įsigyjamas turtas.

Veiklos nuoma

Sudarę veiklos nuomos sutartį, nustatytą laikotarpį naudojatės pasirinkta transporto priemone ir mokate nuomos mokestį. Pasibaigus sutarčiai, turite dvi galimybes:

 • grąžinti transporto priemonę lizingo bendrovei
 • įsigyti transporto priemonę

Lizingo bendrovei Jūsų mokamas nuomos mokestis įtraukiamas į įmonės sąnaudas.

Veiklos nuomos privalumai
 • Nesudėtinga apskaita — neįsigyjate papildomo turto, o nuomojamas turtas įtraukiamas į lizingo bendrovės buhalterinę apskaitą, todėl Jūsų įmonės sąnaudas tesudaro nuomos mokestis.
 • Naudojatės turtu jo neįsigydami, todėl neturite turto nusidėvėjimo išlaidų ir turto pardavimo rūpesčių pasibaigus nuomos laikotarpiui.
 • Turto priežiūros sąnaudos nekinta visą nuomos laikotarpį, nes visos draudimo ir eksploatacijos išlaidos išskaidomos vienodomis mėnesio įmokomis, kurios laikomos veiklos sąnaudomis (mokate vienai įmonei kartą per mėnesį).
 • Papildomai galite naudotis automobilių techninės priežiūros paslaugomis, už kurias mokamas PVM yra trauktinas į PVM atskaitą, todėl neturite su tomis paslaugomis susijusių administravimo (sutarčių pratęsimo, atsiskaitymo ir pan.) išlaidų ir galite gana tiksliai numatyti turto naudojimo išlaidas.
 • Patogu atnaujinti turtą, nes, pasibaigus nuomos sutarčiai, naudotas turtas gali būti grąžinamas lizingo bendrovei ir keičiamas nauju turtu.

Įprastos lizingo sutarties sąlygos

Jei įsigyjamas naujas automobilis Jei įsigyjamas naudotas automobilis*

Lizingo laikotarpis:

 • finansinio lizingo atveju iki 7 metų
 • veiklos nuomos atveju iki 5 metų
 • Finansinio lizingo atveju laikotarpio pabaigoje automobilis turi būti  ne senesnis kaip 13 metų.
 • Veiklos nuomos atveju laikotarpio pabaigoje automobilis turi būti ne senesnis kaip 7 metų.
Mažiausia turto kaina – nuo 10 000 Eur
Pradinė įmoka (užstatas) nuo 10 proc. automobilio rinkos kainos.
Palūkanos nustatomos įvertinus Jūsų mokumą. Jeigu pageidaujate gauti lizingo pasiūlymą, užpildykite ir pateikite SEB bankui paraišką:

Lizingo paraiška (XLS, 309 KB)

Likutinė turto vertė lizingo laikotarpio pabaigoje nustatoma atlikus lizingo sandorio analizę (įvertinus turtą, pradinę įmoką, terminą ir kitas sąlygas).
Lizingo būdu įsigyjamą automobilį privalote apdrausti transporto priemonių (kasko) draudimu SEB bankui priimtinoje draudimo bendrovėje. Pasirinkę lizingo ir draudimo paslaugą, sutaupytumėte pinigų ir laiko, nes automobilio draudimu už Jus pasirūpintume mes ir draudimo bendrovė.
Atpirkimo garantija (privaloma veiklos nuomos atveju).

* Naudotas automobilis turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus.

Įmonei keliami reikalavimai

 • Nuolatinė ūkinė veikla ir aiškūs ateities planai
 • Geri veiklos finansiniai rezultatai — turi pakakti lėšų ir veiklai plėtoti, ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Skaičiuoklės rezultatas yra tik apytikslis. SEB bankas neįsipareigoja suteikti apskaičiuotos vertės lizingą.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys

Jei lizingu įsigytumėte 20000 Eur vertės automobilį ir automobilio pardavėjui sumokėtumėte 4000 Eur pradinę įmoką nuosavomis lėšomis, tai bendra vartojimo kredito suma būtų 16000 Eur, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 17110,65 Eur. Bendra vartojimo kredito kaina (apskaičiuota įtraukus per lizingo laikotarpį mokėtinas lizingo palūkanas, lizingo sutarties mokestį ir sąskaitos tvarkymo mokestį) būtų 1110,65 Eur, darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 5 metai, valiuta – eurai, kintamųjų palūkanų norma – 2,10 proc. (2,10 proc. marža ir 6 mėn. EURIBOR). Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 2,75 procento, mėnesio įmoka – 281,14 Eur

Grąžinimo terminas nuo 6 iki 84 mėn.

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys

Jei lizingu įsigytumėte 20000 Eur vertės automobilį ir automobilio pardavėjui sumokėtumėte 4000 Eur pradinę įmoką nuosavomis lėšomis, tai bendra vartojimo kredito suma būtų 17152,8 Eur. Bendra vartojimo kredito kaina (apskaičiuota įtraukus per lizingo laikotarpį mokėtinas lizingo palūkanas, administravimo mokestį ir sąskaitos tvarkymo mokestį) būtų 1152,8 Eur, darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 5 metai, valiuta – eurai, kintamųjų palūkanų norma – 2,2 proc. (2,2 proc. marža ir 6 mėn. EURIBOR). Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 2,85 procento, mėnesio įmoka – 281,85 Eur.

