Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Įrenginių ir specialiosios technikos lizingas

Įrenginių ir specialiosios technikos lizingas

Įsigyti reikiamos technikos galite patogiai ir greitai

 • Pagrindines sąlygas (pradinės įmokos dydį, lizingo laikotarpį, mokėjimo būdą) pasirenkate atsižvelgdami į savo poreikius ir galimybes
 • Padedame įsigyti pageidaujamą turtą, sutvarkome pirkimo dokumentus

Pasirinkę finansinio lizingo paslaugą, galite įsigyti naujos ir naudotos valstybės institucijose registruojamos savaeigės žemės ūkio, miškininkystės, statybos ir logistikos technikos, taip pat medicininių, biuro ar gamybos įrenginių.

Norite pildyti paraišką?

Pirmiausia norite pasitarti?

Įprastos lizingo sutarties sąlygos

Jei įsigyjama nauja technika ar įrenginiai Jei įsigyjama naudota technika ar įrenginiai*
Lizingo laikotarpis iki 5 metų. Lizingo laikotarpio pabaigoje įsigyjama technika ar įrenginiai negali būti senesni negu 10 metų.
Mažiausia turto kaina – nuo 10 000 Eur
Pradinė įmoka nuo 30 proc. įsigyjamos technikos ar įrenginių rinkos vertės. Trečią, ketvirtą, penktą mėnesį mokama 17 proc. įsigyjamo turto vertės papildoma įmoka.
Palūkanos nustatomos įvertinus Jūsų mokumą. Jeigu pageidaujate gauti lizingo pasiūlymą, užpildykite ir pateikite SEB bankui paraišką:

Lizingo paraiška (XLS, 308 KB)

Lizingo būdu įsigyjamą techniką ar įrenginius privalote apdrausti SEB bankui priimtinoje draudimo bendrovėje. Pasirinkę lizingo ir draudimo paslaugą, sutaupytumėte pinigų ir laiko, nes draudimu už Jus pasirūpintume mes ir draudimo bendrovė.

* Naudota technika ar įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir atitikti natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus.

Turto naudojimo sąlygos

Jūs privalote pasirūpinti, kad visą lizingo laikotarpį įsigyjamas turtas būtų techniškai tvarkingas, tokios pat komplektacijos (su visomis patobulintomis detalėmis), kokios jis buvo sutarties pasirašymo dieną, ir natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus atitinkančios būklės.

Įmonei keliami reikalavimai

 • Nuolatinė ūkinė veikla ir aiškūs ateities planai
 • Geri veiklos finansiniai rezultatai — turi pakakti lėšų ir veiklai plėtoti, ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Lizingo sutarties administravimo ir sąlygų keitimo mokesčiai
Lizingo sutarties mokestis 1 proc.  turto vertės, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Papildomas mokestis už sutarčių (lizingo, pirkimo-pardavimo, atpirkimo ir pan.) parengimą anglų kalba 150 Eur
Skolos perkėlimo sutarties / lizingo sutarties termino keitimo mokestis 1 proc.  neišmokėtos turto vertės, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Sutarties arba mokėjimo grafiko keitimo mokestis kliento iniciatyva (išskyrus termino keitimą) arba sutarties galiojimo atnaujinimas 100 Eur
Įmokų mokėjimo dienos pakeitimas 30 Eur
Dalies turto likutinės vertės padengimo mokestis pagal sutartį
Sutarties nutraukimo ir turto pardavimo mokesčiai nutraukus ar pasibaigus finansinio lizingo arba veiklos nuomos sutarčiai
Mokestis už anksčiau laiko nutraukiamą sutartį 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas nuomavusiam subjektui (nutraukus ar pasibaigus veiklos nuomos sutarčiai) 300 Eur
Turto pardavimas atpirkėjui  (anksčiau laiko nutraukus veiklos nuomos arba finansinio lizingo sutartį) 300 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 300 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje arba turto pardavimas visiško sugadinimo atveju 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 500 Eur
Pažymų išdavimo ir kt. mokesčiai
Papildomų dokumentų (subnuomos, nuomos, panaudos ir kt. sutikimų, raštų, įgaliojimų, pažymų, pažymėjimų, dokumentų kopijų, metų apyvartų ataskaitų ir pan.) parengimas arba pakartotinis anksčiau parengtų dokumentų išdavimas kliento prašymu 20 Eur
PVM sąskaitų faktūtų siuntimas paštu 3 Eur
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas 10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą
 • Tarptautinio pinigų pervedimo mokesčiai, jei už kliento turtą mokama į užsienį, užsienio valiuta į kitą banką Lietuvoje, pagal skubų mokėjimo nurodymą
 • Nekilnojamojo turto mokestis
 • Garantijos mokesčiai
 • Hipotekos mokesčiai (taip pat įkeičiant automobilį)
 • Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“)
kompensuoja klientas

 


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Lizingo būdu įsigyjamą turtą privalote apdrausti AB SEB bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.

Turto draudimo reikalavimai

 • Naujai įsigijimo turto draudimo suma negali būti mažesnė už finansuojamą sumą su PVM
 • Franšizė (nuostolio dalis, kurios neatlygina draudimo bendrovė):
  • besąlyginė franšizė 300 Eur, jeigu draudimo suma ne didesnė kaip 289 620 Eur
  • besąlyginė franšizė 1 500 Eur, jeigu draudimo suma didesnė kaip 289 620 Eur
  • įsigyjant medienos pramonės įrenginį — 10 proc., bet ne daugiau kaip 10 000 Eur
 • Naudos gavėjas yra AB SEB bankas
 • Taikomos visų rizikų arba išvardintų rizikų draudimo sąlygos (ugnis, vanduo, gamtinė jėgos, vagystė, trečiųjų asmenų nusikalstama veika ir viršįtampiai)

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Išsirinkite turtą, kurį norite įsigyti lizingo būdu, gaukite iš pardavėjo komercinį pasiūlymą, pasirinktame SEB banko skyriuje pateikite užpildytą lizingo paraišką ir kitus toliau išvardytus dokumentus.

Reikalingų dokumentų sąrašas

 • Įsigyjamo turto pardavėjo parengtas ir pasirašytas komercinis pasiūlymas
 • Lizingo paraiška
 • Įmonės vadovo arba įgalioto pasirašyti sutartį asmens dokumentas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė)
 • Įmonės registracijos pažymėjimas, steigimo sutartis (ūkinėms bendrijoms ir kooperatyvams), įstatai
 • Praėjusių ūkinių metų ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo
 • SEB bankui priimtinos turto vertinimo bendrovės (PDF, 33 KB) parengta turto vertinimo pažyma, jeigu įsigyjamas specifinėms reikmėms skirtas turtas arba turto kaina yra didesnė negu
  144 810,01 Eur / 500 000 litų
 • Papildomi dokumentai (jei būtų paprašyta)

Norite pildyti paraišką?

Pirmiausia norite pasitarti?


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.