Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Naudotojų teisės

Administratoriaus teisė

Administratorius gali

 • pridėti / panaikinti naudotojus ir koreguoti sau ir kitiems naudotojų teises
 • koreguoti savo ir kitų naudotojų dienos ir mėnesio pinigų pervedimo limitus
 • sudaryti ir keisti indėlio sutartis
 • keisti kredito kortelių sutartis
 • peržiūrėti ir / arba pasirašyti e. dokumentus įmonės vardu
 • nustatyti teisės pervesti lėšas iš sąskaitų apimtį (procentais)

Administratorius negali*

 • suteikti administratoriaus teisės kitam naudotojui
 • keisti keturių akių principo (jei toks nustatytas), kuris numato, kad, norint keisti naudotojų teises interneto banke,  būtinas dviejų administratorių patvirtinimas
 • keisti įmonės maksimalaus dienos limito, kurį nustatyti ir keisti gali tik įmonės vadovas


Kaip suteikti/panaikinti administratoriaus teisę

Administratoriaus teisę jos neturintiems naudotojams gali suteikti tik įmonės vadovas, pakoregavęs interneto banko sutartį banko padalinyje.
 

Kaip pridėti naudotoją prie įmonės paskyros interneto banke

1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.

2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.

3. Papildomą naudotoją galėsite įtraukti spustelėję mygtuką Įtraukti papildomą naudotoją”.


Kaip panaikinti prie įmonės interneto banko prijungtą naudotoją

1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.

2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.

3. Naudotojų sąrašę spustelėkite ant naudotojo, kurio teises norite pakeisti.

4. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Panaikinti naudotoją”.


Teisių suteikimas kitais būdais

Priskiriama organizacijos vadovo skyriuje sudarant sutartį.

Bendroji teisė

Naudotojai, turintys bendrąją teisę, gali*

 • peržiūrėti informaciją apie suteiktus kreditus ir lizingo paslaugas
 • peržiūrėti pasirašytų prekybos finansavimo paraiškų informaciją ir pateikti naujas paraiškas
 • užsakyti SMS paslaugą
 • įvesti, keisti kontaktinę informaciją

* Kai kuriems veiksmams atlikti gali būti reikalingos papildomos teisės.


Kaip suteikti/panaikinti naudotojui bendrąją teisę interneto banke:

Šiai teisei keisti reikalinga administratoriaus teisė

1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.

2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.

3. Skiltyje „Nustatymai” pasirinkite „Naudotojų limitai ir teisės”.

4. Naudotojų sąraše spustelėkite ant naudotojo, kurio teisę norite pakeisti.

5. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Keisti naudotojo teises”.

6. Naudotojui suteikta teisė žymima varnele. Uždėkite/nuimkite varnelę suteikiančia „Bendrąją teisę“.

7. Spustelėkite „Tęsti“.

8. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite atnaujintus nustatymus savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).

 

Teisių suteikimas kitais būdais

Priskiriama organizacijos vadovo skyriuje sudarant sutartį.
 

Sąskaitų / mokėjimų teisės

Teisė peržiūrėti sąskaitos likutį1

Teisė peržiūrėti visas įskaitytas lėšas2

Teisė peržiūrėti visas nurašytas lėšas3

Teisė peržiūrėti su sąskaita susijusias paslaugas4
 

Šios teisės turėtojai gali peržiūrėti tokias su sąskaita susijusias paslaugas:

 • e. sąskaitas ir periodinių mokėjimų informaciją
 • debeto kortelių sutartis
 • indėlių informaciją
 • SMS paslaugos sutartis
 • atsiskaitymo kortelėmis ataskaitas
 • kitų su sąskaita susijusių paslaugų informaciją
   

Teisė užsakyti/keisti su sąskaita susijusias paslaugas5

Šios teisės turėtojai gali užsakyti ir / arba keisti su sąskaita susijusias paslaugas, t. y.

