Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Lėšų valdymo paslaugos

Lėšų valdymo paslaugos

Paslaugos, padedančios efektyviai valdyti lėšas

 • Optimalus laisvų įmonės ir pasiskolintų lėšų santykis
 • Mažesnės veiklos ir lėšų administravimo sąnaudos
 • Veiksmingas perteklinių lėšų valdymas ir pinigų kontrolė

Jei ieškote būdų, kaip efektyviau valdyti apyvartines lėšas, siūlome naudotis šiomis įmonėms ir įmonių grupėms teikiamomis lėšų valdymo paslaugomis. Siekdami suprasti kiekvieno iš Jūsų veiklos specifiką ir problemas, glaudžiai su Jumis bendradarbiaujame, todėl galime patarti ir pasiūlyti tinkamą lėšų valdymo būdą.

Šios lėšų valdymo paslaugos teikiamos SEB banke Lietuvoje ir visuose SEB grupės bankuose bei SEB partnerių bankuose.

Lėšų koncentravimas

Vietinis lėšų koncentravimas — tai įmonės struktūrinių padalinių (patronuojamųjų įmonių) lėšų pervedimas į pasirinktą patronuojančiosios įmonės sąskaitą. Įmonei, kuri pageidauja naudotis šia paslauga, tereikia sudaryti sutartį su SEB banku. Lėšos į pagrindinę patronuojančiosios įmonės sąskaitą pervedamos kiekvieną dieną.

Pervedant pinigus į vieną sąskaitą, galima efektyviau valdyti, paskirstyti ir naudoti apyvartines lėšas. Kiti privalumai:

 • mažėja palūkanų, mokamų panaudojus įmonės sąskaitos kredito perviršio limitą, išlaidos
 • jei patronuojamosios įmonės savo sąskaitose yra sukaupusios pakankamai pinigų, nereikia skolintis lėšų iš banko
 • įmonės lėšos valdomos centralizuotai, užtikrinama patronuojamųjų įmonių atliekamų mokėjimų kontrolė

Tarptautinis lėšų koncentravimas — tai įmonės struktūrinių padalinių skirtingose šalyse lėšų pervedimas į vieną sąskaitą, esančią pasirinktoje šalyje.

Palūkanų kompensavimas

Palūkanų kompensavimas

Tai banko paslauga, kai įmonės arba įmonių grupės banko sąskaitos, tvarkomos ta pačia valiuta, yra priskiriamos vienai grupei ir tokiu būdu įmonei ar įmonių grupei suteikiama galimybė gauti didesnes palūkanų pajamas už konsoliduotą likutį. Palūkanos mokamos už grupės sąskaitų suminį likutį, tad yra galimybė gauti daugiau palūkanų pajamų nei tuo atveju, kai palūkanos mokamos už atskirose sąskaitose esančius likučius.

Fiksuotosios (minimalios) palūkanos

Bankas, mokėdamas minimalias palūkanas, užtikrina stabilias palūkanų pajamas, kurios priklauso nuo banke turimų sąskaitų likučių dydžio. Taikant fiksuotąsias palūkanas, siekiama išvengti palūkanų pajamų sumažėjimo valiutų rinkos recesijos atveju.

Kintamosios palūkanos

Šių palūkanų dydis priklauso nuo realios padėties rinkoje. Jeigu rinkos situacija palanki ir sąskaitose yra perteklinių lėšų, taikant kintamąsias palūkanas, gaunamos didesnės palūkanų pajamos.

Sąskaitos išrašų MT940, MT941 ir MT942 siuntimas

Sąskaitos išrašai MT940, MT941 ir MT942 — tai sutarti standartiniai banko sąskaitos išrašai, siunčiami per tarptautinių bankinių atsiskaitymų tinklą SWIFT. Pasirinkus šią paslaugą, galima viename banke matyti savo sąskaitų, esančių kituose skirtingose šalyse veikiančiuose bankuose, išrašus:

 • MT940 — kartą per dieną siunčiamas išrašas, kuriame pateikiama informacija apie atliktas operacijas
 • MT941 — keletą kartų per dieną siunčiamas išrašas, kuriame pateikiama informacija apie likučius tam tikru momentu
 • MT942 — keletą kartų per dieną siunčiamas išrašas, kuriame pateikiama informacija apie atliktas operacijas

Mokėjimo nurodymo MT101 pateikimas

Mokėjimo nurodymas MT101 — tai standartinis tarptautinis SWIFT mokėjimo nurodymas, kliento nurodymu siunčiamas iš vieno banko į kitą. Mokėjimo nurodymas MT101 skirtas įmonės ar jos struktūrinių padalinių sąskaitoms, esančioms skirtingose šalyse, tvarkyti.

Bendradarbiaujame su SEB grupės bankais ir bankais partneriais užsienyje, todėl galime pasirūpinti, kad Jūsų įmonės ar įmonių grupės lėšos būtų tinkamai valdomos ir Lietuvoje, ir užsienyje. Norėdami naudotis lėšų valdymo paslaugomis, kurias teikia keli SEB grupės bankai ir bankai partneriai, galite kreiptis į vieną iš SEB grupės bankų.


Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, susijusios su šiomis paslaugomis, maloniai kviečiame parašyti mums el. paštu cm.clientservices@seb.lt, ir mes su Jumis susisieksime. Taip pat galite skambinti telefonu +370 5 268 2822.

Teikdami lėšų valdymo paslaugas, taikome savo išskirtinę metodiką (angl. „cash management value chain“). Ją sudaro šešios dalys, kurių kiekviena siejama su tam tikrais darbo eigos etapais ir viena su kita. Ši lėšų valdymo metodika nuosekli, todėl leidžia tobulinti atskirus įmonės veiklos etapus nepamirštant visumos. Galime Jums patarti atsižvelgdami į tai, ką norite pakeisti.