Lizingo sutarties administravimo ir sąlygų keitimo mokesčiai
Lizingo sutarties mokestis 1 proc.  turto vertės, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Papildomas mokestis už sutarčių (lizingo, pirkimo-pardavimo, atpirkimo ir pan.) parengimą anglų kalba 150 Eur
Skolos perkėlimo sutarties / lizingo sutarties termino keitimo mokestis 1 proc.  neišmokėtos turto vertės, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Sutarties arba mokėjimo grafiko keitimo mokestis kliento iniciatyva (išskyrus termino keitimą) arba sutarties galiojimo atnaujinimas 100 Eur
Įmokų mokėjimo dienos pakeitimas 30 Eur
Dalies turto likutinės vertės padengimo mokestis pagal sutartį
Sutarties nutraukimo ir turto pardavimo mokesčiai nutraukus ar pasibaigus finansinio lizingo arba veiklos nuomos sutarčiai
Mokestis už anksčiau laiko nutraukiamą sutartį 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas nuomavusiam subjektui (nutraukus ar pasibaigus veiklos nuomos sutarčiai) 300 Eur
Turto pardavimas atpirkėjui  (anksčiau laiko nutraukus veiklos nuomos arba finansinio lizingo sutartį) 300 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 300 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje arba turto pardavimas visiško sugadinimo atveju 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 500 Eur
Pažymų išdavimo ir kt. mokesčiai
Papildomų dokumentų (subnuomos, nuomos, panaudos ir kt. sutikimų, raštų, įgaliojimų, pažymų, pažymėjimų, dokumentų kopijų, metų apyvartų ataskaitų ir pan.) parengimas arba pakartotinis anksčiau parengtų dokumentų išdavimas kliento prašymu 20 Eur
PVM sąskaitų faktūtų siuntimas paštu 3 Eur
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas 10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą
 • Tarptautinio pinigų pervedimo mokesčiai, jei už kliento turtą mokama į užsienį, užsienio valiuta į kitą banką Lietuvoje, pagal skubų mokėjimo nurodymą
 • Nekilnojamojo turto mokestis
 • Garantijos mokesčiai
 • Hipotekos mokesčiai (taip pat įkeičiant automobilį)
 • Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“)
kompensuoja klientas

 


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Lizingo būdu įsigyjamą automobilį privalote apdrausti transporto priemonių (kasko) draudimu SEB bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.

Turto draudimo reikalavimai

 • Naujai įsigijimo turto draudimo suma negali būti mažesnė už finansuojamą sumą su PVM
 • Franšizė (nuostolio dalis, kurios neatlygina draudimo bendrovė) vagystės atveju yra ne daugiau nei 20 proc. nuostolio, besąlyginė franšizė — ne daugiau kaip 900 Eur
 • Naudos gavėjas yra AB SEB bankas
 • Visų rizikų kasko draudimo sąlygos (avarija, vagystė, stichinės nelaimės, vandalizmas,  gaisras)

Siūlome pasirinkti lizingo ir draudimo paslaugą — sutaupysite pinigų ir laiko, nes draudimu už Jus pasirūpinsime mes ir draudimo bendrovė.


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Jūs privalote pasirūpinti, kad visą lizingo laikotarpį įsigyjamas automobilis ar kitas turtas būtų techniškai tvarkingas, tokios pat komplektacijos (su visomis patobulintomis detalėmis), kokios jis buvo sutarties pasirašymo dieną, ir natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus atitinkančios būklės.

Kas nėra turto natūralaus nusidėvėjimo pasekmės?

 • Pažeista kėbulo geometrija, sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės
 • Neveikiantys prietaisai ir mechanizmai
 • Kėbulo įlenkimas, dažų sluoksnio skilimas ir gilus įbrėžimas (jei iki grunto pažeistas dažų sluoksnis)
 • Dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl netinkamo automobilio plovimo ir (arba) valymo
 • Dėl nekokybiškai atlikto remonto atsiradę defektai
 • Kėbulo stiklo skilimas
 • Kėbulo stiklo subraižymas, atsiradęs dėl netvarkingo naudojimo ir (arba) valymo
 • Transporto priemonės salono gedimai, pavyzdžiui: pradegintos ar suteptos sėdynės, sulaužytos plastmasinės priekinio prietaisų skydelio dalys ar vidinis bagažinės dangtis, langų atvėrimo rankenėlės ir pan.

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Išsirinkite automobilį, gaukite iš pardavėjo komercinį pasiūlymą, pasirinktame SEB banko skyriuje pateikite užpildytą lizingo paraišką ir kitus toliau išvardytus dokumentus.

Reikalingų dokumentų sąrašas

 • Automobilio pardavėjo parengtas ir pasirašytas komercinis pasiūlymas
 • Lizingo paraiška
 • Įmonės vadovo arba įgalioto pasirašyti sutartį asmens dokumentas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė)
 • Įmonės registracijos pažymėjimas, steigimo sutartis (ūkinėms bendrijoms ir kooperatyvams), įstatai
 • Praėjusių ūkinių metų ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo
 • Įsigyjant naudotą automobilį, jo pardavėjo parengtas dokumentas, kuriame apibūdinta automobilio būklė, arba UAB „Tuvlita“ patvirtintas automobilio techninės apžiūros aktas
 • Papildomi dokumentai (jei būtų paprašyta)

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Automobilių lizingas privatiems klientams

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.