 • užsakyti e. sąskaitas ir pasirinkti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą
 • sudaryti / nutraukti debeto kortelių sutartis, įskaitant kortelių blokavimą
 • sudaryti indėlio sutartis
 • sudaryti periodinio mokėjimo sutartis
 • užsakyti SMS paslaugą
 • sudaryti kitų su sąskaita susijusių paslaugų sutartis
   

Teisė pervesti lėšas6

Ši teisė leidžia pervesti lėšas į sąskaitas Lietuvoje ir užsienyje bei atlikti valiutos keitimo operacijas.

Kiekvienam naudotojui administratorius gali nustatyti teisės pervesti lėšas apimtį % (pvz. 25%; 50%, 75% ar 100%). Tvirtinančių atliekamą pavedimą naudotojų teisių suma turi sudaryti 100% ( pvz. 25% vienam naudotojui, kitam 75%)

Naudotojams, kurie turi šią teisę, yra taikomi dienos ir mėnesio lėšų pervedimo limitai. Atkreipkite dėmesį, kad

 • dienos ir / arba mėnesio lėšų pervedimo limitai nustatomi atskirai kiekvienam naudotojui interneto banke tai gali padaryti administratorius, o banko padalinyje – vadovas
 • galima nustatyti laikinus limitus: administratorius galės laikinai padidinti arba sumažinti dienos ir/ arba mėnesio limitą, nustatyti jo galiojimo datą


Kaip suteikti/panaikinti naudotojui su sąskaitomis susijusias teises:

1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.

2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.

3. Skiltyje „Nustatymai” pasirinkite „Naudotojų limitai ir teisės”.

4. Naudotojų sąraše spustelėkite ant naudotojo, kurio teises norite pakeisti.

5. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Keisti naudotojo teises”.

6. Varnelėmis žymimos naudotojui suteiktos teisės. Nuimkite/uždėkite varneles prie teisių, kurias norite pakeisti.

Kiekvienai sąskaitai galima suteikti skirtingas teises. Daugiau apie dienos, mėnesio ir laikinus pavedimų limitus skaitykite čia.
Jei norite naudotojui suteikti visas teises valdyti visas sąskaitas spustelėkite „Visų teisių suteikimas“. Norėdami visas teises panaikinti spustelėkite „Visų teisių atšaukimas“.

7. Spustelėkite „Tęsti“.

8. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite atnaujintus nustatymus savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).

Produktinės teisės

Darbo užmokesčio (grupinių) mokėjimų peržiūros teisė1

Grupinių mokėjimų peržiūros teisė yra teisė matyti grupinių mokėjimų (darbo užmokesčio) duomenis – gavėjų ir sumų sąrašą ir po patvirtinimo.
 

Teisė pateikti prašymą išmokėti kreditą2

Šios teisės turėtojai gali pateikti prašymą ir, atsižvelgdami į suteiktos teisės pervesti lėšas apimtį, išmokėti kreditą.
 

Teisė teikti prekybos finansavimo paraiškas3

Turėdamas šią teisę, naudotojas gali užpildyti ir pateikti bankui paraiškas dėl akredityvų ir garantijų.

 

Kaip suteikti/panaikinti naudotojui su šiomis paslaugomis susijusias teises:

1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.

2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Kitos paslaugos ir nustatymai”.

3. Skiltyje „Nustatymai” pasirinkite „Naudotojų limitai ir teisės”.

4. Naudotojų sąraše spustelėkite ant naudotojo, kurio teises norite pakeisti.

5. Atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Keisti naudotojo teises”.

6. Varnelėmis žymimos naudotojui suteiktos teisės. Nuimkite/uždėkite varneles prie teisių, kurias norite pakeisti.

7. Spustelėkite „Tęsti“.

8. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite atnaujintus nustatymus savo prisijungimo priemone („Smart-ID“, slaptažodžių generatoriumi ar mobiliuoju parašu).

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.