Pirkimai ir pardavimai

Lėšų valdymas sudaro didžiąją su pirkimu ir pardavimu susijusio administracinio darbo dalį. Tinkamas administravimas daro teigiamą įtaką ir lėšų valdymui, ir apyvartiniam kapitalui.

Vien tik išnagrinėję, kaip tvarkomos sąskaitos faktūros, kartais galime pasiūlyti, kaip sumažinti administravimo sąnaudas daugiau kaip 60 procentų, palyginti su sąnaudomis sąskaitas išrašant rankiniu būdu. Koordinuodami tiesiogiai su gamyba nesusijusių prekių ir paslaugų pirkimo administravimą ir organizavimą, galite gerokai sumažinti pirkimo sąnaudas.

Rizikos valdymas

Ir verslas, ir finansinio turto valdymas visada susijęs su rizika:

 • Jūsų įmonei gali būti nesumokėta už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas
 • valiutų keitimo kursas ir palūkanų normos gali didėti arba mažėti
 • galite turėti nuostolių dėl žmonių padarytų klaidų ar techninių nesklandumų
 • politika taip pat veikia verslą

Mes padedame nustatyti ir įvertinti riziką, susijusią su Jūsų veikla, parengti rizikos valdymo strategiją.

Lėšų paskirstymas

Kasdienis lėšų valdymas paprastai susijęs su galimybėmis sutaupyti. Šio proceso pagrindas yra aiški banko sąskaitų struktūra, veiksmingas ataskaitų pateikimas ir sistemų integracija.

Optimizuodami pinigų srautus, didiname apyvartinį kapitalą ir kuriame pridėtinę vertę. Šiuo atveju daugiausia lemia aiškus ir centralizuotas lėšų paskirstymo procesas. Centralizuotai paskirstant lėšas, galima sumažinti su įmone bendradarbiaujančių bankų skaičių.

Pinigų srautų prognozės

Gebėjimas prognozuoti pinigų srautus yra pagrindinis įmonės likvidumo valdymo kokybės rodiklis. Jis atspindi pagrindinių įmonės padalinių ir kitų su jais susijusių padalinių ar patronuojamųjų įmonių funkcijų integracijos laipsnį.

Analizuojame įprastas procedūras ir patariame, kaip jas patobulinti. Siekiame, kad gauti grynąsias pajamas ir valdyti pinigų srautus galėtumėte kuo efektyviau. Automatizuodami pinigų srautų prognozavimą, galite padidinti įmonės veiklos efektyvumą, rizikos kontrolę, konkurencingumą ir veiklos mastą. Tiksli informacija, kurią galima greitai įvertinti, pagerina priimamus sprendimus.

Trumpalaikis investavimas ir finansavimas

Trumpalaikių investicijų ir finansavimo efektyvumas labai priklauso nuo to, ar gaunama informacija yra tiksli ir ar ja vadovaujantis galima veikti. Būtina ir galimybė pasinaudoti investavimo bei finansavimo alternatyvomis, kurios neviršija iždo suteiktų įgaliojimų. Tokiu būdu galima padidinti investicijų grąžą, išvengti klaidų ir pagerinti darbo procesų, susijusių su atliekama operacija, kontrolę bei efektyvumą.

Mokėjimai

Mokėjimo procedūros veiksmingumas priklauso nuo integracijos masto, t. y. nuo to, kaip susieta vidinė ir išorinė informacija apie pirkimą, pardavimą ir finansines operacijas. Užskaita leidžia atlikti mokėjimus ir sumažinti pervedimų bei valiutos keitimo operacijų skaičių. Labai pravartu informaciją apie mokėjimus susieti su pardavimo ir tiekimo žurnalais, taip pat su didžiąja knyga.

Bendradarbiaujame su SEB grupės bankais ir bankais partneriais užsienyje, todėl galime pasirūpinti, kad Jūsų įmonės ar įmonių grupės lėšos būtų tinkamai valdomos ir Lietuvoje, ir užsienyje. Norėdami naudotis lėšų valdymo paslaugomis, kurias teikia keli SEB grupės bankai ir bankai partneriai, galite kreiptis į vieną iš SEB grupės bankų.


Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, susijusios su šiomis paslaugomis, maloniai kviečiame parašyti mums el. paštu cm.clientservices@seb.lt, ir mes su Jumis susisieksime. Taip pat galite skambinti telefonu +370 5 268 2822.

 

 

Mūsų specialistai, taikydami išskirtinę SEB lėšų valdymo metodiką, atkreipia dėmesį ne vien į akivaizdžias įmonės veiklos sąnaudas — jie atskleidžia ir padeda sumažinti nepastebimas įmonės išlaidas ir gauti papildomų pajamų:

Bendradarbiaujame su SEB grupės bankais ir bankais partneriais užsienyje, todėl galime pasirūpinti, kad Jūsų įmonės ar įmonių grupės lėšos būtų tinkamai valdomos ir Lietuvoje, ir užsienyje. Norėdami naudotis lėšų valdymo paslaugomis, kurias teikia keli SEB grupės bankai ir bankai partneriai, galite kreiptis į vieną iš SEB grupės bankų.


Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, susijusios su šiomis paslaugomis, maloniai kviečiame parašyti mums el. paštu cm.clientservices@seb.lt, ir mes su Jumis susisieksime. Taip pat galite skambinti telefonu +370 5 268 2822.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.